Клавишни комбинации в Excel за Windows

Клавишни комбинации в Excel за Windows

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за Excel в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и е важна алтернатива на използването на мишка. В тази статия са посочени клавишните комбинации за Excel в Windows.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако прекият път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

Тази статия описва клавишните комбинации, функционалните клавиши и някои други често срещани клавишни комбинации за Excel. Това включва клавишите за достъп, които можете да използвате за командите на лентата. За Excel Online, вижте Клавишни комбинации в Excel Online.

Забележки: 

Често използвани клавишни комбинации

Ако лентата е нова за вас, информацията в този раздел може да ви помогне да разберете модела на клавишни комбинации на лентата. Лентата се предоставя с нови клавишни комбинации, наречени клавишни подсказвания, които можете да накарате да се показват, когато натиснете клавиша Alt. Лентата групира свързаните команди в раздели. Например в раздела "Начало", групата "Число" включва командата "Числов формат".

В тази таблица са изредени най-често използваните клавишни комбинации в Excel.

За да направите това

Натиснете

Затваряне на работна книга

Ctrl+W

Отваряне на работна книга

Ctrl+O

Отиване в раздела Начало

Alt+Л

Записване на работна книга

Ctrl+S

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Отмяна

Ctrl+Z

Премахване на съдържанието на клетка

Клавиш Delete

Избиране на цвят на запълване

Alt+Л, А

Изрязване

Ctrl+X

Отиване в раздела Вмъкване

Alt+Ъ

Получер

Ctrl+B

Подравняване на съдържанието на клетка в центъра

Alt+H, A, C

Отиване в раздела Оформление на страниците

Alt+М

Отиване в раздела Данни

Alt+A

Отиване в раздела Изглед

Alt+О

Отваряне на контекстното меню

SHIFT+F10 или

Клавиш за контекст

Добавяне на граници

Alt+Л, Ж

Изтриване на колона

Alt+H, D, C

Отиване в раздела Формули

Alt+Т

Скриване на избраните редове

Ctrl+9

Скриване на избраните колони

Ctrl+0

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации за лентата

Ако лентата е нова за вас, информацията в този раздел може да ви помогне да разберете модела на клавишни комбинации на лентата.

Когато натиснете клавиша Alt, букви се появяват в малки изображения, наречени клавишни подсказвания, до разделите и командите на лентата, както е показано в изображението по-долу.

Клавишни подсказвания за лентата на Excel

Можете да комбинирате тези букви с Alt, за да направите клавишни комбинации, наречени клавиши за достъп за командите на лентата. Например Alt+H отваря раздела "Начало" а Alt+Q отива в полето Кажи ми.

Натиснете клавиша Alt отново, за да видите клавишните подсказвания за командите на всеки раздел.

Клавиши за достъп до разделите на лентата

За да отидете направо на даден раздел на лентата, натиснете един от следните клавиши за достъп:

За да направите това

Натиснете

Отваряне на полето Кажи ми на лентата и въвеждане на израз за търсене на помощно съдържание.

Alt+Q, след което въведете израза за търсене.

Отваряне на страницата "Файл" и използване на изгледа Backstage.

Alt+Ф

Отваряне на раздела "Начало", форматиране на текст и числа и използване на инструмента за търсене.

Alt+Л

Отваряне на раздела "Вмъкване" и вмъкване на обобщени таблици, диаграми, добавки, блещукащи линии, картини, фигури, горни или текстови полета.

Alt+Ъ

Отваряне на раздела "Оформление на страниците" и работа с теми, настройка на страниците, мащабиране и подравняване.

Alt+М

Отваряне на раздела "Формули" и вмъкване, проследяване и персонализиране на функции и изчисления.

Alt+Т

Отваряне на раздела "Данни" и свързване със, сортиране, филтриране, анализиране и работа с данни.

Alt+A

Отваряне на раздела "Преглед" и проверка на правописа, добавяне на коментари и защита на листове и работни книги.

Alt+Е

Отваряне на раздела "Изглед" и визуализация на знаците за нова страница и оформленията, показване и скриване на линиите на мрежата и заглавията, задаване на увеличение, управление на прозорци и екрани и преглед на макроси.

Alt+О

Най-горе на страницата

Работа в лентата с клавиатурата

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

Alt или F10. За преминаване към друг раздел използвайте клавишите за достъп или клавишите със стрелки.

Преместване на фокуса на командите на лентата.

Tab или Shift+Tab

Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно сред елементите от лентата.

Клавиш със стрелка надолу, нагоре, наляво или надясно

Активиране на избран бутон.

Интервал или Enter

Отваряне на списъка за избрана команда.

Клавиш със стрелка надолу

Отваряне на менюто за избран бутон.

Alt+клавиш със стрелка надолу

Когато е отворено меню или подменю, преминаване към следващата команда.

Клавиш със стрелка надолу

Разгъване или свиване на лентата.

Ctrl+F1

Отваряне на контекстното меню.

Shift+F10

Или, на Windows клавиатура

клавиша за контекст (между десен клавиш Alt и десен клавиш Ctrl)

Преместване в подменюто, когато е отворено или избрано главно меню.

Клавиш със стрелка наляво

Най-горе на страницата

Справка за клавишните комбинации на Excel

Клавишни комбинации за навигация в клетки

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишната клетка в работен лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

Shift+Tab

Преминаване с една клетка нагоре в работен лист.

Клавиш със стрелка нагоре

Преминаване с една клетка надолу в работен лист.

Клавиш със стрелка надолу

Преминаване с една клетка наляво в работен лист.

Клавиш със стрелка наляво

Преминаване с една клетка надясно в работен лист.

Клавиш със стрелка надясно

Придвижване до края на текущата област на данните в работен лист.

Ctrl+клавиш със стрелка

Влизане в режим на прекратяване, преминаване към следващата непразна клетка в същата колона или ред като активната клетка и изключване на режима на прекратяване. Ако клетките са празни, преместване до последната клетка в реда или колоната.

End, клавиш със стрелка

Преминаване към последната клетка в работен лист, към най-долния използван ред на най-дясната използвана колона.

Ctrl+End

Разширяване на селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Ctrl+Shift+End

Преминаване към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Преминаване към началото на работен лист.

Ctrl+Home

Преминаване с един екран надолу в работен лист.

Page Down

Преминаване към следващия лист в работна книга.

Ctrl+Page Down

Преминаване с един екран надясно в работен лист.

Alt+Page Down

Преминаване с един екран нагоре в работен лист.

Page Up

Преминаване с един екран наляво в работен лист.

Alt+Page Up

Преминаване към предишния лист в работна книга.

Ctrl+Page UpCtrl+Page Up

Преминаване с една клетка надясно в работен лист. Или в защитен работен лист придвижване между отключените клетки.

Tab

Отворете списъка с възможности за проверка на клетка, към която има приложена опция за проверка на данни.

Alt+клавиш със стрелка надолу

Циклично преминаване през плаващи фигури, например текстови полета или изображения.

Ctrl+Alt+5, след това клавиша Tab няколко пъти

Излизане от навигацията на плаващи фигури и връщане към нормалната навигация.

