Мигриране на мрежата: Консолидиране на няколко мрежи Yammer

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да мигрирате една или повече мрежи на Yammer със собствени имейл домейни ("дъщерни" мрежи) към по-голяма мрежа на Yammer Enterprise ("родителска" мрежа). Дъщерните мрежи могат да бъдат на Yammer Basic или Yammer Enterprise, но родителската мрежа трябва да бъде корпоративно активирана. Да кажем например, че фирмата ви има няколко клона или филиала и всеки един от тях има своя собствена мрежа на Yammer. Също така имате мрежа на Yammer в родителската фирма и искате да постигнете тясно сътрудничество между всички ваши служители в родителската мрежа. С други думи, искате да консолидирате дъщерните мрежи. Можете да направите това чрез мигриране на дъщерните мрежи във вашата родителска мрежа.

Забележка: Мигрирането на мрежи Yammer в Office 365 клиенти не се поддържа.

Ето пример, показващ Contoso, Ltd. с филиали, всеки един от които има своя собствена мрежа на Yammer:

 • Contoso.com    Родителската мрежа за Contoso, Ltd.; служи на потребителите с имейли, завършващи на @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Дъщерна мрежа за служителите на подразделение на Contoso, Ltd.; служи на потребителите с имейли, завършващи на @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Дъщерна мрежа за служителите на фармацевтичното подразделение; служи на потребителите с имейли, завършващи на @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. иска да запази служителите от фармацевтичното подразделение в собствена мрежа, но иска да премести служителите от Contoso_Sub.com в Contoso.com. Contoso, Ltd. ще мигрира потребителите от филиала на Contoso_Sub.com към родителската мрежа Contoso.com.

Следващата илюстрация показва дъщерната мрежа Contoso_Sub, преди да бъде мигрирана в родителската мрежа на Contoso.

Дъщерна мрежа на Yammer и родителска мрежа на Yammer, преди да се извърши мигриране, за да се обединят потребителите от дъщерната в родителската мрежа

Следващата илюстрация показва състоянието след това, когато потребителите и всички външни мрежи и потребители са мигрирани от Contoso_Sub в мрежата на Contoso, Ltd. Обърнете внимание, че дъщерната мрежа и нейното съдържание не са налични след мигрирането.

След мигрирането на мрежа на Yammer потребителите от дъщерната мрежа са обединени в родителската мрежа. Всички външни мрежи са мигрирани (с потребителите). Дъщерната мрежа (включително цялото съдържание) вече не е налична.

Ако просто искате да добавите гости или да работите заедно отвъд границите на фирмата, обмислете дали да не използвате външни съобщения или външни мрежи вместо мигриране.

Внимание: 

 • Мигрирането на мрежа мигрира само потребителите.    Заедно с потребителите също се мигрира информацията за потребителите, например името и снимката от профила. Не се мигрира никакво съдържание на мрежата, включително групите.

 • Мигрирането на мрежата не може да бъде анулирано.    Няма да имате достъп до дъщерната си мрежа и нейното съдържание след мигрирането. Така че преди да преминете към мигриране, планирайте внимателно.

Преди да започнете

Не забравяйте:

 • Само потребители с ролята на глобален администратор в Office 365 могат да извършват мигриране на мрежа. Това е така, защото мигрирането на мрежата включва търсене в списъка с проверени домейни на клиента на Office 365, за което са необходими разрешения на глобален администратор.

 • Могат да бъдат стартирани мигрирания на няколко мрежи, без да се чака предишните да завършат.

 • Ако потребител съществува и в двете мрежи, акаунтът на потребителя в родителската мрежа ще остане и ще бъде повишен от акаунт на гост в нормален акаунт, ако е необходимо, а акаунтът в дъщерната мрежа ще бъде изтрит.

 • Мигрирането на мрежа може да бъде стартирано само от мрежи на Yammer, които са били корпоративно активирани от Office 365 (за повече информация вижте Ръководство за активиране на Yammer).

От особена важност е да информирате навреме всички потребители за важни промени в мрежата, каквото е мигрирането – така че потребителите да бъдат подготвени и да започнат да работят с и да имат полза от тези промени. Препоръчваме ви да направите следното, преди да стартирате мигрирането на мрежата:

 • Прегледайте съдържанието/дейността в дъщерната си мрежа, експортирайте всички необходими данни и след мигрирането преместете ръчно всяко съдържание, което искате да запазите, включително ръчно създайте повторно съответните групи. За информация как да експортирате данните си от Yammer, вижте Експортиране на данни. Обърнете внимание, че съдържанието на всички изходни мрежи ще бъде загубено по време на мигрирането.

 • Тъй като мигрирането на мрежата е голяма промяна за мрежовите потребители, трябва да имате също план за информиране на потребителите на засегнатите мрежи. Прегледайте справочника за комуникация за Yammer на страницата "Ресурси" в центъра за успехи на клиенти на Office 365. Преди да завърши мигрирането, съобщете датата, часа и ефектите от мигрирането на потребителите, които са засегнати, както и защо се прави мигрирането. За мрежа, която се мигрира, препоръчайте на потребителите да съхранят информацията, която искат да запазят, като например данни от лични съобщения, бележки и файлове, преди началната дата на мигрирането, тъй като повече няма да имат достъп до своето съдържание или информация след мигрирането.

 • Информирайте потребителите на родителската мрежа, че се присъединяват нови потребители.

