Клавишни комбинации за Access

Клавишни комбинации за Access

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Много потребители намират, че клавишни комбинации за настолни бази данни на Access им помогне да работите по-ефективно. За потребители с нарушено зрение мобилност или зрение клавишни комбинации са главната алтернатива на помощта на мишката.

Забележки : 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

 • В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

Тази таблица itemizes най-често използваните комбинации в Access настолни бази данни.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел на лентата и активиране на бързите клавиши

ALT или F10
(за да преместите в друг раздел, използвайте клавишните подсказвания или клавишите със стрелки)

Отворете раздела " Начало "

Alt+H

Отворете полето " Кажи ми " на лентата

ALT + Q и след това въведете дума за търсене SHIFT + F10

Показване на контекстното меню за избрания елемент

Shift+F10

Преместване на фокуса към друг екран на прозореца

F6

Отваряне на съществуваща база данни

CTRL + O или Ctrl + F12

Показване или скриване на Навигационния екран

F11

Показване или скриване на списъка със свойства

индикатор, показван в ъгъла на клетка с коментар

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и режим на навигация в изглед на лист с данни или проект

F2

Превключване към изглед за формуляри от формуляр на изглед за проектиране

F5

Преминаване към следващия или предишния поле в изглед на лист с данни

Клавиша Tab или Shift + Tab

Отидете на определен запис в изглед на лист с данни

F5
(след това в полето за номер на запис, въведете номер на запис и натиснете Enter)

Отворете диалоговия прозорец печат от " Печат" (за листове с данни, формуляри и отчети)

Ctrl + P

Отваряне на диалоговия прозорец Настройка на страниците (за формуляри и отчети)

S

Увеличаване или намаляване на част от страницата

Z

Отворете раздела " търсене " в диалоговия прозорец търсене и заместване , за в табличен изглед или изглед за формуляри

Ctrl + F

Отворете раздела заместване в диалоговия прозорец търсене и заместване , за в табличен изглед или изглед за формуляри

Ctrl + H

Добавяне на нов запис в табличен изглед или изглед за формуляри

Ctrl + знак за плюс (+)

Отворете прозореца " помощ "

F1

Излезте от Access

Alt+F4

Отидете на лентата само с клавиатурата

Лентата е лента в горната част на Access, организирани по раздели. Всеки раздел показва различни лентата, която се състои от групи, като всяка група включва един или повече команди.

Можете да навигирате лентата с клавиатурата. Бързите клавиши са специални клавишни комбинации, можете да използвате, за да стигнете бързо '' на лентата с натискане на няколко клавиши, независимо къде се намирате в Access. Всяка команда в Access могат да бъдат зададени с помощта на бързия клавиш.

Забележка : Добавки и други програми може да добавите нови раздели към лентата и може да предостави клавишните подсказвания за тези раздели.

Има два начина за навигация в разделите в лентата:

 • За да стигнете до лентата, натиснете клавиша Alt и след това да се придвижвате между разделите, използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво.

 • За да отидете направо в раздел на лентата, натиснете един от следните клавишните подсказвания:

За да направите това

Натиснете

Отворете страницата " файл "

Alt+F

Отворете раздела " Начало "

Alt+H

Отворете раздела Създаване

Alt+C

Отворете раздела Външни данни

ALT + X или Alt + X, 1

Отворете раздела Инструменти за бази данни

ALT + Y

Отворете раздела за полета

Alt + J, B

Отворете раздела на таблицата

Alt + J, T

Отворете раздела добавки , ако е налице

ALT + X, 2

Отворете полето " Кажи ми " на лентата

ALT + Q и след това въведете дума за търсене

Работа в разделите на лентата с клавиатурата

 • За да преминете към списъка с раздели на лентата, натиснете Alt; за да отидете директно на раздел, натиснете му бързия клавиш.

 • За да преместите в групата, която в момента е избран, натиснете клавиша със стрелка надолу.

 • За да преминавате между групите на лентата, натиснете Ctrl+стрелка надясно или Ctrl+стрелка наляво.

 • За да се придвижвате между командите в група, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab. Преместите напред или назад чрез командите в ред.

 • Активирате контроли по различни начини, в зависимост от типа на контролата:

  • Ако избраната команда е бутон, за да го активирате, натиснете интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е разделен бутон (тоест бутон, който се отваря меню с допълнителни опции), за да го активирате, натиснете Alt + стрелка надолу. Преминете през опциите. За да изберете опцията за текущата, натиснете клавиша за интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е списък (например списъка шрифт), за да отворите списъка, натиснете клавиша стрелка надолу. След това за да преместите между елементите, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу.

  • Ако избраната команда е галерия, за да изберете командата, натиснете клавиша за интервал или Enter. След това преминете през елементите.

Съвет : В галерии с повече от един ред на елементите клавиша Tab премества фокуса от началото до края на текущия ред. Когато стигнете до края на реда, фокусът се в началото на следващия ред. Натискането на клавиша със стрелка надясно в края на текущия ред премества фокуса обратно в началото на текущия ред.

