Лицензионни условия за софтуера Microsoft OneNote на Microsoft

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Благодарим ви, че избрахте Microsoft OneNote. Това е лицензионно споразумение между вас и Microsoft Corporation (или негов филиал, в зависимост от това къде живеете), което описва вашите права за използване на софтуера OneNote. За ваше удобство сме разделили това споразумение на две части: първите две страници са уводни условия. Те са във формат на въпроси и отговори и се отнасят до често задавани въпроси относно лицензирането. Допълнителните условия и Ограничената гаранция, дадени след това, съдържат повече подробности. Включили сме също и условия чрез връзки, към които препраща това споразумение. Трябва да прегледате цялото споразумение, тъй като всички условия са важни и заедно съставляват този договор, който се отнася до вас. Трябва също да прегледате и условията, посочени чрез връзки, след като софтуерът работи. АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ КЛАУЗА ЗА ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИСК. ТОВА ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ С MICROSOFT. ПРОЧЕТЕТЕ ГИ.

С ИЗТЕГЛЯНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР ВИЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ПРЕДАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, АКТУАЛИЗАЦИИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАЗИРАНИТЕ НА ИНТЕРНЕТ ФУНКЦИИ НА СОФТУЕРА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ПОСОЧЕНИТЕ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА В ТЕЗИ ВРЪЗКИ И ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ. Ако не приемате тези условия и не ги спазвате, нямате право и не трябва да използвате софтуера или функциите.

Как да използвате софтуера?    Ние не продаваме нашия софтуер или вашето копие на него – ние само лиценз. Под лиценз може да инсталирате и използвате едно копие на приложението в до петнадесет (15) устройства с Windows 8 (или такъв брой устройства, в противен случай може да бъдат предвидени в Microsoft Store условия за използване в https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ Магазин условия на използване) (лицензиран устройства), които са свързани с акаунта в Microsoft, свързан с вашия акаунт за Microsoft Store . Тези права ще се прекратяват, когато деинсталирате приложението от тези лицензираните устройства. С изключение на разрешени за употреба описани под "Отдалечен достъп" по-долу този лиценз е директно използване на софтуера само чрез механизми за въвеждане на лицензираните устройства, като например сензорен екран. Не дава разрешение за инсталиране на софтуер на сървър или за използване от или чрез компютри или устройства, свързани със сървъра вътрешна или външна мрежа. Софтуерът също не е лицензиран за търговски хостинг - така че не може да направи софтуера достъпен в мрежа за едновременно използване от няколко потребители. За повече информация за множество потребителски сценарии и виртуализация вижте допълнителните условия.

Какво трябва да знам за надстройването на софтуера?    Ако инсталирате софтуера, обхванат от това споразумение, като надстройка на вашия съществуващ софтуер, тогава надстройката замества първоначалния софтуер, който надстройвате. След надстройката не запазвате никакви права върху първоначалния софтуер и не можете да го използвате или прехвърляте по никакъв начин. На това споразумение се подчиняват правата ви да използвате софтуера за надстройка и замества споразумението за софтуера, който надстройвате.

Мога ли да прехвърля софтуера на друго устройство или потребител?    Лиценза включва отдясно, за да инсталирате и използвате софтуера на до петнадесет (15) лицензираните устройства (или такъв брой устройства, в противен случай може да бъде предвидена в Microsoft Store условия за използване) едновременно. Ако се опитате да инсталирате софтуера на повече устройства, той може да се дезактивира автоматично от едно от тези устройства, така че да не повече от максималния брой екземпляри се активират по всяко време.

Има ли ограничения в броя на бележките, които мога да създам, редактирам или до които да имам достъп с OneNote?    Няма ограничения в броя на бележките, които можете да създадете, редактирате или до които да имате достъп с OneNote. Въпреки това е възможно да съществуват ограничения във връзка с хардуера на вашето устройство или ограничения при съхраняването на сървъра, където се пазят вашите бележки.

Събира ли Софтуерът мои лични данни?    Ако устройството ви е свързано с интернет, някои функции на софтуера може да се свържат с Microsoft или с компютърните системи на доставчика на услугата, за да изпращат или получават информация. Възможно е да не получавате винаги отделно съобщение при тяхното свързване. Ако изберете да използвате някоя от тези функции, вие се съгласявате да изпращате или получавате тези данни, когато използвате съответната функция. Много от тези функции могат да бъдат изключени или можете да изберете да не ги използвате.

