Надстройване до Office 2016 чрез Office 365 за фирми

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Информацията по-долу за хората в организациите (включително учебни заведения, държавни и нестопанска цел), използва Office 365.

Забележка : Ако имате Office 365 Home, Personal, или University абонамент, еднократно закупуване на Office, например Office Home и Student или Office Home и Business, вижте как да получа Office 2016? вместо това.

Ако използвате Office 365 за бизнеса, поддържан от 21Vianet в Китай, вижте Office 365, поддържан от 21Vianet: как да получа новите приложения Office 2016?

Издание на Office 2016 можете сега да най-новата версия на Office на компютър PC или Mac безплатно ако имате съществуващ Office 365 по избор, който включва настолни приложения на Office. Ако следвате тези стъпки и не виждате опцията да инсталирате най-новите продукти, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение да инсталирате Office.

Ли сте администратор на Office 365? Администратори, които искате да извършите надстройка на потребителите в тяхната организация на най-новата версия на Office, първо трябва да прегледате подробните указания в надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

Надстройване на Office 2016 с Office 365 за фирми

Надстройване до Office 2016, Project Professional 2016 или Visio Pro 2016

Изберете продукта от Office, който искате да надстроите. Ако не сте сигурни коя версия на Office използвате в момента, вижте Коя версия на Office използвам?

Опции за надстройка

Какво трябва да направите

Вашият администратор на Office 365 или ИТ отделът ви инсталират Office вместо вас

Няма нищо, което да трябва да правите. Вашият администратор или ИТ отдел вероятно ще продължи да управлява инсталациите и актуализациите ви.

Надстройване от по-стара версия на Office, като напр. Office 2010 или Office 2007

Ако не виждате опцията да инсталирате Office 2016, когато влезете в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

 1. Деинсталирайте Office, като следвате последователността от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Office, като изпълните стъпките в Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

Надстройване от Office 2013

Ако не виждате опцията да инсталирате Office 2016, когато влезете в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

Стъпките за надстройване от Office 2013 зависят от това дали вашето копие на Office е инсталирано посредством Кликни и стартирай, или MSI. За да проверите, изпълнете тези стъпки:

За да определите типа на своята инсталация

 1. Open an Office application, such as Outlook or Word.

 2. Go to File > Account or Office Account.

 3. If you see an "Update Options" item, you have a Click-to-Run installation. If you don't see the "Update Options" item, you have an MSI-based install.

  CTR срещу MSI

За да и стартирай версии на Office 2013:

 1. Инсталирайте Office 2016, като изпълните стъпките в Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

За MSI версии на Office 2013:

 1. Деинсталирайте Office 2013, като следвате последователността от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Office 2016, като изпълните стъпките в Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

Начини за надстройване

Какво трябва да направите

Вашият администратор на Office 365 или ИТ отделът ви инсталират Настолен клиент на Project Online вместо вас

Няма нищо, което да трябва да правите. Вашият администратор или ИТ отдел вероятно ще продължи да управлява инсталациите и актуализациите ви.

Надстройване от по-стара версия на Project, например Project Professional 2010 или Project Professional 2007

Ако не виждате опцията да инсталирате Настолен клиент на Project Online при влизане в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

 1. Деинсталирайте Project, като следвате последователността от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Project, като следвате последователността от Инсталиране на Project за Office 365.

Надстройване от Project Professional 2013

Ако не виждате опцията да инсталирате Настолен клиент на Project Online при влизане в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

Стъпките за надстройване от Project 2013 зависят от това дали вашето копие на Project е инсталирано посредством Кликни и стартирай, или MSI. За да проверите, изпълнете тези стъпки:

Проверете дали Project 2013 се инсталира чрез Кликни и стартирай или MSI   

 1. Отворете приложението Project 2013.

 2. От менюто Файл изберете Акаунт.

 3. За инсталации от типа Project 2013Кликни и стартирай ще имате бутон Опции за актуализиране.

  Инсталациите, базирани на MSI, нямат бутон Опции за актуализиране. Тези инсталации се показват само с бутон За Project.

