Контролиране на форматирането, когато поставяте текст

Когато изрязвате или копирате текст и го поставите в документа, искате ли текстът да изглежда така, както сте го направили първоначално, или искате да изглежда като околния текст в новото му местоположение? Понякога може да искате една опция, но в друга ситуация може да поискате друга.

Например ако вмъкнете цитат от уеб страница във вашия документ, е възможно да искате цитатът да се показва точно по същия начин като на уеб страницата. От друга страна, ако копирате текст от един от вашите собствени документи в друг, е възможно да предпочетете копираният текст да изглежда като текста в документа местоназначение.

В Word можете да изберете всяка една от тези две опции всеки път, когато поставяте текст. Ако обикновено искате едната от опциите, можете да я зададете по подразбиране за поставен текст. Тази статия обяснява как става това.

Бутонът Опции за поставяне е включен по подразбиране. Ако не виждате бутона, е възможно той да е изключен. За да го включите, изпълнете следните стъпки:

 1. В Word 2010, 2013 или 2016 щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

  В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word > Разширени.

 2. В секцията Изрязване, копиране и поставяне изберете квадратчето Когато се поставя съдържание, показвай бутон за опции за поставяне.

 3. Щракнете върху OK.

Текстът, който премествате или копирате, може да има приложен шрифт или друг вид форматиране, например получер или курсив, което се различава от документа, където поставяте текста. Например може да премествате или копирате текст, който е получер, 10 пункта, Times New Roman, и да го поставите до текст, който е обикновен 11 пункта, Calibri. Ако искат поставеният текст да бъде Times New Roman вместо Calibri, можете да запазите облика му.

 1. Изберете текста, който искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите текста, или натиснете CTRL+C, за да копирате текста.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон , който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Щракнете върху Запази форматирането на източника.

  Забележка: Ако поставяте елементи от списък с водещи символи или номериран списък в документ, който съдържа списък с водещи символи или номериран списък, е възможно да не виждате Запази форматирането на източника, когато щракнете върху бутона Опции за поставяне. За повече информация за поставянето на списъци вижте Поставяне на елементи от списък с водещи символи или номериран списък в тази статия.

Ако поставяте част от абзац от друг документ на Word и стиловете, като напр. "Нормален", "Заглавие 1" и т.н., са дефинирани по различен начин във всеки документ, бутонът Опции за поставяне може да показва Запази форматирането на източника като е избран, но поставеният текст няма да изглежда като текста в първоначалния документ. Това е така, защото форматът на текста в първоначалния документ се управлява от неговия стил на абзац. Ако искате да запазите първоначалното си форматиране, направете следното:

 1. Когато изрязвате или копирате първоначалния текст, трябва да включите знака за абзац (¶).

  За да покажете знака за абзац, щракнете върху Покажи/Скрий ¶ в групата Абзац на раздела Начало.

  Изображение на лентата на Word

 2. Поставете текста.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон , който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Изтрийте нежелания текст, който предхожда края на абзаца.

Текстът, който премествате или копирате, може да има приложен шрифт или друг вид форматиране (например получер или курсив), което се различава от документа, където поставяте текста. Например може да премествате или копирате текст, който е получер, 10 пункта, Times New Roman, и да го поставите до текст, който е обикновен 11 пункта, Calibri. Ако искате поставеният текст да бъде с шрифт Calibri, за да съответства на околния текст, следвайте тези стъпки.

 1. Изберете текста, който искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите текста, или натиснете CTRL+C, за да копирате текста.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон , който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако текстът, който поставяте, включва части от форматиране, което искате да запазите, като напр. думи с получер шрифт или курсив, щракнете върху Съгласувай с форматирането на местоназначението.

  • Ако искате да премахнете цялото първоначално форматиране от текста, който поставяте, щракнете върху Запази само текста.

Обърнете внимание, че ако селекцията включва съдържание, което не е текст, опцията Запази само текста отхвърля съдържанието или го преобразува в текст. Например ако използвате опцията Запази само текста, когато поставяте съдържание, което включва картини и таблица, картините се пропускат от поставеното съдържанието, а таблицата се конвертира в поредица от абзаци.

