Ключове за командния ред за InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Командата, която стартира Microsoft InfoPath 2010, е infopath.exe. Ключът за командния ред представлява добавяне на наклонена черта, последвана от името на командата и параметри.

В тази статия

Какво са командите и ключовете?

Използване на ключ еднократно чрез добавянето му към командата "изпълнение"

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

Налични ключове и параметри

Какво са командите и ключовете?

Всеки път, когато стартирате програмата, вие изпълнявате командата infopath.exe, макар че обикновено не я въвеждате ръчно и дори не я виждате. Може да промените определени аспекти на стартирането на програмата, като към командата infopath.exe добавяте подкоманди, наричани "ключове".

Един ключ изглежда като интервал след основната команда, следван от наклонена черта и името на ключа, който предоставя допълнителна информация как да се изпълни командата.

Най-горе на страницата

Използване на ключ еднократно чрез добавянето му към командата "изпълнение"

Първо проверете местоположението на файла infopath.exe в компютъра ви. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath 2010, файлът infopath.exe се намира ето тук:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Забележка: Ако сте инсталирали на InfoPath 2010 32-битовата версия и компютърът ви работи с 64-битов Windows операционна система, използвайте c:\program файлове (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Ако не намерите файла infopath.exe на това място, потърсете файла и си отбележете пълния му път.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Windows 7 и Windows Vista   

   • Натиснете бутона Старт, посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности и после натиснете Изпълни.

  • Windows XP   

   • Натиснете бутона Старт на Windows, след което щракнете върху Изпълни.

 2. В диалоговия прозорец Изпълнение въведете кавички, после пълния път за infopath.exe и завършете с още едни кавички. Другата възможност е да щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.

 3. След затварящите кавички въведете интервал и после въведете ключа. Например, бихте могли да въведете:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Следващия път, когато стартирате InfoPath 2010, програмата ще се отвори нормално. За да направите персонализираното стартиране достъпно за многократно използване, вижте следващия раздел.

Забележка: 

 • Ключовете не отчитат разликата между главни и малки букви. Например, /EMBEDDING работи също като функцията /embedding.

 • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа и по един преди всеки параметър.

Най-горе на страницата

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

За да направите вашите потребителски настройки за стартиране достъпни за повторна употреба, можете да ги запишете на работния плот като пряк път. За да изпълните тази процедура, първо трябва да проверите местоположението на файла infopath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията на папките по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файлът infopath.exe вероятно се намира на C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Ако не намерите файла infopath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния път.

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows, посочете Създай, а след това щракнете върху Пряк път в контекстното меню.

 2. В съветника за създаване на пряк път в полето Въведете местоположението на елемента въведете двойни кавички, пълния път за файла infopath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойните кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Забележка: 

  • Ключовете не отчитат разликата между главни и малки букви. Например, /EMBEDDING функционира както /embedding.

  • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа и по един преди всеки параметър.

 4. Щракнете върху Напред.

 5. В полето Въведете име за този пряк път въведете име за прекия път и след това щракнете върху Край. Съветникът създава прекия път и го поставя на работния плот.

Можете да създадете множество преки пътища, всеки от които прилага различни ключове и параметри към програмата при стартиране.

Най-горе на страницата

Налични ключове и параметри

Следващата таблица показва списък на всички ключове и параметри, които са налични в InfoPath.

Ключ и параметър

Описание

формуляр

Отваря указания формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или единни име на ресурс (URN).

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите формуляра MyForm.xml, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

шаблон за формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на указания шаблон за формуляр, така че да можете да го попълвате. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно определено име на път и име на файл или URN.

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

/InputParameters param1 шаблон на формуляр = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, публикуван в споделено място в мрежата и подава параметрите на формуляра. Шаблонът за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията /InputParameters. Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно определено име на път и име на файл или URN.

Списъкът с параметри започва след опцията /InputParameters с интервал и след това следва името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между амперсанда и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно обработката на входни параметри вижте справочните материали за разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn със скрипт, който може да обработва два входни параметъра с имена department и organization. Шаблонът на формуляр е публикуван в споделена мрежова папка, наречена NewForms на сървър с име Reports. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с параметър department, равен на 10, и параметър organization, равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters отдел = 10 & организация = 325

/InputParameters шаблон на формуляр? param1 = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, публикуван на сървър, изпълняващ SharePoint, и след това подава параметрите на формуляра. Шаблонът за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията /InputParameters. Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно определено име на път и име на файл или URN.

