Команда TRANSFORM

Създава кръстосана заявка.

Синтаксис

TRANSFORM агр_функция
select_команда
PIVOT обобщено_поле [IN (стойност1[, стойност2[, ...]])]

Командата TRANSFORM има следните части:

Част

Описание

агр_функция

SQL агрегатна функция, която се изпълнява върху избраните данни.

select_команда

Команда SELECT.

обобщено_поле

Полето или израза, които искате да използвате за създаване на заглавия на колоните в набора резултати от заявката.

стойност1; стойност2

Фиксирани стойности, използвани за създаване на заглавия на колони.


Забележки

Когато обобщавате данни с помощта на кръстосана заявка, избирате стойности от полетата или изразите, определени като заглавия на колони, за да можете да преглеждате данните в по-компактен формат, отколкото в заявка за избиране.

Командата TRANSFORM не е задължителна, но когато е включена, е първата команда в един низ на SQL. Тя предшества командата SELECT, която задава полетата, използвани като заглавия на редове, и клаузата GROUP BY, която задава групиране на редове. Ако желаете, можете да включите и други клаузи, като например WHERE, които задават допълнителни критерии за избор или сортиране. В кръстосана заявка можете да използвате също и подзаявки като предикати – особено в клаузата WHERE – в кръстосана заявка.

Стойностите, върнати в обобщено_поле, се използват като заглавия на колоните в набора резултати от заявката. Например обобщаването на данните за продажбите в месеца на продажбата в кръстосана заявка ще създаде 12 колони. Можете да ограничите обобщено_поле, така че да създадете заглавия от фиксираните стойности (стойност1; стойност2), изброени в незадължителната клауза IN. Можете също да включите фиксирани стойности, за които не съществуват данни, за да създадете допълнителни колони.Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×