Следващата таблица описва начини за преместване на фокуса с помощта на клавиатурата:

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел на лентата и активиране на бързите клавиши

ALT или F10
(за да преместите в друг раздел, използвайте клавишните подсказвания или клавишите със стрелки)

Преместване на фокуса върху команди на лентата

Клавиша Tab или Shift + Tab

Преместване надолу, нагоре, наляво или надясно, съответно между елементите на лентата

Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно

Разгъване или свиване на лентата

Ctrl + F1

Показване на контекстното меню за избрания елемент

Shift+F10

Преместване на фокуса към друг екран на прозореца

F6

Преминаване към следващата или предишната команда на лентата

Клавиша Tab или Shift + Tab

Активиране на избраната команда или контрола от лентата

Интервал или Enter

Отваряне на избраното меню или галерия в лентата

Интервал или Enter

Отваряне на избрания списък на лентата, като например списъка шрифт

Стрелка надолу

Преместване между елементите в отворено меню или галерия

Клавиша Tab

Приключване на променянето на стойност в контрола на лентата и връщане на фокуса обратно към документа

Enter

Използване на бързи клавиши

Можете да покажете бързите клавиши, които са букви, използвани за даване на команди от клавиатурата, и след това да ги използвате за навигация в лентата.

 1. Натиснете алтернативен клавишните подсказвания се показват в малки квадратчета като всяка команда от лентата.

 2. За да изберете команда, натиснете буквата, показана в квадратчето за клавишно подсказване, което се появява до командата.

В зависимост от това коя буква натиснете може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако натиснете Alt + F, изгледът Backstage се отваря страницата с информация, която има различен набор от бързи клавиши. Ако можете след това натиснете отново клавиша Alt, се появяват бързите клавиши за навигация на текущата страница.

Работа с файлове на база данни

Отваряне и записване на бази данни

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нова база данни

Ctrl+N

Отваряне на съществуваща база данни

CTRL + O или Ctrl + F12

Отваряне на избраната папка или файл

Enter

Отваряне на папката едно ниво над избраната папка

Назад

Изтриване на избраната папка или файл

Изтриване

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл

Shift+F10

Преместване напред през опциите

Tab

Преместване назад през опциите

Shift+Tab

Отваряне на списъка Търси в списък

F4 или Alt + I

Записване на обект от база данни

Ctrl + S или Shift + F12

Отваряне на диалоговия прозорец " Запиши като "

F12 или Alt + F + S

Отпечатване на информация от база данни

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на текущия или избрания обект

Ctrl + P

От визуализация на печата Отворете диалоговия прозорец печат

P или Ctrl + P

От визуализация на печата Отворете диалоговия прозорец Настройка на страниците

S

Отмяна на Визуализация на печата или визуализацията на оформлението

C или Esc

От изгледа Backstage се върнете към вашата база данни

Esc

Навигация в работната област на Access

По подразбиране Access бази данни се показват като документи с раздели. За да превключите към прозорците мозайково документи вместо това, в раздела файл изберете Опции. В диалоговия прозорец Опции за Access изберете Текущата база данни и под Опции за прозореца на документа, изберете Припокриващи се прозорци.

Забележка : Трябва да затворите и отворите отново текущата база данни за опция, за да влязат в сила.

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на Навигационния екран

F11

Преминаване към полето затърсене на Навигационния екран(Ако фокусът вече е в Навигационния екран)

Ctrl + F

Превключване към следващия или предишния екран в работната област

Забележка : Може да се наложи да натиснете F6 повече от веднъж; Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, натиснете клавиша Alt, за да преместите фокуса в лентата и след това натиснете Ctrl + Tab, за да преместите в прозореца на задачите.

F6 или Shift + F6

Превключване към база данни на следващия или предишния прозорец

CTRL + F6 или Ctrl + Shift + F6

Възстановяване на избрания намален прозорец, когато всички прозорци са намалени

Enter

Включване на режим на преоразмеряване за активния прозорец, когато не е увеличен

Ctrl + F8
(натиснете клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, и след това, за да приложите новия размер, натиснете Enter)

Затваряне на активния прозорец на база данни

Ctrl + W или Ctrl + F4

Превключване между редактора на Visual Basic и предишния активен прозорец

Alt+F11

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

Ctrl+F10

Работа с менюта, диалогови прозорци, съветници и списъци със свойства

Използване на менютата

За да направите това

Натиснете

Показване на бързите клавиши

ALT или F10

Показване на менюто с икони на програмата (в заглавната лента на програмата), също известни като менюто Контрол

Alt+интервал

Когато менюто или подменюто са видими, избира следващата или предишната команда

Стрелка надолу или стрелка нагоре

Избор на менюто отляво или отдясно; или, когато подменюто се вижда, превключване между главното меню и подменюто

