Локално съдържание на SharePoint не се показва в резултатите от търсенето на SharePoint Online

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проблем

Обмислете следните сценарии.

  • Можете да конфигурирате входящи хибридни търсене, за да върне резултати в SharePoint Online от локална среда на Microsoft SharePoint 2013.

  • Когато потребителят изпълнява заявка от сайт на SharePoint Online, се показват само резултати от сайтове на SharePoint Online. Няма резултати се връщат от локалния SharePoint 2013.

  • Можете да разположите април 2014 кумулативна актуализация или по-късно сборна актуализация на вашата сървърна група на SharePoint 2013 локално.

  • Администраторът може да редактира правилото за заявки, който е свързан с източници на резултати в SharePoint Online. След това администраторът се отваря конструктора на заявки от блока с резултати. Въпреки това, това предизвиква следната грешка:

    1 3/4 System.Net.WebException: отдалеченият сървър .returned грешка: (401) неупълномощен. в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() в Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() в Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() в Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() в Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() в Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (обект неизползвани) в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback повикване, състоянието на обекта, Булева preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback повикване, състоянието на обекта, Булева preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback повикване, обект щат) в Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord запис)

Решение

За да заобиколите този проблем, променете доставчика на самоличност локален SharePoint, така че той ще работи с SharePoint Online. За да направите това, изпълнете следната кратка команда на вашата сървърна група на локален SharePoint 2013:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Още информация

В сценарий, който е описано в раздела "Симптоми" следното изключение е влязъл в регистрационния файл на единни Logging услуга (ULS) (показан по-долу).

Това е известен проблем, когато разположите април 2014 сборна актуализация или по-късно сборни актуализации на вашата сървърна група на локален SharePoint 2013.

За повече информация как да конфигурирате хибридно търсене на SharePoint Server 2013 отидете на SharePoint Server 2013 хибридна конфигурация пътните карти.

Все още имате нужда от помощ? Отидете в Общността на Microsoft.

Пример за регистрационния файл

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
в UPA. Съобщението за изключение е "System.ArgumentException: изключение от тип
 Е Expression.Error, "System.ArgumentException". Име на параметъра:
 стойност в Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (низова стойност)
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, низ nameId, низ nameIdIssuer) в
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, identityClaims IEnumerable "1)"
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server потребителски профили ae0su висока
Наборът от искове не може да бъде нанесена самоличност на единичен потребител. Изключение от тип "System.ArgumentException" се изключение. 
Име на параметъра: Възникнала е стойност. a53bac9c-(0x48E4)
Удостоверяване на искове за SharePoint Foundation ae0tc 0x08A4 висока
Регистрирани mappered не успя да разрешите заявка за една самоличност. 
Изключение: System.InvalidOperationException: изключение от тип "System.ArgumentException" е Expression.Error. 
Име на параметъра: стойност---> System.ArgumentException: изключение от тип "System.ArgumentException" е Expression.Error. 
Име на параметъра: стойност в Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Низ стойност) в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager upManager,
Низ nameId, низ nameIdIssuer) в
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable "1 identityClaims) 
---Края на вътрешно проследяването на стека---
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable "1 identityClaims) 
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
в Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, обект параметри)
в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri контекст,
IEnumerable "1 identityClaims) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uri contextUri, списък "1 искове)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation удостоверяване на искове af3zp
Неочаквани STS обаждане искове Saml: Проблем първи изходна твърди самоличност. 
Изключение: "System.InvalidOperationException: изключение от тип"System.ArgumentException"е Expression.Error. 
Име на параметъра: стойност---> System.ArgumentException:
Се изключение от тип "System.ArgumentException". 
Име на параметъра: стойност в Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Низ стойност) в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, низ nameId, низ nameIdIssuer) 
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable "1 identityClaims) 
---Края на вътрешно проследяването на стека---
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable "1 identityClaims) 
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
в Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, обект параметри)
в Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri контекст,
IEnumerable "1 identityClaims) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uri contextUri, списък "1 искове) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri,
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) в Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal главница, RequestSecurityToken искане, обхват обхват) ".

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×