Мрежови искания в Office 2016 for Mac

Приложенията на Office 2016 for Mac предоставят основна среда за работа с приложенията на платформата macOS. Всяко приложение е създадено да работи при различни сценарии, включително състояние, когато няма достъп до мрежа. Когато компютър е свързан към мрежа, приложенията автоматично се свързват към поредица от базирани на уеб услуги, за да предоставят разширена функционалност. Този документ описва до кои крайни точки и URL адреси се опитват да стигнат приложенията, и предоставяните услуги. Тази информация е полезна при отстраняване на неизправности с конфигурацията на мрежата и при настройване на правила за прокси сървърите на мрежата. Подробностите в тази статия са предназначени да допълнят статията с URL адреси и адресни диапазони за Office 365.

Крайни точки за клиента на Office: Windows | Mac

По-голямата част от този документ се състои от таблици с подробни данни за мрежа URL адреси, тип и описание на услуга или функция, предоставени от тази крайна точка. Всяко от приложенията на Office може да се различават по своите услуги и използването на крайната точка. В таблиците по-долу са дефинирани следните приложения:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Типът URL адрес се дефинира както следва:

 • СТ: Статичен – URL адресът е постоянно заложен в клиентското приложение

 • SS: Полустатични – URL адресът е заложен като част от уеб страница или пренасочване

 • CS: Услуга за конфигуриране – URL адресът се връща като част от услугата за конфигуриране на Office

Конфигурация по подразбиране на Office 2016 for Mac

Инсталиране и актуализации

Следващите крайни точки на мрежата се използват за изтегляне на инсталиращата програма на Office 2016 for Mac от мрежата за доставяне на съдържание (CDN).

URL адрес

Тип

Описание

https://go.microsoft.com/fwlink/

СТ

Услуга за връзка за препращане към най-новите инсталационни пакети в портала за инсталиране на Office 365.

https://officecdn.microsoft.com/

ПС

Местоположение на инсталационните пакети в мрежата за доставяне на съдържание.

Първо стартиране на приложение

При първото стартиране на приложение от Office, следващите крайни точки на мрежата се свързват с вас. Тези крайни точки предоставят разширена функционалност на Office за потребителите, а URL адресите се свързват с вас, независимо от типа лиценз (включително инсталации с корпоративен лиценз).

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

СТ

Конфигурация "Flighting" – позволява подробно разглеждане и експериментиране с функциите.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

СТ

Тест за конфигурация "Flighting" в мрежата

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

СТ

Услуга за конфигуриране на Office – главен списък с крайни точки на услуги.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

СТ

Изтегляне на правилата за телеметрия в Office – уведомява клиента какви данни и събития да качва в услугата телеметрия.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

СТ

Отчитане за качването на телеметрия на Office – "Heartbeart" и събитията на грешка, които възникват в клиента, се качват в услугата телеметрия.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Услуга на за шаблони на Office Online – предоставя на потребителите шаблони на документи онлайн.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Изтегляне на шаблони на Office – място за съхранение на PNG изображения на шаблони.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Съхраняване на конфигурация на приложения на Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Каталог на услугите за интегриране на документ на Office (списък на услугите и крайните точки).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

СТ

Манифести за автоматично актуализиране на Microsoft – проверки дали има налични актуализации.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

ПС

Приложение в Уикипедия за конфигуриране и ресурси на Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Приложение в "Карти на Bing" за конфигуриране и ресурси на Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Приложение в People Graph за конфигуриране и ресурси на Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

СТ

Съдържание "Какво е новото" за OneNote.

Забележка: Важно е да разберете, че услугата за конфигуриране на Office (http://officeclient.microsoft.com) действа като услуга за автоматично откриване за всички клиенти на Microsoft Office (не само за Mac). По-конкретно, крайните точки, връщани в отговор, са полустатични, защото промяната е много рядка, но все пак възможна.

Влизане

Следващите крайни точки на мрежа се свързват с вас при влизане в място за съхранение в облака. В зависимост от типа на акаунта ви, може да се свързвате с различни услуги.

 • MSA: Акаунт в Microsoft – обикновено се използва за сценарии за клиенти и продажби на дребно

 • OrgID: Организационен акаунт – обикновено се използва за търговски сценарии

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Помощник за влизане в MSA и OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

СТ

Услуга за удостоверяване на Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

СТ

Услуга за влизане на Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

СТ

Услуга за влизане на акаунт в Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Помощник на услугата за влизане в акаунт в Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

ПС

Брандиране на влизане в Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Локализатор за местоположение за съхранение места и документи

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Услуга за последно използвани (MRU) документи

Забележка: За лицензи на база абонамент и на база продажби, влизането и в двата вида активира продукта и дава достъп до ресурси в облака, като напр. OneDrive. За инсталации с корпоративен лиценз, потребителите все още се подканват за влизане (по подразбиране), но това е необходимо само за достъп до ресурсите в облака, тъй като продуктът вече е активиран.

