Копиране и модифициране на източник на данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има някои ситуации, в които може да искате или трябва да копирате връзка към източник на данни, преди да модифицирате, включително:

 • Когато работите с Microsoft SharePoint списъци и библиотеки, и искате да създадете заявка.

  Връзката с източник на данни за списъци и библиотеки SharePoint показва данни от заявката по подразбиране, който не може да бъде променен. Въпреки това ако копирате връзка към за източник на данни за списък на SharePoint или библиотека, след това можете да създадете заявка.

 • Когато работите с база данни, и искате да създадете няколко заявки от източник на данни, базирани на същите данни източник.

Можете също да копирате и модифициране на други връзки към източници на данни в библиотеката с източник на данни. Когато щракнете върху Копиране и модифициране, вие създавате копие на връзка към източник на данни. Можете да промените копието, като използвате опциите в диалоговия прозорец Свойства на източника на данни .

Можете да промените заявката за източници на SQL базата данни, например SharePoint списъци и библиотеки и връзки към бази данни. За други връзки към източници на данни е заявка, за да модифицирате. Въпреки това можете да промените други свойства за тези връзки към източници на данни.

Какво искате да направите?

Копиране и модифициране на списък на SharePoint или библиотека

Копиране и модифициране на връзката с база данни

Копиране и модифициране на файл с XML схема

Копиране и модифициране на скрипт за сървър

Копиране и модифициране на XML уеб услуга

Копиране и модифициране на свързан източник на данни

Копиране и модифициране на списък на SharePoint или библиотека

SharePoint списъци и библиотеки, които се показват в библиотеката с източник на данни са връзки към първоначалните данни, а те се показват резултатите от заявката на тези данни. За разлика от със заявки за други източници на данни в библиотеката с източник на данни, не можете да променяте заявки за източници на данни, които се създават автоматично за SharePoint списъци и библиотеки. Можете да, обаче копирате връзка към списък на SharePoint или библиотека и след това да създадете заявка за да приложите към списъка или библиотеката, за да покажете точните данни, които искате.

Стъпките по-долу ви покажем как да копирате връзка към източник на данни и след това променете името, описанието и ключови думи за този източник на данни. За повече информация как да модифицирате заявката за източник на данни вижте статията Създаване на заявка за източник на данни.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху SharePoint списъка или библиотеката, която искате да копирате и след това да промените и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: Ако не въведете ново име за копие на източника на данни, името ще бъде същата като тази на първоначалния източник на данни, но с _copy(1) добавя. Например ако копирате връзката за източник на данни на съобщения, но не въведете ново име, името на новия източник на данни ще бъде Announcements_copy(1).

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

Сега можете да укажете заявка за вашия нов списък или библиотека. За повече информация относно създаването на заявка вижте статията на Създаване на заявка за източник на данни.

Най-горе на страницата

Копиране и модифициране на връзката с база данни

Можете да модифицирате заявката за връзка с база данни, бързо и лесно. Въпреки това, ако имате няколко заявки, които използвате редовно, може да ви е удобно да запишете отделни всяка заявка като източник на отделни данни.

Например Northwind Traders, гурме храна фирма, проследява своите продукти в база данни на SQL. Заявката по подразбиране за базата данни показва всички продукти, които Northwind Traders има някога поръчали. Член на екип предлага друга заявка да бъде създаден да показва само тези продукти, които са били премахнати. Този резултат може да се направи лесно чрез копиране първата заявка за източник на данни "," промяна на заявката, така че да показва само елементите, прекратени и след това запишете модифицирана заявката с ново име като отделна база данни на връзка в библиотека за източник на данни.

Стъпките по-долу ви покажем как да копирате източника на данни и след това променете името, описанието и ключови думи за този източник на данни. За повече информация как да модифицирате заявката за източник на данни вижте статията Създаване на заявка за източник на данни.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху връзката на базата данни, която искате да копирате и след това променете и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: Ако не въведете ново име за източника на данни, името ще бъде същият като предишния елемент с _copy(1), приложена към него. Например ако копирате продукти на базата данни, но не въведете ново име, името на новия източник на данни ще бъде Products_copy(1).