Списъкът с параметри започва с въпросителен знак (?) след името на шаблона за формуляр и после следва името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между въпросителния знак след амперсанда и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно писане на управляем код за входни параметри вижте справочните материали за разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр, ExpenseReportTemplate.xsn, с управляем код, който може да обработва два входни параметри наречен отдел и организация. Шаблон за формуляр е публикуван на сървър, изпълняващ SharePoint с URL адрес http://fabrikam. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с отдел параметър, който е равен на 10 и параметър, който е равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ нов формуляр /defaultsavelocation < URL >

Опцията / new отваря съществуващ формуляр и /defaultsavelocation опция задава пътя за диалоговия прозорец " Запиши като " към указаната локатор на еднородни ресурси (URL). URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и да зададете пътя, където потребителят може да запише формуляра, да е C:\MyForms, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / нови MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

шаблон за /defaultsavelocation < URL > на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр, и задава пътя за диалоговия прозорец Запиши като на указания URL адрес. URL адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първия път, когато формулярът бъде записан.

Пример    За да стартирате InfoPath, Отворете нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и след това задайте пътя там, където искате потребителят да запишете формуляра в библиотеката с документи на Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ / агрегиране "form1 | form2 | формуляр3" "шаблон за формуляр"

Обединява формулярите в списъка с формуляри в един-единствен формуляр, базиран на шаблон за формуляр (.xsn). Отделните имена на формуляри в списъка с формуляри не бива да бъдат поставяни в кавички. В кавички може да бъде поставен цял списък с формуляри. Имената на формулярите трябва да бъдат отделени от знака "|" (отвесна черта). Шаблонът за формуляр, използван за извършване на обединяването, трябва също да бъде указан. Обединяването започва с използването на данните по подразбиране за шаблона за формуляр.

Пример     Искате да обедините формулярите MyForm1.xml и MyForm2.xml в нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр ExpenseReportTemplate.xsn. Новият шаблон за формуляр се записва на вашия компютър в папката Forms. За да стартирате InfoPath и да обедините двата съществуващи формуляра, въведете следното:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/Design шаблон за формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Ако не е указан шаблон на формуляр, InfoPath се стартира в режим на проектиране без шаблон на формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /forcesaveas на шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон за формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона за формуляр, но трябва да го запишете на местоположение, различно от това, от което сте го отворили.

Съвет: Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон за формуляр, който вече е публикуван. Този ключ може да предпази от случайна замяна на шаблона за формуляр в местоположението за публикуване, като изиска от вас да запишете шаблона за формуляр на друго местоположение. Ако замените публикуван шаблон за формуляр, като запишете шаблона за формуляр на местоположението за публикуване, вместо да използвате съветника за публикуване, потребителите може да не могат да създават нов формуляр или да модифицират съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона за формуляр на друго място и след това го модифицирате, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона за формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и да осигурите, че няма да замените шаблона на формуляр от първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ дизайн /readonly на шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон за формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона за формуляр, но трябва да го запишете на местоположение, различно от това, от което сте го отворили.

Съвет: Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон за формуляр, който вече е публикуван. Този ключ може да предпази от случайна замяна на шаблона за формуляр в местоположението за публикуване, като изиска от вас да запишете шаблона за формуляр на друго местоположение. Ако замените публикуван шаблон за формуляр, като запишете шаблона за формуляр на местоположението за публикуване, вместо да използвате съветника за публикуване, потребителите може да не могат да създават нов формуляр или да модифицират съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона за формуляр на друго място и след това го модифицирате, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона за формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и да осигурите, че няма да замените шаблона на формуляр от първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Стартира InfoPath, без да показва прозореца Microsoft Office InfoPath. Разработчиците използват тази опция при проверка на потребителски приложения с InfoPath.

Пример    За да направите това, въведете следното:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ вграждане

/cache ClearAll

Стартира InfoPath и изчиства кеша, в който се съхраняват на компютъра шаблоните на формуляри. Използвайте тази опция, за да премахнете неизползвани шаблони на формуляри от компютрите на вашите потребители и за да увеличите наличното пространство на дисковото устройство. Можете да използвате тази опция със съществуващ формуляр или нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и след това да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри, въведете следното

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×