Стрелка наляво или стрелка надясно

Избиране на първата или последната команда в менюто или подменюто

Home или End

Отваряне на избраното меню или изпълнява действието, присвоено на избрания бутон

Интервал или Enter

Отваряне на контекстно меню или отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи

Shift+F10

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък от Галерия

Page Up или Page Down

Преместване в началото или края на избрания списък от Галерия

Ctrl+Home или Ctrl+End

Едновременно затваряне на показваното меню и подменю

Alt

Затваряне на показваното меню; или, когато е показано подменю, затваряне само на подменюто

Esc

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия или предишния раздел в диалогов прозорец

Ctrl + Tab или Ctrl + Shift + Tab

Превключване към предишния раздел в диалоговия прозорец

Ctrl+Shift+Tab

Преминаване към следващата или предишната опция или група опции

Клавиша Tab или Shift + Tab

Придвижване между опции в полето на избрания падащ списък или придвижване между опции в група от опции

Клавиши със стрелки

Изпълнява действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на квадратчето за отметка

Интервал

Отворете списъка, ако е затворен и преминаване към опция в списъка

Първата буква от опция от падащ списък

Изберете опцията, или изберете или изчистете отметката от квадратчето с подчертаната буква в името на опцията

ALT +клавиша с буквата

Отваряне на избраното падащо списъчно поле

Alt + стрелка надолу

Затваряне на избраното падащо списъчно поле

Esc

Извършване на действието, присвоено на бутона по подразбиране в диалоговия прозорец

Enter

Отменяне на командата и затваряне на диалоговия прозорец

Esc

Използване на съветници

За да направите това

Натиснете

Преместване на фокуса напред между контролите в съветника

Клавиша Tab

Преместване на фокуса между секции (горен колонтитул, тяло, долен колонтитул) на съветника

F6

Преминаване в следващата страница на съветника

Alt+Ъ

Преминаване в предишната страница на съветника

Alt + B

Завършване на работата със съветника

Alt+F

Използване на списъци със свойства

Тези клавишно комбинации се прилагат към списъци със свойства за таблици, заявки, формуляри и отчети в деВлезте изглед и формуляри и отчети в изглед на оформление .

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на списъка със свойства

индикатор, показван в ъгъла на клетка с коментар

Показване на списъка на свойствата в изглед за проектиране

Alt + Enter

Обхождане на възможностите за избор в падащия списък за избор на контрола елемент по елемент

Стрелка надолу или стрелка нагоре

Обхождане на възможностите за избор в падащия списък за избор на контрола страница по страница

Page Down или Page Up

Придвижване между разделите на списъка на свойствата от падащия списък за избор на контрола

Клавиша Tab

Придвижване между разделите на списъка на свойствата с избиране на раздел, но без избиране на свойство

Стрелка наляво или стрелка надясно

Когато вече е избрано свойство, преместване с едно свойство надолу в раздела

Клавиша Tab

Когато вече е избрано свойство, преместване с едно свойство нагоре в раздела; ако вече е в началото, преместване в раздела

Shift+Tab

Придвижване напред между разделите при избрано свойство

Ctrl+Tab

Придвижване назад между разделите при избрано свойство

Ctrl+Shift+Tab

Работа с текстови полета, списъчни полета и Разгъващите се списъци

Редактиране в текстово поле

Полето за редактиране е празно поле, в което се въвежда или поставя запис, например вашето потребителско име или пътя към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа

„Начало“

Преместване в края на записа

End

Преместване с едно знак наляво или надясно

Стрелка наляво или стрелка надясно

Преместване с една дума наляво или надясно

CTRL + стрелка наляво или Ctrl + стрелка надясно

Избиране от точката на вмъкване до началото на текстовия запис

Shift + Home

Избиране от точката на вмъкване до края на текстовия запис

Shift + End

Променяне на селекцията с един знак наляво

Shift+стрелка наляво

Променяне на селекцията с един знак надясно

Shift+стрелка надясно

Променяне на селекцията с една дума наляво

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Променяне на селекцията с една дума надясно

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Използване на разгъващ се списък или списъчно поле

Списъчното поле показва диапазон от неизменим стойности или възможности за избор, които са автоматично включени. Разгъващ се списък също показва стойности или възможности за избор, но тя не ги показва, докато щракнете върху падащата стрелка. С разгъващ се списък понякога можете да въведете стойност, която не е в списъка, както го правите с текстово поле.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на разгъващ се списък

F4 или Alt + стрелка надолу

Обновяване на съдържанието на справочно поле списъчно поле или разгъващ се списък

F9

Преместване надолу с един ред

Стрелка надолу

Преместване надолу с една страница

Page Down

Преместване нагоре с един ред

Клавиша със стрелка нагоре

Преместване нагоре с една страница

Page Up

Излизане от разгъващ се списък или списъчно поле

Клавиша Tab

Отваряне на диалоговия прозорец редактиране на елементи от списък

Забележка : За да използвате клавишната комбинация Ctrl + E за отваряне на диалоговия прозорец редактиране на елементи от списък, трябва да имате абонамент за Office 365. В момента този пряк път е налична само за вътрешни в този момент.