Esc

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации за форматиране на клетки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец "Форматиране на клетки".

Ctrl+1

Форматиране на шрифтове с помощта на диалоговия прозорец Форматиране на клетки

Ctrl+Shift+F или Ctrl+Shift+P

Редактиране на активната клетка и поставяне на точката на вмъкване в края на съдържанието й. Или, ако редактирането е изключено за клетката, преместване на точката на вмъкване в лентата за формули Ако редактирате формула, включване или изключване на режима на печат, така че да можете да използвате клавишите със стрелки, за да създадете препратка.

F2

Добавяне или редактиране на коментар в клетка.

Shift+F2

Отваряне на диалоговия прозорец "Вмъкване" за вмъкване на празни клетки.

Ctrl+Shift+плюс (+)

Отваряне на диалоговия прозорец "Изтриване" за изтриване на избраните клетки.

Ctrl+минус (-)

Въвеждане на текущия час.

Ctrl+Shift+двоеточие (:)

Въвеждане на текущата дата.

Ctrl+точка и запетая (;)

Превключване между показване на стойности или формули в клетките в работния лист.

Ctrl+тежко ударение (`)

Копиране на формула от клетката над активната клетка в клетката или лентата за формули.

Ctrl+апостроф (')

Преместване на избраните клетки.

Ctrl+X

Копиране на избраните клетки.

Ctrl+C

Поставяне на съдържание в точката на вмъкване, като се замества всяка селекция.

Ctrl+V

Отваряне на диалоговия прозорец "Специално поставяне".

Ctrl+Alt+V

Прилагане или премахване на форматиране с курсив.

Ctrl+I или Ctrl+3

Прилагане или премахване на форматиране с получер шрифт.

Ctrl+B или Ctrl+2

Подчертаване на текст или премахване на подчертаването.

Ctrl+U или Ctrl+4

Прилагане или премахване на форматиране със зачеркване.

Ctrl+5

Превключване между скриване на обекти, показване на обекти и показване на контейнери за обекти.

Ctrl+6

Прилагане на външна граница около избраните клетки.

Ctrl+Shift+амперсанд (&)

Премахване на външната граница от избраните клетки.

Ctrl+Shift+долна черта (_)

Показване или скриване на символите на структура.

Ctrl+8

Използване на командата "Запълни надолу", за да се копира съдържанието и форматът на най-горната клетка на избрания диапазон в по-долните клетки.

Ctrl+D

Прилагане на числовия формат "Общ".

Ctrl+Shift+тилда (~)

Прилагане на валутен формат с две цифри след десетичния знак (отрицателните числа в скоби).

Ctrl+Shift+знак за долар ($)

Прилагане на формат за процент без цифри след десетичния знак.

Ctrl+Shift+процент (%)

Прилагане на научен числов формат с две цифри след десетичния знак.

Ctrl+Shift+карета (%)

Прилагане на формат за дата с деня, месеца и годината.

Ctrl+Shift+диез (#)

Прилагане на формата за време с часа, минутата и AM или PM.

Ctrl+Shift+знак @

Прилагане на числов формат с две цифри след десетичния знак, разделител за хиляди и знак минус (–) за отрицателни стойности.

Ctrl+Shift+удивителна (!)

Отваряне на диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка".

Ctrl+K

Проверка на правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

F7

Показване на опциите за бърз анализ за избраните клетки, които съдържат данни.

Ctrl+Q

Показване на диалоговия прозорец "Създаване на таблица".

Ctrl+L или Ctrl+T

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации за избиране и извършване на действия

За да направите това

Натиснете

Избиране на целия работен лист.

Ctrl+A или Ctrl+Shift+интервал

Избиране на текущия и следващия лист в работна книга.

Ctrl+Shift+Page Down

Избиране на текущия и предишния лист в работна книга.

Ctrl+Shift+Page Up

Разширяване на селекцията от клетки с една клетка.

Shift+клавиш със стрелка

Разширяване на селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или, ако следващата клетка е празна, до следващата непразна клетка.

Ctrl+Shift+клавиш със стрелка

Включване на режим на разширяване и използване на клавишите със стрелка за разширяване на селекцията. Натиснете отново, за да изключите.

F8

Добавяне на несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелка.

Shift+F8

Започване на нов ред в същата клетка.

Alt+Enter

Запълване на избрания диапазон от клетки с текущия запис.

Ctrl+Enter

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на клетката над нея.

Shift+Enter

Избиране на цяла колона в работен лист.

Ctrl+интервал

Избиране на цял ред в работен лист.

Shift+интервал

Избиране на всички обекти в работен лист, когато е избран обект.

Ctrl+Shift+интервал

Разширяване на селекцията от клетки до началото на работния лист.

Ctrl+Shift+Home

Избиране на текущата област, ако работният лист съдържа данни. Натиснете втори път, за да изберете текущата област и сумарните й редове. Натиснете трети път, за да изберете целия работен лист.

Ctrl+A или Ctrl+Shift+интервал

Избиране на текущата област около активната клетка или избиране на целия отчет с обобщена таблица.

Ctrl+Shift+звездичка (*)

Избиране на първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

Home

Повтаряне на последната команда или действие, ако е възможно.

Ctrl+Y

Отмяна на последното действие.

Ctrl+Z

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации за работа с данни, функции и лентата за формули

За да направите това

Натиснете

Избиране на целия отчет с обобщена таблица.

Ctrl+Shift+звездичка (*)

Редактиране на активната клетка и поставяне на точката на вмъкване в края на съдържанието й. Или, ако редактирането е изключено за клетката, преместване на точката на вмъкване в лентата за формули Ако редактирате формула, включване или изключване на режима на печат, така че да можете да използвате клавишите със стрелки, за да създадете препратка.

F2

Разгъване или свиване на лентата за формули.

Ctrl+Shift+U

Прекратяване на въвеждането в клетката или в лентата за формули.

Esc

Завършване на въвеждането в лентата за формули и избиране на клетката под нея.

Enter

Преместване на курсора в края текста, когато сте в лентата за формули.

Ctrl+End

Избиране на целия текст в лентата за формули от позицията на курсора в края.

Ctrl+Shift+End

Изчисляване на всички работни листове във всички отворени работни книги.

F9

Изчисляване на активния работен лист.

Shift+F9

Изчисляване на всички работни листове във всички отворени работни книги независимо дали са били променени след последното изчисление.

Ctrl+Alt+F9

Проверка на зависимите формули и след това изчисляване на всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Показване на менюто или съобщение на бутона "Проверка за грешки".

Alt+Shift+F10

Показване на диалоговия прозорец "Аргументи на функцията", когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула.

Ctrl+A

Вмъкване на имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула.

Ctrl+Shift+A

Извикване на примерно запълване за автоматично разпознаване на моделите в съседни колони и попълване на текущата колона

Ctrl+E

Циклично преминаване през всички различни комбинации от абсолютни и относителни препратки във формула, когато е избрана препратка към клетка или диапазон.

F4

Вмъкване на функция.

