Конфигуриране на уеб част "Търсене на съдържание" в SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Показване на съдържание ви класически в страници на SharePoint, като конфигурирате прости и разширени заявки в уеб част за търсене на съдържание.

Тази уеб част е предназначена за класически страници. Ако не използвате класически страници, прегледайте отбелязани съдържанието на уеб част.

За уеб частта за търсене на съдържание (УЧТС)

Когато посетителите отворят страница, която съдържа CSWP, уеб частта автоматично издава заявка. Резултатите от търсенето се показват в CSWP. В повечето случаи посетителите дори няма да знаят, че за показване на съдържанието, което преглеждат, се използва технология за търсене. За тях страницата ще изглежда като всяка друга уеб страница.

Като конфигурирате заявка в CSWP, можете да определите кое съдържание да виждат посетителите, когато отворят страница, която съдържа CSWP. По подразбиране заявката в CSWP е конфигурирана да показва трите най-скоро променени елементи на сайта. Като конфигурирате заявката, можете да промените броя на елементите, които да се показват в CSWP, както и кое съдържание да се показва. Например можете да конфигурирате заявката, така че CSWP да показва девет елемента на списък за даден списък, или последните шест документа, които посетителят е създал в библиотека с документи.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб част "Търсене на съдържание"

 1. Уверете се, че сте член на групата на SharePoint "Проектанти" на сайта, където искате да добавите уеб частта.

 2. Отидете на страницата, където искате да добавите уеб частта.

 3. От Настройки Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' изберете Редактиране на страница.

 4. В зоната, където искате да добавите уеб частта, изберете Добавяне на уеб част.

 5. В списъка Категории изберете Събиране на съдържание.

 6. В списъка Части изберете Търсене на съдържание > Добави.

Най-горе на страницата

Показване на съдържание чрез конфигуриране на проста заявка в уеб частта "Търсене на съдържание"

Ако заявката, че искате CSWP за издаване е проста, например ако искате да ограничите резултатите от търсенето до източник на резултат почивни дни или до конкретен етикет, и след това най-вероятно ще трябва само да използвате опции за конфигуриране в раздела Основи .

Разделът ОСНОВНИ при конфигуриране на заявката в уеб частта "Търсене на съдържание"

 1. Уверете се, че сте член на групата на SharePoint "Проектанти" на сайта, който съдържа CSWP.

 2. Отидете на страницата, съдържаща CSWP, която искате да редактирате.

 3. От Настройки Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' изберете Редактиране на страница.

 4. В уеб частта изберете стрелката на менюто на уеб частта "Търсене на съдържание" > Редактиране на уеб част.

 5. В екрана с инструменти на уеб частта, в секцията Свойства, в секцията Критерии за търсене изберете Промяна на заявка.

  Отваря се диалогов прозорец, както е показано на изображението по-горе. От тук можете да конфигурирате заявката, както е описано в таблицата по-долу.

Изберете заявка

Избор на източник на резултати , за да определите какво съдържание да бъде търсено.

Ограничаване на резултатите по приложение

Изберете опция от списъка, за да ограничите резултатите до конкретен сайт, библиотека, списък или URL адрес.

Ограничаване по етикет

Можете да ограничите резултатите до съдържание, което е отбелязано с определен израз.

Изберете една от следните възможности:

Без ограничаване с етикети

Резултатите от търсенето не се ограничават от израз.

Ограничаване от израз за навигация на текущата страница

Резултатите от търсенето се ограничават до съдържание, което е обозначено с израза за навигация от текущата страница. Изразът за навигация се показва като последна част от приятелския URL адрес. Тази опция има значение само за сайтове, които използват управлявана навигация.

Ограничаване по Текущи и дъщерни навигация

Резултатите от търсенето се ограничават до съдържанието, отбелязано с израза за навигация на текущата страница (показван като последна част от удобния URL адрес), и съдържанието, отбелязано с подизрази на текущия израз за навигация. Тази опция има значение само за сайтове, които използват управлявана навигация.

Забележка: В сценарий за публикуване между сайтове, този избор ще работи само когато източника на резултати, които сте избрали от менюто Изберете заявка е източник на резултати за каталога, която е създадена, когато сте свързани вашия сайт за публикуване към каталог.

Ограничения за този етикет

Резултатите от търсенето се ограничават до съдържание, което е обозначено с етикета, който въведете в полето.