Активиране на продукт

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби на Office 365. По-специално, това НЕ се отнася до инсталациите с корпоративен лиценз.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Услуга за лицензиране на Office

Съдържание "Какво е новото"

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи на Office 365 само за абонамент.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://support.content.office.net

WXPN

CS

HTML страница със съдържание "Какво е новото"

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи библиотеки на JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Поддържащи данни на JSON

Интелигентно търсене

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Уеб услуга за прозрения

https://www.bing.com

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

Изпрати усмивка

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Услуга "Изпрати усмивка"

Запиши като PDF и OpenDocument

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Услуга на Word за конвертиране на документи (текст в PDF и OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Услуга за конвертиране на електронна таблица на Excel (електронна таблица на OpenDocument)

HTTPS://pptcs.officeapps.Live.com

P

CS

Услуга за конвертиране на презентация на PowerPoint (презентация на OpenDocument)

Приложения (наричани още добавки) на Office

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365, когато добавките на Office са надеждни.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://store.office.com

WX

CS

Конфигурация на магазина за приложения на Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

ПС

Ресурси за приложения в Уикипедия

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Ресурси за приложения в "Карти на Bing"

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Ресурси за приложения в People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

ПС

Библиотеки на JavaScript в Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

ПС

Услуга за телеметрия и отчитане за приложенията на Office

https://ajax.microsoft.com

W

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

ПС

Ресурси на страница в Уикипедия

https://upload.wikimedia.org

W

ПС

Мултимедийни ресурси в Уикипедия

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

ПС

Рамка на ограничителния режим в Уикипедия

https://*.virtualearth.net

X

ПС

Шаблони на карти

Съобщаване за сривове

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за всички приложения и типове лицензи на Office 2016. Когато процесът неочаквано се срива, се генерира отчет и се изпраща на услугата Watson.

URL адрес

Тип

Описание

https://watson.microsoft.com

СТ

Услуга за съобщаване за грешки на Microsoft

Опции за намаляване на заявките и трафика на мрежата

Конфигурацията по подразбиране на Office 2016 for Mac предоставя най-добра среда за работа на потребителя по отношение както на функционалността, така и на поддържането на актуализациите на компютъра. В някои случаи може при желание да не допускате приложенията да се свързват с крайни точки на мрежата. В този раздел се описват възможностите за това.

Телеметрия

Office 2016 for Mac изпраща телеметрична информация обратно на Microsoft през определени интервали. Данните се качват в крайната точка "Nexus". Телеметричните данни помагат на техническия екип да оценява изправността, както и всяко неочаквано поведение на всяко приложение на Office. Има две категории телеметрия:

 • Пулс съдържа информация за версия и лиценз. Тези данни се изпращат незабавно при стартиране на приложението.

 • Използване съдържа информация за начина, по който се използват приложенията, както и за нефатални грешки. Тези данни се изпращат на всеки 60 минути.

За да не се допусне изпращане на телеметрия "Използване" от приложенията, може да се регулира предпочитанието SendAllTelemetryEnabled. Предпочитанието се определя за всяко приложение и може да се зададе чрез профилите на конфигурация на macOS или ръчно от Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Телеметрията "Пулс" винаги се изпраща и не може да бъде забранявана.

Обратна връзка и проучвания

Office 2016 for Mac ви позволява да предоставите обратна връзка за вашия опит с Office. Ние използваме тази обратна връзка, за да правим подобрения на продуктите, да разбираме за искания за нови функции и да оценяваме доколко са доволни нашите клиенти от тези промени с течение на времето. Има две категории на обратна връзка – "Обратна връзка от потребител" и "Проучване".

 • Обратната връзка от потребител се инициира от лицето, което използва Office. То може да подаде коментар и по желание снимка на екрана и имейл адрес.

 • Проучване се инициира от Office и се показва като известие, което може да бъде изключено. Можете да подадете оценка и, по желание, коментар. Искания за проучвания се изпращат най-много веднъж на всеки 3 месеца.

Можете да забраните обратната връзка и проучването за всяко отделно приложение в Office. Предпочитанието SendASmileEnabled може да се зададе чрез профилите на конфигурация на macOS или ръчно от Terminal:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Прочетете повече за нашите правила за събиране и поверителност на данните

Съобщаване за сривове

Когато възникне фатална грешка в приложение, приложението неочаквано ще се прекрати и ще качи отчет за срив в услугата "Watson". Отчетът за срив се състои в стек на повикванията, което е списъка със стъпките, които приложението е обработвало до момента на срив. Тези стъпки помагат на техническия екип да определи точно функцията, която е довела до грешка, и защо е станало това.

В някои случаи съдържанието на документа ще доведе до срив на приложението. Ако приложението установи документа като причина, то ще попита потребителя дали може да изпрати и документа заедно със стека на повикванията. Потребителите могат да направят информиран избор по този въпрос. ИТ администраторите могат да налагат строги изисквания за предаване на документи и да вземат от името на потребителя решението никога да не се изпращат документи. Следващото предпочитание може да бъде зададено, за да не се допусне изпращането на документи и да се изключи подканата към потребителя:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Забележка: Ако SendAllTelemetryEnabled е зададено на FALSE, цялото съобщаване за сривове се забранява.

Актуализации

Microsoft издава актуализации за Office 2016 for Mac редовно (обикновено веднъж месечно). Настоятелно препоръчваме потребителите и ИТ администраторите да поддържат компютрите в актуализирано състояние, за да гарантират, че са инсталирани най-новите корекции за защитата. В случаите, в които ИТ администраторите искат да контролират и управляват по-отблизо актуализациите на компютрите, може да бъде настроено следното предпочитание, с което не се позволява на процеса за автоматично актуализиране да открива автоматично и да предлага актуализациите на продукти:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Ето една връзка, която можете да използвате, за да се върнете: https://aka.ms/macofficeendpoints

Вж. също

Заявки за мрежата в Office 2016 for Mac

Диапазони от URL и IP адреси за Office 365

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×