Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Някои организации използват работни книги на Microsoft Office Excel като формуляри за събиране на данни. Тези работни книги обикновено включват празни клетки, където потребителите да въвеждат данни. Можете да конвертирате работна книга в Microsoft Office InfoPath шаблон на формуляр с помощта на съветника за импортиране в InfoPath. Чрез конвертиране на работна книга в шаблон на формуляр, вашите потребители могат да се възползвате от функции на InfoPath като проверка на схема, динамични контроли като повтарящи се раздели и бизнес логика като проверка на данни. Освен това можете да направите вашия шаблон на формуляр достъпен за по-широка аудитория чрез създаване на шаблон на формуляр, разрешен за браузър. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services. Формуляри, базирани на шаблони за формуляри за браузър може да се попълва с помощта на уеб браузър.

Когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath, използвайки настройките по подразбиране в съветника за импортиране, полученият шаблон на формуляр съдържа оформлението на работната книга на Excel. В допълнение, клетките в работната книга на Excel, които отговарят на определени условия, автоматично се конвертират в контроли текстови полета, в които потребителите могат да въвеждат данни. Например ако една клетка е форматирана да показва граница от всички страни, тази клетка се конвертира в контрола текстово поле в получения шаблон на формуляр. Ако решите да не използвате настройките по подразбиране в съветника за импортиране, може да изберете да включите само оформлението, когато импортирате работната книга на Excel, или да конвертирате само определени типове клетки в контроли.

Тази статия обяснява основната концепция и процедура за конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath, включително функциите и настройките, които не се поддържат в процеса на конвертиране.

В тази статия

За конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Функции и настройки, които не се поддържат напълно по време на конвертиране

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

За конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath, работната книга се използва като описание за създаване на нов шаблон на формуляр. Структурата на таблицата на работната книга се пресъздава като таблица на оформлението в шаблона на формуляра. Ако изберете да включите клетки, които се използват за събиране на данни, когато конвертирате работната книга, контроли текстови полета се добавят в шаблона на формуляра в клетките на таблицата за оформление, които отговарят на местоположението на полетата в работната книга. Размерът и позицията на поддържаните клетки, граници на клетки и оцветяване и това дали клетките се обединяват, или разделят, се запазва в получения шаблон на формуляр.

Ако вашата работна книга съдържа няколко работни листа, данните и форматирането на първия работен лист се добавят в изглед по подразбиране в новия шаблон на формуляр, а допълнителните работни листове се конвертират в съответни изгледи в шаблона на формуляра. Заглавията на всички допълнителни изгледи съвпадат със заглавията на работните листове.

За да разберете по-добре връзката между работна книга, която конвертирате, използвайки съветника за импортиране на InfoPath и получения шаблон на формуляр, представете си, че сте застрахователен агент с работна книга с име Claims.xls, която се състои от два работни листа. Първият работен лист е с име "Дом", а вторият с име "Автомобил". И в двата работни листа има колони със заглавия "Тип", "Описание", "Сума на заема" и "Цена за закупуване". Колоните "Сума на заема" и "Цена за закупуване" във всеки работен лист са форматирани да използват тип на данните валута. Всички заглавия на колоните са форматирани като син получерен текст. Работният лист "Дом" съдържа формула за изчисление на план за амортизация. Единична клетка с приложени граници от всички страни се използва за въвеждане на името на клиент.

Ако използвате съветника за импортиране, за да конвертирате Claims.xls в шаблон на формуляр, създавате шаблон на формуляр с име Claims.xsn.

работна книга на excel преди и след като е конвертирана в шаблон на формуляр на infopath.
Когато работна книга на Excel се конвертира в шаблон на формуляр на InfoPath, оформлението и другите елементи се запазват.

Този нов шаблон на формуляр съдържа два изгледа. Изгледът по подразбиране, наречен "Дом (по подразбиране)", съдържа оформлението и форматирането от работния лист "Дом". Вторият изглед, наречен "Автомобил", съдържа оформлението и форматирането от работния лист "Автомобил". Всеки изглед съдържа таблица със заглавия на колони "Тип", "Описание", "Сума на кредита" и "Цена за закупуване", форматирани със син получерен текст, точно както в първоначалната работна книга. В зависимост от настройките, които избирате в съветника за импортиране, някои функции може да се различават в получения шаблон на формуляр:

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да конвертирате Claims.xls в шаблон на формуляр, запазвайки само оформлението    Полученият шаблон на формуляр съдържа таблица за оформление, която отговаря на таблицата в работната книга на Excel. Шаблонът на формуляра не съдържа никакви контроли текстови полета.

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да импортирате Claims.xls, запазвайки оформлението и конвертирайки клетките в контроли     Полученият шаблон на формуляр съдържа повтаряща се таблица. Клетките, които отговарят на определени условия, като например клетката с граници от всички страни и клетките, които съдържат или препращат към формула за изчисление на план за амортизация, се конвертират в контроли текстови полета.

  Забележка : Въпреки че клетките, които съдържат или препращат към формули, се конвертират в контроли текстови полета, формулите не се запазват в получения шаблон на формуляр. Трябва да създадете повторно функционалността, която формулата предоставя, използвайки подходящите функции в InfoPath.