Ctrl+E

Работа с обекти

Редактиране и навигация в списъка на обектите

За да направите това

Натиснете

Преименуване на избран обект

Забележка : F2 работи само когато обектът е затворен.

F2

Преместване надолу с един ред

Стрелка надолу

Преместване надолу с един прозорец

Page Down

Преместване в последния обект

End

Преместване нагоре с един ред

Клавиша със стрелка нагоре

Преместване нагоре с един прозорец

Page Up

Навигация и отваряне на обекти

За да направите това

Натиснете

Отваряне на избраната таблица или заявка в изглед на лист с данни

Enter

Отваряне на избрания формуляр или отчет

Enter

Изпълняване на избрания макрос

Enter

Отваряне на избраната таблица, заявка, формуляр, отчет, макрос или модул в изглед за проектиране

Ctrl + Enter

Показва прозореца незабавно в редактора на Visual Basic

Ctrl+G

Работа в изглед за проектиране, оформление или лист с данни

За да направите това

Натиснете

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и режим на навигация в лист с данни

F2

Изход от режим на навигация и се върнете към режим на редактиране на формуляр или отчет

Esc

Превключване към списъка със свойства (изглед за проектиране и изглед на оформление във формуляри и отчети)

F4 или Alt + Enter

Превключване към изглед за формуляри от изглед за проектиране на формуляри

F5

Превключване между горната и долната част на прозореца (изглед за проектиране на заявки, макроси и прозореца за разширен филтър/сортиране)

F6

Преминавате през мрежата с полета, свойствата, свойства на поле, Навигационния екран, Лентата с инструменти за бърз достъпи клавишните подсказвания на лентата (изглед за проектиране на таблици)

F6

Отваряне на диалоговия прозорец Избор на конструктор от избраната контрола във формуляр или отчет (само в изглед за проектиране)

F7

Отваряне на редактора на Visual Basic от избрано свойство в списъка със свойствата за формуляр или отчет

F7

Превключване от редактора на Visual Basic обратно към изглед за проектиране на формуляр или отчет

Alt+F11

Придвижване напред между изгледите, когато сте в таблица, заявка, формуляр или отчет

Забележка : Ако има допълнителни изгледи, последователни натискания на клавиши премества фокуса към следващия достъпен изглед.

CTRL + стрелка надясно или Ctrl + запетая ()

Придвижване назад между изгледите, когато сте в таблица, заявка, формуляр или отчет

Забележка : Ако има допълнителни изгледи, последователни натискания на клавиши премества фокуса към предишния изглед.

CTRL + стрелка наляво или Ctrl + точка (.)

Забележка : Ctrl + точка (.) не работи винаги с всички обекти.

Работа в изглед на лист с данни

Използване на изглед на лист с данни, при работа с таблици и заявки.

Навигиране между полета и записи

Тези клавишни комбинации работят в режим на навигация в изглед на лист с данни.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле

Клавиша Tab или стрелка надясно

Преминаване към последното поле в текущия запис

End

Преминаване към предишното поле

Shift + Tab или стрелка наляво

Преминаване към първото поле в текущия запис

„Начало“

Преминаване към текущото поле в следващия запис

Стрелка надолу

Преминаване към текущото поле в последния запис

Ctrl+стрелка надолу

Преминаване към последното поле в последния запис

Ctrl + End

Преминаване към текущото поле в предишния запис

Клавиша със стрелка нагоре

Преминаване към текущото поле в първия запис

Ctrl+стрелка нагоре

Преминаване към първото поле в първия запис

Ctrl+Home

Отидете на определен запис

F5
(след това в полето за номер на запис, въведете номер на запис и натиснете Enter)

Придвижете се до друг екран с данни

За да направите това

Натиснете

Преместване нагоре с един екран

Page Down

Преместване надолу с един екран

Page Up

Преместване надясно с един екран

Ctrl+Page Down

Преместване наляво с един екран

Преместване надясно с един екран

Изберете и преместване на колона

За да направите това

Натиснете

Изберете текущата колона или да отмените селекцията на колоната, в режим на навигация само

Ctrl+интервал

Разширяване на селекцията с една колона надясно, ако текущата колона е избрана

Shift+стрелка надясно

Разширяване на селекцията с една колона наляво, ако текущата колона е избрана

Shift+стрелка наляво

Включване на режим на преместване

Ctrl + Shift + F8
(след това натиснете клавиша стрелка надясно или клавиша стрелка наляво, за да преместите избраните колони надясно или наляво)

Работа с подлистове с данни

За да направите това

Натиснете

Влизане в подлиста с данни от последното поле на предишния запис в листа с данни

Клавиша Tab

Влизане в подлиста с данни от първото поле на следващия запис в листа с данни

Shift+Tab

Излизане от подлиста с данни и преминаване в първото поле на следващия запис в листа с данни

Ctrl+Tab

Излизане от подлиста с данни и преминаване в последното поле на предишния запис в листа с данни

Ctrl+Shift+Tab

От последното поле в подлиста с данни въведете следващото поле в листа с данни

Клавиша Tab

От листа с данни да заобиколите подлиста с данни и да преминете към следващия запис в листа с данни

Стрелка надолу

От листа с данни да заобиколите подлиста с данни и да преминете към предишния запис в листа с данни

Клавиша със стрелка нагоре

Отидете на определен запис в Подлист с данни

Забележка : Това премества фокуса от подлиста с данни към поле за номер на запис.

