Кои графични оформления за графики SmartArt имат неограничено фигури?

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използването на някои оформления за графики SmartArt, можете да добавите толкова допълнителни фигури, както искате. Други оформления съдържат фиксиран брой фигури. Например оформлението насрещни стрелки в типа зависимост е предназначено да представя само две конфликтните идеи или понятия и начин само две фигури могат да съдържат текст.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Ако искате да изразите повече от две идеи, превключете на оформление, което има повече от две фигури за текст – например оформлението списък пирамиди. Имайте предвид, че променянето на оформления или типове за графики SmartArt може да промени очевидно смисъла на вашата информация. Например оформление, което показва всички стрелки сочещи надясно, като например базов процес в типа процес, има различен смисъл от този, който показва стрелка разположена в кръг, като например непрекъснат цикъл в типа цикъл.

Можете да както Добавяне и Изтриване на фигури в повечето графики SmartArt и можете да промените позицията на различни фигури, така че трябва да изберете оформление, което предоставя най-добри визуално представяне на вашите данни.

Следната таблица показва някои от предлагат графики SmartArt. За информация относно кои SmartArt графика, за да използвате вижте Научете повече за графиките SmartArt.

В тази статия

Фигура, подреждане и граници на нивата на за списъци

Фигура, подреждане и граници на нивата на процеси

Фигура, подреждане и граници на нивата на за цикли

Фигура, подреждане и граници на нивата на йерархии

Фигура, подреждане и граници на нивата на за релации

Фигура, подреждане и граници на нивата на за матрици

Фигура, подреждане и граници на нивата на за пирамиди

Фигура, подреждане и граници на нивата на за списъци

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Списък основни блокове

изображение на оформлението ''списък основни блокове''

Неограничено.

Списък с акценти на прегъващи се картини

изображение на оформлението ''списък с акценти на прегъващи се картини''

Неограничено.

Списък с непрекъснати картини

изображение на оформлението ''списък с непрекъснати картини''

Неограничено.

Подробен процес

изображение на оформлението ''подробен процес''

Неограничено.

Групиран списък

изображение на оформлението ''групиран списък''

Неограничено.

Списък йерархии"

изображение на оформлението ''списък йерархии''

Неограничено.

Хоризонтален списък с водещи символи

Изображение на оформлението ''Хоризонтален списък с водещи символи''

Неограничено.

Списък с хоризонтални картини

изображение на оформлението ''списък с хоризонтални картини''

Неограничено.

Списък с акценти на картини

изображение на оформлението ''списък с акценти на картини''

Неограничено.

Списък с надписи на картини

изображение на оформлението ''списък с надписи на картини''

Неограничено.

Списък пирамиди

Оформление ''Списък пирамиди''

Неограничено.

Сегментиран процес

изображение на оформлението ''сегментиран процес''

Неограничено.

Натрупан списък

изображение на оформлението ''натрупан списък''

Неограничено.

Йерархия таблици

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Неограничено.

Списък таблици

Изображение на оформлението ''Списък таблици''

Само две нива: една основна идея и неограничено второ ниво фигури.

Списък цели

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Неограничено.

Списък трапецоиди

Изображение на оформлението ''Списък трапецоиди''

Неограничено.

Списък вертикални стрелки

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Неограничено.

Списък вертикални блокове

Изображение на оформлението ''Списък вертикални блокове''

Неограничено.

Списък вертикални правоъгълници

Изображение на оформлението ''Списък вертикални правоъгълници''

Неограничено.

Вертикален списък с водещи символи

Изображение на оформлението ''Вертикален списък с водещи символи''

Неограничено.

Списък на вертикални V-образни стрелки

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Неограничено.

Списък с акценти на вертикални картини

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''

Неограничено.

Списък с вертикални картини

изображение на оформлението ''списък с вертикални картини''

Неограничено.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на процеси

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Процес акценти

Изображение на оформлението ''Процес акценти''

Неограничено.

Редуващ се поток

изображение на оформлението ''редуващ се поток''

Неограничено.

Лента със стрелка

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Максимално две идеи.

Процес на базово прегъване

Изображение на оформлението ''Процес на базово прегъване''

Неограничено.

Процес на базова V-образна стрелка

изображение на оформлението ''процес на базова v-образна стрелка''

Неограничено.

Базов процес

оформление ''базов процес''

Неограничено.

Базова времева линия

Оформление ''Базова линия на времето''

Неограничено.

Списък V-образни стрелки

изображение на оформлението ''списък v-образни стрелки''

Неограничено.

Процес на кръгово огъване

изображение на оформлението ''процес на кръгово прегъване''

Неограничено.

Процес на затворена V-образна стрелка

изображение на оформлението ''процес на затворена v-образна стрелка''

Неограничено.