Ако селекцията включва списък с водещи символи или номериран списък

Опцията Запази само текста може да отхвърли водещите символи или номерирането в зависимост от настройката по подразбиране за поставяне на текст в Word. За да запазите знаците за водещи символи и номера, можете да конвертирате форматирането на списъка с водещи символи или номера в абзаци, които започват със знаци за водещи символи или номера.

 1. В Word 2010, 2013 или 2016 щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

  В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Превъртете надолу до секцията Изрязване, копиране и поставяне.

 3. Изберете квадратчето за отметка Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста".

Ако поставяте елементи от списък с водещи символи или номериран списък в документ, който съдържа списък с водещи символи или номериран списък, можете да поставите елементите като част от съществуващ списък и да продължите последователността на номериране или можете да поставите елементите като нов списък.

За повече информация щракнете върху следните заглавия:

 1. Изберете елементите от списъка, които искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите, или натиснете CTRL+C, за да ги копирате.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон, който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Щракнете върху Обединяване със съществуващ списък.

 1. Изберете елементите от списъка, които искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите, или натиснете CTRL+C, за да ги копирате.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон, който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Щракнете върху Постави като нов списък или Постави списъка без обединяване.

Искам да поставя номерираните елементи в номериран списък така, че поставените елементи да са номерирани отделно от заобикалящия ги списък.

Например ако искате елементите, които поставяте, да са номерирани 1 – 3, като поделементи на номер 2 в съществуващ списък, направете следното:

 1. Щракнете пред елемента или абзаца, който следва елемент 2, и след това натиснете CTRL+V.

 2. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон и след това щракнете върху Постави списъка без обединяване.

  Забележка: Ако поставяте от един списък в друг в същия документ и използвате командата Постави списъка без обединяване, може да се наложи да започнете отначало номерирането на един от вашите списъци. За да започнете отначало номерирането, щракнете с десния бутон върху елемента, който искате да бъде първи, и след това щракнете върху Започни отначало от 1 в контекстното меню.

 3. Изберете номерираните елементи, които сте поставили, и след това в групата Абзац на раздела Начало, щракнете върху Увеличи отстъпа.

  Изображение на лентата на Word

 1. Изберете елементите от списъка, които искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите, или натиснете CTRL+C, за да ги копирате.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон, който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Ако искате елементите от списък с водещи символи да бъдат конвертирани в номерирани елементи в списъка, щракнете върху Обединяване със съществуващ списък. Ако искате елементите с водещи символи да бъдат списък с водещи символи в номерирания списък, щракнете върху Постави списъка без обединяване.

Искам да поставя елементи с водещи символи така, че те да създават списък с водещи символи като част от елемент в номериран списък.

Например ако искате елементите, които поставяте, да са поделементи с водещи символи на номер 2 в съществуващ списък, направете следното:

 1. Изберете елементите от списъка, които искате да поставите като поделементи в своя номериран списък, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите, или натиснете CTRL+C, за да ги копирате.

 2. Щракнете пред елемента или абзаца, който следва елемент 2, и след това натиснете CTRL+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон и след това щракнете върху Постави списъка без обединяване.

 4. Ако трябва да създадете отстъп на елементите с водещи символи, които сте поставили, изберете елементите и след това в групата Абзац на раздела Начало щракнете върху Увеличи отстъпа.

  Изображение на лентата на Word

 1. Изберете елементите от списъка, които искате да преместите или копирате, и след това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите, или натиснете CTRL+C, за да ги копирате.

 2. Щракнете върху мястото, където искате да поставите текста, след което натиснете Ctrl+V.

 3. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон, който се появява, след като поставите текста.

  Ако не виждате бутона Опции за поставяне, натиснете CTRL+Z, за да отмените поставянето, и след това включете опцията за показването му. За процедурите вижте Включване на бутона "Опции за поставяне".

 4. Ако искате елементите от номериран списък да бъдат конвертирани в елементи с водещи символи в списъка, щракнете върху Обединяване със съществуващ списък. Ако искате номерираните елементи да бъдат номериран списък в списъка с водещи символи, щракнете върху Постави списъка без обединяване.

Искам да поставя номерирани елементи в списък с водещи символи така, че те да създават номериран списък като част от елемент в този списък с водещи символи.

