Локалното съдържание на SharePoint не се показва в резултатите от търсенето в SharePoint online

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проблем

Обмислете сценария, описан по-долу.

  • Можете да конфигурирате входящо хибридно търсене, за да се върнат резултати в SharePoint online от локална среда на Microsoft SharePoint 2013.

  • Когато потребителят извършва заявка от сайт на SharePoint Online, се показват само резултати от сайтовете на SharePoint online. Няма върнати резултати от SharePoint 2013 локален.

  • Разполагате с кумулативната актуализация за април 2014 или по-късна сборна актуализация за вашата локална сървърна група на SharePoint 2013.

  • Администратор редактира правилото за заявки, което е свързано с източниците на резултати в SharePoint online. След това администраторът отваря конструктора на заявки от блока с резултати. Това обаче активира следната грешка:

    1 3/4 System .net. WebException: отдалечен сървър. върна грешка: (401) неоторизирани. в System .net. HttpWebRequest. GetResponse () в Microsoft. SharePoint. client. SPWebRequestExecutor. do () в Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. GetFormDigestInfoPrivate () в Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. EnsureFormDigest () AT Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. ExecuteQuery () в Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. RetrieveDataFromRemoteServer (обектът е неизползван) при System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback обратно извикване, състояние на обект, булеви preserveSyncCtx) в System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext; ContextCallback обратно повикване, състояние на обект, булеви preserveSyncCtx) в System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback обратно повикване, състояние на обект) при Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. ProcessRecordCore (IRecord Record)

Решение

За да заобиколите този проблем, променете своя локален доставчик на самоличност на SharePoint, за да работи с SharePoint online. За да направите това, изпълнете следната кратка команда във вашата локална сървърна група на SharePoint 2013:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Още информация

В сценария, който е описан в секцията "симптоми", се записва следното изключение в регистрационния файл за унифицирани услуги (ULS) (показан по-долу).

Това е известен проблем, когато разположите сборната актуализация за април 2014 или по-нови кумулативни актуализации на вашата локална сървърна група на SharePoint 2013.

За повече информация как да конфигурирате хибридно търсене за SharePoint Server 2013, отидете в SharePoint server 2013 хибридни карти за конфигуриране.

Все още имате нужда от помощ? Отидете на общност на Microsoft.

Пример за регистрационен файл

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
в центъра. Съобщението за изключение е "System. ArgumentException: изключение на типа
 "System. ArgumentException" е хвърлена. Име на параметъра:
 Value в Microsoft. SharePoint. администриране. искове. SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (стойност на низ
) в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager ръководител, низ nameId, низ nameIdIssuer) в
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager за управление на IEnumerable "1 identityClaims)"
(0x48E4) 0x08A4 на потребителските профили на SharePoint Portal Server
ae0su High Наборът от искове не можа да бъде нанесен на една самоличност на потребител. Изключение от тип "System. ArgumentException" е хвърлено. 
Име на параметър: стойността е възникнала. a53bac9c (0x48E4)
0x08A4 на Microsoft SharePoint Foundation за удостоверяване
ae0tc високо Регистрираната mappered е неуспешна за разрешаване на един иск за самоличност. 
Изключение: System. InvalidOperationException: изключение от тип System. ArgumentException е хвърлен. 
Име на параметър: Value---> System. ArgumentException: изключение на типа "System. ArgumentException" е хвърлен. 
Име на параметър: Value в Microsoft. SharePoint. администриране. искове. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Низ стойност) в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager ръководител
; Низ nameId, низ nameIdIssuer) в
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager за управление на IEnumerable "1 identityClaims) 
---На---
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager за управление на IEnumerable "1 identityClaims) 
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () в Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
в Microsoft. SharePoint. Ютилитис. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode; Object параметри)
в Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (URI контекст;
IEnumerable ' 1 identityClaims) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetClaimFromExternalMapper
(URI contextUri, списък 1 вземания)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation искове за удостоверяване
af3zp НеОчаквани искове за SAML 
Изключение: "System. InvalidOperationException: изключение от типа" System. ArgumentException "е хвърлен. 
Име на параметър: Value---> System. ArgumentException
: Изключение на типа "System. ArgumentException" е хвърлен. 
Име на параметър: Value в Microsoft. SharePoint. администриране. искове. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Низ value) в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager ръководител, низ nameId, низ nameIdIssuer) 
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager за управление на IEnumerable "1 identityClaims) 
---На---
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager за управление на IEnumerable "1 identityClaims) 
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () в Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
в Microsoft. SharePoint. Ютилитис. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode; Object параметри)
в Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
в Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (URI контекст;
IEnumerable ' 1 identityClaims) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (URI contextUri, списък "1 искове) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations. ResolveUserIdentityClaim (URI contextUri; ClaimCollection inputClaims)
в Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetIdentityClaim (URI contextUri;
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService. AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) в Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal принципал; RequestSecurityToken REQUEST; обхват) ".  

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×