Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране (Автоформатиране) на текст

Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране (Автоформатиране) на текст

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате функцията за автоформатиране, за да можете бързо да приложите или промените автоматичното форматиране като тирета и тирета, дроби, хипервръзки, кавички и списъци с водещи символи или номерирани. За да изключите автоматичното форматиране, просто изчистете всяка опция, която искате да изключите в раздела Автоформатиране при въвеждане.

Раздела Автоформатиране при въвеждане

Важно : 

 • Опции за Автоформатиране при въвеждане са глобални опции, които се прилагат за всички файлове за програма.

 • Опции за Автоформатиране при въвеждане не може да се приложи към вече написан текст в Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher и Visio.

Каква е разликата между "Автоформатиране" и "Автоформатиране при въвеждане"?

Може би сте забелязали две подобни Автоформатиране раздели в диалоговия прозорец Автокоригиране и това може да доведе до объркване. Разликата е, че Автоформатиране при въвеждане настройките се прилагат към текст в момента въвеждате, докато настройките в раздела Автоформатиране се прилагат, когато стартирате командата "Автоформатиране" (което изисква използването на лентата с инструменти за бърз достъп). Повечето от тази статия описва опциите в раздела Автоформатиране при въвеждане . Вижте използване на раздела "Автоформатиране" и "Автоформатиране" по-долу за информация за раздела Автоформатиране .

Намерете раздела Автоформатиране при въвеждане във вашата програма от Office

За да промените автоматичното форматиране поведение в програма на Office, първо отворете раздела Автоформатиране при въвеждане и след това щракнете върху задачата, която искате по-долу.

Забележка : За информация относно раздела Автоформатиране вижте използване на раздела "Автоформатиране" и "Автоформатиране" в Word.

Всички програми с изключение на Outlook:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Outlook:

 1. Щракнете върху Файл >Опции > Поща > Опции на редактора > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Word, Excel и PowerPoint:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на [програма] > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Outlook:

 1. Отворете елемент на поща и след това щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на редактора > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Publisher и Visio:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Всяка програма от Office предлага различен набор от опции за Автоформатиране. Всички опции са описани тук. Изберете опция, за да го активирате, или изчистете опцията да го изключите.

ЗАМЕСТВАНЕ КАТО ВЪВЕЖДАТЕ

Опция

Описание

"Прави кавички" с "типографски кавички"

Замества правите кавички ("") и правите апострофи (') с криви, отворени и затворени-кавички и фигурни апострофи.

Дроби (1/2) със знак на дроб (½)

Замества въведените дроби (1/2) с единичен знак на дроб (½). Тази опция замества само следните въведени дроби: 1/4, 1/2 и 3/4.

* Получер * и _курсив_ с истинско форматиране

Прилага получер шрифт към всеки текст, ограден със звездички (*); прилага курсивен шрифт към всеки текст, ограден със знаци за подчертаване (_). Например * компютър * става компютър и _компютър_ става компютър. Обърнете внимание, че в Word (*) или (_) ще бъдат заменени от форматирането. В Outlook (*) и (_) ще остане дори след като форматирането е приложено.

Интернет адреси и мрежови пътища с хипервръзки

Замества въведените интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

Редни числителни (1st) с горен индекс

Замества английски редни числителни, които показват относителна позиция на даден елемент в поредица (например 1st, 2nd или 3rd) с горен индекс ( 1st, написано като горен индекс ).

Тирета (--) с дълго тире (—)

Замества двойно тире (-) с дълго тире (—); замества единично тире с интервал отпред и отзад (-) със средно тире (-). Обърнете внимание, че ако искате дълго тире не Използвайте интервали преди и след това двойно тире.

Усмихнатото лице :-) и стрелки == > със специални символи

Замества въведените емотикона и стрелки със съответните символи.

ПРИЛАГАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Опция

Описание

Автоматични списъци с водещи символи

Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва с един от следните знаци *, -, или > последван от интервал или табулация.

За да завършите списъка с водещи символи, натиснете клавиша ENTER два пъти.

Линии на границата

Чертае линия, когато Вие въведете три пъти последователно следните знаци ~, #, *, -, _, или = на нов ред, и след това натиснете клавиша ENTER. Например, напишете ~ ~ ~ на нов ред и след това натиснете клавиша ENTER, води вълнообразна линия през страницата.

Вградени заглавни стилове

Прилага заглавни стилове към абзаци от пет или по-малко думи, които не завършва с пунктуация, след като натиснете ENTER два пъти. За "Заглавие 1" въведете нов ред; за заглавие 2 започва нов ред с един раздел; за заглавие 3 започва нов ред с два раздела.

Забележка : Трябва да натискате ENTER два пъти след предходния абзац, за да приложите автоматично заглавните стилове.

Автоматични номерирани списъци

Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

За да завършите номериран списък, натиснете клавиша ENTER два пъти.

Таблици

Създава таблица с един ред, когато въведете поредица от знаци плюс (+) и тирета (-) в началото на даден ред от текста и след това натиснете клавиша ENTER. Вие трябва да започват и свършват поредица със знак плюс. Например +---+---+---+ създава таблица с единствен ред с три колони. Ширината на колоната е равна на броя на тирета, въведени между знаците плюс. За да добавите редове някъде в таблицата, поставете курсора в края на реда, където искате да вмъкнете новия ред и след това натиснете клавиша ENTER.