Shift+F3

Копиране на стойността от клетката над активната клетка в клетката или лентата за формули.

Ctrl+Shift+прави кавички (")

Създаване на вградена диаграма от данните в текущия диапазон.

Alt+F1

Създаване на диаграма от данните в текущия диапазон в отделен лист с диаграма.

F11

Дефиниране на име, което да се използва в препратки.

Alt+Т, Е

Поставяне на име от диалоговия прозорец за поставяне на име (ако в работната книга са дефинирани имена).

F3

Преминаване към първото поле в следващия запис на формуляр за данни.

Enter

Създаване, изпълнение, редактиране или изтриване на макрос.

Alt+F8

Отваряне на редактора Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Най-горе на страницата

Функционални клавиши

Клавиш

Описание

F1

 • Само F1: показва прозореца на задачите Помощ за Excel.

 • Ctrl+F1: показва или скрива лентата.

 • Alt+F1: създава вградена диаграма от данните в текущия диапазон.

 • Alt+Shift+F1: вмъква нов работен лист.

F2

 • Само F2: Редактиране на активната клетка и поставяне на точката на вмъкване в края на съдържанието й. Или, ако редактирането е изключено за клетката, преместване на точката на вмъкване в лентата за формули Ако редактирате формула, включване или изключване на режима на печат, така че да можете да използвате клавишите със стрелки, за да създадете препратка.

 • Shift+F2: добавя или редактира коментар на клетка.

 • Ctrl+F2 показва областта за визуализация на печата на раздела Печат в Изглед Backstage.

F3

 • Само F3: Показва диалоговия прозорец Поставяне на име. Наличен само ако в работната книга са дефинирани имена.

 • Shift+F3: показва диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

F4

 • Само F4: повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

  Когато във формула е избрана препратка към клетка или диапазон, F4 се преминава циклично през всички различни комбинации от абсолютни и относителни препратки.

 • Ctrl+F4: затваря избрания прозорец на работната книга.

 • Alt+F4: затваря Excel.

F5

 • Само F5: показва диалоговия прозорец Отиване на.

 • Ctrl+F5: възстановява размера на прозореца на избраната работна книга.

F6

 • Само F6: превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, който е разделен, F6 включва разделените екрани при превключване между екраните и областта на лентата.

 • Shift+F6: превключва между работния лист, контролите за мащабиране и лентата.

 • Ctrl+F6: превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на работната книга.

F7

 • Само F7: Отваря диалоговия прозорец Правописна проверка, за да провери правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

 • Ctrl+F7 изпълнява командата Премести в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша Enter или клавиша Esc, за да откажете.

F8

 • Само F8: Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява Разширен избор и клавишите със стрелки разширяват селекцията.

 • Shift+F8 ви дава възможност да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелки.

 • Ctrl+F8: изпълнява командата за преоразмеряване, когато работната книга не е увеличена.

 • Alt+F8 показва диалоговия прозорец "Макрос" за създаване, изпълнение, редактиране или изтриване на макрос.

F9

 • Само F9: изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги.

 • Shift+F9: изчислява активния работен лист.

 • Ctrl+Alt+F9: изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги независимо дали са били променени след последното изчисление.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

 • Ctrl+F9: намалява прозореца на работната книга до икона.

F10

 • Само F10: Включва или изключва клавишни подсказвания. (Натискането на клавиша Alt прави същото.)

 • Shift+F10: показва контекстното меню за избрания елемент.

 • Alt+Shift+F10: показва менюто или съобщение на бутона "Проверка за грешки".

 • Ctrl+F10: увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга.

F11

 • Само F11: Създава диаграма от данните в текущия диапазон в отделен лист с диаграма.

 • Shift+F11: вмъква нов работен лист.

 • Alt+F11: отваря редактора на Microsoft Visual Basic For Applications, в който можете да създадете макрос, като използвате Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Само F12: показва диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Други полезни клавишни комбинации

Клавиш

Описание

Alt

 • Показва клавишните комбинации (новите преки пътища) на лентата.

Например

 • Alt, О, О превключва работния лист на изгледа "Оформление на страница".

 • Alt, О, Н превключва работния лист на нормален изглед.

 • Alt, W, I превключва работния лист на изгледа "Визуализация на разделянето по страници".

Клавиши със стрелки

 • Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.

 • Ctrl+клавиш със стрелка премества до ръба на текущата област на данните в работен лист.

 • Shift+клавиш със стрелка разширява селекцията от клетки с една клетка.

 • Ctrl+Shift+клавиш със стрелка разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до следващата непразна клетка.

 • Стрелка наляво или стрелка надясно избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на раздели.

 • Стрелка надолу или стрелка нагоре избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.

 • В диалогов прозорец клавишите със стрелки придвижват между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

 • Стрелка надолу или Alt+стрелка надолу отваря избрания падащ списък.

Назад

 • Изтрива един знак отляво в лентата за формули.

 • Също така изтрива съдържанието на активната клетка.

 • В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точката на вмъкване.

Delete

 • Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането или коментарите на клетките.

 • В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване.

End

 • Само F8: включва или изключва режима на прекратяване. В режим на прекратяване можете да натиснете клавиш със стрелка, за да се придвижите до следващата непразна клетка в същата колона или ред като активната клетка. Режимът на прекратяване се изключва автоматично след натискане на клавиша със стрелка. Трябва да натиснете клавиша End отново, преди да натиснете следващия клавиш със стрелка. Режимът на прекратяване се показва в лентата на състоянието, когато е включен.

 • Ако клетките са празни, натискането на клавиша End, последвано от клавиш със стрелка, премества към последната клетка в реда или колоната.

 • End също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.

 • Ctrl+End преминава към последната клетка в работен лист, към най-долния използван ред на най-дясната използвана колона. Ако курсорът е в лентата за формули, Ctrl+End премества курсора в края на текста.

 • Ctrl+Shift+End разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, Ctrl+Shift+End избира целия текст в лентата за формули от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.

Enter

 • Завършва въвеждането в клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по подразбиране).

 • Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.

 • Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието за избраната команда.

 • В диалогов прозорец извършва действието за командния бутон по подразбиране в диалоговия прозорец (бутонът с получерна рамка, често бутонът OK).

 • Alt+Enter започва нов ред в същата клетка.

 • Ctrl+Enter запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.

 • Shift+Enter изпълнява запис на клетка и избира клетката отгоре.

Esc

 • Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.

 • Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.

 • Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.

Home

 • Преминава към началото на реда в работен лист.

 • Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен Scroll Lock.

 • Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

 • Ctrl+Home преминава в началото на работния лист.

 • Ctrl+Shift+Home разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.

Page Down

 • Преминава един екран надолу в работния лист.

 • Alt+Page Down преминава един екран надясно в работния лист.

 • Ctrl+Page Down преминава към следващия лист в работната книга.

 • Ctrl+Shift+Page Down избира текущия и следващия лист в работна книга.

Page Up

 • Преминава един екран нагоре в работен лист.

 • Alt+Page Up преминава един екран наляво в работния лист.

 • Ctrl+Page Up преминава към предишния лист в работната книга.

