Команда DELETE

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Създава заявка за изтриване, която премахва записите от една или повече таблици, изброени в клаузата FROM, които удовлетворяват клаузата WHERE.

Синтаксис

DELETE [таблица.*]
FROM таблица
WHERE критерии

Командата DELETE има следните части:

Част

Описание

таблица

Незадължителното име на таблицата, от която се изтриват записи.

таблица

Името на таблицата, от която се изтриват записи.

критерии

израз, който определя кои записи да се изтрият.


Забележки

Командата DELETE е особено полезна, когато искате да изтриете много записи.

За да премахнете цяла таблица от базата данни, можете да използвате метода Execute с командата DROP. Ако обаче изтриете таблицата, структурата й се загубва. За разлика от това, когато използвате DELETE, се изтриват само данните; структурата на таблицата и всичките й свойства, например атрибути на полета и индекси, остават незасегнати.

Можете да използвате ИЗТРИЙ, за да премахнете записи от таблици, които са в релация "един към много" с други таблици. Операции за каскадно изтриване предизвика записите в таблици, които са от страната "много" на релацията да бъдат изтрити, когато се изтрива съответния запис в страната "един" на релацията в заявката. Например в релация между таблици, клиенти и поръчки, таблица "клиенти" е от едната страна и таблица "поръчки" е от страната "много" на релацията. Изтриване на запис от клиенти резултатите в съответните записи поръчки бъдат изтрити, ако опция за каскадно изтриване е зададено.

Заявка за изтриване изтрива цели записи, не само данните в конкретни полета. Ако искате да изтриете стойности в конкретно поле, създайте заявка за актуализиране , което стойности, за да се променя Null.

Важно : 

  • След като премахнете записи с помощта на заявка за изтриване, не може да отмените операцията. Ако искате да знаете кои записи са изтрити, първо прегледайте резултатите от заявка за избиране, която използва същите критерии, и след това изпълнете заявката за изтриване.

  • Винаги поддържайте архивни копия на вашите данни. Ако изтриете неправилно записи, можете да ги извлечете от вашите архивни копия.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×