Клавишни комбинации за Microsoft Office OneNote 2007

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази тема от помощта описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft Office OneNote 2007. Клавишните комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби на клавиатури може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая ( , ).

Съвет : За да намерите дума или фраза в тази тема, щракнете върху Покажи всички, натиснете CTRL+F, въведете думата или фразата, след което натиснете клавиша ENTER.

Онлайн помощ

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ"

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане на началната страница на помощта за OneNote.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

Съответно избор на следващия или предишния елемент в секцията Преглед на помощта за OneNote в прозореца на помощта.

TAB или SHIFT+TAB

Съответно разгъване или свиване на избрания елемент в секцията Преглед на помощта за OneNote в прозореца на помощта.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутонНазад).

ALT+ СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи порции нагоре или надолу в текущо показваната тема на помощта.

PAGE UP или PAGE DOWN

Промяна дали прозореца за помощта да се появява свързан (закачен) към, или отделен (разкачен ) от активната програма.

ALT+U

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката.

F6, след което натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въвеждане на думи за търсене.

F6, след което натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В “Съдържание” от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Съответно разгръщане или свиване на избрания елемент от съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Преминаване към прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да е необходимо да натиснете F6 повече от веднъж.

Ако натискането на F6 не покаже прозореца на задачите, който искате, опитайте с натискане на бутона ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менюта, след което натискате CTRL+TAB за преместване до прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълнение на командата Размер (в менюто Контрол за прозореца), когато даден прозорец на документ не е с максимални размери. Натиснете клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца и когато приключите, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Смяна на шрифт или на размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст

Ctrl+(

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст

Ctrl+)

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване към прозореца на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може би е необходимо да натиснете клавиша F6 повече от веднъж.)

Ако след като сте натиснали F6 желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте да натиснете ALT, за да насочите фокуса към лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Когато някое меню или лента с инструменти са активни, тази клавишна комбинация ви премества до прозореца за задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи

SHIFT+F10

Когато има видимо меню или подменю, съответно избор на първата или последната команда от менюто или подменюто

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

PAGE UP или PAGE DOWN

Преминаване в началото или края на избрания списък на галерия.

CTRL+HOME или CTRL+END

Отваряне на прозореца на задачите "Изследване".

ALT+Щракване

Преоразмеряване и преместване на ленти с инструменти, менюта и прозорци на задачите

 1. Натиснете ALT, за да изберете лентата с менютата.

 2. Натискайте многократно CTRL+TAB, за да изберете нужната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Размер и след това натиснете ENTER.

  3. Натиснете клавишите на стрелките за преоразмеряване на лентата с инструменти. Натиснете CTRL+ клавишите на стрелките за преоразмеряване с един пиксел при всяко натискане.

  Преместване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Премести, след което натиснете ENTER.

  3. Натиснете клавишите на стрелките за позициониране на лентата с инструменти. Натиснете CTRL+ клавишите на стрелките, за да премествате с един пиксел при всяко натискане. За да отключите лентата с инструментите, натиснете повторно СТРЕЛКА НАДОЛУ. За да фиксирате лентата с инструментите вертикално отляво или отдясно, натиснете съответно СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, когато лентата с инструменти е изцяло отляво или отдясно.

  Преоразмеряване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите, натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. Натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, след което натиснете ENTER.

  3. Натиснете клавишите на стрелките за преоразмеряване на прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите на стрелките за преоразмеряване с 1 пиксел при всяко натискане.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите, натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. Натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Премести, след което натиснете ENTER.

  3. Натиснете клавишите на стрелките за позициониране на прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите на стрелките за преместване с един пиксел при всяко натискане.

 4. Когато приключите с преместването или преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Избор на опция; отмятане или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отмяна на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : отваряне на папката, която се намира едно ниво над отворената папка

ALT+2

Търсене в уеб бутон за Изображение на бутон : Затворете диалоговия прозорец и отворете вашата уеб страница за търсене

ALT+3

Изтриване бутон за Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на нова папка бутон за Изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : Превключване между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: показване на менюто Инструменти

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+М

Обновяване на списъка на файловете

F5

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Избор на всички елементи на текущата страница.

Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

CTRL+V

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриване на един знак отляво.

НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Проверка на правопис

F7

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Маркиране на избран текст.

CTRL+SHIFT+H

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Отваряне на хипервръзка.

Забележка : Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на хипервръзката.

ENTER

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или се премахване на курсивно форматиране от избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или се премахване на подчертано форматиране от избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

CTRL+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+=

Прилагане или премахване на форматиран списък с водещи символи в избрания абзац.

CTRL+. (точка)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

Отстъп на абзац от лявата страна.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Дясно подравняване на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Ляво подравняване на избрания абзац.

