Компоненти за достъпност

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Microsoft Office SharePoint Server 2007 или Microsoft Office Forms Server 2007 сайтове можете да изпълнявате повечето задачи, като използвате функции за достъпност, като например клавишни комбинации. В допълнение на функциите за достъпност и помощните средства в Microsoft Windows, функциите, описани в тази статия, правят сайтовете по-достъпни за хора с увреждания.

Забележка: Информацията в тази тема се отнася само за потребители с лицензи за продукти на Microsoft в САЩ. Ако сте получили този продукт извън Съединените щати, вашия пакет съдържа списък на Microsoft поддръжка на услуги за телефонни номера и адреси на вторична информация карта. Можете да свържете вашия клон, за да разберете дали типа на продуктите и услугите, описани тук, са налични във вашия регион. За повече информация, която е налична в други езици, включително японски и френски език вижте http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

В тази статия

По-достъпен режим

Клавишни комбинации

Навигация

Заглавия

Изображения, алтернативен текст и настройки за показване

Използване на инструменти за достъпност

Използване на помощ

Функции, предоставени от вашия уеб браузър

Получаване на повече информация за достъпността

По-достъпен режим

В сайт на Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007 повечето елементи от потребителския интерфейс (UI), като връзки, контроли на формуляри и бутони, са проектирани да използват Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA позволява на хората с увреждания да взаимодействат със съдържанието, като използват инструменти за достъпност, като например екранни четци, които представляват устройства, предоставящи синтезирана реч или описание на Брайл на това, което незрящ или потребител със слабо зрение не може да види на екрана на компютъра или в уеб сайт. Тъй като някои персонализирани елементи от потребителския интерфейс не използват свойствата на MSAA, можете да включите "По-достъпен режим". Този режим рендира персонализирани контроли като еквивалентни стандартни HTML контроли. Това рендиране осигурява, че потребителите на инструментите за достъпност могат да взаимодействат с персонализираните контроли.

Забележка: По-достъпният режим не позволява алтернативна версия на всеки елемент от потребителския интерфейс. Например ако някой във вашата организация персонализира сайт на SharePoint, добавяйки персонализирана контрола, разрешаването на по-достъпния режим не създава автоматично алтернативна версия на тази контрола.

Може да включвате и изключвате по-достъпния режим, като натискате табулатора непосредствено след като насочите фокуса на страницата в браузъра. Натискайте табулатора, докато не стигнете до връзката Включете по-достъпен режим или Изключете по-достъпен режим Въпреки че връзката за включване на по-достъпния режим е първият елемент в реда на обхождане с табулация – което означава, че това е първата опция за взаимодействие на страницата – може да се наложи да натиснете табулатора повече от един път, за да активирате функцията. Това се дължи на факта, че менюто на браузъра или лентите с инструменти първоначално може да имат целия фокус. По-достъпният режим променя начина, по който страницата се рендира за вас, а не за останалите потребители на сайта. Тъй като това е локална настройка, никой освен вас не знае, че вие разрешавате тази настройка. По-достъпният режим остава разрешен, докато не го изключите или не затворите браузъра. По-достъпният режим разрешава да се рендират следните елементи по начин, който ги оптимизира за по-добра работа с инструментите на достъпност, например екранни четци:

 • Менюта    Вместо да се показва падащо меню с опции за файловете в библиотеката с документи, се отваря нов прозорец на браузъра, който съдържа всички елементи от менюто като хипервръзки. Този формат е по-лесен за интерпретиране от инструментите на достъпност.

 • Оптимизирани полета    Някои полета са трудни за интерпретиране от инструментите за достъпност. Когато е разрешен по-достъпният режим, тези полета са заменени с други, които са оптимизирани за инструментите на достъпност. Например някои списъци на SharePoint поддържат подобрени текстови полета, които позволяват на потребителите да добавят форматиран текст, изображения, таблици и хипервръзки. Поради начина, по който тези полета се рендират в браузъра, някои инструменти на достъпност не може да ги прочетат. Когато е разрешен по-достъпен режим, тези полета се заместват със стандартни обикновени текстови полета, които са съвместими с инструментите на достъпност.

  В допълнение към подобрените текстови полета няколко други типа полета се заместват с алтернативни полета в по-достъпния режим.