Най-горе на страницата

Показване на съдържание чрез конфигуриране на разширена заявка в уеб частта "Търсене на съдържание"

Ако заявката, че искате CSWP за издаване е разширен, например искате да използвате Справка за синтаксиса на езика за заявки на ключови думи (KQL), ще трябва да използвате опции за конфигуриране, които са достъпни в Разширен режим в раздела Основи

Когато конфигурирате заявката в Разширен режим, можете да използвате променливи на заявка . Променливи на заявка са контейнери, които се заменят със стойности, когато заявката се изпълнява. Примери за променливи на заявка са {User.Name}, което е контейнер за името на потребителя, който е преглед на страница или {URLToken.1}, което е контейнер за първата стойност в URL адреса, като брои отдясно наляво.

 1. Уверете се, че сте член на групата на SharePoint "Проектанти" на сайта, който съдържа CSWP.

 2. Отидете на страницата, съдържаща CSWP, която искате да редактирате.

 3. От Настройки Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' изберете Редактиране на страница.

 4. В екрана с инструменти на уеб частта, в секцията Свойства, в секцията Критерии за търсене изберете Промяна на заявка.

 5. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете Превключване към разширен режим.

 6. Конфигурирайте заявката, както е описано в таблиците по-долу:

Основи на раздел

Избор на заявка

Изберете източник на резултати, за да определите какво съдържание да бъде търсено.

Филтър за ключови думи

Можете да използвате филтри за ключова дума, за да добавите променливи на заявка към вашата заявка. За списък на налични заявка променливи вижте променливи на заявка в SharePoint Server 2013.

Можете да изберете предварително дефинирани променливи на заявка от падащия списък и след това да ги добавите към заявката, като изберете Добавяне на филтър за ключови думи.

Филтър за свойства

Можете да използвате филтри за свойства, за да създадете заявка за съдържанието на контролирани свойства, които са зададени като допускащи заявки в схемата на търсене.

Можете да изберете контролирани свойства от падащия списък Филтър за свойства. Изберете Добавяне на филтър за свойства, за да добавите филтъра към заявката.

Забележка: Управлявани свойства по избор не се показват в списъка с филтър за свойства . За да добавите по избор на контролирано свойство към вашата заявка, в полето текст на заявката , въведете името на вашия потребителски контролирано свойство, последвано от заявката условие, например MyCustomColorProperty:Green

Текст на заявката

Въведете вашата заявка с помощта на Езика за заявки на ключови думи (KQL)или използвайте списъците филтър за ключови думи и филтър за свойства , за да съставите заявката.

Ключовата дума за заявката може да се състои от ключови думи в свободен текст, филтри за свойства или оператори. Слагайте скоби около променливите на заявка. Променливите на заявка се заменят с действителна стойност, когато заявката се изпълнява.

Заявките по ключова дума са с максимална дължина от 2048 знака.

Раздел УТОЧНЕНИЯ

Използвайте този раздел, ако искате резултатите от търсенето да се ограничат до елементи, които имат една или повече стойности за уточнение. Контролираните свойства, които са разрешени като уточнения в схемата за търсене, са изброени в раздела Изберете вашите уточнения. Изберете стойност за уточнение в списъка, след което изберете Добави, за да я добавите към заявката.

Ако искате резултатите от търсенето да се показват като група за едно или повече контролирани свойства, изберете Покажи още. Това е полезно за показване на няколко варианта за даден елемент, както и ако искате да групирате тези варианти под един резултат.

Раздел СОРТИРАНЕ

В този раздел можете да укажете как искате да бъдат сортирани резултатите от търсенето. Контролираните свойства, по които е зададено да може да се сортира, са изброени в падащия списък Сортирай по. От този списък изберете контролирано свойство и след това изберете Низходящ или Възходящ. За да добавите още нива на сортиране, изберете Добавяне на ниво на сортиране.

Ако сте избрали Ранг от списъка Сортиране по, от списъка Модел на класиране можете да изберете кой модел на класиране да се използва за сортиране. Можете също да добавите още правила и условия, като изберете Добавяне на правило за динамично подреждане.

Раздел НАСТРОЙКИ

Правила за заявки

Изберете дали да използвате правила за заявки.

Презаписване на URL адрес

Изберете, ако искате URL Адресът пренаписване на примера за елемент от страницата с подробни данни да бъде относителна за всеки елемент на каталог, определени, когато сте свързани вашия сайт за публикуване към каталог. Ако изберете да не презаписване на URL адреси, URL адреси за елементите от каталога ще препраща директно към библиотека елемент на свързан каталог.