CTRL+L

Прилагане на шрифт за избрания текст.

CTRL+SHIFT+F, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Прилагане на размер на шрифт за избрания текст.

CTRL+SHIFT+P, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваряне на прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

ALT+I, F

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

ALT+I, O

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на висок контраст)

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на картина от файл.

ALT+I, P, F

Вмъкване на картина от скенер или камера.

ALT+I, P, S

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка : Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиша с емблемата на Windows +S

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущата дата и час.

ALT+SHIFT+F

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на всички елементи на текущата страница.

Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Отмяна на избраната структура или страница.

ESC

Преместване на избраната бележка или обект нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избраната бележка или обект надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избраната бележка или обект наляво.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избраната бележка или обект надясно.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Добавяне или премахване на място в страницата.

ALT+I, N, след което натиснете клавишите СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ и след това натиснете клавиша ENTER

Изтриване на избраната бележка или обект.

DELETE

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане на последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

CTRL+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

CTRL+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

CTRL+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

CTRL+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

CTRL+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

CTRL+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване до ниво 2.

ALT+SHIFT+2

Разгъване до ниво 3.

ALT+SHIFT+3

Разгъване до ниво 4.

ALT+SHIFT+4

Разгъване до ниво 5.

ALT+SHIFT+5

Разгъване до ниво 6.

ALT+SHIFT+6

Разгъване до ниво 7.

ALT+SHIFT+7

Разгъване до ниво 8.

ALT+SHIFT+8

Разгъване до ниво 9.

ALT+SHIFT+9

Разгъване на всички нива.

ALT+SHIFT+0

Показване на тяло на текст за избраното заглавие.

ALT+SHIFT+=

Скриване на тяло на текст за избраното заглавие.

ALT+SHIFT+Тире

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

SHIFT+TAB

Задаване на езикови настройки

Забележка : За промяна в посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите език с изписване "отдясно наляво" в диалоговия прозорец Езикови настройки за Microsoft Office 2007.

За да направите това:

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Увеличаване на отстъп с едно ниво в текст "отдясно наляво".

TAB

Намаляване на отстъп с едно ниво в текст "отдясно наляво".

SHIFT+TAB

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Активиране или дезактивиране на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Печат на текущата страница.

CTRL+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

CTRL+N

Добавяне на нова подстраница в текущата група от страници.

CTRL+SHIFT+N

Избор на всички елементи.

Натиснете CTRL+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избор на текущата страница.

CTRL+SHIFT+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете CTRL+A за избор на всичките страници в групата.

Увеличаване размера за раздела на страницата.

CTRL+SHIFT+ЛЯВА СКОБА

Намаляване размера за раздела на страницата.

CTRL+SHIFT+ДЯСНА СКОБА

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване в заглавката на страницата.

CTRL+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE DOWN

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE UP

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE DOWN

Превъртане до началото на текущата страница.

CTRL+HOME

Превъртане до дъното на текущата страница.

CTRL+END

Преминаване на следващия абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване нагоре в текущата страница или разгъване на страницата нагоре.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване надолу в текущата страница или разгъване на страницата надолу.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване наляво в текущата страница или разгъване на страницата наляво.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на точката на вмъкване надясно в текущата страница или разгъване на страницата надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане на последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Увеличаване.

ALT+CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Намаляване.

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Запис на промените.

Забележка : Докато OneNote е пуснат, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

CTRL+S

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов бележник.

ALT+N, N

Създаване на нова секция.

ALT+N, S

Отваряне на секция.

CTRL+O

Преминаване на следващата секция.

CTRL+TAB

Преминаване на предишната секция.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL+PAGE UP

Преминаване на първата страница в секцията.

ALT+HOME

Преминаване на последната страница в секцията.

ALT+END

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE DOWN

Преместване на текущата секция.

ALT+F, R, V

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси.

CTRL+F

Промяна на обхвата на търсене.

CTRL+F, TAB, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на следващия резултат от търсене, докато се извършва търсене.

ENTER

Споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Стартиране на споделена сесия на живо.

ALT+S, L, S

Присъединяване към споделена сесия.

ALT+S, L, J

Напускане на споделена сесия.

ALT+S, L, L

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Изпращане на избраната страница в Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Създаване на среща в Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Създаване на контакт в Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+5

Отваряне на менюто Задачи в Outlook .

ALT+K

Отваряне на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

CTRL+SHIFT+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

SHIFT+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Задаване на опции за защита чрез парола.

ALT+F, S

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

CTRL+ALT+L

Избор на полето Въведете парола в диалоговия прозорец Защита с парола.

ALT+P

Избор на полето Потвърдете паролата в диалоговия прозорец Защита с парола.

ALT+C

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×