Конфигуриране на имейл в Windows Mobile 6.5

Можете да конфигурирате Exchange ActiveSync имейл в Windows Mobile 6.5. Когато инсталирате акаунт за Exchange на устройството си, ще можете да отваряте и да синхронизирате имейла, календара и контактите. Ако искате да използвате само имейл, можете да конфигурирате POP или IMAP имейл в Windows Mobile 6.5.

Конфигуриране на Exchange ActiveSync имейл в Windows Mobile 6.5

 1. Докоснете Старт > Съобщения > Конфигуриране на имейл.

 2. Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете Напред.

 3. Уверете се, че е отметнато квадратчето Опитайте да получите настройките за имейл автоматично от интернет, след което докоснете Напред.

 4. Мобилният ви телефон ще се опита да получи автоматично настройките от интернет. Ако това не стане, натиснете Напред. В противен случай отидете на стъпка 8.

 5. За Вашият интернет доставчик изберете Exchange Server, след което докоснете два пъти Напред.

 6. Въведете имейл адреса си (напр. martin@contoso.com), след което докоснете Напред.

  Въведете имейл адреса си (напр. martin@contoso.com), след което докоснете Напред.

 7. Докоснете полето Сървър и въведете името на сървъра, след което докоснете Напред. Ако се свързвате със своя имейл на Office 365, използвайте outlook.office365.com за име на сървъра. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на вашия ActiveSync сървър по-нататък в тази статия.

  Докоснете полето Сървър и въведете името на вашия сървър, след което докоснете Напред. Ако се свързвате с вашия имейл на Office 365, използвайте partner.outlook.cn за вашето име на сървър. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на вашия ActiveSync сървър по-нататък в тази статия.

 8. Въведете вашите потребителско име и парола, след което докоснете Напред. Вашето потребителско име е пълният ви имейл адрес.

 9. Поставете отметки в квадратчетата за видовете елементи, които искате да виждате на вашето устройство, след което докоснете Готово.

 10. Натиснете OK, ако Exchange ActiveSync поиска от вас да приложи правила към телефона ви. Правилата ви позволяват да конфигурирате парола в мобилния си телефон и да използвате отдалечено изтриване на данните, за да премахнете всички данни от телефона, ако той бъде изгубен или откраднат.

Имате нужда от помощ?

Ако програмата ви за имейл не е в състояние да открие името на вашия сървър на Exchange ActiveSync, може да се наложи вие да го намерите.

 • Ако се свързвате със своя имейл на Office 365, използвайте outlook.office365.com като име на вашия сървър на Exchange ActiveSync.

 • Ако се свързвате към пощенска кутия на Exchange и не използвате Office 365 или ако не сте сигурни, че използвате Office 365, следвайте тези стъпки, за да намерите името на вашия сървър на Exchange ActiveSync.

 1. Влезте в акаунта си чрез Outlook Web App. За помощ при влизането вж. Влизане в Outlook в уеб.

 2. Ако се свързвате към пощенска кутия на Exchange, но не използвате Office 365, името на вашия сървър на Exchange ActiveSync се вижда в адресната лента на браузъра ви, когато сте влезли в Outlook в уеб, но без водещото https:// и без завършващото /owa. Ако например адресът, който използвате за достъп до Outlook в уеб, е https://mail.contoso.com/owa, името на вашия сървър на Exchange ActiveSync е mail.contoso.com.

 3. Ако не можете да се свържете с вашата пощенска кутия чрез информацията, дадена по-рано в този раздел, можете да се опитате да използвате стойността за името на сървъра, която можете да видите в опциите за Outlook Web App.

  1. В Outlook Web App, на лентата с инструменти щракнете върху Настройки Визуализация на аудиоклип > Поща > POP и IMAP.

   Забележка: Макар че не настройвате POP3 акаунт, ще използвате тази стойност, за да определите името на вашия Exchange ActiveSync сървър.

  2. Под POP настройка потърсете стойността за Име на сървъра.

   Ако стойността за Име на сървъра е outlook.office365.com, вашият акаунт е служебен или учебен акаунт за Office 365 и можете да използвате outlook.office365.com като име на вашия сървър на Exchange.

   Ако стойността за Име на сървъра не е outlook.office365.com, можете да се опитате да използвате името на сървъра, посочено на вашата страница с опции. Например ако името на сървъра е mail.contoso.com, опитайте да използвате mail.contoso.com като име на вашия сървър на Exchange.

Ако програмата ви за имейл не е в състояние да открие името на вашия Exchange ActiveSync сървър, може да се наложи вие да го намерите.

Ако се свързвате със своя имейл на Office 365, използвайте partner.outlook.cn като име на вашия Exchange ActiveSync сървър. Името на Exchange ActiveSync сървъра partner.outlook.cn може да се използва с най-новата версия на Office 365.

Ако не използвате Office 365 или не сте сигурни, че използвате най-новата версия на Office 365, следвайте тези стъпки, за да намерите името на вашия Exchange ActiveSync сървър. Следвайте тези стъпки, за да намерите името на вашия Exchange ActiveSync сървър.

 1. Влезте в акаунта си чрез Outlook Web App.

 2. В Outlook Web App, на лентата с инструменти щракнете върху Настройки Визуализация на аудиоклип > Поща > POP и IMAP.