Например ако искате елементите, които поставяте, да са номерирани 1 – 3, като поделементи на елемент с водещ символ в съществуващ списък, направете следното:

 1. Поставете курсора пред елемента или абзаца, който следва елемента, където искате да създадете новия номериран списък, и след това натиснете CTRL+V.

 2. Щракнете върху бутона Опции за поставяне Изображение на бутон и след това щракнете върху Постави списъка без обединяване.

 3. Щракнете с десния бутон върху елемента, който искате да бъде първи в новия списък, и след това щракнете върху Започни отначало от 1 в контекстното меню.

 4. Изберете номерираните елементи, които сте поставили, и след това в групата Абзац на раздела Начало, щракнете върху Увеличи отстъпа.

  Изображение на лентата на Word

Ако често използвате една и съща опция за поставяне, можете да конфигурирате Word така, че той автоматично да използва тази опция за поставяне. По този начин не е нужно да задавате опцията, която да се използва, при всяко поставяне на текст. Можете да заместите поведението по подразбиране всеки път, когато поставяте текст, като изберете друга опция в менюто Опции за поставяне.

 1. В Word 2010, 2013 или 2016 щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

  В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word > Разширени.

 2. Превъртете надолу до секцията Изрязване, копиране и поставяне.

 3. Щракнете върху квадратчетата, за да изберете желаните настройки.

  • Поставяне в същия документ

  • Поставяне между различни документи

  • Поставяне между документи, когато дефинициите за стил са в конфликт

  • Поставяне от други програми

  За повече информация относно тези опции, вижте Опции за поставяне в рамките на и между документи, както и от други програми.

 4. За да използвате настройките за опцията "Интелигентно изрязване и поставяне", изберете квадратчето за отметка Използвай интелигентно изрязване и поставяне, щракнете върху Настройки и след това изберете желаните настройки. За повече информация вижте Задаване на опции за интелигентно изрязване и поставяне.

 5. Щракнете върху OK.

Опции за поставяне в рамките на и между документи, както и от други програми

Тъй като форматирането може да се съхранява в дефинициите за стил на абзаци, можете фино да настроите начина, по който Word поставя текста от различни източници.

Поставяне в същия документ

Когато поставяте съдържание в същия документ, от който копирате съдържанието, можете да зададете следното поведение по подразбиране.

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между различни документи

Когато поставяте съдържание, копирано от друг документ в Word, можете да зададете следното поведение по подразбиране.

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането, което е било приложено към копирания текст. Всяка дефиниция на стил, която е свързана с копираният текст, се копира в документа местоназначение.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между документи, когато дефинициите за стил са в конфликт

Когато поставяте съдържание, което е копирано от друг документ в Word, и стилът, който е присвоен на копирания текст, е дефиниран по различен начин в документа, където се поставя текстът, можете да зададете следното поведение по подразбиране.

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя използва дефиницията на стила на документа, в който се поставя текстът. Например копирате текст със стил "Заглавие 1" от един документ в друг. В първия документ стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Arial, получер, 14 пункта", а в документа, където поставяте текста, стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Cambria, получер, 16 пункта". Когато използвате опцията Използвай стиловете на местоназначението, поставеният текст използва стил "Заглавие 1", който е Cambria, получер, 16 пункта.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля дефиницията на стила и голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема в дефиницията на стила в документа, където се поставя текстът.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне от други програми

Когато поставяте съдържание, копирано от друга програма, можете да зададете следното поведение по подразбиране.

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Към "Задаване на настройки по подразбиране за Word за поставяне на текст"

Опцията за интелигентно изрязване и поставяне помага автоматично да се коригира форматирането, като поставяте текст.

В диалоговия прозорец Настройки задайте поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да заместите поведението по подразбиране, като използвате бутона Опции за поставяне, който се показва, когато поставяте съдържание от клипборда в документа си. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай интелигентно изрязване и поставяне.

 • Използвай опциите по подразбиране за     Щракнете върху елемент в списъка, за да изберете предварителна конфигурация от опции в диалоговия прозорец. За да изберете собствена конфигурация от опции, щракнете върху По избор в този списък.

 • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

 • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците.

 • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а таблиците, добавени към съществуваща таблица, се настройват така, че да съответстват на съществуващата таблица.

 • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширени.

 • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

 • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като обекти на Word.

 • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×