ALT + F5
(след това в полето за номер на запис, въведете номер на запис и натиснете Enter)

Преместване от листа с данни на записа на Подлист с данни

Ctrl + Shift + стрелка надолу

Свиване на подлиста с данни

Ctrl + Shift + стрелка нагоре

Забележка : За да се придвижвате между полетата и записите в Подлист с данни, използвайте една и съща клавишни комбинации можете да използвате в изглед на лист с данни.

Работа в режим на проектиране

Работите в изглед за проектиране, когато проектирате таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси.

Навигация в изглед за проектиране

За да направите това

Натиснете

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и режим на навигация.

F2

Отваряне или затваряне на списъка със свойства

F4 или Alt + Enter

Превключване към изглед за формуляри от изглед за проектиране на формуляри

F5

Превключване между горната и долната част на прозореца (изглед за проектиране на заявки, макроси и прозореца за разширен филтър/сортиране)

Забележка : Използвайте F6, когато клавиша Tab не ви отведе към секцията на екрана, която искате.

F6

Придвижване напред между екрана за проектиране, свойствата, Навигационния екран, лентата и контролите за мащабиране (изглед за проектиране на таблици, формуляри и отчети)

F6

Отваряне на редактора на Visual Basic от избрано свойство в списъка със свойствата за формуляр или отчет

F7

Извикате екрана Списък на полетата във формуляр или отчет (Ако екранът Списък на полетата вече е отворен, фокусът се екранът Списък на полетата)

Alt+F8

Когато има отворен модул с код, превключване от редактора на Visual Basic към изглед за проектиране на формуляр или отчет

SHIFT + F7

Превключване от списъка на свойствата на контрола в изглед за проектиране на формуляр или отчет към полето за проектиране, без да се променя фокусът върху контролата

SHIFT + F7

Копиране на избраната контрола в клипборда

Ctrl+C

Изрязване на избраната контрола и копиране в клипборда

Ctrl+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в горния ляв ъгъл на избраната секция

Ctrl+V

Преместване на избраната контрола надясно с един пиксел по мрежата на страницата

Стрелка надясно

Преместване на избраната контрола наляво с един пиксел по мрежата на страницата

Стрелка наляво

Преместване на избраната контрола нагоре с един пиксел по мрежата на страницата

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено над нея, ако не е най-горната контрола в оформлението.

Клавиша със стрелка нагоре

Преместване на избраната контрола надолу с един пиксел по мрежата на страницата

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено под нея, ако не е най-долната контрола в оформлението.

Стрелка надолу

Преместване на избраната контрола надясно с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Ctrl + стрелка надясно

Преместване на избраната контрола наляво с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Ctrl + стрелка наляво

Преместване на избраната контрола нагоре с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено над нея, ако не е най-горната контрола в оформлението.

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване на избраната контрола надолу с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено под нея, ако не е най-долната контрола в оформлението.

Ctrl+стрелка надолу

Увеличаване на ширината на избраната контрола (надясно) с един пиксел

Забележка : За контроли във вертикално оформление това увеличава ширината на цялото оформление.

Shift+стрелка надясно

Намаляване на ширината на избраната контрола (наляво) с един пиксел

Забележка : За контроли във вертикално оформление това намалява ширината на цялото оформление.

Shift+стрелка наляво

Намаляване на височината на избраната контрола (от дъното) с един пиксел

Shift + стрелка нагоре

Увеличаване на височината на избраната контрола (от дъното) с един пиксел

Shift + стрелка надолу

Редактиране на използването на контроли във формуляри и изглед за проектиране на отчет

За да направите това

Натиснете

Копиране на избраната контрола в клипборда

Ctrl+C

Изрязване на избраната контрола и копиране в клипборда

Ctrl+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в горния ляв ъгъл на избраната секция

Ctrl+V

Преместване на избраната контрола надясно (освен контрола, която е част от оформление)

Стрелка надясно или Ctrl + стрелка надясно за преместване на по-малки стъпки

Преместване на избраната контрола наляво (освен контрола, която е част от оформление)

Стрелка наляво или Ctrl + стрелка наляво за преместване на по-малки стъпки

Преместване на избраната контрола (с изключение на контрола, която е част от оформление)

Стрелка нагоре или Ctrl + стрелка нагоре за преместване на по-малки стъпки

Преместване на избраната контрола (с изключение на контрола, която е част от оформление)

Стрелка надолу или Ctrl + стрелка надолу за преместване на по-малки стъпки

Увеличаване на височината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контрола, която е в оформление, целият ред от оформлението се преоразмерява.