Процес с непрекъсната стрелка

изображение на оформлението ''процес непрекъсната стрелка''

Неограничено.

Непрекъснат блоков процес

Изображение на оформлението ''Непрекъснат блоков процес''

Неограничено.

Събиращи се стрелки

изображение на оформлението ''събиращи се стрелки''

Неограничено.

Разделящи се стрелки

изображение на оформлението ''разделящи се стрелки''

Неограничено.

Уравнение

изображение на оформлението ''уравнение''

Неограничено.

Фуния

изображение на оформлението ''фуния''

Не повече от три идеи в фуния и четвърти под него.

Уреди

Изображение на оформлението ''Уреди''

Една основна идея и две зависими идеи. Трето ниво текст също показва.

Насрещни стрелки

изображение на оформлението ''насрещни стрелки''

Две идеи.

Процес на акценти на картини

изображение на оформлението ''процес на акценти на картини''

Неограничено.

Стрелки на процеси

оформление ''стрелки на процеси''

Неограничено.

Списък процеси

Изображение на оформлението ''Списък процеси''

Неограничено.

Процес на повтарящо се прегъване

Изображение на оформлението ''Процес на повтарящо се прегъване''

Неограничено.

Каскаден процес

Изображение на оформлението ''Каскаден процес''

Не повече от пет фигури.

Стрелка нагоре

изображение на оформлението ''стрелка нагоре''

Не повече от пет фигури.

Процес на вертикално огъване

Оформление ''Процес на вертикално прегъване''

Неограничено.

Вертикално уравнение

изображение на оформлението ''вертикално уравнение''

Неограничено.

Вертикален процес

Оформление ''Вертикален процес''

Неограничено.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на за цикли

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Базов цикъл

Оформление ''Базов цикъл''

Неограничено.

Базов сектор

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Не повече от седем сегмента.

Базова радиална

Оформление ''Базова радиална''

Една основна идея с неограничен текст от второ ниво.

Блоков цикъл

Изображение на оформлението ''Блоков цикъл''

Неограничено.

Непрекъснат цикъл

изображение на оформлението ''непрекъснат цикъл''

Неограничено.

Циклична матрица

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Четири идеи с описания на второ ниво.

Разделяща се радиална

изображение на оформлението ''разделяща се радиална''

Една основна идея и неограничено второ ниво фигури.

Многопосочен цикъл

Изображение на оформлението ''Многопосочен цикъл''

Неограничено.

Ненасочен цикъл

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Неограничено.

Радиален цикъл

изображение на оформлението ''радиален цикъл''

Една основна идея и неограничено второ ниво фигури.

Радиална на Вен

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Една основна идея и неограничено второ ниво фигури.

Сегментиран цикъл

изображение на оформлението ''сегментиран цикъл''

Не повече от седем сегмента.

Текстов цикъл

изображение на оформлението ''текстов цикъл''

Неограничено.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на йерархии

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Йерархия

изображение на оформлението ''йерархия''

Неограничено.

Хоризонтална йерархия

изображение на оформлението ''хоризонтална йерархия''

Неограничено.

Хоризонтално обозначена йерархия

Оформление ''Хоризонтално обозначена йерархия''

Неограничено.

формула с функция IF

изображение на оформлението ''обозначена йерархия''

Неограничено.

Organization Chart

Оформление ''Организационна диаграма''

Неограничено.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на за релации

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Баланс

изображение на оформлението ''баланс''

Неограничено.

Базова цел

оформление ''базова цел''

Не повече от пет идеи. Неограничено текст от второ ниво, но това може да се припокриват.

Базова на Вен

Оформление ''Базова на Вен''

Неограничено.

Събираща се радиална

Оформление ''Събираща се радиална''

Една основна идея с неограничен текст от второ ниво.

Насрещни стрелки

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Две идеи.

Линейна на Вен

Изображение на оформлението ''Линейна на Вен''

Неограничено.

Вложена цел

Изображение на оформлението ''Вложена цел''

Три идеи.

Списък радиални

изображение на оформлението ''списък радиални''

Една основна идея и неограничено вторична идеи.

Насложена на Вен

изображение на оформлението ''насложена на вен''

Не повече от седем идеи.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на за матрици

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Базова матрица

оформление ''базова матрица''

Четири идеи.

Матрица на мрежата

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Четири идеи.

Озаглавена матрица

Изображение на оформлението ''Озаглавена матрица''

Една основна идея с четири идеи за второ ниво.

Най-горе на страницата

Фигура, подреждане и граници на нивата на за пирамиди

Име на оформление

Картина

Граница на фигура

Базова пирамида

оформление ''базова пирамида''

Неограничено.

Обърната пирамида

изображение на оформлението ''обърната пирамида''

Неограничено.

Сегментирана пирамида

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Неограничено.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×