 • Ctrl+Shift+Page Up избира текущия и предишния лист в работна книга.

Интервал

 • В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка.

 • Ctrl+интервал избира цяла колона в работен лист.

 • Shift+интервал избира цял ред в работен лист.

 • Ctrl+Shift+интервал избира целия работен лист.

 • Ако работният лист съдържа данни, Ctrl+Shift+интервал избира текущата област. Натискането на Ctrl+Shift+интервал за втори път избира текущата област и сумарните й редове. Натискането на Ctrl+Shift+интервал за трети път избира целия работен лист.

 • Когато е избран обект, с натискане на клавишите Ctrl+Shift+интервал се избират всички обекти в работен лист.

 • Alt+интервал показва менюто Контрола за прозореца на Excel.

Tab

 • Преминава една клетка надясно в работния лист.

 • Преминава между отключените клетки в защитен работен лист.

 • Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.

 • Shift+Tab преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

 • Ctrl+Tab превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.

 • Ctrl+Shift+Tab превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Тази статия описва клавишните комбинации, функционалните клавиши и други често срещани клавишни комбинации за Excel 2013. Това включва клавишните комбинации, които можете да използвате за достъп до лентата.

Съвет: За да запазите тази справка достъпна, когато работите, може да искате да отпечатате тази тема. За да отпечатате тази тема, натиснете CTRL+P.

Забележка: Ако действие, което използвате често, няма клавишна комбинация, можете да запишете макрос, за да създадете такава.

Клавиатурен достъп до лентата

Ако използвате лентата отскоро, информацията в този раздел може да ви помогне да разберете модела за клавишните комбинации на лентата. Лентата се предоставя с нови клавишни комбинации, наречени клавишни подсказвания, които можете да накарате да се показват, когато натиснете клавиша Alt.

За да покажете раздел на лентата, натиснете клавиша за раздела – например натиснете буквата Ъ за раздела Вмъкване или Т за раздела Формули. Това предизвиква показването на всички табелки за клавишни подсказвания за тези бутони на раздели, както е показано на следващото изображение. После натиснете клавиша за желания бутон.

Клавишни подсказвания за лентата на Excel 2013

Ще работят ли още старите клавишни комбинации?

Клавишните комбинации, които започват с Ctrl, все още ще работят в Microsoft Excel 2013. Например Ctrl+C все още копира в клипборда, а Ctrl+V все още поставя от клипборда.

Повечето от старите клавишни комбинации с Alt+ за менюта също работят. Трябва обаче да помните пълната клавишна комбинация – няма напомняния на екрана кои букви трябва да натиснете. Например опитайте да натиснете клавиша Alt, след което натиснете един от старите клавиши за менютата – E (Редактиране), О (Изглед), Ъ (Вмъкване) и т.н. Появява се прозорец със съобщение, че използвате клавиш за достъп от по-стара версия на Microsoft Office. Ако знаете цялата клавишна последователност, продължете нататък и стартирайте командата. Ако не знаете последователността, натиснете клавиша Esc и използвайте вместо това табелките на клавишните подсказвания.

Клавишни комбинации с клавиша Ctrl

Клавиш

Описание

Ctrl+PgDn

Превключва между разделите на работната книга отляво надясно.

Ctrl+PgUp

Превключва между разделите на работната книга отдясно наляво.

Ctrl+Shift+&

Поставя външни граници около избраните клетки.

Ctrl+Shift_

Премахва външните граници от избраните клетки.

Ctrl+Shift+~

Прилага числовия формат “Общ”.

Ctrl+Shift+$

Прилага валутен формат с две цифри след десетичния знак (отрицателните числа в скоби).

Ctrl+Shift+%

Прилага формат за процент без цифри след десетичния знак.

Ctrl+Shift+^

Прилага научен числов формат с две цифри след десетичния знак.

Ctrl+Shift+#

Прилага формат за дата с деня, месеца и годината.

Ctrl+Shift+@

Прилага формат за време с часа, минутата и AM или PM.

Ctrl+Shift+!

Прилага числов формат с две цифри след десетичния знак, разделител за хиляди и знак минус (–) за отрицателни стойности.

Ctrl+Shift+*

Избира текущата област около активната клетка (областта от данни, намираща се между празни редове и празни колони).

В обобщена таблица избира целия отчет с обобщена таблица.

Ctrl+Shift+:

Въвежда текущия час.

Ctrl+Shift+"

Копира в клетката или лентата за формули стойността от клетката над активната клетка.

Ctrl+Shift+плюс (+)

Показва диалоговия прозорец Вмъкване за вмъкване на празни клетки.

Ctrl+минус (-)

Показва диалоговия прозорец Изтриване за изтриване на избраните клетки.

Ctrl+;

Въвежда текущата дата.

Ctrl+`

Редува между показване на стойности на клетки и показване на формули в работния лист.

Ctrl+'

Копира в клетката или лентата за формули формула от клетката над активната клетка.

Ctrl+1

Показва диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

Ctrl+2

Прилага или премахва получерно форматиране.

Ctrl+3

Прилага или премахва курсивно форматиране.

Ctrl+4

Прилага или премахва подчертаване.

Ctrl+5

Прилага или премахва зачеркване.

Ctrl+6

Редува между скриване и показване на обекти.

Ctrl+8

Показва или скрива символите за структуриране.

Ctrl+9

Скрива избраните редове.

Ctrl+0

Скрива избраните колони.

Ctrl+A

Избира целия работен лист.

Ако работният лист съдържа данни, Ctrl+A избира текущата област. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

Когато точката на въвеждане е вдясно от име на функция във формула, показва диалоговия прозорец Аргументи на функцията.

Ctrl+Shift+A вмъква имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула.

Ctrl+B

Прилага или премахва получерно форматиране.

Ctrl+C

Копира избраните клетки.

Ctrl+D

Използва командата Запълни надолу, за да копира съдържанието и формата на най-горната клетка на избрания диапазон в по-долните клетки.

Ctrl+E

Извикване на примерно запълване за автоматично разпознаване на моделите в съседни колони и попълване на текущата колона

Ctrl+F

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Търсене.

Shift+F5 също показва този раздел, докато Shift+F4 повтаря последното действие на Търсене.

Ctrl+Shift+F отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

Ctrl+G

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

F5 също показва този диалогов прозорец.

Ctrl+H

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Заместване.

Ctrl+I

Прилага или премахва курсивно форматиране.

Ctrl+K

Показва диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка за нови хипервръзки или диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка за избрани съществуващи хипервръзки.

Ctrl+L

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

Ctrl+N

Създава нова празна работна книга.

Ctrl+O

Показва диалоговия прозорец Отваряне, за отваряне или намиране на файл.

Ctrl+Shift+O избира всички клетки, които съдържат коментари.

Ctrl+P

Показва раздела Печат в Изглед Microsoft Office Backstage.

Ctrl+Shift+F отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

Ctrl+Q

Показва опциите на Бърз анализ за данните, когато имате клетки, които съдържат тези избрани данни.