Shift + стрелка надолу

Увеличаване на ширината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контрола, която е в оформление, цялата колона от оформлението се преоразмерява.

Shift+стрелка надясно

Намаляване на височината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контрола, която е в оформление, целият ред от оформлението се преоразмерява.

Shift + стрелка нагоре

Намаляване на ширината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контрола, която е в оформление, цялата колона от оформлението се преоразмерява.

Shift+стрелка наляво

Навигация в изглед за формуляр

Работите в изглед на формуляр, когато въвеждате данни във формуляр.

Навигиране между полета и записи

Тези клавишни комбинации работят в режим на навигация в изглед за формуляри.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле

Клавиша Tab

Преминаване към предишното поле

Shift+Tab

Преминаване към последната контрола във формуляра и оставане в текущия запис

End

Преминаване към последната контрола във формуляра и задаване на фокус в последния запис

Ctrl + End

Преминаване към първата контрола във формуляра и оставане в текущия запис

„Начало“

Преминаване към първата контрола във формуляра и преместване на фокуса в първия запис

Ctrl+Home

Преминаване към текущото поле в следващия запис

Ctrl+Page Down

Преминаване към текущото поле в предишния запис

Ctrl + Page Up

Отидете на определен запис

F5
(след това в полето за номер на запис, въведете номер на запис и натиснете Enter)

Навигация във формуляри с повече от една страница

За да направите това

Натиснете

Преместване надолу с една страница; в края на записа преместване в еквивалентната страница в следващия запис

Page Down

Преместване нагоре с една страница; в края на записа преместване в еквивалентната страница в предишния запис

Page Up

Навигация между главен формуляр и подформуляр

За да направите това

Натиснете

Въвеждане на подформуляра от предишното поле в главния формуляр

Клавиша Tab

Въвеждане на подформуляра от следващото поле в главния формуляр

Shift+Tab

Излизане от подформуляра и преминаване към следващото поле в главния формуляр или следващия запис

Ctrl+Tab

Излизане от подформуляра и преминаване към предишното поле в главния формуляр или предишния запис

Ctrl+Shift+Tab

Навигация във визуализация на печата и визуализация на оформлението

За да направите това

Натиснете

Отворете диалоговия прозорец печат от "печат" (за листове с данни, формуляри и отчети)

Ctrl + P

Отваряне на диалоговия прозорец " Настройка на страниците " (за формуляри и отчети)

S

Увеличаване или намаляване на част от страницата

Z

Отменяне на визуализацията на печата или визуализацията на оформлението

C или Esc

Превъртане надолу на малки стъпки

Стрелка надолу

Превъртане надолу с цял екран

Page Down

Преместване в дъното на страницата

Ctrl+стрелка надолу

Превъртане нагоре на малки стъпки

Клавиша със стрелка нагоре

Превъртане нагоре с цял екран

Page Up

Преместване в началото на страницата

Ctrl+стрелка нагоре

Превъртане надясно на малки стъпки

Стрелка надясно

Преместване в десния край на страницата

End

Преместване в долния десен ъгъл на страницата

Ctrl + End

Превъртане наляво на малки стъпки

Стрелка наляво

Преместване в левия край на страницата

„Начало“

Преместване в горния ляв ъгъл на страницата

Ctrl+Home

Преминаване към полето номер на страница

ALT + F5
(след това въведете номер на страница и натиснете Enter)

Работа с прозорците

Използвайте екрана "диаграма"

За да направите това

Натиснете

Придвижване между таблици, изгледи и функции (и съединение линии, ако има такива)

Клавиша Tab или Shift + Tab

Придвижване между колони в таблица, изглед или функция

Клавишите със стрелки

Избиране на селектираната колона с данни за изход

Интервал или знак плюс (+)

Премахване на селектираната колона с данни от изхода на заявката

Интервал или минус (-)

Премахване на избраната таблица, изглед или функция или линия на съединение

Изтриване

Забележка : Ако са избрани множество елементи, натискането на клавиша за интервал засяга всички избрани елементи. Избор на няколко елемента като задържите натиснат клавиша Shift, докато ги изберете. Превключване на избрания състоянието на отделен елемент като задържите натиснат клавиша Ctrl, докато го изберете.