Поведение при зареждане

Изберете кога искате резултатите от търсенето, върнати от CSWP, да се появяват на уеб страницата. Ако използвате опцията по подразбиране Опция за синхронизация: Заявка за проблем от сървъра, заявките се издават от сървъра, а резултатите от търсенето се включват в отговора със страница, който SharePoint връща. Ако изберете Асинхронна опция: Заявка за проблем от браузъра, заявките се издават от браузъра на потребителя, след като се получи пълната страница. Можете да използвате тази опция за съдържание, като препоръки или популярни елементи.

Приоритет

Изберете приоритета за съдържание, което се показва от тази уеб част, спрямо други уеб части за търсене. Ако SharePoint се изпълнява при високо натоварване, заявките ще се изпълняват според приоритета им.

Кеширане

Изберете една група за защита на Active Directory, ако искате да бъдат кеширани за потребители в групата на резултатите от търсенето. Чрез кеширане на резултати от търсене на група за защита, можете да намалите времето за зареждане на страница.

Забележка: Само трябва да изберете група за защита, когато резултатите от търсенето са идентични за всички потребители в групата. За повече информация вижте направи страници по-бързо зареждане с кеширане в уеб частта за съдържание търсене.

Раздел ТЕСТ

В този раздел можете да прегледате подробни данни за заявка, изпратена от CSWP.

Текст на заявката

Показва заявката, която ще бъде изпълнена от CSWP.

Изберете Покажи още да покажете допълнителна информация.

Шаблон на заявката

Показва съдържанието на шаблона на заявката, който се прилага към заявката.

Уточнен от

Показва уточненията, които се прилагат към заявката според определеното в раздела УТОЧНЕНИЯ.

Групирани по

Показва резултатите от търсенето, които са групирани по контролираното свойство, както е определено в раздела УТОЧНЕНИЯ.

Приложени правила за заявки

Показва кои правила за заявки се прилагат към заявката.

Променливи на шаблон за заявка

Показва променливите на заявка, които се прилагат към заявката, и стойностите на тези променливи така, както са приложени към текущата страница. За да визуализирате резултатите, изберете Заявка за тест.

За да тествате как работи заявката за различни изрази за потребителски сегменти, изберете израза Добавяне на потребителски сегмент. За да визуализирате резултатите, изберете Заявка за тест.

Текст на заявката

Показва заявката, която ще бъде издадена от CSWP.

Най-горе на страницата

Управление на начина на показване на съдържанието в уеб част "Търсене на съдържание"

За да управлявате показването на съдържанието в CSWP, трябва да персонализирате шаблони за показване. За да научите как да създадете шаблон за показване по избор, вижте Диспечера за проектиране на SharePoint 2013 шаблони за показване

Най-горе на страницата

Съвети за това как да конфигурирате уеб частта за съдържание търсене да намалите времето за зареждане на страница

CSWP предлага голяма гъвкавост за конфигуриране на заявката. Но ако конфигурирате уеб частта, за да използвате много сложна заявка, SharePoint трябва да работи по-трудно да разрешите на заявката, която отново може да доведе до времето за зареждане подобрена страница. В търсене на жаргон това е същото като закъснение на заявка за увеличаване.

Съветите по-долу може да ви помогне да намалите сложността на заявката и времето за зареждане на страница:

 • Избягвайте използването на няколко оператора OR. OR оператори увеличение повече от оператори и сложността на заявката. Ако вашата заявка съдържа или оператори, опитайте да промените заявката и оператори вместо това да използвате.

 • Избягвайте да използвате заместващи оператор (*). Вместо това опитайте да конфигурирате заявката да използвате точно съвпадение.

 • Избягване на ключови думи, фрази. Вместо това опитайте да използвате една ключова дума.

 • Избягване на променливи на заявка, които съдържат свойства на потребителски или изрази и изрази Задаване на свойства. Вижте променливи на заявка в SharePoint Server 2013 за информация и примери от тези свойства.

 • Не добавяйте по избор за сортиране като нива на сортиране и динамични поръчване правила. Вместо това опитайте се да използвате сортиране опции от сортиране по и Модел на класиране падащи менюта в раздела сортиране по подразбиране

 • Ако не използвате правила за заявки, изберете не използвайте правила за заявки от раздела " Настройки ".

 • Ако не използвате CSWP, за да покажете съдържание от продуктов каталог, изберете не презаписване на URL адреси от раздела " Настройки ".

Вж. също

Промяна на настройките за уеб частта за резултати от търсене

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×