  Забележка: Макар че не настройвате POP3 акаунт, ще използвате тази стойност, за да определите името на вашия Exchange ActiveSync сървър.

 3. Под POP настройка потърсете стойността за Име на сървъра.

 4. Ако в Име на сървъра се вижда partner.outlook.cn, вашият служебен или учебен акаунт е в най-новата версия на Office 365 и можете да използвате partner.outlook.cn като име на вашия Exchange ActiveSync сървър.

 5. Ако стойността в Име на сървъра е във формат podxxxxx.partner.outlook.cn, вашият акаунт за служебен или учебен акаунт още не е в най-новата версия на Office 365 и можете да използвате m.partner.outlook.cn като име на вашия Exchange ActiveSync сървър.

 6. Ако стойността в Име на сървъра съдържа името на вашата организация – например pop.contoso.com, името на вашия Exchange ActiveSync сървър се съдържа в адресната лента на браузъра ви, когато сте влезли в Outlook в уеб, но без водещото https:// и без завършващото /owa. Ако например адресът, който използвате за достъп до Outlook в уеб, е https://mail.contoso.cn/owa, името на вашия Exchange ActiveSync сървър е mail.contoso.cn.

 1. Докоснете Старт > Съобщения > Конфигуриране на имейл.

 2. Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете Напред.

 3. Изчистете отметката в квадратчето Опитайте да получите настройките за имейл автоматично от интернет, след което докоснете Напред.

 4. Изберете Интернет имейл за Вашият имейл доставчик, след което докоснете Напред.

 5. Въведете името си (напр. Явор Костов) и ако желаете, променете Показвано име за акаунта, след което докоснете Напред.

 6. Въведете сървъра за входящи имейли. Ако се свързвате със своя имейл на Office 365, името на IMAP или POP сървъра е outlook.office365.com. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на моя POP или IMAP сървър по-нататък в тази статия.

  Въведете сървъра за входящи имейли. Ако се свързвате с вашия имейл на Office 365, името на IMAP или POP сървъра е partner.outlook.cn. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на моя POP или IMAP сървър по-нататък в тази статия.

 7. Изберете Тип акаунт (POP3 или IMAP4), след което докоснете Напред.

 8. Въведете потребителското си име (напр. martin@contoso.com), след което докоснете Напред. Вашата парола вече трябва да е въведена на стъпка 2.

  Въведете потребителското си име (напр. martin@contoso.com), след което докоснете Напред. Вашата парола вече трябва да е въведена в стъпка 2.

 9. Въведете името на изходящия ви (SMTP) пощенски сървър. Ако се свързвате със своя имейл на Office 365, името на SMTP сървъра е smtp.office365.com. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на моя POP или IMAP сървър по-нататък в тази статия. .

  Въведете името на вашия изходящ (SMTP) пощенски сървър. Ако се свързвате с вашия имейл на Office 365, името на SMTP сървъра е smtp.office365.cn. Ако не използвате Office 365, вж. Намиране на името на моя POP или IMAP сървър по-нататък в тази статия.

 10. Отметнете квадратчето Сървърът за изходяща поща изисква удостоверяване и се уверете, че има отметка в квадратчето Използвай същото потребителско име и парола за изпращане на имейл.

 11. Изберете колко често искате мобилният ви телефон да проверява за нови съобщения. Ако изобщо не желаете телефонът ви да проверява за нови съобщения, изберете Ръчно.

 12. Натиснете Готово.

Ако се свързвате към вашия имейл на Office 365, името на сървъра за IMAP и POP е outlook.office365.com, а името на сървъра за SMTP е smtp.office365.com.

Ако се свързвате с вашия имейл на Office 365, името на IMAP и POP сървъра е partner.outlook.cn, а името на сървъра за SMTP е smtp.office365.cn. Тези настройки могат да се използват с най-новата версия на Office 365.

Ако се свързвате с пощенска кутия на Exchange и не използвате Office 365 или ако не сте сигурни, че използвате Office 365, направете следното, за да намерите настройките си:

 1. Влезте в акаунта си чрез Outlook Web App. За помощ при влизането вж. Влизане в Outlook в уеб.

  Влезте в акаунта си чрез Outlook Web App.

 2. В Outlook в уеб, в лентата с инструменти щракнете върху Настройки Визуализация на аудиоклип > Опции > Акаунт > Моят акаунт > Настройки за POP или SMTP достъп.

 3. Името на POP3, IMAP4 и SMTP сървъра и другите настройки, които може да се наложи да въведете, са описани в страницата Настройки за POP или SMTP достъп под POP настройка или IMAP настройка и SMTP настройка.

Какво друго трябва да знам?

 • Ако имейл акаунтът ви е от тип, изискващ регистрация, трябва да го регистрирате при първото влизане в Outlook Web App. Свързването с вашия имейл акаунт чрез мобилен телефон ще е неуспешно, ако не сте регистрирали акаунта си чрез Outlook Web App. След като влезете в акаунта си, излезте. След това опитайте да се свържете, като използвате мобилния си телефон.

 • Ако бъдете подканени да създадете парола и не създадете такава, няма да сте в състояние да изпращате и получавате имейли.

 • Ако не приемете правилата, изпратени в мобилния ви телефон, няма да имате достъп до информацията в него.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×