Копиране и поставяне в Office Web Apps

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Поради ограниченията на технологиите уеб браузър копиране и поставяне на текст в Microsoft Office Online се различава от копирането и поставянето на текст в настолните приложения на Office. В тази статия ви дава стъпките за копиране и поставяне във всяка от Office Web Apps.

Копиране и поставяне на поведение се различава в зависимост от това дали сте преглеждане или редактиране в браузъра, и дали поставяте съдържание, копирано от място извън Word Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите документ в изгледа за четене, можете да избирате текст ред по ред, като плъзгате мишката (а не с двукратно щракване). След това натиснете CTRL+C,(Windows) или ⌘+C (Mac) за да копирате текста. Можете да поставите съдържанието на клипборда извън документа. Когато го правите, текстът се вмъква на новото местоположение без форматиране като получер, курсив или с определен цвят. Можете да приложите това форматиране в новото местоположение.

Забележка:  Когато преглеждате документ в изглед за четене, можете да изберете минимум един ред текст. За да можете да избирате думи или фрази, щракнете върху Редактиране в браузър.

Ако искате да поставите в рамките на документа, щракнете върху Редактиране в браузър.

Редактиране в браузър

В изгледа за редактиране можете да изрязвате, копирате и поставяте текст и картини в рамките на документа, като избирате текста или картината точно както правите в настолното приложение Word. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста или картината (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac).

Поставяне от място извън Word Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън Word Online текст се вмъква в документа като обикновен текст. С други думи не се запазват характеристиките на текст, например получер, курсив, или определен размер или цвят, и трябва да приложите отново ги в Word Online.

Забележка: Картините не може да се постави в документи от място извън Word Online без първия да ги запишете на вашия компютър. След това, отидете на Вмъкване > картина , за да ги поставите във вашия документ.

Таблици и списъци    Когато поставяте текст, форматиран извън Word Online редове и колони, или като вътрешен елементи в списък, таблица или йерархична структура не се показват в поставения текст. Най-добрата практика е да поставите тези елементи с една клетка или ниво в даден момент. Или, когато поставяте списък, премахнете броя форматиране и след това приложете я отново в Word Online, с помощта на номериране и Увеличи отстъпа бутоните (разделНачало ), за да постигнете желания резултат.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. Оставете текста в полето Покажи текста както си е, след което щракнете върху Вмъкни.

Копиране и поставяне на поведение се различава в зависимост от това дали сте преглеждане или редактиране в браузъра, и дали поставяте текст, копиран от място извън Excel Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите за първи път на работна книга в браузъра можете да изберете клетките, точно както правите в настолното приложение Excel . След това натиснете CTRL + C (Windows) или ⌘ + C (Mac), за да копирате съдържанието на клетки. Можете да поставите съдържанието на клипборда извън работната книга. Ако искате да поставите в рамките на работната книга, щракнете върху Редактиране в браузъра.

Редактиране в браузър

Когато редактирате работна книга в браузъра, можете да изрязвате, копирате и поставяте текст в рамките на работната книга, като избирате клетки точно както правите в настолното приложение Excel. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac). Когато поставяте, съдържанието на клетката наследява характеристиките на новото местоположение, като получер, курсив или определен цвят.

Поставяне от място извън Excel Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън Excel Online текстът се поставя в работната книга като обикновен текст. С други думи не се запазват характеристиките на текст, например получер, курсив, или определен размер или цвят, и трябва да приложите отново ги в Excel Online. Когато поставяте клетки от друга работна книга или таблица, ред и колона структурата на клетките се запазват в Excel Online.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. В полето Покажи текста напишете текста на връзката и след това щракнете върху Вмъкни.

Копиране и поставяне на поведение се различава в зависимост от това дали сте преглеждане или редактиране в браузъра, и дали поставяте текст, копиран от място извън OneNote Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите бележник в изгледа за четене, можете да избирате текст точно както правите това в настолното приложение OneNote. След това натиснете CTRL+C,(Windows) или ⌘+C (Mac) за да копирате текста. Можете да поставяте съдържанието на клипборда извън бележника. Когато го правите, текстът се вмъква на новото местоположение без форматиране като получер, курсив или с определен цвят. Можете да приложите това форматиране в новото местоположение.

Ако искате да поставите в рамките на бележника, щракнете върху Редактиране в браузър.

Редактиране в браузър

В изглед за редактиране да изрязване, копиране и поставяне на текст и картини в рамките на бележника, като изберете текста или картината, точно както правите в настолното приложение OneNote . Натиснете CTRL + C, за да копирате, CTRL + X, за да изрежете, или CTRL + V, за да поставите текст или картина (Windows); или натиснете ⌘ + C, ⌘ + X или ⌘ + V (Mac).

Поставяне от място извън OneNote Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън OneNote Online текстът се поставя в бележника като обикновен текст. С други думи не се запазват характеристиките на текст, например получер, курсив, или определен размер или цвят, и трябва да приложите отново ги в OneNote Online.

Забележка: Картините не може да се постави в бележници от място извън OneNote Online без първия да ги запишете на вашия компютър. Отидете на Вмъкване > картина , за да ги поставите в бележника си.

Таблици и списъци    Когато поставяте текст, форматиран извън OneNote Online редове и колони, или като вътрешен елементи в списък, таблица или йерархична структура не се показват в поставения текст. Най-добрата практика е да поставите тези елементи с една клетка или ниво в даден момент. Или, когато поставяте списък, премахнете броя форматиране и след това приложете я отново в OneNote Online, с помощта на номериране и Увеличи отстъпа бутоните (разделНачало ), за да постигнете желания резултат.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. Оставете текста в полето Покажи текста както си е, след което щракнете върху Вмъкни.

Вж. също

Копиране и поставяне в PowerPoint Online

Бърз достъп до вашите файлове на Office в браузъра

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×