Клавишни комбинации за лентата, помощта и други клавишни комбинации на Microsoft Office

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате клавиатурата, за да получите достъп до командите на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, да обхождате и да се премествате из прозореца на "Помощ". Тази тема предоставя също клавишни комбинации за основната функционалност на Microsoft Office.

В тази статия

Клавиатурен достъп до лентата на Office Fluent

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Основни клавишни комбинации за Microsoft Office

Клавиатурен достъп до лентата на Office Fluent

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, достъпна в текущия изглед, се показват бързи клавиши. Следният пример е от Microsoft Office Word.

  Лента с показани бързи клавиши

 2. Натиснете буквата, която се появява в бързият клавиш над компонента, който искате да използвате.

 3. В зависимост от това, коя буква натискате, могат да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и вие натиснете В, ще се покаже разделът Вмъкване заедно с бързи клавиши покрай него, които са за групите на този раздел.

 4. Натискайте буквите, докато стигнете до командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, която съдържа командата.

  Забележка : За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете клавиша ALT.

  Съвет : Ако прозорецът за наблюдение не получава фокуса, след като сте го избрали с помощта на бързите клавиши, натиснете клавиша ALT и след това натиснете CTRL+TAB.

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към началото на Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

Избиране на следващия или предишния елемент в секцията Преглеждане на помощта за Име на програма на прозореца "Помощ".

TAB или SHIFT+TAB

Разтягане или свиване на избрания елемент в секцията Преглеждане на помощта за Име на програма.

ENTER

Избиране на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всички или Скрий всички в началото на тема на "Помощ"

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Преместване към предишната тема на "Помощ" (бутонът Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване към следващата тема на "Помощ" (бутонът напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки нагоре или надолу в текущата тема на "Помощ".

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на големи стъпки нагоре или надолу в текущата тема на "Помощ".

PAGE UP, PAGE DOWN

Определяне дали прозорецът “Помощ” ще се появява свързан, или отделен от активната програма.

ALT+U

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете в прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка : Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Променяне на състоянието на връзката.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

Избиране на следващия или предишния елемент в съдържанието на дървовидния изглед.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разтягане или свиване на избрания елемент в съдържанието на дървовидния изглед.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Най-горе на страницата

Основни клавишни комбинации на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

CTRL+F5

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако след като сте натиснали клавиша F6, желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте чрез натискане на клавиша ALT да насочите фокуса към лентата с менютата или към лентата, а след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълняване на командата Премести (от менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F7

Изпълняване на командата Размер (от менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Смяна на шрифт или на размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Преминаване в Microsoft Office PowerPoint на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер на слайд, това ще вмъкне нов слайд със същото оформление на слайда.

CTRL+ENTER

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

Забележка : Ако след като сте натиснали клавиша F6, желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте чрез натискане на клавиша ALT да насочите фокуса към лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Когато някое меню или лента с инструменти са активни, тази клавишна комбинация ви премества до прозореца за задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи

SHIFT+F10

Когато се вижда меню или подменю, избиране на първата или последната команда в менюто или подменюто.

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

Страница нагоре или страница надолу

Преминаване в началото или края на избрания списък на галерия.

CTRL+HOME или CTRL+END

Отваряне на прозореца на задачите "Изследване".

Забележка : Тази клавишна комбинация не работи в Microsoft Office PowerPoint или Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Щракване

Достъп и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на меню или съобщение за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключване към следващото и показване на неговото меню или съобщение.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент в меню на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишния елемент в меню на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Извършване на действието за избрания елемент в меню на умни етикетчета.

ENTER

Затваряне на менюто на умни етикетчета или съобщението.

ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато се появи умно етикетче. За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали на вашия компютър Microsoft Office Sounds.

 • Ако имате достъп до уеб, можете да изтеглите Microsoft Office Sounds от уеб сайта на Microsoft Office Online. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 и Microsoft Office Word 2007:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Програмата.

  2. Щракнете върху Разширени.

  3. Под Общ отметнете квадратчето Осигури звукова обратна връзка и след това щракнете върху OK.

   Забележка : Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми на Office, които поддържат звук.

Преоразмеряване и преместване на ленти с инструменти, менюта и прозорци на задачите

 1. Натиснете ALT, за да изберете лентата с менютата.

 2. Натискайте многократно CTRL+TAB, за да изберете нужната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Размер и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, да преоразмерите лентата с инструменти. Натискайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да променяте размерите с по един пиксел.

  Преместване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Премести и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате лентата с инструменти. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел. За да откачите лентата с инструменти, натиснете няколкократно клавиша "Стрелка надолу". За да закачите лентата с инструменти вертикално към лявата или дясната страна, натиснете съответно "Стрелка наляво" или "Стрелка надясно", когато лентата с инструменти е накрая от лявата или дясната страна.

  Преоразмеряване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. Използвайте СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете командата Преместване, и след това натиснете клавиша ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да разположите прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да премествате с по един пиксел.

 4. Когато завършите да премествате или преоразмерявате, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първата буква от опция от падащ списък

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно поле, в което въвеждате или вмъквате запис, като например име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Едно ниво нагоре бутон за Изображение на бутон : отваряне на папката едно ниво над отворената папка нагоре.

ALT+2

Бутон Търси в уеб Изображение на бутон : затваря диалоговия прозорец и отваря уеб страницата за търсене.

ALT+3

Изтриване бутон за Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на нова папка бутон за Изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Изгледи бутон за Изображение на бутон : превключване между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: показва менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+С

Обновяване на списъка на файловете

F5

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×