Как използваме данните ви?    Microsoft използва събраните чрез функциите на софтуера данни, за да надстройва или поправя софтуера, както и по друг начин да подобрява нашите продукти и услуги. При определени обстоятелства споделяме данните и с други. Например споделяме отчетите за грешки със съответните доставчици на хардуер и софтуер, така че те да могат да използват тази информация за подобряване на начина, по който техните продукти работят с тези на Microsoft. Вие приемате, че имаме право да използваме и разкриваме данните, както е описано в нашата Декларация за поверителност в Декларация за поверителност за OneNote.

Какво това споразумение се отнася?    Това споразумение се отнася за софтуер и също Microsoft актуализации, добавки и услуги за софтуера, освен ако други условия са с тях. Други правила и условия може да се прилагат за използването на други услуги, включително Microsoft Store условия за използване.

Има ли неща, които не е позволено да правя със Софтуера?    Да. Тъй като софтуерът се лицензира, а не се продава, Microsoft си запазва всички права (например правата по законите за интелектуална собственост), които не са изрично дадени в това споразумение. По-конкретно, този лиценз не ви дава правото и съответно не трябва: да използвате или виртуализирате функции на софтуера отделно, да публикувате, копирате (освен всяко разрешено архивно копие), отдавате под наем, на лизинг или назаем софтуера; да прехвърляте софтуера (освен в случаите, които са позволени от настоящото споразумение), да правите опити да заобиколите техническите мерки за защита в софтуера, да подлагате на обратно конструиране, декомпилиране и деасемблиране софтуера, освен ако местното законодателство не го позволява, дори и нашето споразумение да го забранява. В такива случаи можете да правите само това, което е позволено от вашите закони. Когато използвате функции, базирани на интернет, нямате право да използвате тези функции по начин, който би попречил на използването им от други лица, нито да се опитвате да получите неупълномощен достъп до каквато и да е услуга, данни, акаунт или мрежа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. ЛИЦЕНЗИОННИ ПРАВА И СЦЕНАРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ

 2. Компютър.    В настоящото споразумение под "компютър" се разбира хардуерна система (физическа или виртуална) с устройство за съхранение, на което може да се изпълнява софтуерът. Хардуерният дял или блейд се счита за отделен компютър.

 3. Групови или насложени връзки.    Не може да използвате хардуера или софтуера за групиране или наслагване на връзки, както и за разрешаване на няколко потребителя или няколко компютри или устройства да влизат в или да използват софтуера непряко чрез лицензираното устройство.

 4. Използване във виртуализирана среда.    Ако използвате софтуер за виртуализация, включително технологията Hyper-V за клиент, за създаване на един или повече виртуални компютри на една компютърна хардуерна система, всеки виртуален компютър, както и физическият компютър, се счита за отделен компютър за целите на това споразумение. Ако искате да използвате софтуера на повече от един виртуален компютър, трябва да получите отделни копия на софтуера и отделен лиценз за всяко от копие. Съдържанието, защитено с технология за управление на цифрови права или с друга технология за шифроване на целия том на дисковото устройство, може да е по-малко защитено във виртуализирана среда.

 5. Отдалечен достъп.    Устройствата с Windows 8 може да съдържат технологии за отдалечен работен плот и за отдалечена помощ, които разрешават отдалечен достъп от други устройства до софтуера, инсталиран на лицензираните устройства.

  • Отдалечен работен плот.    За създаване на изходящи връзки от лицензираното устройство се разрешава технологията за отдалечен работен плот или подобни технологии. Имате право да осъществявате достъп до софтуера, който се изпълнява на отделно лицензиран хост компютър, от това лицензирано устройство, като използвате функцията за отдалечен работен плот.

  • Отдалечена помощ.    Можете да използвате отдалечена помощ или подобна технология за споделяне на активна сесия, без да е необходим допълнителен лиценз за софтуера. Отдалечената помощ позволява на даден потребител да се свързва директно с компютъра на друг потребител обикновено с цел отстраняване на проблеми.

 6. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ

 7. Прилагане.    Този Раздел B се прилага за всички спорове, ОСВЕН ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С ПРИВЕЖДАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ВАШИ, НА MICROSOFT ИЛИ НА НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. Под "спор" се разбира всяко оспорване, процесуално действие или друго противоречие между вас и Microsoft по отношение на софтуера (включително цената му) или на това споразумение, независимо дали е въз основа на договор, гаранция, закон, правилник, наредба, постановление, или на друга юридическа или валидна основа. "Спор" се тълкува в най-широкия смисъл, позволен от законодателството.