Използване на екран за мрежата

За да направите това

Натиснете

Придвижване между клетките

Клавишите със стрелки, клавиша Tab или Shift + Tab

Преминаване към последния ред в текущата колона

Ctrl+стрелка надолу

Преминаване към първия ред в текущата колона

Ctrl+стрелка нагоре

Преминаване към горната лява клетка във видимата част на мрежата

Ctrl+Home

Преминаване към долната дясна клетка

Ctrl + End

Преместване в падащ списък

Клавишите с горна или долна стрелка

Избиране на цяла колона на мрежата

Ctrl+интервал

Превключване между режим на редактиране и режим на селекцията на клетка

F2

Копиране на избрания текст в клетка в клипборда (в режим на редактиране)

Ctrl+C

Изрязване на избрания текст в клетка и поставяне в клипборда (в режим на редактиране)

Ctrl+X

Поставяне на текст от клипборда (в режим на редактиране)

Ctrl+V

Превключване между режим на вмъкване и припокриване при редактиране в клетка

Клавиша Insert

Превключване на квадратчето за отметка в Изходна колона

Забележка :  Ако са избрани множество елементи, натискането на този клавиш влияе върху всички избрани елементи.

Интервал

Изчистване на избраното съдържание на клетка

Изтриване

Изчистване на всички стойности за избрана колона на мрежата

Изтриване

Използвайте SQL екран

Можете да използвате стандартен Windows клавиши за редактиране, когато работите в SQL екрана. Например можете да използвате Ctrl + клавиши със стрелки, за да се придвижвате между думите и изрязване, копиране и поставяне команди в раздела "Начало" работят както обикновено.

Забележка : Можете само да вмъквате текст; има няма режим на въвеждане с припокриване.

Използвайте екрана списък на полетата с формуляр или отчет в изглед за проектиране или изглед на оформление

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на екрана Списък на полетата

Alt+F8

Добавяне на избраното поле към секцията за подробна информация на формуляра или отчета

Enter

Преместване нагоре или надолу в екрана Списък на полетата

Клавишите с горна или долна стрелка

Придвижване между горния и долния екран на списъка с полета

Клавиша Tab

Избор на текст или данни

Избор на поле или запис

Забележка : За да отмените селекция, използвайте противоположния клавиш със стрелка.

За да направите това

Натиснете

Избиране на следващото поле

Клавиша Tab

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и режим на навигация в лист с данни

F2

Изход от режим на навигация във формуляр или отчет

Esc

Превключване между избиране на текущия запис и първото поле на текущия запис в режим на навигация

Shift + интервал

Разширяване на селекцията до предишния запис, ако е избран текущият запис

Shift + стрелка нагоре

Изберете текст в поле

За да направите това

Натиснете

Променяне на размера на селекцията с едно знак надясно

Shift+стрелка надясно

Променяне на размера на селекцията с една дума надясно

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Променяне на размера на селекцията с един знак наляво

Shift+стрелка наляво

Променяне на размера на селекцията с една дума наляво

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекция

За да направите това

Натиснете

Включване на режима на разширяване

Забележка : В изглед на лист с данни се появява разширен избор в долния десен ъгъл на прозореца

F8
(натиснете неколкократно F8 разширява селекцията до думата, полето, записа и всички записи)

Разширяване на селекция до съседни полета в същия ред в изглед на лист с данни

Стрелка наляво или стрелка надясно

Разширяване на селекция до съседни редове в изглед на лист с данни

Клавишите с горна или долна стрелка

Отменяне на предишното разширяване

SHIFT + F8

Отменяне на режима на разширяване

Esc

Търсене и заместване на текст или данни

За да направите това

Натиснете

Отворете раздела търсене в търсене и заместване на диалоговия прозорец (изглед на лист с данни и изглед за формуляри)

Ctrl + F

Отворете раздела заместване в търсене и заместване на диалоговия прозорец (изглед на лист с данни и изглед за формуляри)

Ctrl + H

Намиране на следващото срещане на текста, зададени в диалоговия прозорец търсене и заместване , когато е затворен диалоговия прозорец (изглед на лист с данни и изглед за формуляри)

Shift+F4

Редактиране на текст или данни

Преместване на точката на вмъкване в поле

Забележка : Ако точката на вмъкване не се вижда, натиснете F2, за да я покажете.

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване с един знак надясно

Стрелка надясно

Преместване на точката на вмъкване с една дума надясно

Ctrl + стрелка надясно

Преместване на точката на вмъкване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване на точката на вмъкване с една дума наляво

Ctrl + стрелка наляво

Преместване на точката на вмъкване в края на полето при едноредови полета; или да го преместите в края на реда при многоредови полета

End

Преместване на точката на вмъкване в края на полето при многоредови полета

Ctrl + End

Преместване на точката на вмъкване до началото на полето при едноредови полета; или да го преместите в началото на реда при многоредови полета

„Начало“

Преместване на точката на вмъкване до началото на полето при многоредови полета

Ctrl+Home

Копиране, преместване или изтриване на текст

За да направите това

Натиснете

Копиране на селекцията в клипборда

Ctrl+C

Изрязване на селекцията и копиране в клипборда

Ctrl+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в точката на вмъкване

Ctrl+V

Изтриване на селекцията или знака отляво на точката на вмъкване

Назад

Изтриване на селекцията или знака отдясно на точката на вмъкване

Изтриване

Изтриване на всички знаци отдясно на точката на вмъкване

Ctrl+Delete

Отменяне на промени

За да направите това

Натиснете

Отменяне на въведеното

Ctrl + Z или Alt + Backspace

Отменяне на промени в текущото поле или текущия запис

Esc
(ако текущото поле и текущия запис са променени, натиснете Esc два пъти, за да отмените промените, първо в текущото поле и след това в текущия запис)

