Клавишни комбинации за Project 2010

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят за американско разположение на клавиатурата. Клавишите на други разположения може да не съответстват точно на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно клавишите са разделени със знак плюс (+) в помощ за Microsoft Project. За клавишни комбинации, в които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш клавишите са разделени със запетая (,).

Можете да използвате клавиатурата за достъп до командите на лентата и да достигнете до и придвижване в прозореца "Помощ". Натиснете клавиша ALT, за да покажете клавишните подсказвания над всяка функция, която е налична в текущия изглед. Следващият пример е от Microsoft Office Word.

Забележка: За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER, след което натиснете CTRL+P.

Помощ онлайн

Използвайте прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към началния екран на Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за име на програма на прозореца "Помощ" – избиране съответно на следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

Разгъване или свиване на избрания елемент в секцията Преглед на помощ за име на програма на прозореца "Помощ".

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутонНазад).

ALT+ СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи порции нагоре или надолу в текущо показваната тема на помощта.

PAGE UP или PAGE DOWN

Промяна дали прозореца за помощта да се появява свързан (закачен) към, или отделен (разкачен ) от активната програма.

ALT+U

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Актуализиране на прозореца (бутонОбнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка: Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Променяне на състоянието на връзката.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В “Съдържание” от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

Стрелка надолу или стрелка нагоре

Съответно разгръщане или свиване на избрания елемент от съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Microsoft Office

Клавиатурен достъп до лентата на Office Fluent

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват бързите клавиши.

 2. Натиснете буквата, която се появява в бързият клавиш над компонента, който искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и натиснете W, раздела " изглед " се показва, както и бързи клавиши за групите в този раздел.

 4. Натискайте буквите, докато стигнете до командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, която съдържа командата.

  Забележка: За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете клавиша ALT.

  Съвет: Ако прозорецът за наблюдение не получава фокуса, след като сте го избрали с помощта на бързите клавиши, натиснете клавиша ALT и след това натиснете CTRL+TAB.

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

CTRL+F5

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете клавиша F6 повече от един път.

Забележка: Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менюта или лентата, която е част от лентата на Office Fluent, и след това натиснете CTRL + TAB, за да преместите в прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнява командата Премести (от менюто контрол за прозореца). Натиснете клавишите със стрелки, за да преместите прозореца. Когато сте готови, натиснете ESC.

CTRL+F7

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнява командата размер (в менюто контрол за прозореца). Натиснете клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца. Когато сте готови, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Достъп и използване на опции

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто или съобщението за действие. Ако има повече от едно действие, преминете към следващите действия и показване на менюто или съобщението.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент в менюто действия.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишния елемент в менюто действия.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изпълнение на действието за избрания елемент в менюто действия.

ENTER

Затваряне на меню действие или съобщението.

ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук, когато се покаже действие. За да чувате звука, трябва да има звукова карта. Също така трябва да имате звуци за Microsoft Office, инсталирани на компютъра ви.

 • Ако имате достъп до World Wide Web, можете да изтеглите Microsoft Office звуци от уеб сайта на Microsoft Office.com .

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Избор на опция; отмятане или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отмяна на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване един знак вляво или вдясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Отидете в предишната папка.

ALT+1

Отваряне на папката едно ниво над отворената папка.

ALT+2

Затворете диалоговия прозорец и отворете вашата уеб страница за търсене.

ALT+3

Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на нова папка.

ALT+4

Превключване между изгледи на налична папка.

ALT+5

Показване на менюто " инструменти ".

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка.

F4 или ALT+М

Актуализиране на списъка на файловете.

F5

Microsoft Project 2010

Използване на изгледа на мрежова диаграма

За да направите това

Натиснете

Преместване в различни мрежова диаграма поле.

Клавиши със стрелки

Добавяне на мрежова диаграма полета към селекцията.

SHIFT + клавиши със стрелки

Преместване на поле на мрежова диаграма.

Забележка: Ръчното трябва да първо да се настроят. Изберете полето, което искате да преместите. В раздела форматиране щракнете върху оформление в групата формат . Щракнете върху ръчно в квадратчето Разреши позициониране.

CTRL + клавиши със стрелки

Преминаване към най-горното поле на мрежова диаграма в изглед или проект.

CTRL + HOME или SHIFT + CTRL + HOME

Преминаване към полето за най-ниските мрежова диаграма в проекта.

CTRL + END, или SHIFT + CTRL + END

Преминаване към полето-левите мрежова диаграма в проекта.

HOME или SHIFT + HOME

Преминаване към най-дясното поле на мрежова диаграма в проекта.

КРАЙ или SHIFT + END

Преместване нагоре с един прозорец височина.

СТРАНИЦА нагоре или SHIFT + PAGE UP

Преместване надолу един прозорец височина.

PAGE DOWN или SHIFT + PAGE DOWN

Преместване наляво един прозорец ширина.

CTRL + PAGE UP или SHIFT + CTRL + PAGE UP

Преместване надясно с един прозорец ширина.

CTRL + PAGE DOWN или SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Избиране на следващото поле в полето отдясно наляво.

ENTER или TAB

Изберете предишното поле в полето отдясно наляво.

SHIFT+ENTER

Навигиране изгледи и windows

За да направите това

Натиснете

Активиране на менюто за управление .

ALT+ИНТЕРВАЛ

Активиране на лентата на записа, за да редактирате текст в поле.

F2

Активиране на лентата с менюта.

F10 или ALT

Активиране на менюто за управление на проекта.

ALT+Тире

Активирайте разделителната лента.

SHIFT+F6

Затворете прозореца на програмата.

ALT+F4

Показване на всички филтриран задачи или всичко филтрираните ресурси.

F3

Показване на диалоговия прозорец Настройки на поле .