 8. Известие за спор.    В случай на спор вие или Microsoft трябва да даде на други бележка за спор, който е писмено отчет, който поставя име, адрес и информация за контакт на страната, като го, факти, което води до спор и релеф поискана. Трябва да изпратите спор известие по пощата на САЩ да Microsoft Corporation "," на вниманието на:LCA арбитраж, един Microsoft начин, Redmond, WA98052 6399. Формулярът е налична в известие за спор – софтуер на Microsoft, продукти и услуги със споразумения за арбитраж. Microsoft ще ви изпраща известие за спор за вас по пощата на САЩ адреса си ако я, имаме или по друг начин на вашия имейл адрес. Вие и Microsoft ще се опита да разрешават всеки спор чрез неформални многоезично до 60 дни от дата, се изпраща известие за спор. След 60 дни вие или Microsoft може да започне арбитраж.

 9. Съд за малки искове.    Освен това можете да отнесете всеки спор до съда за малки искове в окръга, в който живеете, или в окръг Кинг, щата Вашингтон, ако спорът отговаря на изискванията да бъде разглеждан от съда за малки искове. Можете да подадете иск в съд за малки искове, независимо дали преди това сте стигнали до неформално споразумение, или не.

 10. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ.   АКО ВИЕ И MICROSOFT НЕ РЕШИТЕ СПОРА ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ В СЪД ЗА МАЛКИ ИСКОВЕ, ВСИЧКИ СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО В РАМКИТЕ НА ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА ОТНАСЯТЕ (ИЛИ ДА УЧАСТВАТЕ КАТО СТРАНА ИЛИ УЧАСТНИК В КОЛЕКТИВЕН ИСК) СПОРОВЕТЕ В СЪДА ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ. Вместо това всички спорове ще се решават от безпристрастен арбитър, чиито решения ще се приемат за окончателни, с изключение на ограниченото право за обжалване съгласно Федералния закон за арбитражите. Изпълнението на решението на арбитъра може да бъде наложено от всеки съд, който има юрисдикция над страните.

 11. ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ.   ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО И СЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЕДИНСТВЕНО ИНДИВИДУАЛНО. НИТО ВИЕ, НИТО MICROSOFT ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТЕ ДЕЙСТВИЯ СПОРОВЕТЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ, ГРАЖДАНСКИ ИСКОВЕ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ НЯКАКВО ДРУГО ПРОЦЕСУАЛНО ДЕЙСТВИЕ, В КОЕТО НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ДЕЙСТВА ИЛИ ПРЕДЛАГА ДА ДЕЙСТВА В КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ. АРБИТРАЖЪТ И ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪЧЕТАВАНИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ АРБИТРАЖ ИЛИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

 12. Арбитражна процедура, разноски, такси и стимули.    Всеки арбитраж ще се извършва от Американската арбитражна асоциация ("AAA") под му търговски правила за арбитраж и в много случаи му допълнителни процедури за Consumer-Related спорове. За повече информация вижте Американската арбитражна асоциация уеб сайт или се обадете на 1-800-778-7879. Спор, включващи $ 75 000 или по-малко, Microsoft ще незабавно възстановява си подаване такси и плащат такси AAA и на арбитъра. Вие и Microsoft се съгласявате да условията за процедури, такси и стимули в Microsoft за правни и корпоративни въпроси сайт. Да започнат арбитраж, подаване на формуляр, налични в обучение за искане за арбитраж пред Американската арбитражна асоциация за софтуер от Microsoft, продукти и услуги със споразумения за арбитраж към AAA. Вие се съгласявате да започне арбитраж само във вашия окръг на жилище или в щата Вашингтон. Microsoft се съгласява да започне арбитраж само в областта си на жилище.

 13. Исковете или споровете трябва да се предявяват в рамките на една година.    До степента, позволена от закона, исковете и споровете, описани в това споразумение, за които се отнася Раздел B, трябва да бъдат внесени в съд за малки искове (Раздел B.3) или за арбитраж (Раздел B.4) в рамките на една календарна година. Едногодишният период започва да тече от момента, в който искът или Известието за спора могат да бъдат внесени. Ако такъв иск или спор не бъдат внесени до изтичането на календарната година, се смятат за приключени.

 14. Разделимост.    Ако клаузата за отказ от предявяване на колективен иск в Раздел B.5 бъде обявена за незаконна или неприложима към спора или към отделни части от него, Раздел B (арбитраж) няма да бъде в сила за тези части. Вместо това тези части ще бъдат отделени и разгледани в съда, а останалите ще продължат процедурата по арбитраж. Ако някоя друга клауза от Раздел B бъде обявена за незаконна или неприложима, тази клауза ще бъде отделена, а всички останали от Раздел B ще останат в сила.