  Списък на полетата и алтернативни полета в по-достъпния режим

  Поле в стандартен режим

  Алтернативно поле в по-достъпен режим

  Подобрено текстово поле

  Многоредово текстово поле

  Диаграми с графично резюме (за проучвания)

  Таблица със заглавки

  Диаграма на Гант (в списък с проекти)

  Таблица със заглавки

  Таблицата със заглавки се показва под диаграма на Гант и в стандартен режим.

  Селектор на контакти

  Текстово поле

Забележка: По-достъпният режим не ограничава функционалността, но вместо това разрешава алтернативни методи за рендиране за елементи от страница, така че да са съвместими с инструментите на достъпност.

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации

Много функции и команди са налични директно с помощта на клавиатурата. Можете да натиснете клавиша TAB и SHIFT + TAB за придвижване назад и напред между елементите във всяка страница. Можете също така да намерите клавишни комбинации за много команди. За повече информация вижте клавишни комбинации.

Най-горе на страницата

Навигация

Страницата и елементите за навигация в един сайт следват логически и интуитивен ред на обхождане с табулация. Редът на обхождане с табулация е редът, по който премествате фокуса от един елемент на потребителския интерфейс на друг, натискайки клавиша TAB. В допълнение две важни опции – връзката Включете по-достъпен режим и връзката Прескачане до основното съдържание – са първите две опции в реда на обхождане с табулация. Ако искате да включите по-достъпния режим, можете да го направите, като натиснете клавиша TAB, след като страницата в браузъра има активен фокус. Също така, ако искате да пропуснете повтарящи се връзки за навигиране и да отидете направо в областта с основното съдържание на страницата, можете да го направите, като натиснете клавиша TAB, докато стигнете връзката Прескачане до основното съдържание.

Допълнително страниците в Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007 сайт използват връзки за трасирана навигация, които идентифицират къде се помества текущата страница или сайт в цялостната йерархия на сайта или колекцията от сайтове. Тези връзки за навигация се появяват около горния край на повечето страници под името на страницата. Например ако отидете в папка с име Отчети в библиотеката със споделени документи за сайта на Contoso, връзките за навигация може да показват Contoso > Споделени документи > Отчети.

Най-горе на страницата

Заглавия

Заглавия на таблици    За таблиците с таблични данни се използват клетки със заглавки на таблица (TH етикети). Например на страницата със съобщения в изгледа по подразбиране "Всички елементи" заглавките на колоната Заглавие и Променени се намират в клетките със заглавки на таблица. Клетките със заглавки на таблица помагат на потребителите да разберат структурата на таблицата и да подобрят преживяването при четене от хората, които използват инструментите за достъпност.

Етикети на заглавия    Етикетите се използват на сайтове, за да се помогне при предаването структурата на страницата на потребителите на инструментите за достъпност. Етикетите на заглавията (H1, H2, H3 и H4) изграждат логическата структура на съдържанието на страница. Ако използвате инструмент на достъпност, например екранен четец, може да го конфигурирате за четене само на етикетите на страница. Виртуалната структура на етикетите на заглавията помага да се подобри яснотата в съдържанието на страница. Например началната страница на сайт съдържа H1 етикет, който съдържа заглавието на сайта, H2 етикет, който съдържа заглавието на страницата, H3 етикет около връзката Преглед на цялото съдържание на сайта и H3 етикети около заглавието на всеки уеб компонент. Потребителите на определени инструменти на достъпност могат да извлекат структурата на базата на тези етикети и да я използват, за да разберат по-лесно оформлението на страницата и да прескочат до желаното заглавие.

Най-горе на страницата

Изображения, алтернативен текст и настройки на дисплея

Алтернативен текст и заглавия за изображения    Хора със зрителни увреждания не може да виждат изображения (например файлове в JPEG, GIF или PNG формат) и разчитат да използват алтернативен текст за изображения на сайт. Алтернативният текст за изображения се настройва с атрибут ALT в етикета IMG. Без добре написан и информативен алтернативен текст потребителите с увредено зрение не може да разберат значението на изображенията на страница Алтернативният текст също се показва във визуални браузъри, ако изображението не се зареди или като рендирането на изображенията не е разрешено за браузър. SharePoint сайтовете използват описателен ALT текст за изображения, които предават значението или важна информация за потребители. Изображенията, които се смятат за изображения за добавяне на разстояние или нямат информативна стойност, имат ALT="", което казва на инструментите за достъпност, че изображенията не предават съдържание или информация.

