Клавишни комбинации за Clip Organizer

Клавишни комбинации за лентата с инструменти

За да направите това

Натиснете

Показване на прозореца на задачите Списък с колекции.

ALT+C

Показване на прозореца на задачите Търсене

ALT+S

Отваряне на помощ

ALT+H или F1

Клавишни комбинации за намиране на клип

За да направите това

Натиснете

Преместване наляво и надясно, нагоре и надолу, сред колекции или клипове

КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Избор на допълнителни клипове, след като е избран един клип

SHIFT+КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Избор на всички клипове от текущата страница.

CTRL+A

Копиране

CTRL+C

Поставяне

CTRL+V

Изтриване на избран клип или категория

DELETE

Преместване до началото на ред от клипове

HOME

Преместване до края на ред от клипове

END

Показване на менюта

За да направите това

Натиснете

Показване на контекстно меню за колекция, клип или връзка

SHIFT+F10

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Излизане от диалогов прозорец

ESC

Отваряне на контекстно меню на диалогов прозорец

ALT+ИНТЕРВАЛ

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×