 15. ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

На законодателството на щата или държавата, в която живеете, се подчиняват всички искове и спорове по споразумението, включително исковете за нарушаване на договора и исковете по законите за защита на потребителя, за нелоялна конкуренция, за подразбираща се гаранция, за незаконно забогатяване и за закононарушения. Ако сте получили софтуера в друга държава, се прилагат законите на тази държава. В това споразумение са описани някои юридически права. Можете да имате други права, включително права на потребител, според законите на вашия щат или държава. Можете да имате права и по отношение на страната, от която сте получили софтуера. Това споразумение не променя тези допълнителни права, ако законодателството на вашата държава или щат не го позволява.

 1. ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ

 2. Първо използвайте.    Можете да получите софтуера само от Microsoft Store. След като сте инсталирали софтуера, можете да посетите "Лицензиране опции" под "Настройки" в рамките на софтуера, за да видите подробни данни за лиценза.

 3. Актуализации.    Можете само да получите актуализации или надстройки на софтуера от Microsoft Store. За повече информация вижте Microsoft се съхранява условия на използване.

 4. ФУНКЦИИ, БАЗИРАНИ НА ИНТЕРНЕТ; ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат на Microsoft (или нейните доставчици или доставчици на услуги) компютърни данни, като вашия IP адрес, типа на операционната система, браузъра, името и версията, която използвате, както и езиковия код на компютъра, на който е инсталиран софтуерът. Microsoft използва тази информация, за да направи базираните на интернет функции налични за вас в съответствие с нашата Декларация за поверителност, намираща се в Декларация за поверителност за OneNote. Някои базирани на интернет функции може да се доставят на по-късна дата чрез услугата Windows Update на Microsoft.

 1. Съгласие за базирани на интернет услуги.    Функциите на софтуера, описани по-долу и в нашата Декларация за поверителност, се свързват по интернет с Microsoft или с компютърните системи на съответния доставчик на услуги. В някои случаи няма да получите отделно съобщение при свързването на тези функции. В някои случаи можете да изключите тези функции или да не ги използвате. За повече информация относно тези функции вижте нашата Декларация за поверителност в Декларация за поверителност за OneNote. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ ФУНКЦИИ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ. Microsoft не използва данните с цел да ви идентифицира или да се свърже с вас.

 2. Програма за продуктови подобрения (CEIP).    Този софтуер се използва CEIP. CEIP автоматично изпраща информация на Microsoft за хардуера, и как можете да използвате този софтуер. Не използваме тази информация за идентифициране или да се свърже с вас. CEIP също периодично ще изтегля малък файл на компютъра си. Този файл помага да ни събира информация за проблеми, които имате при използване на софтуер. Когато има такива, нова помощна информация за грешките може да също се изтеглят автоматично.

 3. Онлайн функции и съдържание.    Функциите в софтуера могат да извличат сродно съдържание от Microsoft и да ви го предоставят. Примерни функции могат да бъдат графични колекции, шаблони, онлайн обучение, онлайн помощ и помощна информация. Тези данни се използват, за да ви предоставят заявеното съдържание и да подобрят нашите услуги. Имате възможност да не използвате тези онлайн функции и съдържание. Вижте нашата Декларация за поверителност чрез връзка в края на това споразумение за повече информация.

 4. Бисквитки.    Ако изберете да използвате онлайн функции на софтуера, например онлайн съдействие и помощ, както и шаблони, може да бъдат зададени бисквитки. За да научите как се блокират, управляват и изтриват бисквитките, прочетете раздела за тях в Декларацията за поверителност на OneNote от връзката в края на това споразумение.

 5. OneNote в Windows 8.    Ако изпълнявате софтуера на устройство, работещо с Windows 8, и сте разрешили онлайн функциите и съдържанието на софтуера, с влизането в Windows 8 с акаунт в Microsoft автоматично ще влизате в софтуера с помощта на същия акаунт в Microsoft. Това ви позволява да съхранявате и отваряте онлайн файлове в OneDrive, без да се налага да въвеждате повторно потребителското име и паролата за вашия акаунт в Microsoft. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност чрез връзка в края на това споразумение.

 6. Неправилно използване на услуги, базирани на интернет.    Нямате право да използвате тези услуги по начин, който може да им навреди или да наруши използването им от други лица. Тези услуги не могат да се използват за получаване на неупълномощен достъп до услуга, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин.