Ctrl+R

Използва командата Запълни надясно, за да копира съдържанието и формата на най-лявата клетка на избрания диапазон в клетките отдясно.

Ctrl+S

Записва активния файл с неговите текущи име на файл, местоположение и файлов формат.

Ctrl+T

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

Ctrl+U

Прилага или премахва подчертаване.

Ctrl+Shift+U превключва между разгъване и свиване на лентата за формули.

Ctrl+V

Вмъква съдържанието на клипборда в точката на вмъкване и замества всяка селекция. Налично е само след като сте изрязали или копирали обект, текст или съдържание на клетка.

Ctrl+Alt+V показва диалоговия прозорец Специално поставяне. Наличен е само след изрязване или копиране на обект, текст или съдържание на клетки в работен лист или друга програма.

Ctrl+W

Затваря прозореца на избраната работна книга.

Ctrl+X

Изрязва избраните клетки.

Ctrl+Y

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

Ctrl+Z

Използва командата Отмени, за да върне последната команда или да изтрие последния запис, който сте въвели.

Съвет: Клавишните комбинации с Ctrl – Ctrl+J и Ctrl+M – в момента не са присвоени.

Най-горе на страницата

Функционални клавиши

Клавиш

Описание

F1

Показва прозореца на задачите Помощ за Excel.

Ctrl+F1 показва или скрива лентата.

Alt+F1 създава вградена диаграма от данните в текущия диапазон.

Alt+Shift+F1 вмъква нов работен лист.

F2

Редактира активната клетка и поставя точката на вмъкване в края на съдържанието на клетката. Ако редактирането в клетка е изключено, също така премества точката на вмъкване в лентата за формули.

Shift+F2 добавя или редактира коментар на клетка.

Ctrl+F2 показва областта за визуализация на печата на раздела Печат в Изглед Backstage.

F3

Показва диалоговия прозорец Поставяне на име. Наличен само ако в работната книга са дефинирани имена (раздел Формули, група Дефинирани имена, Дефиниране на име).

Shift+F3 показва диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

F4

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

Когато във формула е избрана препратка към клетка или диапазон, F4 се преминава циклично през всички различни комбинации от абсолютни и относителни препратки.

Ctrl+F4 затваря избрания прозорец на работната книга.

Alt+F4 затваря Excel.

F5

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

Ctrl+F5 възстановява размера на прозореца на избраната работна книга.

F6

Превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, който е разделен (меню Изглед, команда Управление на този прозорец, Фиксирай прозорците, Раздели прозореца), F6 включва разделените екрани, при превключване между екрани и областта на лентата.

Shift+F6 превключва между работния лист, контролите за мащабиране и лентата.

Ctrl+F6 превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на работна книга.

F7

Показва диалоговия прозорец Правописна проверка, за да провери правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

Ctrl+F7 изпълнява командата Преместване в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша Enter или клавиша Esc, за да откажете.

F8

Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява Разширен избор и клавишите със стрелки разширяват селекцията.

Shift+F8 ви дава възможност да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелки.

Ctrl+F8 изпълнява командата Размер (в менюто Контрол за прозореца на работната книга), когато работната книга не е увеличена.

Alt+F8 показва диалоговия прозорец Макрос, за създаване, изпълнение, редактиране или изтриване на макрос.

F9

Изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги.

Shift+F9 изчислява активния работен лист.

Ctrl+Alt+F9 изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги, независимо дали са били променени след последното изчисление.

Ctrl+Alt+Shift+F9 проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

Ctrl+F9 намалява прозореца на работната книга до икона.

F10

Включва или изключва клавишните подсказвания. (Натискането на клавиша Alt прави същото.)

Shift+F10 показва контекстното меню за избрания елемент.

Alt+Shift+F10 показва менюто или съобщение на бутона "Проверка за грешки".

Ctrl+F10 увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга.

F11

Създава диаграма от данните в текущия диапазон в отделен лист с диаграма.

Shift+F11 вмъква нов работен лист.

Alt+F11 отваря редактора на Microsoft Visual Basic For Applications, в който можете да създадете макрос, като използвате Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Показва диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Други полезни клавишни комбинации

Клавиш

Описание

Alt

Показва клавишните комбинации (новите преки пътища) на лентата.

Например

Alt, О, О превключва работния лист на изгледа "Оформление на страница".

Alt, О, Н превключва работния лист на нормален изглед.

Alt, W, I превключва работния лист на изгледа "Визуализация на разделянето по страници".

Клавиши със стрелки

Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.

Ctrl+клавиш със стрелка премества до ръба на текущата област на данните в работен лист.

Shift+клавиш със стрелка разширява селекцията от клетки с една клетка.

Ctrl+Shift+клавиш със стрелка разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до следващата непразна клетка.

Клавиш със стрелка наляво или стрелка надясно избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на раздели.

Стрелка надолу или стрелка нагоре избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.

В диалогов прозорец клавишите със стрелки придвижват между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

Стрелка надолу или Alt+стрелка надолу отваря избрания падащ списък.

Назад

Изтрива един знак отляво в лентата за формули.

Също така изтрива съдържанието на активната клетка.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точката на вмъкване.

Delete

Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането или коментарите на клетките.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване.

End

Само F8: включва или изключва режима на прекратяване. В режим на прекратяване можете да натиснете клавиш със стрелка, за да се придвижите до следващата непразна клетка в същата колона или ред като активната клетка. Режимът на прекратяване се изключва автоматично след натискане на клавиша със стрелка. Трябва да натиснете клавиша End отново, преди да натиснете следващия клавиш със стрелка. Режимът на прекратяване се показва в лентата на състоянието, когато е включен.

Ако клетките са празни, натискането на клавиша End, последвано от клавиш със стрелка, премества към последната клетка в реда или колоната.

End също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.

Ctrl+End преминава към последната клетка в работен лист, към най-долния използван ред на най-дясната използвана колона. Ако курсорът е в лентата за формули, Ctrl+End премества курсора в края на текста.

Ctrl+Shift+End разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, Ctrl+Shift+End избира целия текст в лентата за формули от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.

Enter

Завършва въвеждането в клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по подразбиране).

Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.

Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието за избраната команда.

В диалогов прозорец извършва действието за командния бутон по подразбиране в диалоговия прозорец (бутонът с получерна рамка, често бутонът OK).

Alt+Enter започва нов ред в същата клетка.

Ctrl+Enter запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.

Shift+Enter изпълнява запис на клетка и избира клетката отгоре.

Esc

Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.

Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.

Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.

Home

Преминава към началото на реда в работен лист.

Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен Scroll Lock.

Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

Ctrl+Home преминава в началото на работния лист.

Ctrl+Shift+Home разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.

Page Down

Преминава един екран надолу в работния лист.

Alt+Page Down преминава един екран надясно в работния лист.

Ctrl+Page Down преминава към следващия лист в работната книга.

Ctrl+Shift+Page Down избира текущия и следващия лист в работна книга.

Page Up

Преминава един екран нагоре в работен лист.

Alt+Page Up преминава един екран наляво в работния лист.

Ctrl+Page Up преминава към предишния лист в работната книга.

