Клавишни комбинации за Microsoft Office InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази помощна тема описва клавишните комбинации за често срещани задачи в Microsoft Office InfoPath 2007, като задачите при проектиране на шаблони на формуляр. Тези клавишни комбинации се отнасят за разположението на американска клавиатура. Клавишите на други разположения на клавиатурата може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

За клавишните комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, в които натискате един клавиш незабавно след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това натиснете клавишите Ctrl+P.

В тази статия

Проектиране на шаблони за формуляри

Получаване на помощ

В прозореца "Помощ"

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Използване на диалогови прозорци

Основи на Microsoft Office

Проектиране на шаблони на формуляр

Разработване на шаблони за формуляри

За да направите това

Натиснете

Проектиране на нов шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+D

Забележка: Ако диалоговият прозорец Начало е отворен, натиснете клавиша TAB, докато Проектиране на шаблон за формуляр стане избрано, и след това натиснете клавиша ENTER.

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Показване на прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Визуализиране на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+B

Намиране на дума или фраза.

CTRL+F

Замяна на дума или фраза.

CTRL+H

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент.

CTRL+C

Поставяне на текст или елемент.

CTRL+V

Печат на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+P

Показване на свойствата на избраната контрола.

ALT+ENTER

Вмъкнете контрола.

ALT+I, C

Изберете предишната контрола.

CTRL+< (знак за по-малко) или SHIFT+TAB

Избор на следващата контрола.

CTRL+> (знак за по-голямо) или TAB

Отворите Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Отворите уеб сайта на центъра за разработване на Microsoft Office в уеб браузър.

ALT+H, I

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Избор до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на текста, графиката или полето до един ред нагоре или един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Вмъкване на знака за евро.

CTRL+ALT+E

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Премахване на цялото форматиране.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или се премахване на курсивно форматиране от избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или се премахване на подчертано форматиране от избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+Знак за равенство

Приложите или премахнете стила "Нормален" от избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Приложите или премахнете стила "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Приложите или премахнете стила "Заглавие 2" от избрания текст.

ALT+CTRL+2

Приложите или премахнете стила "Заглавие 3" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+SHIFT+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Двустранно подравняване на избрания абзац.

CTRL+J

Подравняване вдясно на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Подравняване вляво на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Отворите прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Работа с таблици

За да направите това

Натиснете

Вмъкнете повтаряща се таблица

ALT+I, G

Промените ширината на колоната вляво от границата, без да променяте ширината на другите колони.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на колоната.

Промяна на височината на реда над или под границата без промяна на височината на другите редове.

Забележка: За редове, които имат минимална височина, тази клавишна комбинация променя височината на реда над границата. Минималната височина на реда се определя от няколко фактора, включително дали съдържа текст, или контроли.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на реда.

Преоразмерите всички избрани редове или колони до една и съща височина или ширина.

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате границата на реда или колоната.

Придвижване между следващата или предишната клетка в таблицата.

TAB или SHIFT+TAB
TAB добавя нов ред в таблицата, ако го натиснете, докато курсорът е в последната клетка на последния ред.

Избор или отмяна на селекцията на клетка на таблицата.

F2

Коригиране и записване на промените

За да направите това

Натиснете

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

Забележка: Квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане трябва да бъде отметнато (Натиснете клавишите ALT+T и след това натиснете O).

ALT+F7

Запишете или публикувате текущия шаблон на формуляр.

Забележка: Тази клавишна комбинация отваря диалогов прозорец, който предлага избор между записване и публикуване на вашия шаблон за формуляр. Ако изберете да скриете този диалогов прозорец, натискането на клавишите ALT+SHIFT+F2 ще покаже диалоговия прозорец Запиши като.

ALT+SHIFT+F2

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Запишете текущия шаблон на формуляр.

SHIFT+F12

Визуализация на шаблон на формуляр преди печат

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Визуализация на печата.

ALT+F, V

Придвижване към следващата страница.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Придвижване на предишната страница.

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличаване на мащаба за по-близък изглед на шаблона за формуляр.