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИОННИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

  1. Програми от трети лица.    Софтуерът може да включва програми от трети лица, които Microsoft, а не третото лице, лицензира за вас според това споразумение. Известията (ако има такива) за програмата от трето лице са включени само за ваша информация.

  2. Компоненти на шрифтове.    Докато софтуерът работи, можете да използвате шрифтове за показване на съдържанието. Можете и да вграждате шрифтове в съдържанието според ограниченията за вграждане в самите шрифтове.

  3. Мултимедийни елементи.    Microsoft ви предоставя лиценз за копиране, разпространение, изпълнение и показване на мултимедийни елементи (изображения, графични колекции, анимации, звуци, музика, видеоклипове, шаблони и други видове съдържание), предоставени със софтуера в проекти и документи, като нямате право да: (i) продавате, лицензирате или разпространявате копия на мултимедийни елементи самостоятелно или като продукт, ако мултимедийните елементи представляват основната функционалност на продукта; (ii) предоставяте на клиентите ви права за лицензиране или разпространение на мултимедийните елементи; (iii) лицензирате или разпространявате с търговска цел мултимедийни елементи, включващи идентифицируеми лица, държавни органи, емблеми или търговски марки, нито да използвате тези типове изображения по начин, който може да означава одобрение или асоциация с вашия продукт, организация или дейност; или (iv) да създавате нецензурни или скандални произведения с помощта на мултимедийните елементи. Други мултимедийни елементи, които са достъпни на Office.com или на други уеб сайтове чрез функциите на софтуера, се подчиняват на условията на тези уеб сайтове.

 • ГЕОГРАФСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

Ако има географски регион, посочен за вашия софтуер, можете да използвате софтуера само в този регион. Можете също така трябва да отговарят на всички вътрешни и международни експортиране законите и правилата, които се отнасят за софтуера, които включват ограничения за местоназначенията, крайните потребители и крайна употреба. За допълнителна информация за географски и експортиране ограничения, посетете как да кажете на уеб сайт и уеб сайта на Microsoft експортиране.

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Microsoft предоставя ограничени услуги по поддръжка за надлежно лицензиран софтуер, както е описано в Поддръжката на Microsoft.

 1. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящото споразумение (заедно с условията, придружаващи софтуерните допълнения, актуализации и услуги, доставени от Microsoft, които използвате) и условията, съдържащи се в уеб връзките, посочени в споразумението, представляват цялото споразумение за софтуера и всички горепосочени допълнения, актуализации и услуги (освен ако Microsoft няма други условия за тези допълнения, актуализации и услуги). Може да преглеждате това споразумение, когато софтуерът се изпълнява, като отидете на "Опции за лицензиране" в "Настройки" на софтуера. Също така можете да видите условията от връзките в настоящото споразумение, докато софтуерът се изпълнява, и да декларирате съгласие за това. Вие се съгласявате, че за всяка услуга или включено приложение, които се подчиняват на това споразумение, както и за конкретните условия от връзките в това споразумение, ще се запознаете с условията за съответната услуга, преди да я използвате. Вие разбирате, че като използвате съответната услуга, приемате това споразумение и свързаните условия. Такива връзки са:

БЕЗ ГАРАНЦИИ

софтуер е лицензиран "като-е." Вие носите риска от използването му. Microsoft дава няма гаранции, гаранции или условия. Целият риск по отношение на качеството и производителността на софтуера е с вас. Трябва да софтуера се окаже неправилен, вие поеме цялата стойност на всички необходимо обслужване или поправка. Може да имате допълнителни потребителски права според съответното местно законодателство, които не могат да променят това споразумение. В рамките на позволеното според съответното местно законодателство, Microsoft изключва всички подразбиращи се гаранции, включително такива за продажба, Фитнес за определена цел и без нарушение.

ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. Ако разполагате с основания за обезщетение от Microsoft или нейните доставчици, може да получите обезщетение само за преки щети за не повече от 5,00 щ.д. Нямате право да си възстановявате други щети, включително закономерни, пропуснати ползи, специални, непреки или случайни.

Това ограничение се отнася до

 • всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите от трети лица; и

 • искове за нарушения по договора, гаранцията или условията в тях; обективна отговорност, небрежност, погрешно представяне, пропуск, незаконно проникване или друго закононарушение; нарушение на наредба или правилник; или незаконно обогатяване; всички в рамките на позволеното от съответното законодателство.

То също важи и когато на Microsoft е било известно или е трябвало да бъде известно за възможността от такива щети. Ограничение по-горе може да не се отнася за вас, ако държавата ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×