Извършване на мигрирането на мрежата

Мигрирането на мрежата има три стъпки, през които ще бъдете напътствани. Могат да бъдат стартирани мигрирания на няколко мрежи, без да се чака предишните да завършат. Започнете от родителската мрежа (мрежата, към която искате да мигрирате другата мрежа):

 1. В родителската мрежа, отидете в Настройки > Мрежов администратор.

  Екранна снимка на менюто за администриране на Yammer – "Мигриране на мрежа" е в "Съдържание и защита"
 2. Изберете мигриране на мрежата.

  Екранна снимка на елемент от менюто за мигриране на мрежа за администратори на Yammer

  Започнете от страницата със заглавие Стъпка 1 от 3 – Поверка/добавяне на проверени домейни. На тази страница са изредени проверените домейни, които вече са добавени към клиента на Office 365 за тази мрежа на Yammer. Ако не виждате желаната мрежа, следвайте връзката към Office 365, за да добавите допълнителни проверени домейни, и след това се върнете към тази страница.

  Екранна снимка на стъпка 1 от 3 - проверка/добави проверени домейни преди мигрирането на мрежа на Yammer
 3. След като сте добавили всички проверени домейни, които искате, изберете Напред.

  Сега сте на страницата Стъпка 2 от 3 – Избиране на мрежа на Yammer за мигриране. На тази страница са изредени всички мрежи, които отговарят на условията за мигриране. Не забравяйте, че всички домейни на мрежа на Yammer, която искате да мигрирате, трябва да бъдат добавени като проверени домейни в Office 365. Само проверените домейните за мрежи на Yammer са изброени на страницата. Ако не виждате мрежата, която търсите, изберете бутона Назад и добавете проверените домейни.

  Екранна снимка на стъпка 2 от 3 - изберете мрежа на Yammer за мигриране
 4. На страницата Стъпка 2 от 3 – Избиране на мрежа на Yammer за мигриране изберете мрежата на Yammer, която искате да мигрирате в тази мрежа, и след това изберете Напред.

 5. Стигате до страницата със заглавие Стъпка 3 от 3 – Експортиране на данни и стартиране на мигрирането. Тази страница ви дава информация за мрежата, която предстои да мигрирате, като например името на мрежата и броя на съобщенията, така че да можете да потвърдите, че това е правилната мрежа. Имайте предвид, че ще бъдат мигрирани само потребителите. Всякакво друго съдържание се изтрива окончателно. Силно препоръчително е първо да експортирате вашите данни от дъщерната мрежа, преди да стартирате мигрирането.

  Екранна снимка на стъпка 3 от 3 - експортиране на данни и стартиране на мигрирането
 6. Когато сте експортирали желаните данни и сте готови да стартирате мигрирането, изберете Стартиране на мигрирането.

  Показва се диалогов прозорец за потвърждение.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец за потвърждение, че искате да мигрирате мрежа на Yammer
 7. В прозореца Абсолютно ли сте сигурни, че искате да мигрирате мрежата?, под Потвърждавам мигрирането на мрежата "Network Name" въведете името на мрежата, която искате да мигрирате, за да го потвърдите, и след това изберете Мигрирай.

  Внимание: Не можете да спрете или да анулирате мигрирането. Така че се уверете, че сте експортирали всички желани данни и че сте избрали правилната мрежа за мигриране, преди да изберете Мигрирай. Ако не сте сигурни, изберете Отказ и се върнете, за да експортирате данните си или да проверите името на мрежата.

 8. На страницата Състояние на мигриранията на мрежа можете да видите състоянието за мигрирането. На нея са изброени домейните, свързани с мигрираните мрежи, лицето, което е стартирало мигрирането, датите и часовете на стартиране и завършване за мигрирането и състоянието на мигрирането. Можете да видите подробни данни за мрежа, например броя на активните потребители, броя на съобщенията и външните мрежи.

  Екранна снимка, показваща състоянието на мигрирането на мрежата – изпълнява се мигриране на мрежа на Yammer

  Имайте предвид, че могат да бъдат стартирани мигрирания на няколко мрежи, без да се чака предишните да завършат. Така че можете да започнете следващото мигриране незабавно, като изпълните съветника отново.

Състояние на мигрирането на мрежата

Процесът на мигриране на мрежата работи, както е показано на следващата илюстрация:

Блоксхема, показваща, че първо мигрирате домейните от дъщерната мрежа на Yammer и премахвате мрежата, а след това мигрирате паралелно потребителите и външните мрежи.

В стъпка 1 домейните от дъщерната мрежа се мигрират и тя се премахва. След това в стъпка 2 потребителите и външните мрежи се мигрират паралелно. Дори ако не се мигрира поднабор от потребители или външни мрежи, самото мигриране ще продължи и ще завърши, а повече подробности/грешките могат да бъдат намерени на страницата за състоянието.

Страницата за състояние на мигрирането може да показва следните съобщения за грешка:

Съобщение за грешка

Какво означава

Неуспешно мигриране source network name

Мигрирането на дъщерната мрежа не е успешно.

Неуспешно мигриране user email

Ако един или повече потребители не бъдат мигрирани успешно, ще има едно или повече съобщения за грешка за тази цел. В този момент можете да решите да добавите потребителя ръчно към родителската мрежа. Обърнете внимание, че дъщерната мрежа е мигрирана в този момент.

Неуспешно мигриране external network name

Ако една или повече вътрешни мрежи не бъдат мигрирани успешно, ще има едно или повече съобщения за грешка за тази цел. Обърнете внимание, че дъщерната мрежа е мигрирана в този момент.

За по-нататъшно отстраняване на неизправности се обърнете към поддръжката на Yammer.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×