ALT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Намаляване на мащаба, за да виждате повече от шаблона за формуляр в намален размер.

ALT+ТИРЕ

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание на Microsoft Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Се върнете към Помощ и статии 'как да' за InfoPath 2007.

ALT+HOME

Избор на следващия елемент.

TAB

Избор на предишния елемент.

SHIFT+TAB

Извършване на действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощ за име на програма изберете съответно следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

Разгъване или свиване на избрания елемент, съответно в секцията Преглед на помощ за име на програма .

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутонНазад).

ALT+ СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това изисква прозорецът "Помощ" да има активния фокус (натиснете клавиша F1).

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатва се текущата тема от "Помощ"

Забележка: Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете F6 и след това CTRL+P.

CTRL+P

Променяне на състоянието на връзката.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Превключите между области в прозореца "Помощ"; например да превключите между лентата с инструменти, полето Въведете думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

Избиране на следващия или предишния елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разгъване или свиване на избрания елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на следващата хипервръзка или Покажи всички или Скрий всички в горния край на тема.

TAB

Избиране на предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраната хипервръзка – Покажи всички или Скрий всички.

ENTER

Отпечатате текущата помощна тема.

CTRL+P

Въвеждане на въпрос за търсене

Преди да можете да въведете въпрос за търсене, трябва да отметнете полето Въведете въпрос.

Как

 1. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта .

 2. Натиснете клавиша TAB неколкократно, докато курсорът се появи в полето Въведете въпрос.

 3. Въведете въпроса си.

 • За да подадете термин за търсене, който сте въвели в полето Въведете въпрос, натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Достъп до и използване на менютата и лентите с инструменти

Преди да можете да преместите или преоразмерите лента с инструменти, най-напред трябва да я изберете.

Как

 1. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта .

 2. Натиснете клавишите CTRL+TAB неколкократно, за да изберете лента с инструменти.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти.

 4. Натиснете M или S , за да изберете командата Преместване или размер .

За да направите това

Натиснете

Преместите лента с инструменти.

CTRL+клавиши със стрелка

Откачите лента с инструменти.

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Закачите лента с инструменти вертикално в лявата или дясната страна на екрана.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО (натиснете неколкократно)

Изберете лентата с менюта или да затворите отворено меню и подменю в един и същи момент.

ALT или F10

Изберете прозорец на задачите или лента с инструменти, след като натиснете F10 или ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете клавишите неколкократно, за да преместите фокуса в отворените ленти с инструменти, ленти с менюта и прозорци на задачите.

CTRL+TAB или CTRL+SHIFT+TAB

Изберете следващия бутон или меню в лентата с инструменти, когато е избрана лента с инструменти или менюта.

TAB или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете предишния бутон или меню в лентата с инструменти, когато е избрана лента с инструменти или менюта.

SHIFT+TAB или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отворите избраното меню или да изпълните действието за избрания бутон или команда.

ENTER

Показване на контекстното меню за избрания елемент.

SHIFT+F10

Покажете контекстното меню на заглавната лента.

ALT+ИНТЕРВАЛ

Изберете следващата команда, когато е отворено меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изберете предишната команда, когато е отворено меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете менюто вляво. Когато има отворено подменю, с тази комбинация превключвате между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете менюто вдясно. Когато има отворено подменю, с тази комбинация превключвате между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете първата команда от менюто или подменюто.

HOME

Изберете последната команда от менюто или подменюто.

END

Затворите отворено меню. Когато има отворено подменю, тази комбинация затваря само подменюто.

ESC

Отворите избраното меню.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Покажете пълния набор от команди, когато е отворено контекстно меню.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключите между прозореца на задачите и активния шаблон на формуляр.

F6

Изберете следващия елемент в прозореца на задачите.

TAB

Изберете предишния елемент в прозореца на задачите.

SHIFT+TAB

Забележка: Можете да използвате клавиатурата, за да изберете всяка команда от лентата с менюта. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете подчертаната буква от името на елемента на менюто, съдържащо желаната команда.