Въвеждане на данни в изглед на лист с данни или формуляр

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на текущата дата

Ctrl + запетая (;)

Вмъкване на текущия час

Ctrl + Shift + двоеточие (:)

Вмъкване на стойността по подразбиране за поле

Ctrl+Alt+интервал

Вмъкване на стойността от същото поле в предишния запис

Ctrl + апостроф (')

Добавяне на нов запис

Ctrl + знак за плюс (+)

Изтриване на текущия запис в лист с данни,

Ctrl + знак минус (-)

Записване на промените в текущия запис

Shift+Enter

Превключване между стойностите в квадратче за отметка или в бутон за избор

Интервал

Вмъкване на нов ред в кратък текст или дълго текстово поле

Ctrl + Enter

Обновяване на полета с текущи данни

За да направите това

Натиснете

Преизчисляване на полетата в прозореца

F9

Повторение на заявка в основата таблици; в подформуляр повтаря заявката към лежащата в основата таблица само за подформуляра

Shift+F9 

Обновяване на съдържанието на справочно поле списъчно поле или разгъващ се списък

F9

Навигиране в таблици и клетки

Работа и придвижване в таблици

За да направите това

Натиснете

Преместване до следващата клетка

Клавиша Tab

Преминаване към предишната клетка

Shift+Tab

Преминаване към следващия ред

Стрелка надолу

Преминаване към предишния ред

Клавиша със стрелка нагоре

Вмъкване на раздел в клетка

Ctrl+Tab

Започване на нов абзац

Enter

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

Клавиша Tab в края на последния ред

Придвижване в таблици или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно

Стрелка надясно

Преместване нагоре с един ред

Клавиша със стрелка нагоре

Преместване надолу с един ред

Стрелка надолу

Преместване с една дума наляво

Ctrl + стрелка наляво

Преместване с една дума надясно

Ctrl + стрелка надясно

Преместване в края на реда

End

Преместване в началото на реда

„Начало“

Преместване един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване с един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

Преместване в края на текстово поле

Ctrl + End

Преместване в началото на текстово поле

Ctrl+Home

Повтаряне на последното действие намери

Shift+F4

Получаване на помощ за достъп

Помощ за прозорец предоставя прави всички Access помощно съдържание на разположение.

За да направите това

Натиснете

Отворете прозореца " помощ "

F1

Върнете се в Access Начало помощ

Alt + Home

Избиране на следващия елемент в прозореца " помощ "

Клавиша Tab

Избиране на предишния елемент в прозореца " помощ "

Shift+Tab

Изпълнение на действието за избрания елемент

Enter

Разгъване или свиване на избрания елемент в списъка спомощни теми заAccess

Enter

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всички или Скрий всички в началото на тема

Клавиша Tab

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка

Shift+Tab

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка

Enter

Връщане към предишната тема за помощ (бутонаназад )

Alt + стрелка наляво или назад

Преместване напред към следващата тема от помощта (напред бутон)

Alt + стрелка надясно

Превъртане на малки стъпки нагоре или надолу в текущо показаната помощна тема

Стрелка нагоре, стрелка надолу

Превъртане на по-големи стъпки нагоре или надолу, съответно в текущо показаната помощна тема

Page Up, Page Down

Спиране на последното действие (бутон заспиране )

Esc

Обновяване на прозореца (бутонОбнови )

F5

Отпечатване на текущата тема за помощ

CTRL + P
(ако курсорът не е в текущата помощна тема, натиснете F6 и след това натиснете Ctrl + P)

Промяна на състоянието на връзката

F6 и след това натиснете клавиша Enter, за да отворите списъка с възможности за избор

Превключване между областите в прозореца " помощ ", като например лентата с инструменти и списъка търсене

F6

В съдържание в изглед на дърво изберете следващия или предишния елемент, съответно

Клавишите с горна или долна стрелка

Разгъване или свиване на избрания елемент в съдържание в изглед на дърво

Enter

Разни клавишни комбинации

За да направите това

Натиснете

Показване на пълния адрес (URL) на избрана хипервръзка

F2

Проверка на правописа

F7

Отворете полето мащабиране за удобно въвеждане на изрази и друг текст в малки входни полета

Shift+F2

Извикване на конструктор

Ctrl + F2

Екранна снимка на целия екран копиране в клипборда

Отпечатване на екрана

Копиране на екрана на текущия прозорец в клипборда

ALT + Print Screen

Показване на пълния списък от команди в менюто на прозореца на задачите

Ctrl+стрелка надолу

Излезте от Access

Alt+F4

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×