Най-горе на страницата

Функции и настройки, които не се поддържат напълно по време на конвертиране

Някои настройки и форматиране в работни книги на Excel не се поддържат от InfoPath. Когато конвертирате работна книга, която съдържа такива настройки, полученият шаблон на формуляр на InfoPath няма да съдържа тези функции или настройки. Например ако вашата работна книга има горен колонтитул, който съдържа изображение, изображението няма да бъде запазено в получения шаблон на формуляр на InfoPath, защото InfoPath не поддържа изображения в горни и долни колонтитули.

Следва списък от функции и настройки, които не се запазват, когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath:

 • Клетки с форматиране "Свий, за да се побере"

 • Фонови изображения на клетка

 • Фонови шарки на клетка

 • Преливания на клетка

 • Условно форматиране

 • Проверка на данни

 • Формули

 • Макроси

 • Настройки за печат (включително преоразмеряване за хартия A4, черно-бяло, центриране в страницата, номер на първата страница, ред на страниците, картини, отпечатване на помощна мрежа, разделителна способност, заглавия на редове и колони, редове и колони на всяка страница, мащабиране и задаване на област за печат)

 • Вертикално подравняване на текста

 • Редове, които са по-тесни от височината на шрифта по подразбиране от 10 пункта

 • WordArt

Следващият списък обяснява функциите и настройките, които частично се поддържат, когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath:

Клетки с форматиране на данни     Стилове или цветове, приложени в клетки с форматиране на данни, не се запазват. Например ако една клетка е форматирана да показва отрицателните числа като червен текст, стойността на числото се конвертира, но форматирането с червен текст – не.

Хипервръзки, които препращат към неподдържани протоколи     Всички хипервръзки се конвертират, но ако хипервръзката използва протокол, различен от http:, https:, ftp: или mailto:, хипервръзката няма да работи, когато потребителят щракне върху нея.

Подравняване и форматиране на горен и долен колонтитул     Горният или долният колонтитул в работна книга на Excel може да съдържа лява, средна и дясна секция. Тези секции се съединяват при импортиране в InfoPath. Например работна книга с ляв горен колонтитул, съдържащ името "Пламен Христов", среден горен колонтитул, съдържащ заглавието "Отчет на състоянието" и десен горен колонтитул, съдържащ датата "13 октомври 2007", ще бъде конвертирана в шаблон на формуляр на InfoPath, съдържащ един единствен горен колонтитул със следния текст: "Пламен ХристовОтчет на състоянието13 октомври 2007". Ако само една секция в горния или долния колонтитул на работната книга съдържа текст, полученият текст в шаблона на формуляра ще бъде подходящо подравнен. Например ако само десният раздел на горния колонтитул съдържа текст в работната книга, съответният текст в шаблона на формуляра ще бъде дясно подравнен. В противен случай целият текст на горния или долния колонтитул се подравнява вляво, когато се импортира. Настройките на шрифта, приложени към първата секция на горен или долен колонтитул в работната книга, се прилагат към целия горен или долен колонтитул в получения шаблон на формуляр на InfoPath.

Конвертиране на шрифта    Въпреки че InfoPath импортира шрифтовете от работна книга, когато създава нов шаблон на формуляр, ако шрифтовете в работната книга не са налични на компютъра, на който извършвате импортирането, за шаблона на формуляра автоматично ще бъдат избрани алтернативни шрифтове.

Неявно обединени клетки     В Excel ако въведете повече текст, отколкото се побира в текущата клетка, текстът ще се появи върху следващите клетки, сякаш клетките са били обединени. InfoPath не поддържа тази функция. Ако една конвертирана клетка съдържа повече текст, отколкото ширината на клетката може да поеме, текстът ще се пренесе на следващия ред в InfoPath. За да избегнете това, преди да импортирате вашата работна книга, изберете клетката и всички следващи клетки, които са необходими, за да се побере текстът, и обединете клетките, така че текстът да се побира в обединената клетка.

Отчети с обобщена таблица     Отчетите с обобщена таблица се конвертират като таблици за оформление.

Много големи таблици     InfoPath поддържа таблици до 63 колони широки и 999 реда дълги. Ако работната книга на Excel надвишава тези ограничения, само първите 63 колони и 999 реда ще бъдат конвертирани.

Забележка : Някои работни книги на Excel не може да се отвори без парола. Ако това е случаят с вашата работна книга, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате проблема, опитайте да премахнете парола изискване за работната книга, преди да ги импортирате. Освен това някои работни книги са предназначени да попречите на потребителите от преместване, изтриване, скриване или промяна на името на работни листове и да променят други структурни елементи в работната книга. Ако това е случаят с вашия работен лист, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате този проблем, опитайте да премахнете структурните ограничения за вашата работна книга за редактиране, преди да ги импортирате.

Най-горе на страницата

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

 1. В менюто Файл изберете Импортиране на формуляр.

 2. В диалоговия прозорец Съветник за импортиране щракнете върху Програма за импортиране в InfoPath от работни книги на Excel и след това изберете Напред.

 3. Щракнете върху Преглед.

 4. Намерете и щракнете върху работната книга на Excel, която искате да конвертирате, и след това изберете Отвори.

 5. За да промените поведението на импортиране по подразбиране, щракнете върху Опции и след това изберете опциите, които искате.

 6. Щракнете върху Готово.

  Забележка : В зависимост от оформлението и сложността на вашата работна книга на Excel някои елементи на оформлението или контроли може да не се появяват, както очаквате в получения шаблон на формуляр на InfoPath. Като резултат може да е необходимо да настроите вашия нов шаблон на формуляр, след като го конвертирате.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×