Мрежови искания в Office 2016 for Mac

Приложенията на Office 2016 for Mac предоставят основна среда за работа с приложенията на платформата macOS. Всяко приложение е създадено да работи при различни сценарии, включително състояние, когато няма достъп до мрежа. Когато компютър е свързан към мрежа, приложенията автоматично се свързват към поредица от базирани на уеб услуги, за да предоставят разширена функционалност. Този документ описва до кои крайни точки и URL адреси се опитват да стигнат приложенията, и предоставяните услуги. Тази информация е полезна при отстраняване на неизправности с конфигурацията на мрежата и при настройване на правила за прокси сървърите на мрежата. Подробностите в тази статия са предназначени да допълнят статията с URL адреси и адресни диапазони за Office 365.

Крайни точки за клиента на Office: Windows | Mac

По-голямата част от този документ се състои от таблици с подробни данни за мрежа URL адреси, тип и описание на услуга или функция, предоставени от тази крайна точка. Всяко от приложенията на Office може да се различават по своите услуги и използването на крайната точка. В таблиците по-долу са дефинирани следните приложения:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Типът URL адрес се дефинира както следва:

 • СТ: Статичен – URL адресът е постоянно заложен в клиентското приложение

 • SS: Полустатични – URL адресът е заложен като част от уеб страница или пренасочване

 • CS: Услуга за конфигуриране – URL адресът се връща като част от услугата за конфигуриране на Office

Конфигурация по подразбиране на Office 2016 for Mac

Инсталиране и актуализации

Следващите крайни точки на мрежата се използват за изтегляне на инсталиращата програма на Office 2016 for Mac от мрежата за доставяне на съдържание (CDN).

URL адрес

Тип

Описание

https://go.microsoft.com/fwlink/

СТ

Услуга за връзка за препращане към най-новите инсталационни пакети в портала за инсталиране на Office 365.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

ПС

Местоположение на инсталационните пакети в мрежата за доставяне на съдържание.

https://officecdn.microsoft.com/

ПС

Местоположение на инсталационните пакети в мрежата за доставяне на съдържание.

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

СТ

Крайна точка за контролата за управление на Microsoft AutoUpdate

Първо стартиране на приложение

При първото стартиране на приложение от Office, следващите крайни точки на мрежата се свързват с вас. Тези крайни точки предоставят разширена функционалност на Office за потребителите, а URL адресите се свързват с вас, независимо от типа лиценз (включително инсталации с корпоративен лиценз).

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://config.edge.skype.com/

WXPON

СТ

Конфигурация "Flighting" – позволява подробно разглеждане и експериментиране с функциите.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

СТ

Тест за конфигурация "Flighting" в мрежата

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

СТ

Тест за конфигурация "Flighting" в мрежата

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

СТ

Услуга за конфигуриране на Office – главен списък с крайни точки на услуги.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

СТ

Изтегляне на правилата за телеметрия в Office – уведомява клиента какви данни и събития да качва в услугата телеметрия.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

CS

Услуга за телеметрия на OneNote

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

СТ

Отчитане за качването на телеметрия на Office – "Heartbeart" и събитията на грешка, които възникват в клиента, се качват в услугата телеметрия.

https://templateservice.office.com/

WXP

CS

Услуга на за шаблони на Office Online – предоставя на потребителите шаблони на документи онлайн.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

CS

Изтегляне на шаблони на Office – място за съхранение на PNG изображения на шаблони.

https://store.office.com/

WXP

CS

Съхраняване на конфигурация на приложения на Office.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Каталог на услугите за интегриране на документ на Office (списък на услугите и крайните точки) и откриване на областта на първоначално удостоверяване.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Ресурси за откриването на областта на първоначално удостоверяване v2 (15.40 и по-нова версия)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

СТ

Манифести за автоматично актуализиране на Microsoft – проверки дали има налични актуализации

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

SS

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

ПС

Приложение в Уикипедия за конфигуриране и ресурси на Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

ПС

Приложение в "Карти на Bing" за конфигуриране и ресурси на Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

ПС

Приложение в People Graph за конфигуриране и ресурси на Office.

https://www.onenote.com/

N

СТ

Съдържание "Какво е новото" за OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

СТ

Ново съдържание за OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

SS

Изображения за "Какво е новото" за OneNote.

https://acompli.helpshift.com/

O

СТ

Услуга за поддръжка в приложението.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

O

СТ

Услуга за откриване на имейл акаунти.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Автоматичното откриване на Outlook

https://outlook.office365.com/

WXPO

СТ

Крайна точка на Outlook за услугата Office 365.

https://r1.res.office365.com/

O

СТ

Икони за добавките на Outlook.

Забележка: Важно е да разберете, че услугата за конфигуриране на Office (http://officeclient.microsoft.com) действа като услуга за автоматично откриване за всички клиенти на Microsoft Office (не само за Mac). По-конкретно, крайните точки, връщани в отговор, са полустатични, защото промяната е много рядка, но все пак възможна.

