Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за кодове на грешка от 5.4.6 до 5.4.20 в Office 365

Ето какво да направите, ако получите код за грешка 5.4.6 в известие за състояние на доставяне (DSN) или NDR от 5.4.6 до 5.4.20 на Exchange в съобщение за недоставяне (NDR). Може да има няколко причини за DSN грешката с код 5.4.6, но това може да се случи, ако е превишен броят на преходите за съобщението или ако маршрутът, по който се доставя съобщението, е прекъснат. Някои причини и решения за превишаване на броя на преходите можете да видите по-нататък в тази тема. Информацията тук се отнася за кодове на грешка в диапазона от 5.4.6 до 5.4.20.

Намирането на информация за NDR 5.4.x на Exchange, която ще ви помогне да решите проблема

Използвайте информацията в съобщението за недоставяне на Exchange, за да решите как да коригирате проблема.

Съвети за отстраняване на проблема, който е причина за NDR 5.4.6 на Exchange

Ето някои процедури, които можете да изпробвате и които може да ви позволят да изпратите съобщението успешно. Доставянето на съобщение от сървър до сървър може да е сложно или да изисква специален достъп до настройки, така че по-голямата част от тези стъпки са предназначени за администратор на имейл на Office 365, а не за средния подател на имейл. Ако стъпките тук не помогнат, се обърнете към администратора на своя имейл и му предайте тази информация, така че да се опита да реши проблема вместо вас.

Проблеми с приети домейни

Уверете се, че домейнът на получателя е конфигуриран като достоверен приет домейн в Exchange Online. За повече информация вижте Управление на приети домейни в Exchange Online.

Проблеми с конфигурацията на хибридно разполагане

Ако домейнът ви е част от хибридно разполагане между Exchange и Exchange Online, проверете следните неща в зависимост от своята конфигурация:

 • Маршрутизирате всички входящи съобщения за своя домейн за хибридно разполагане чрез Exchange Online.   

  Тази грешка може да се случи, когато MX записът за вашия домейн за хибридно разполагане сочи към Exchange Online и изходящият конектор, който се използва за маршрутизиране на поща към вашата локална организация на Exchange, е конфигуриран да използва DNS маршрутизиране.

  За да коригирате проблема, конфигурирайте специален изходящ конектор, който използва маршрутизиране с интелигентен предаващ сървър и за който вашият локален сървър за хибридно разполагане е конфигуриран като интелигентен предаващ сървър. Най-лесният начин за коригиране на проблема е да изпълните отново съветника за конфигуриране на хибридно разполагане в локалната организация на Exchange. Или можете да проверите конфигурацията на изходящия конектор, който се използва за хибридно разполагане, като изпълните следните стъпки:

  1. Отворете портала на Office 365 на адрес https://portal.office.com http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=402333 и след това щракнете върху Администратор > Exchange.

  2. В центъра за администриране на Exchange щракнете върху Пощенски поток > Конектори. В секцията Изходящи конектори изберете конектора, който се използва за хибридно разполагане, и след това щракнете върху Редактиране.

  3. В раздела Доставка се уверете, че е избрано квадратчето Маршрутизиране на поща чрез интелигентни предаващи сървъри и че е зададен правилният IP адрес или потребителски домейн в пълен вид (FQDN).

 • Маршрутизирате всички изходящи съобщения от Exchange Online през вашия локален сървър за хибридно разполагане.   

  Тази конфигурация се управлява от стойността на параметъра RouteAllMessagesViaOnPremises на изходящия конектор, който се използва за хибридно разполагане. Когато стойността на този параметър е $true за този конектор, значи маршрутизирате всички изходящи съобщения от Exchange Online през вашия локален сървър за хибридно разполагане. Можете да проверите тази стойност, като изпълните следната команда.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  В тази конфигурация грешката се дължи на някой от следните елементи:

  • Нямате входящ конектор, за който стойността за Тип конектор да е Локален.

  • Обхватът на входящия конектор, който се използва за хибридно разполагане, е един или повече приети домейни.

  За да коригирате проблема, конфигурирайте специален входящ конектор със стойност за Тип конектор, зададена на Локален, и в чийто обхват няма приети домейни. Най-лесният начин за коригиране на проблема е да изпълните отново съветника за конфигуриране на хибридно разполагане в локалната организация на Exchange. Или можете да проверите конфигурацията на входящия конектор, който се използва за хибридно разполагане, като изпълните следните стъпки:

  1. Отворете портала на Office 365 на адрес https://portal.office.com http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=402333 и след това щракнете върху Администратор > Exchange.

  2. В центъра за администриране на Exchange щракнете върху Пощенски поток > Конектори. В секцията Входящи конектори изберете конектора, който се използва за хибридно разполагане, и след това щракнете върху Редактиране Икона за редактиране . Проверете следната информация:

   • Общи      Уверете се, че е избрана опцията Локален.

   • Обхват      Уверете се, че няма Приети домейни.

За повече информация за маршрутизирането на поща в хибридни разполагания вижте Транспортно маршрутизиране в хибридни разполагания на Exchange 2013.

Причини за NDR 5.4.6 и какво означава тази грешка? Може да бъде свързана с превишен брой на преходите

Има две вероятни възможности:

 • Въз основа на домейна в имейл адреса на получателя вашата организация на Exchange Online е приела съобщението, но след това не е могла правилно да маршрутизира съобщението до получателя. Това най-вероятно се дължи на проблеми с настройването на приети домейни.

 • В хибридни среди има неправилно конфигурирани конектори във вашата организация на Exchange Online.

Подробни данни за това съобщение за недоставяне на Exchange, свързано с превишен брой на преходите

Известието за съобщението за недоставяне (NDR) на Exchange Online конкретно за тази грешка може да съдържа част от следната информация или цялата:

 • Раздел "Информация за потребителите"   

  • Неуспешно доставяне до следните получатели или групи:

   <имейл адреси>

   Възникна проблем при доставянето на това съобщение до този имейл адрес. Опитайте да изпратите това съобщение отново.

  • Не е отговорено на опит за изходящо свързване, защото отдалечената система е била заета или не е била в състояние да поеме доставянето на съобщението.

 • Раздел "Диагностична информация за администраторите"   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Все още имате нужда от помощ?

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Вж. също

Какво представляват съобщенията за недоставяне на Exchange в Exchange Online и Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×