В допълнение, когато качвате файл с изображение на сайт, може да добавите алтернативен текст към това изображение, което е особено важно при създаването на достъпен сайт. Например "Уеб компонент с изображение на сайт" съдържа поле, в което може да напишете ALT текст по избор, когато добавите изображение. Когато добавяте картини към библиотеката с картини, може да дефинирате ALT текст по избор за картините.

Понякога при щракване върху даден елемент се отваря нов прозорец на браузъра. ALT текстът за изображения, които отварят нови прозорци, и атрибутът за заглавие на хипервръзките, които правят това, съдържа допълнителна информация, помагаща на потребителите да разберат, че ще се отвори нов прозорец. Например, атрибутът за заглавие на хипервръзката, която отваря нов прозорец, съдържа (нов прозорец).

Поддръжка на цветови схеми с повишена четливост    Страниците в сайт на SharePoint са проектирани да се показват правилно, ако приложите цветова схема с повишена четливост за вашия компютър.

Най-горе на страницата

Използване на инструменти за достъпност

Някои инструменти за достъпност може да не работят добре с определени елементи в страниците на сайт. Ако имате проблеми, погледнете следващата информация и ресурси за възможни решения.

Забележка: Препоръчва се потребителите с инструменти за достъпност да активират по-достъпен режим. Този режим позволява на потребителите да взаимодействат с елементите на Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007 сайт, използвайки инструменти за достъпност, например екранни четци.

Работа с разпознаване на реч в Windows Vista

Разпознаването на говор в Windows представлява базиран на говор инструмент за достъпност в Windows Vista. Разпознаването на говор в Windows позволява на потребителите да извършват действия, като говорят, вместо да използват клавиатура или мишка.

Има известни проблеми, свързани с използване на разпознаване на реч в Windows с някои менюта в страницата Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007 , включително менюта за Създай, качване, Добре дошли потребител и падащото меню с опции, които са налични за файлове в библиотека с документи.

За достъп до тези менюта посредством разпознаването на говор в Windows, активирайте по-достъпния режим, като направите следното:

 1. Отворете началната страница на сайта в браузър и произнасяйте "Press TAB", докато се появи връзката Включете по-достъпен режим.

 2. Произнесете "Press ENTER".

 3. За да използвате меню с бутон за разделяне, например бутоните Създай или Качване в лента с инструменти за списъци, или да използвате менюто с опции за документ в библиотека с документи, първо поставете активния фокус върху елемента, като произнесете "Press TAB", след което произнесете "Press ALT DOWN ARROW".

  Отваря се нов прозорец на браузъра, съдържащ връзките от менюто.

Забележка: За менюта, съдържащи повече от една команда, произнесете "Press ALT DOWN ARROW".

Най-горе на страницата

Използване на помощ

Някои инструменти за достъпност, например екранни четци може да не работи с разширяват връзки в онлайн помощта. Ако имате проблеми, опитайте да инсталирате Microsoft Internet Explorer 5 или Internet Explorer 6. За повече информация посетете блога на Internet Explorer, уеб сайт.

Забележка: Хипервръзките в тази тема водят към уеб сайта. Можете да се върнете обратно към помощната информация по всяко време.

Най-горе на страницата

Функции, предоставени от уеб браузъра

Уеб браузърът съдържа функции, които подобряват четимостта на страниците. Информация относно функциите за достъпност, предоставени от уеб браузъра, ще намерите в помощната информация за браузъра, отнасяща се до персонализирането му, така че да се показват предпочитаните от вас шрифтове и цветове. Ако браузърът ви е Internet Explorer, потърсете Достъпност в съдържанието на помощната информация.

Най-горе на страницата

Получаване на повече информация за достъпност

Уеб сайтът за достъпност в Microsoft за достъпността предоставя информация за помощни технологии за подобряване на живота на хора с увреждания. Информацията на този сайт полза на хора с увреждания и техните приятели и членове на семейството, хората в информационни организации, учители и препоръчва.

Безплатен електронен бюлетин е налична, за да ви помогне да поддържате актуална с теми за достъпност за продуктите на Microsoft. За да се абонирате, посетете Безплатен абонамент за бюлетина за актуализации на достъпността.

За да научите как да създадете достъпно съдържание във вашите уеб страници, вижте стандарти за достъпност, разработени от World Wide Web Consortium.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×