Влизане

Следващите крайни точки на мрежа се свързват с вас при влизане в място за съхранение в облака. В зависимост от типа на акаунта ви, може да се свързвате с различни услуги. Например:

 • MSA: Акаунт в Microsoft – обикновено се използва за сценарии за клиенти и продажби на дребно

 • OrgID: Организационен акаунт – обикновено се използва за търговски сценарии

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://login.windows.net/

WXPON

СТ

Услуга за удостоверяване на Windows

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

СТ

Услуга за влизане на Office 365 (OrgID)

https://login.live.com/

WXPON

СТ

Услуга за влизане на акаунт в Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms/

WXPON

CS

Помощник на услугата за влизане в акаунт в Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

ПС

Брандиране на влизане в Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Локализатор за местоположение за съхранение места и документи

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Услуга за последно използвани (MRU) документи

Забележка: За лицензи на база абонамент и на база продажби, влизането и в двата вида активира продукта и дава достъп до ресурси в облака, като напр. OneDrive. За инсталации с корпоративен лиценз, потребителите все още се подканват за влизане (по подразбиране), но това е необходимо само за достъп до ресурсите в облака, тъй като продуктът вече е активиран.

Активиране на продукт

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби на Office 365. По-специално, това НЕ се отнася до инсталациите с корпоративен лиценз.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Услуга за лицензиране на Office

Съдържание "Какво е новото"

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи на Office 365 само за абонамент.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

SS

JSON страница със съдържание "Какво е новото"

Изследовател

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за двата абонамента на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://entity.osi.office.net/

W

CS

Уеб услуга "Изследовател"

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

CS

Статично съдържание на "Изследовател"

https://www.bing.com/

W

CS

Доставчик на съдържание за "Изследовател"

Интелигентно търсене

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Уеб услуга за прозрения

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

CS

Библиотека JQuery

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

CS

Поддържаща библиотека на JavaScript

https://www.bing.com/

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

CS

Доставчик на съдържание за прозрения

PowerPoint Designer

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи на Office 365 само за абонамент.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

CS

Уеб услуга на PowerPoint Designer

"Бързо стартиране" на PowerPoint

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи на Office 365 само за абонамент.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

CS

Уеб услуга за "Бързо стартиране" на PowerPoint

Изпращане на усмивка/гримаса

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

CS

Услуга "Изпрати усмивка"

Свързване с поддръжката

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

O

CS

Услуга за свързване с поддръжката

https://acompli.helpshift.com/

O

CS

Услуга за поддръжка в приложението

Записване като PDF

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

CS

Услуга за конвертиране на документи на Word (PDF)

Приложения (наричани още добавки) на Office

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за активирания на лицензи за абонамент и продажби/корпоративно лицензиране на Office 365, когато добавките на Office са надеждни.

URL адрес

Приложения

Тип

Описание

https://store.office.com/

WXPO

CS

Конфигурация на магазина за приложения на Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

ПС

Ресурси за приложения в Уикипедия

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

ПС

Ресурси за приложения в "Карти на Bing"

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

ПС

Ресурси за приложения в People Graph

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

SS

Услуга за пренасочване на Office

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

ПС

Библиотеки на JavaScript в Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

ПС

Услуга за телеметрия и отчитане за приложенията на Office

https://ajax.microsoft.com/

W

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

ПС

Библиотека на Microsoft Ajax JavaScript

https://c.microsoft.com/

WPXO

SS

Библиотеки на JavaScript в Office

https://c1.microsoft.com/

WPXO

SS

Ресурси за поддръжка

https://cs.microsoft.com/

WPXO

SS

Ресурси за поддръжка

https://c.bing.com/

WPXO

SS

Ресурси за поддръжка

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

SS

Библиотека на JavaScript

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

SS

Съобщаване за грешки

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

SS

Ресурси за шрифтове

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

SS

Услуга за телеметрия

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

SS

Съобщаване на телеметрични данни

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

SS

Библиотека с активи на Microsoft Store

https://*.wikipedia.org/

W

ПС

Ресурси на страница в Уикипедия

https://upload.wikimedia.org/

W

ПС

Мултимедийни ресурси в Уикипедия

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

ПС

Рамка на ограничителния режим в Уикипедия

https://*.virtualearth.net/

X

ПС

Шаблони на карти

Безопасни връзки

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за приложенията на Office 2016.

URL адрес

Тип

Описание

https://*.oscs.protection.outlook.com/

CS

Услуга за безопасни връзки на Microsoft

Съобщаване за сривове

Следващите крайни точки на мрежата се отнасят за всички приложения и типове лицензи на Office 2016. Когато процесът неочаквано се срива, се генерира отчет и се изпраща на услугата Watson.

URL адрес

Тип

Описание

https://watson.microsoft.com/

СТ

Услуга за съобщаване за грешки на Microsoft

https://officeci.azurewebsites.net/

СТ

Услуга за прозрения при сътрудничество на Office

Опции за намаляване на заявките и трафика на мрежата

Конфигурацията по подразбиране на Office 2016 for Mac предоставя най-добра среда за работа на потребителя по отношение както на функционалността, така и на поддържането на актуализациите на компютъра. В някои случаи може при желание да не допускате приложенията да се свързват с крайни точки на мрежата. В този раздел се описват възможностите за това.