Ctrl+Shift+Page Up избира текущия и предишния лист в работна книга.

Интервал

В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка.

Ctrl+интервал избира цяла колона в работен лист.

Shift+интервал избира цял ред в работен лист.

Ctrl+Shift+интервал избира целия работен лист.

 • Ако работният лист съдържа данни, Ctrl+Shift+интервал избира текущата област. Натискането на Ctrl+Shift+интервал за втори път избира текущата област и сумарните й редове. Натискането на Ctrl+Shift+интервал за трети път избира целия работен лист.

 • Когато е избран обект, с натискане на клавишите Ctrl+Shift+интервал се избират всички обекти в работен лист.

Alt+интервал показва менюто Контрола за прозореца на Excel.

Tab

Преминава една клетка надясно в работния лист.

Преминава между отключените клетки в защитен работен лист.

Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.

Shift+Tab преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

Ctrl+Tab превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.

Ctrl+Shift+Tab превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Тази статия описва клавишните комбинации, функционалните клавиши и някои други често срещани клавишни комбинации за Excel 2010. Това включва клавишните комбинации, които можете да използвате за достъп до лентата.

Забележка: Ако използвате Microsoft Excel Starter 2010, имайте предвид, че не всички функции от списъка за Excel се поддържат в Excel Starter 2010.

Съвет: За да запазите тази справка достъпна, когато работите, може да искате да отпечатате тази тема. За да отпечатате тази тема, натиснете CTRL+P.

Забележка: Ако действие, което използвате често, няма клавишна комбинация, можете да запишете макрос, за да създадете такава.

Ще работят ли още старите клавишни комбинации?

Клавишни комбинации с клавиша CTRL

Функционални клавиши

Други полезни клавишни комбинации

Клавиатурен достъп до лентата

Ако използвате лентата отскоро, информацията в този раздел може да ви помогне да разберете модела за клавишните комбинации на лентата. Лентата се предоставя с нови клавишни комбинации, наречени клавишни подсказвания, които можете да накарате да се показват, когато натиснете клавиша Alt.

За да покажете раздел на лентата, натиснете клавиша за раздела – например натиснете буквата Ъ за раздела Вмъкване или Т за раздела Формули. Това предизвиква показването на всички табелки за клавишни подсказвания за тези бутони на раздели. После натиснете клавиша за желания бутон.

Ще работят ли още старите клавишни комбинации?

Клавишните комбинации, които започват с Ctrl, все още ще работят в Excel 2010. Например CTRL+C все още копира в клипборда, а CTRL+V все още поставя от клипборда.

Повечето от старите клавишни комбинации с ALT+ за менюта също работят. Трябва обаче да помните пълната клавишна комбинация – няма напомняния на екрана кои букви трябва да натиснете. Например опитайте да натиснете клавиша ALT, след което натиснете един от старите клавиши за менютата – E (Редактиране), О (Изглед), Ъ (Вмъкване) и т.н. Появява се прозорец със съобщение, че използвате клавиш за достъп от по-стара версия на Microsoft Office. Ако знаете цялата клавишна последователност, продължете нататък и стартирайте командата. Ако не знаете последователността, натиснете клавиша ESC и използвайте вместо това табелките на клавишните подсказвания.

Клавишни комбинации с клавиша Ctrl

Съвет: Изтегляне и отпечатване на Карта за бързи справки: Клавишни комбинации – с Ctrl. (PDF файл)

Клавиш

Описание

CTRL+PgUp

Превключва между разделите на работната книга от ляво надясно.

CTRL+PgDn

Превключва между разделите на работната книга от дясно наляво.

CTRL+SHIFT+(

Показва скритите редове в селекцията.

CTRL+SHIFT+&

Поставя външни граници около избраните клетки.

CTRL+SHIFT_

Премахва външните граници от избраните клетки.

CTRL+SHIFT+~

Прилага числовия формат "Общ".

CTRL+SHIFT+$

Прилага валутен формат с две цифри след десетичния знак (отрицателните числа в скоби).

CTRL+SHIFT+%

Прилага формат за процент без цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+^

Прилага научен числов формат с две цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+#

Прилага формат за дата с деня, месеца и годината.

CTRL+SHIFT+@

Прилага формат за време с часа, минутата и AM или PM.

CTRL+SHIFT+!

Прилага числов формат с две цифри след десетичния знак, разделител за хиляди и знак минус (–) за отрицателни стойности.

CTRL+SHIFT+*

Избира текущата област около активната клетка (областта от данни, намираща се между празни редове и празни колони).

В обобщена таблица избира целия отчет с обобщена таблица.

CTRL+SHIFT+:

Въвежда текущия час.

CTRL+SHIFT+"

Копира в клетката или лентата за формули стойността от клетката над активната клетка.

CTRL+SHIFT+плюс (+)

Показва диалоговия прозорец Вмъкване за вмъкване на празни клетки.

CTRL+минус (-)

Показва диалоговия прозорец Изтриване за изтриване на избраните клетки.

CTRL+;

Въвежда текущата дата.

CTRL+`

Редува между показване на стойности на клетки и показване на формули в работния лист.

CTRL+'

Копира в клетката или лентата за формули формула от клетката над активната клетка.

CTRL+1

Показва диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

CTRL+2

Прилага или премахва получерно форматиране.

CTRL+3

Прилага или премахва курсивно форматиране.

CTRL+4

Прилага или премахва подчертаване.

CTRL+5

Прилага или премахва зачеркване.

CTRL+6

Редува между скриване и показване на обекти.

CTRL+8

Показва или скрива символите за структуриране.

CTRL+9

Скрива избраните редове.

CTRL+0

Скрива избраните колони.

CTRL+A

Избира целия работен лист.

Ако работният лист съдържа данни, CTRL+A избира текущата област. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

Когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула, показва диалоговия прозорец Аргументи на функцията.

CTRL+SHIFT+A вмъква имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула.

CTRL+B

Прилага или премахва получерно форматиране.

CTRL+C

Копира избраните клетки.

CTRL+D

Използва командата Запълни надолу, за да копира съдържанието и формата на най-горната клетка на избрания диапазон в по-долните клетки.

CTRL+F

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Търсене.

SHIFT+F5 също показва този раздел, докато SHIFT+F4 повтаря последното действие на Търсене.

CTRL+SHIFT+F отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+G

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

F5 също показва този диалогов прозорец.

CTRL+H

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Заместване.

CTRL+I

Прилага или премахва курсивно форматиране.

CTRL+K

Показва диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка за нови хипервръзки или диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка за избрани съществуващи хипервръзки.

CTRL+L

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

CTRL+N

Създава нова празна работна книга.

CTRL+O

Показва диалоговия прозорец Отваряне, за отваряне или намиране на файл.

CTRL+SHIFT+O избира всички клетки, които съдържат коментари.

CTRL+P

Показва раздела Печат в Изглед Microsoft Office Backstage.

CTRL+SHIFT+P отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+R

Използва командата Запълни надясно, за да копира съдържанието и формата на най-лявата клетка на избрания диапазон в клетките отдясно.

