Команда TRANSFORM

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Създава кръстосана заявка.

Синтаксис

TRANSFORM агрегатна_функция
команда_select
PIVOT поле_за_заглавия [IN (стойност1[, стойност2[, ...]])]

Командата TRANSFORM има следните части:

Част

Описание

агрегатна_функция

SQL агрегатна функция, която се прилага върху избраните данни.

команда_select

Команда SELECT.

поле_за_заглавия

Полето или израз, които искате да използвате за създаване на заглавия на колони в набора от резултати от заявката.

стойност1, стойност2

Фиксирани стойности, използвани за създаване на заглавия на колони.


Забележки

Когато обобщавате данни с помощта на кръстосана заявка, изберете стойности от зададени полета или изрази като заглавия на колони, така че да можете да покажете данните в по-компактен формат, отколкото със заявка за избиране.

ТРАНСФОРМАЦИЯ е по желание, но когато включен е първата инструкция в SQL низ. Тя предшества командата Select, която указва полетата, използвани като заглавия на редове и клауза GROUP BY, която указва ред групиране. Ако желаете, можете да включите други клаузи, като например КОГАТО, които укажете допълнителни селекцията или критериите за сортиране. Можете също да използвате подзаявки като предикати – по-конкретно, тези в клаузата WHERE – в кръстосана заявка.

Стойностите, върнати в поле_за_заглавия, се използват като заглавия на колони в набора резултати от заявката. Например стойностите на продажбите за месеца на продажбата в кръстосана заявка ще създаде 12 колони. Можете да ограничите поле_за_заглавия да създава заглавия от фиксирани стойности (стойност1, стойност2 ), изброени в незадължителната клауза IN. Можете също да включите фиксирани стойности, за които не съществуват данни за създаване на допълнителни колони.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×