Забраняването на влизането в облака и добавките за Office

Възможно е клиентите с корпоративен лиценз да имат строги правила за съхраняване на документи в базирано на облака място за съхранение. Следващото предпочитание за всяко приложение може да бъде зададено да забранява влизане с MSA/OrgID и достъпа до добавките за Office.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Ако потребителите се опитват да получат достъп до функцията за влизане, ще видят грешка, че няма връзка с мрежата. Тъй като това предпочитание също така блокира онлайн активирането на продукти, трябва да се използва само за инсталации с корпоративен лиценз. По-конкретно, използването на това предпочитание ще попречи на достъпа на приложенията на Office до следните крайни точки:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Всички крайни точки, изброени в раздела "Влизане" по-горе.

 • Всички крайни точки, изброени в раздела "Интелигентно търсене" по-горе.

 • Всички крайни точки, изброени в раздела "Активиране на продукт" по-горе.

 • Всички крайни точки, изброени в раздела "Приложения (наричани още добавки) на Office" по-горе.

За да възстановите пълната функционалност за потребителя, или задайте предпочитанието на "2", или го премахнете.

Забележка: Това предпочитание изисква Office 2016 for Mac компилация 15.25 [160726] или по-нова.

Телеметрия

Office 2016 for Mac изпраща телеметрична информация обратно на Microsoft през определени интервали. Данните се качват в крайната точка "Nexus". Телеметричните данни помагат на техническия екип да оценява изправността, както и всяко неочаквано поведение на всяко приложение на Office. Има две категории телеметрия:

 • Пулс съдържа информация за версия и лиценз. Тези данни се изпращат незабавно при стартиране на приложението.

 • Използване съдържа информация за начина, по който се използват приложенията, както и за нефатални грешки. Тези данни се изпращат на всеки 60 минути.

Microsoft се отнася много сериозно към вашата поверителност. Можете да прочетете за правилата за събиране на данни на Microsoft в https://privacy.microsoft.com. За да не се допусне изпращане на телеметрия "Използване" от приложенията, може да се регулира предпочитанието SendAllTelemetryEnabled. Предпочитанието се определя за всяко приложение и може да се зададе чрез профилите на конфигурация на macOS или ръчно от Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Телеметрията "Пулс" винаги се изпраща и не може да бъде забранявана.

Съобщаване за сривове

Когато възникне фатална грешка в приложение, приложението неочаквано ще се прекрати и ще качи отчет за срив в услугата "Watson". Отчетът за срив се състои в стек на повикванията, което е списъка със стъпките, които приложението е обработвало до момента на срив. Тези стъпки помагат на техническия екип да определи точно функцията, която е довела до грешка, и защо е станало това.

В някои случаи съдържанието на документа ще доведе до срив на приложението. Ако приложението установи документа като причина, то ще попита потребителя дали може да изпрати и документа заедно със стека на повикванията. Потребителите могат да направят информиран избор по този въпрос. ИТ администраторите могат да налагат строги изисквания за предаване на документи и да вземат от името на потребителя решението никога да не се изпращат документи. Следващото предпочитание може да бъде зададено, за да не се допусне изпращането на документи и да се изключи подканата към потребителя:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Забележки: 

 • Ако SendAllTelemetryEnabled е зададено на FALSE, цялото съобщаване за сривове се забранява. За да активирате съобщаването за сривове, без да се изпраща телеметрия за използването, следващото предпочитание може да се зададе:

 • defaults write com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Актуализации

Microsoft издава актуализации за Office 2016 for Mac редовно (обикновено веднъж месечно). Настоятелно препоръчваме потребителите и ИТ администраторите да поддържат компютрите в актуализирано състояние, за да гарантират, че са инсталирани най-новите корекции за защитата. В случаите, в които ИТ администраторите искат да контролират и управляват по-отблизо актуализациите на компютрите, може да бъде настроено следното предпочитание, с което не се позволява на процеса за автоматично актуализиране да открива автоматично и да предлага актуализациите на продукти:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Блокиране на искания със защитна стена/прокси сървър

Ако вашата организация блокира искания към URL адреси чрез защитна стена или прокси сървър, трябва да конфигурирате URL адресите, изброени в този документ, като разрешени или като изредени в списъка с блокирани с отговор 40X (например 403 или 404). Отговор 40X ще позволи на приложенията на Office да приемат правилно невъзможността за достъп до ресурса, и ще осигури по-бърза среда за работа на потребителите от простото прекъсване на връзката, което на свой ред ще накара клиента да опитва отново.

Ако вашият прокси сървър изисква удостоверяване, ще се върне отговор 407 на клиента. За най-добра среда за работа трябва да използвате Office 2016 компилации 15.27 или по-нови, тъй като те включват конкретни корекции за работа с NTLM и Kerberos сървъри.

Ето една връзка, която можете да използвате, за да се върнете: https://aka.ms/macofficeendpoints

Вж. също

Диапазони от URL и IP адреси за Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×