CTRL+S

Записва активния файл с неговите текущи име на файл, местоположение и файлов формат.

CTRL+T

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

CTRL+U

Прилага или премахва подчертаване.

CTRL+SHIFT+U превключва между разгъване и свиване на лентата за формули.

CTRL+V

Вмъква съдържанието на клипборда в точката на вмъкване и замества всяка селекция. Налично е само след като сте изрязали или копирали обект, текст или съдържание на клетка.

CTRL+ALT+V показва диалоговия прозорец Специално поставяне. Наличен е само след изрязване или копиране на обект, текст или съдържание на клетки в работен лист или друга програма.

CTRL+W

Затваря прозореца на избраната работна книга.

CTRL+X

Изрязва избраните клетки.

CTRL+Y

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

CTRL+Z

Използва командата Отмени, за да върне последната команда или да изтрие последния запис, който сте въвели.

Съвет: Клавишните комбинации с CTRL – CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M и CTRL+Q – в момента не са присвоени.

Най-горе на страницата

Функционални клавиши

Съвет: Изтегляне и отпечатване на Карта за бързи справки: Клавишни комбинации – Функционални клавиши. (PDF файл)

Клавиш

Описание

F1

Показва прозореца на задачите Помощ за Excel.

CTRL+F1 показва или скрива лентата.

ALT+F1 създава вградена диаграма от данните в текущия диапазон.

ALT+SHIFT+F1 вмъква нов работен лист.

F2

Редактира активната клетка и поставя точката на вмъкване в края на съдържанието на клетката. Ако редактирането в клетка е изключено, също така премества точката на вмъкване в лентата за формули.

SHIFT+F2 добавя или редактира коментар на клетка.

CTRL+F2 показва областта за визуализация на печата на раздела Печат в Изглед Backstage.

F3

Показва диалоговия прозорец Поставяне на име. Налично само ако има съществуващи имена в работната книга.

Shift+F3 показва диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

F4

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

Когато във формула е избрана препратка към клетка или диапазон, F4 се преминава циклично през всички различни комбинации от абсолютни и относителни препратки.

CTRL+F4 затваря избрания прозорец на работната книга.

ALT+F4 затваря Excel.

F5

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

CTRL+F5 възстановява размера на прозореца на избраната работна книга.

F6

Превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, който е разделен (меню Изглед, команда Управление на този прозорец, Фиксирай прозорците, Раздели прозореца), F6 включва разделените екрани, при превключване между екрани и областта на лентата.

SHIFT+F6 превключва между работния лист, контролите за мащабиране и лентата.

CTRL+F6 превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на работна книга.

F7

Показва диалоговия прозорец Правописна проверка, за да провери правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

CTRL+F7 изпълнява командата Преместване в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша ENTER или клавиша ESC, за да откажете.

F8

Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява Разширен избор и клавишите със стрелки разширяват селекцията.

SHIFT+F8 ви дава възможност да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелки.

CTRL+F8 изпълнява командата Размер (в менюто Контрол за прозореца на работната книга), когато работната книга не е увеличена.

ALT+F8 показва диалоговия прозорец Макрос за създаване, изпълнение, редактиране или изтриване на макрос.

F9

Изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги.

SHIFT+F9 изчислява активния работен лист.

CTRL+ALT+F9 изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги независимо дали са били променени след последното изчисление.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

CTRL+F9 намалява прозореца на работната книга до икона.

F10

Включва или изключва клавишните подсказвания. (Натискането на клавиша ALT прави същото.)

SHIFT+F10 показва контекстното меню за избрания елемент.

ALT+SHIFT+F10 показва менюто или съобщение на бутона "Проверка за грешки".

CTRL+F10 увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга.

F11

Създава диаграма от данните в текущия диапазон в отделен лист с диаграма.

SHIFT+F11 вмъква нов работен лист.

ALT+F11 отваря редактора на Microsoft Visual Basic For Applications, в който можете да създадете макрос, като използвате Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Показва диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Други полезни клавишни комбинации

Забележка: Изтегляне и отпечатване на Карта за бързи справки: Клавишни комбинации – Други. (PDF файл)

Клавиш

Описание

ALT

Показва клавишните комбинации (новите преки пътища) на лентата.

Например

ALT, О, О превключва работния лист на изгледа "Оформление на страница".

ALT, О, Н превключва работния лист на нормален изглед.

ALT, О, В превключва работния лист на изгледа "Визуализация на разделянето по страници".

КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.

CTRL+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА премества ръба на текущата област на данните в работен лист.

SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки с една клетка.

CTRL+SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до следващата непразна клетка.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на разделите.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.

В диалогов прозорец клавишите със стрелки придвижват между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ отваря избрания падащ списък.

НАЗАД

Изтрива един знак отляво в лентата за формули.

Също така изтрива съдържанието на активната клетка.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точката на вмъкване.

DELETE

Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането или коментарите на клетките.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване.

END

END включва режима на прекратяване. В режим на прекратяване след това можете да натиснете клавиш със стрелка, за да се придвижите до следващата непразна клетка в същата колона или ред като активната клетка. Ако клетките са празни, натискането на клавиша END, последвано от клавиш със стрелка, премества към последната клетка в реда или колоната.

END също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+END преминава към последната клетка в работен лист, към най-долния използван ред на най-дясната използвана колона. Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+END премества курсора в края на текста.

CTRL+SHIFT+END разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+SHIFT+END избира целия текст в лентата за формули от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.

ENTER

Завършва въвеждането в клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по подразбиране).

Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.

Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието за избраната команда.

В диалогов прозорец извършва действието за командния бутон по подразбиране в диалоговия прозорец (бутонът с получерна рамка, често бутонът OK).

ALT+ENTER започва нов ред в същата клетка.

CTRL+ENTER запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.

SHIFT+ENTER изпълнява запис на клетка и избира клетката отгоре.

ESC

Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.

Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.

Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.

HOME

Преминава към началото на реда в работен лист.

Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.

Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+HOME преминава в началото на работния лист.

CTRL+SHIFT+HOME разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.

PAGE DOWN

Преминава един екран надолу в работния лист.

ALT+PAGE DOWN преминава един екран надясно в работния лист.

CTRL+PAGE DOWN преминава към следващия лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN избира текущия и следващия лист в работна книга.

PAGE UP

Преминава един екран нагоре в работен лист.

ALT+PAGE UP преминава един екран наляво в работния лист.

CTRL+PAGE UP преминава към предишния лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE UP избира текущия и предишния лист в работна книга.

ИНТЕРВАЛ

В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка.

CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цяла колона в работен лист.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира цял ред в работен лист.

CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.

 • Ако работният лист съдържа данни, CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира текущата област. Натискането на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ за втори път избира текущата област и сумарните й редове. Натискането на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ за трети път избира целия работен лист.

 • Когато е избран обект, с натискане на клавишите CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избират всички обекти в работен лист.

ALT+ИНТЕРВАЛ показва менюто Контрол за прозореца на Excel.

TAB

Преминава една клетка надясно в работния лист.

Преминава между отключените клетки в защитен работен лист.

Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.