Достъп до и използване на прозорци на задачите

Преди да можете да работите с прозорец на задачите, първо трябва да го отворите и след това да го изберете.

Как

 1. Натиснете клавишите CTRL+F1, за да отворите прозорец на задачите.

 2. Натиснете клавиша F6, за да изберете лентата с менюта.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто с опции на прозореца на задачите.

 4. Натиснете M или S , за да изберете командата Преместване или размер .

За да направите това

Натиснете

Покажете прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Се преместите в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка: Ако след като сте натиснали F6, желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте да натиснете ALT, за да насочите фокуса към лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (обратно на посоката на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Преоразмерите прозорец на задачите (след като сте избрали командата Размер).

Клавишите със стрелки

Преместите прозорец на задачите (след като сте избрали командата Преместване).

Клавишите със стрелки

Отворите прозореца на задачите или да скриете текущия прозорец на задачите.

CTRL+F1

Преместите прозорец на задачите от прозореца на активната програма. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Когато някое меню или лента с инструменти са активни, тази клавишна комбинация ви премества до прозореца за задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Отворите менюто с опции на прозореца на задачите.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Затворите меню, ако има такова отворено в момента, или да се върнете към шаблона на формуляр.

ESC

Изберете следващата опция в прозореца на задачите, когато има активен прозорец на задачите.

TAB

Изберете предишната опция в прозореца на задачите, когато има активен прозорец на задачите.

SHIFT+TAB

Се движите нагоре между възможности за избор в избрано подменю или да се движите между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Се движите надолу между възможности за избор в избрано подменю или да се движите между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отворите избраното меню или да изпълните действието на избрания бутон.

ENTER

Отворите контекстно меню в шаблон на формуляр или да отворите падащо меню за избрания елемент в прозореца на задачите.

SHIFT+F10

Изберете първата команда от менюто или подменюто, когато меню или подменю е видимо.

HOME

Изберете последната команда от менюто или подменюто, когато меню или подменю е видимо.

END

Се преместите в началото на избрания списък на прозорец на задачите.

CTRL+HOME

Се преместите в края на избрания списък на прозорец на задачите.

CTRL+END

Най-горе на страницата

Използване на диалогови прозорци

Достъп до и избор на опции в диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Придвижване от отворен диалогов прозорец назад към шаблона за формуляр за диалогови прозорци, които поддържат такова поведение.

ALT+F6

Придвижване на следващата опция.

TAB

Придвижване на предишната опция.

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел.

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел.

CTRL+SHIFT+TAB

Превключване към следващата категория.

TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Превключване към предишната категория.

SHIFT+TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Придвижване между опции в списък или група от опции.

Клавишите със стрелки

Извършване на действието за избрания бутон или да отметнете или изчистите избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към определена опция в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Изберете опция или да отметнете или изчистите квадратче.

ALT+ подчертаната буква в опция

Отваряне на избрания падащ списък.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избрания падащ списък или отмяна на команда и след това да затваряне на диалоговия прозорец.

ESC

Изпълнение на избраната команда.

ENTER

Отидете в предишната папка.

ALT+1

Отваряне на папката едно ниво нагоре от избраната папка.

ALT+2

Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на нова подпапка в отворената папка.

ALT+4

Превключите между изгледите Миниатюри, Мозайки, Икони, Списък, Подробни данни, Свойства и Визуализация.

ALT+5

Показване на контекстно меню за избраната папка или файл.

SHIFT+F10

Отваряне на списъка Търси в или Запиши в (наречен Адресна лента в Windows Vista).

F4

Актуализиране на списъка с папки и файлове в диалоговия прозорец Отвори, Отваряне в режим на проектиране или Запиши като.

F5

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е поле, в което можете да въвеждате или поставяте елемент, като например вашето потребителско име или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Най-горе на страницата

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановите размера на активния прозорец, след като сте го намалили или увеличили.

CTRL+F5

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец, когато има отворен повече от един прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълняване на командата Премести (в менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца, и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F7

Изпълняване на командата Оразмери (в менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец, който е преоразмерен.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Придвижване в текст

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×