Включване на нови редове и колони в таблица (Само за Excel)

Добавя нов ред или колона към съществуваща таблица, когато въвеждате данни в съседни редове или колони. Например, ако имате таблица с две колони в колони A и B и след това въведете данни в съседна клетка в колона C, колона C автоматично се форматира като част от съществуваща таблица.

Автопобиране на заглавен текст в контейнер (Само за PowerPoint)

Намалява размера на шрифта на текста за заглавие, така че текстът да се побира в контейнер за текст дефинирано заглавие.

Забележка : Заглавен текст автоматично се намалява размера на стъпката само един шрифт, например от 44 на 40, въз основа на вградените размери на шрифтове за шрифта. Ако искате да по-нататъшно намаляване на размера на шрифта, изберете текста на заглавието и изберете по-малък вграден шрифт размер от размера на шрифта за списък или въведете размера на шрифта, който искате в списъка размер на шрифта.

Автопобиране на основния текст в контейнер (Само за PowerPoint)

Намалява размера на шрифта на основния текст, така че текстът да се побира в контейнер за дефинирани основен текст.

АВТОМАТИЧНО, ДОКАТО ВЪВЕЖДАТЕ

Опция

Описание

Форматиране на начален елемент от списък като предишния

Форматира водещия текст на елемент от списък като водещия текст на предишния елемент от списък. Водещия форматиране се повтаря до първия пунктуация знак на списъчния елемент, обикновено точка, двоеточие, тире, дълго тире, въпросителен знак, удивителен знак или подобен знак.

Само форматиране, приложено към целия водещ текст, се повтаря в следващия списъчен елемент. Форматиране, което е приложено към част от водещия текст, не се повтаря във водещия текст на следващите списъчни елементи.

Задаване на ляв отстъп и отстъп за първи с табулации и клавиша назад

Отстъп на първия ред на абзаца чрез въвеждане на курсора пред първия ред и след това натиснете клавиша TAB. Отстъп на целия абзац чрез поставяне на курсора пред всяка линия в абзаца (с изключение на първия ред) и след това натиснете клавиша TAB. За да премахнете отстъп, поставите курсора пред първия ред на абзаца и след това натиснете клавиша назад.

Дефиниране на стилове въз основа на вашето форматиране

Прилага вградени стилове към ръчно форматиран текст, когато текстът има същото форматиране като вградения стил.

Попълване на формули в таблиците за създаване на изчисляеми колони (Само за Excel)

Прилага една формула към всички клетки на таблица в дадена колона. Формулата се настройва автоматично да се разшири за всички клетки на таблицата в колоната.

За да изключите автоматичното форматиране за програма, просто изчистете всяка опция, която искате да изключите в раздела Автоформатиране при въвеждане. Не забравяйте, че опциите за Автоформатиране при въвеждане глобална, така че ще бъде изключено опция, можете да изключите във всички файлове в тази програма.

Раздела Автоформатиране при въвеждане с избирането на опции

Можете веднага отхвърли или промяна на автоматичното форматиране в документ по време на въвеждане. Когато Office се прилага автоматично форматиране, щракнете върху Опции за автокоригиране бутона Изображение на бутон , който се появява и изберете да:

 • Отмяна на форматирането (и можете да изберете да я върнете отново, след като го отмените) само за този случай.

 • Промените глобално конкретни опции за автоформатиране, като щракнете върху опцията за спиране , така че Office да спре да прави тази промяна.

 • Променете опциите, като щракнете върху Автоформатиране опции за управление , за да отворите раздела Автоформатиране при въвеждане и промяна на настройките.

Word има раздела Автоформатиране освен раздела Автоформатиране при въвеждане . Автоформатиране при въвеждане настройки се прилагат към текст в момента въвеждате текст, както е описано по-горе. Раздела Автоформатиране е по-рядко използвани, тъй като опциите в него се прилагат само при изпълнение на командата "Автоформатиране", която трябва да добавите лентата с инструменти за бърз достъп за използване.

Командата "Автоформатиране" прави един и същ вид промени като тези, направени от настройките за Автоформатиране при въвеждане , но от текста, който вече сте написали. Ако искате да форматирате цял документ наведнъж (например, за да заместите прави кавички с типографски кавички или заменете дроби с дроб знаци), "Автоформатиране" може да направите това.

За да добавите командата "Автоформатиране" към лентата с инструменти за бърз достъп и да го използвате, направете следното:

 1. В Word щракнете върху иконата Персонализиране инструменти за бърз достъп и след това щракнете върху Още команди.

  Изберете още команди за лентата с инструменти за бърз достъп

 2. Под Избирай команди отизберете Всички команди.

 3. Превъртете надолу в списъка, изберете Автоформатиране или Автоформатиране сега, щракнете върху Добавии след това щракнете върху OK.

  Изберете командата "Автоформатиране" бърз достъп

 4. За да изпълните командата, щракнете върху иконата " Автоформатиране " в Word.

  Икона "Автоформатиране"

Вж. също

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×