ALT+F3

Отваряне на нов прозорец.

SHIFT+F11

Намаляване на селекцията до едно и също поле.

SHIFT+BACKSPACE

Възстановяване на реда на сортиране ИД на поръчка и да изключите групирането.

SHIFT+F3

Избиране на графичен обект.

F6

Показване на информация за задачата.

SHIFT+F2

Показване на информация за ресурс.

SHIFT+F2

Показване на информация за задачата.

SHIFT+F2

Включване или изключване на режима на добавяне към селекцията.

SHIFT+F8

Включване или изключване на автоматичното изчисляване.

CTRL+F9

Включване или изключване на режима на разширяване на селекцията.

F8

Преместване наляво, надясно, нагоре или надолу, за да преглед на различни страници в прозореца за визуализация на печата.

ALT + клавиши със стрелки

Структуриране на проект

За да направите това

Натиснете

Скриване на подзадачите.

ALT + SHIFT + тире или ALT + SHIFT + знак минус (знак минус на цифровата клавиатура)

Отстъп на избраната задача.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Показване на подзадачи.

ALT + SHIFT + = или ALT + SHIFT + знак плюс (знак плюс от цифровата клавиатура)

Показване на всички задачи.

ALT + SHIFT + * (звездичка на цифровата клавиатура)

Намаляване на нивото на избраната задача.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране и редактиране в диалоговия прозорец

За да направите това

Натиснете

Преместване между полетата в долната част на формуляр.

Клавиши със стрелки

Преместване в таблици в долната част на формуляр.

ALT + 1 (вляво) или ALT + 2 (вдясно)

Преминаване към следващата задача или ресурс.

ENTER

Преминаване към предишната задача или ресурс.

SHIFT+ENTER

Избиране и редактиране в изглед на лист

Редактиране на изглед

За да направите това

Натиснете

Отменяне на запис.

ESC

Изчистете или нулиране на избраното поле.

CTRL+DELETE

Копиране на избрани данни.

CTRL+C

Изрязване на избраните данни.

CTRL+X

Изтриване на избраните данни.

DELETE

Изтриване на ред, който съдържа избраната клетка.

CTRL+ЗНАК МИНУС (от цифровата клавиатура)

Попълнете надолу.

CTRL+D

Показване на диалоговия прозорец търсене .

CTRL + F или SHIFT + F5

В диалоговия прозорец търсене продължете към следващия екземпляр на резултатите от търсенето.

SHIFT+F4

Използвайте командата Отиди на (меню "Редактиране ").

F5

Свързване на задачи.

CTRL+F2

Поставете копирани или изрязани данните.

CTRL+V

Намаляване на селекцията до едно поле.

SHIFT+BACKSPACE

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Премахване на връзката задачи.

CTRL+SHIFT+F2

Задаване на задача, за да планирате ръчно

CTRL+SHIFT+M

Задайте задачата на автоматично задаване на график

CTRL+SHIFT+A

Преместване в изглед

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на даден проект (график).

ALT+HOME

Преместване в края на проект (график).

ALT+END

Преместете индикатора на времевия период наляво.

ALT+стрелка наляво

Преместете индикатора на времевия период отдясно.

ALT+стрелка надясно

Преминаване към първото поле в един ред.

HOME или CTRL + стрелка наляво

Преминаване към първия ред.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към първото поле на първия ред.

CTRL+HOME

Преминаване към последното поле в един ред.

END или CTRL + стрелка надясно

Преминаване към последното поле на последния ред.

CTRL+END

Преминаване към последния ред.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в друг екран

За да направите това

Натиснете

Преместване на фокуса между страна и изгледа от дясната страна.

CTRL+TAB или CTRL+SHIFT+TAB

Изберете различни контроли в прозореца на страна, ако фокусът е в друг екран.

TAB

Отметнете или изчистете квадратчетата за отметка и бутони за избор, ако фокусът е в друг екран.

ИНТЕРВАЛ

Изберете в изглед

За да направите това

Натиснете

Селекцията се разширява с една страница надолу.

SHIFT+PAGE DOWN

Селекцията се разширява с една страница нагоре.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията в първото поле в един ред.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последното поле в един ред.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до началото на информацията.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до края на информацията.

CTRL+SHIFT+END

Разширяване на селекцията до първия ред.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до последния ред.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията в първото поле на първия ред.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последното поле на последния ред.

CTRL+SHIFT+END

Изберете всички редове и колони.

CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Избор на колона.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Изберете ред.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Преместване в рамките на селекция надолу в едно поле.

ENTER

Преместване в рамките на селекция на едно поле.

SHIFT+ENTER

Преместване в рамките на селекцията надясно с един поле.

TAB

Преместване в рамките на едно поле за левия селекция.

SHIFT+TAB

Избиране и редактиране в лентата за влизане

За да направите това

Натиснете

Приемете запис.

ENTER

Отменяне на запис.

ESC

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Разширяване на селекцията до края на текста.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до началото на текста.

SHIFT+HOME

Включване или изключване на режима на припокриване.

INSERT

Използване на индикатора на времевия период

За да направите това

Натиснете

Преместване на индикатора на времевия период лявата страница.

ALT+PAGE UP

Преместете индикатора на времевия период надясно с една страница.

ALT+PAGE DOWN

Преместете индикатора на времевия период в началото на проекта.

ALT+HOME

Преместете индикатора на времевия период до края на проекта.

ALT+END

Превъртане на индикатора на времевия период наляво.

ALT+стрелка наляво

Превъртане надясно на времевия период.

ALT+стрелка надясно

Показване на по-малки единици за време.

CTRL + / (наклонена черта на цифровата клавиатура)

Показване на по-големи единици за време.

CTRL + * (звездичка на цифровата клавиатура)

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×