  Инсталациите от типа "Kликни и стартирай" имат бутон "Опции за актуализиране" на страницата на акаунта. Инсталациите, базирани на MSI, нямат такъв бутон.

За да и стартирай версии на Project 2013:

 1. Инсталиране на Project 2013, като се следва последователността от Инсталиране на Project за Office 365

За MSI версии на Project 2013:

 1. Препоръчително е да деинсталирате Project, като следвате стъпките от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Project, като следвате последователността от Инсталиране на Project за Office 365.

Начини за надстройване

Какво трябва да направите

Вашият администратор на Office 365 или ИТ отделът ви инсталират Visio Pro за Office 365 вместо вас

Няма нищо, което да трябва да правите. Вашият администратор или ИТ отдел вероятно ще продължи да управлява инсталациите и актуализациите ви.

Надстройване от по-стара версия на Visio, например Visio Professional 2010 или Visio Professional 2007

Ако не виждате опцията да инсталирате Visio при влизане в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

 1. Деинсталирайте Visio, като следвате последователността от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Visio, като следвате последователността от Инсталиране на Visio Pro за Office 365.

Надстройване от Visio Professional 2013

Ако не виждате опцията да инсталирате Visio при влизане в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Вашия администратор не може да имат назначава лицензиран или ви е дал разрешение за инсталиране на версия на Office, които искате. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

Последователността за надстройване от Visio е в зависимост от това дали инсталацията е от типа "Kликни и стартирай", или базирана на MSI. За да проверите, изпълнете тези стъпки:

Проверете дали Visio 2013 се инсталира чрез Кликни и стартирай или MSI   

 1. Отворете приложението Visio.

 2. От менюто Файл изберете Акаунт.

 3. За инсталации на Visio от типа "Kликни и стартирай" ще имате бутон Опции за надстройване.

  Инсталациите, базирани на MSI, нямат бутон Опции за актуализиране. Тези инсталации се показват само с бутон За <Visio>.

  Инсталациите от типа "Kликни и стартирай" имат бутон "Опции за актуализиране" на страницата на акаунта. Инсталациите, базирани на MSI, нямат такъв бутон.

За да и стартирай версии на Visio 2013:

 1. Инсталирайте Visio Pro, като следвате последователността от Инсталиране на Visio Pro за Office 365

За MSI версии на Visio 2013:

 1. Препоръчително е да деинсталирате Visio, като следвате стъпките от Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC.

 2. Инсталирайте Visio, като следвате последователността от Инсталиране на Visio Pro за Office 365.

Опции за надстройка на Mac

Вашия Office 365 администратор или ИТ отдел. инсталира Office вместо вас:

Няма нищо, което трябва да направите. Вашия администратор или ИТ отдел вероятно ще продължи да управлява инсталации и актуализации.

Надстройване от по-стара версия на Office, като например Office for Mac 2011:

 1. Инсталирайте Office, като изпълните стъпките в Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

  Забележка : Ако не виждате опцията да инсталирате Office 2016 for Mac, при влизане в portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, обърнете се към вашия администратор. Може да не са ви дадени лиценз или разрешение да го инсталирате най-новата версия. Ако сте администратор, вижте надстройване на потребителите да последните клиент на Office чрез Office 365 за фирми.

 2. Ако имате Office for Mac 2011 инсталиран, можете да поддържате и двете версии на Office на вашия компютър. Препоръчваме ви, след като се чувствате удобно с Office 2016 for Mac , които можете да деинсталирате Office for Mac 2011 тъй като това ще вече не се поддържат след 10 октомври 2017.

  Важно : Office for Mac 2011 е вече не са налични за изтегляне от портала на, затова се уверете, че сте готови да преминете към Office 2016 for Mac , ако решите да деинсталирате предишната версия.

Записване за нов абонамент за Office 365 за фирми

В зависимост от плана, който изберете, плановете на Office 365 за фирми включват най-новите версии на Office. Ако се интересувате от настройването на Office 365 във вашата организация и искате да научите повече или да го закупите, вижте Планове за Office 365 Business и Enterprise.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×