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

Сега можете да зададете заявка за вашата нова база данни връзка. За повече информация относно създаването на заявка вижте статията на Създаване на заявка за източник на данни.

Най-горе на страницата

Копиране и модифициране на файл с XML схема

Както при SharePoint списъци и библиотеки, можете да модифицирате връзки с източник на данни, които се създават автоматично за локални XML файлове. Въпреки това можете да копирате и променяте локални XML файлове, за да промените името на източника на данни, добавете описание или добавяне на ключови думи. Име, описание и ключови думи за външни XML файл могат да бъдат променени без първия да копира източника на данни.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху XML файл, който искате да копирате и след това променете и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: Ако не въведете ново име за източника на данни, името ще бъде същият като предишния елемент с _copy(1), приложена към него. Например ако копирате продукти XML файл, но не въведете ново име, името на новия източник на данни ще бъде Products_copy(1).

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

Най-горе на страницата

Копиране и модифициране на скрипт за сървър

Копиране и модифициране на връзка към скрипт на страната на сървъра, който може да е полезно, ако трябва да се свържете към този същия сървър скрипт, но с различен параметър стойности.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху XML файл, който искате да копирате и след това променете и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: Ако не въведете ново име за източника на данни, името ще бъде същият като предишния елемент с _copy(1), приложена към него. Например ако копирате файла Rss.aspx на www.gotdotnet.com скрипт за сървър, но не въведете ново име, името на новия източник на данни ще бъде Rss.aspx на www.gotdotnet.com_copy (1).

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

 6. В раздела източник , в полето Добавяне или промяна на параметри направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Добави.

  • Щракнете върху параметъра, който искате да промените и след това щракнете върху Модифицирай.

 7. В полето параметър , в полето име въведете име за нови или променени параметъра.

 8. В полето Стойност по подразбиране въведете стойност по подразбиране за нови или променени параметъра.

  Забележка: Ако страната на сървъра скрипт използва параметър, който е въведена от потребителя, който е отворен сайт, поставете отметка в квадратчето стойността на този параметър може да се настрои чрез връзка към уеб част .

Най-горе на страницата

Копиране и модифициране на XML уеб услуга

Копиране и модифициране на XML уеб услуга може да е полезно, ако трябва да се свържете към една и съща уеб услуга, но искате да използвате различни методи или стойности на различни параметри.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху XML файл, който искате да копирате и след това променете и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: Ако не въведете ново име за източника на данни, името ще бъде същият като предишния елемент с _copy(1), приложена към него. Например ако копирате платна на Northwind уеб услуга, но не въведете ново име, името на новия източник на данни ще бъде платна на Northwind_copy(1).

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

 6. В раздела източник , в полето за параметри щракнете върху параметъра, който искате да промените и след това щракнете върху Модифицирай.

 7. В полето за параметър въведете параметъра, който искате да използвате.

  Забележка: Ако уеб услугата използва параметър, който е въведена от потребителя, който е отворен сайт, поставете отметка в квадратчето стойността на този параметър може да се настрои чрез връзка към уеб част .

Най-горе на страницата

Копиране и модифициране на свързан източник на данни

Копиране и модифициране на свързан източник на данни може да е полезно, ако свързан източник на данни се състои от връзки към бази данни и искате да създадете копие на първия свързана база данни на връзката, за да модифицирате заявката.

Стъпките по-долу ви покажем как да копирате източника на данни и след това променете името, описанието и ключови думи за този източник на данни. За повече информация как да модифицирате заявката за източник на данни вижте статията Създаване на заявка за източник на данни.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни щракнете върху източника на свързани данни, които искате да копирате и след това променете и след това щракнете върху Копиране и модифициране.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на източника на данни .

 3. В раздела Общи в полето име въведете име за вашия нов източник на данни.

  Забележка: За разлика от други връзки към източници на данни ако не въведете ново име за източника на данни, името ще бъде същото като предишния елемент.

 4. В полето Описание въведете описание за вашия нов източник на данни.

 5. В полето за ключови думи въведете ключовите думи, които искате.

Сега можете да зададете заявка за вашата нова база данни връзка. За повече информация относно създаването на заявка вижте статията на Създаване на заявка за източник на данни.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×