Копиране на конкретно съдържание или атрибути на клетка в работен лист

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да копирате и поставяте конкретно съдържание или атрибути на клетка (като формули, формати или коментари) от клипборда в работен лист с помощта на командата Специално поставяне.

 1. В работен лист изберете клетките, съдържащи желаните данни или атрибути за копиране.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон .

  Групата "Клипборд" в раздела "Начало"

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+C.

 3. Изберете горната лява клетка на област за поставяне.

  Съвет : За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел на работния лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. В раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху постави Изображение на бутон и след това щракнете върху Специално поставяне.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + ALT + V.

 5. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Поставяне направете едно от следните неща:

  • За да поставите статични данни, щракнете върху атрибута от копираните данни, които искате.

Изберете тази опция

За да

Всички

Поставите цялото съдържание и форматиране на клетката.

Формули

Поставите само формулите, така както са въведени в лентата за формули.

Стойности

Поставите само стойностите, така както се показват в клетките.

Формати

Поставите само форматирането на клетките.

Коментари

Поставите само коментарите, прикачени към клетките.

Проверка

Поставите правилата за проверка на данните за копираните клетки в областта за поставяне.

Всички, използващи темата на източника

Поставите цялото съдържание и форматиране с помощта на тема, която е приложена към източника на данни.

Всичко освен граници

Поставите цялото съдържание в документ на тема форматиране, приложено към копираните данни.

Ширина на колоните

Поставите ширината на една колона или на диапазон от колони върху друга колона или диапазон от колони.

Формули и числови формати

Поставите само формулите и опциите за форматиране на числа от избраните клетки.

Стойности и числови формати

Поставите само стойностите и опциите за форматиране на числа от избраните клетки.

 • За поставяне на свързани данни щракнете върху Всички или Всичко освен граници.

 • Направете някое от следните неща, ако е необходимо:

  • За да математически комбиниране на съдържанието на област на копиране със съдържанието на областта за поставяне, под операцияЗадайте желаната математическа операция, която искате да приложите към копираните данни.

Изберете тази опция

За да

Няма

Поставяне на съдържанието на областта за копиране без математическа операция.

Добавяне

Добавите стойностите в областта за копиране към стойностите в областта за поставяне.

Изваждане

Извадите стойностите в областта за копиране от стойностите в областта за поставяне.

Умножение

Умножите стойностите в областта за поставяне по стойностите в областта за копиране.

Раздели

Разделите стойностите в областта за поставяне на стойностите в областта за копиране.

 • Забележка : Математически операции могат да се прилагат само върху стойности. За да използвате опция, различна от Няма, трябва да изберете Всички, Стойности, Всичко освен граници или Стойности и числови формати под Поставяне.

 • За да предотвратите заместването на стойностите в областта за поставяне, когато в областта за копиране има празни клетки, изберете Прескачай празните.

 • За да замените колоните от копираните данни с редове или обратно, изберете Транспонирай.

  Забележка : В зависимост от типа на данните, можете да копирате и опции за поставяне , който изберете конкретни опции може да е недостъпна.

 • Ако искате да свържете поставените данни с първоначалните данни, щракнете върху Постави връзка.

  Когато поставите връзка към копираните данни, Excel вкарва абсолютна препратка към копираната клетка или диапазон от клетки в новото местоположение.

  Забележка : Постави връзка е налично само когато изберете Всички или Всичко освен граници под Поставяне в диалоговия прозорец Специално поставяне.

Съвет : Освен това можете да вмъквате копирани формули, стойности или свързани данни в областта за поставяне, като щракнете върху Постави (в раздела Начало, в групата Клипборд) и след това върху Формули, Постави стойности или Постави връзка.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×