Копиране само на видими клетки

Ако някои клетки, редове или колони от вашия работен лист не са показани, разполагате с възможности за копиране на всички клетки или само на видимите клетки. По подразбиране Excel копира скрити или филтър клетки освен видимите. Ако не искате това, следвайте стъпките в тази статия, за да копирате само видимите клетки. Можете например да изберете да копирате само показаните обобщени данни в структура работен лист.

 1. Изберете клетките, които искате да копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

  За да изберете

  Направете следното.

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и влачете до последната клетка, или задръжте натиснат клавиша SHIFT докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона, а след това да натиснете F8, за да разширите селекцията, като използвате клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Забележка : Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият регион. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете да добавяте клетки или диапазони към селекцията, натиснете отново SHIFT+F8.

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  Заглавие на ред

  Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (ДЯСНА СТРЕЛКА или ЛЯВА СТРЕЛКА за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Забележка : Ако редът или колоната съдържат данни, комбинацията CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избира реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на комбинацията CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и натиснете CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА СТРЕЛКА или ЛЯВА СТРЕЛКА за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Първа клетка или последна клетка в работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка от работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл).

  Изберете първата клетка и натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка от работния лист (долния десен ъгъл).

  Клетки до началото на работния лист.

  Изберете първата клетка и натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  Съвет : За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Търсене и избиране, а след това върху Отиди на.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Отиване на щракнете върху Специален.

 4. Под Избор щракнете върху Само видими клетки и след това върху OK.

 5. В раздела Начало, в групата Клипборд, щракнете върху Копирай Изображение на бутон .

  изображение на лентата в excel

  Клавишна комбинация  Можете също да натиснете CTRL+C.

 6. Изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

  Съвет : За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел за работен лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 7. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави Изображение на бутон .

  Клавишна комбинация  Можете също да натиснете CTRL+V.

Забележка : 

 • Excel поставя копираните данни в последователни редове или колони. Ако областта за поставяне съдържа скрити редове или колони, може да се наложи да покажете областта за поставяне, за да видите всички копирани клетки.

 • Ако щракнете върху стрелката под Постави Изображение на бутон , можете да избирате от няколко опции за поставяне на вашата селекция.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×