SHIFT+TAB преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

CTRL+TAB превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Тази статия описва клавишните комбинации, функционалните клавиши и някои други често срещани клавишни комбинации за Excel 2007. Това включва клавишните комбинации, които можете да използвате за достъп до лентата.

Съвет: За да запазите тази справка достъпна, когато работите, може да искате да отпечатате тази тема. За да отпечатате тази тема, натиснете CTRL+P.

Забележка: Ако действие, което използвате често, няма клавишна комбинация, можете да запишете макрос, за да създадете такава.

Клавишни комбинации с клавиша CTRL

Клавиш

Описание

CTRL+PgUp

Превключва между разделите на работната книга от ляво надясно.

CTRL+PgDn

Превключва между разделите на работната книга от дясно наляво.

CTRL+SHIFT+(

Показва скритите редове в селекцията.

CTRL+SHIFT+)

Показва скритите колони в селекцията.

CTRL+SHIFT+&

Поставя външни граници около избраните клетки.

CTRL+SHIFT_

Премахва външните граници от избраните клетки.

CTRL+SHIFT+~

Прилага числовия формат "Общ".

CTRL+SHIFT+$

Прилага валутен формат с две цифри след десетичния знак (отрицателните числа в скоби).

CTRL+SHIFT+%

Прилага формат за процент без цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+^

Прилага експоненциален числов формат с две цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+#

Прилага формат за дата с деня, месеца и годината.

CTRL+SHIFT+@

Прилага формат за време с часа, минутата и AM или PM.

CTRL+SHIFT+!

Прилага числов формат с две цифри след десетичния знак, разделител за хиляди и знак минус (–) за отрицателни стойности.

CTRL+SHIFT+*

Избира текущата област около активната клетка (областта от данни, намираща се между празни редове и празни колони).

В обобщена таблица избира целия отчет с обобщена таблица.

CTRL+SHIFT+:

Въвежда текущия час.

CTRL+SHIFT+"

Копира в клетката или лентата за формули стойността от клетката над активната клетка.

CTRL+SHIFT+плюс (+)

Показва диалоговия прозорец Вмъкване за вмъкване на празни клетки.

CTRL+минус (-)

Показва диалоговия прозорец Изтриване за изтриване на избраните клетки.

CTRL+;

Въвежда текущата дата.

CTRL+`

Редува между показване на стойности на клетки и показване на формули в работния лист.

CTRL+'

Копира в клетката или лентата за формули формула от клетката над активната клетка.

CTRL+1

Показва диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

CTRL+2

Прилага или премахва получерно форматиране.

CTRL+3

Прилага или премахва курсивно форматиране.

CTRL+4

Прилага или премахва подчертаване.

CTRL+5

Прилага или премахва зачеркване.

CTRL+6

Превключване между скриване на обекти, показване на обекти и показване на контейнери за обекти.

CTRL+8

Показва или скрива символите за структуриране.

CTRL+9

Скрива избраните редове.

CTRL+0

Скрива избраните колони.

CTRL+A

Избира целия работен лист.

Ако работният лист съдържа данни, CTRL+A избира текущата област. Натискането на CTRL+A за втори път избира текущата област и сумарните й редове. Трето натискане на CTRL+A избира целия работен лист.

Когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула, показва диалоговия прозорец Аргументи на функцията.

CTRL+SHIFT+A вмъква имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на вмъкване е вдясно от име на функция във формула.

CTRL+B

Прилага или премахва получерно форматиране.

CTRL+C

Копира избраните клетки.

CTRL+C, последвано от друго CTRL+C, показва клипборда.

CTRL+D

Използва командата Запълни надолу, за да копира съдържанието и формата на най-горната клетка на избрания диапазон в по-долните клетки.

CTRL+F

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Търсене.

SHIFT+F5 също показва този раздел, докато SHIFT+F4 повтаря последното действие на Търсене.

CTRL+SHIFT+F отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+G

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

F5 също показва този диалогов прозорец.

CTRL+H

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Заместване.

CTRL+I

Прилага или премахва курсивно форматиране.

CTRL+K

Показва диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка за нови хипервръзки или диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка за избрани съществуващи хипервръзки.

CTRL+N

Създава нова празна работна книга.

CTRL+O

Показва диалоговия прозорец Отваряне, за отваряне или намиране на файл.

CTRL+SHIFT+O избира всички клетки, които съдържат коментари.

CTRL+P

Показва диалоговия прозорец Печат.

CTRL+SHIFT+P отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+R

Използва командата Запълни надясно, за да копира съдържанието и формата на най-лявата клетка на избрания диапазон в клетките отдясно.

CTRL+S

Записва активния файл с неговите текущи име на файл, местоположение и файлов формат.

CTRL+T

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

CTRL+U

Прилага или премахва подчертаване.

CTRL+SHIFT+U превключва между разгъване и свиване на лентата за формули.

CTRL+V

Вмъква съдържанието на клипборда в точката на вмъкване и замества всяка селекция. Налично е само след като сте изрязали или копирали обект, текст или съдържание на клетка.

CTRL+ALT+V показва диалоговия прозорец Специално поставяне. Наличен е само след изрязване или копиране на обект, текст или съдържание на клетки в работен лист или друга програма.

CTRL+W

Затваря прозореца на избраната работна книга.

CTRL+X

Изрязва избраните клетки.

CTRL+Y

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

CTRL+Z

Използва командата Отмени, за да върне последната команда или да изтрие последния запис, който сте въвели.

CTRL+SHIFT+Z използва командата Отмени или Върни, за да отмени или възстанови последната автоматична корекция, когато са показани умни етикетчета за автокоригиране.

Най-горе на страницата

Функционални клавиши

Клавиш

Описание

F1

Показва прозореца на задачите Помощ за Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 показва или скрива лентата – компонент на Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 създава диаграма от данните в текущия диапазон.

ALT+SHIFT+F1 вмъква нов работен лист.

F2

Редактира активната клетка и поставя точката на вмъкване в края на съдържанието на клетката. Ако редактирането в клетка е изключено, също така премества точката на вмъкване в лентата за формули.

SHIFT+F2 добавя или редактира коментар на клетка.

CTRL+F2 показва прозореца "Визуализация на печата".

F3

Показва диалоговия прозорец Поставяне на име.

Shift+F3 показва диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

F4

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

Когато във формула е избрана препратка към клетка или диапазон, F4 се преминава циклично през различните комбинации от абсолютни и относителни препратки.

CTRL+F4 затваря избрания прозорец на работната книга.

F5

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

CTRL+F5 възстановява размера на прозореца на избраната работна книга.

F6

Превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, който е разделен (меню Изглед, команда Управление на този прозорец, Фиксирай прозорците, Раздели прозореца), F6 включва разделените екрани, при превключване между екрани и областта на лентата.

SHIFT+F6 превключва между работния лист, контролите за мащабиране и лентата.

CTRL+F6 превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на работна книга.

F7

Показва диалоговия прозорец Правописна проверка, за да провери правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

CTRL+F7 изпълнява командата Преместване в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша ENTER или клавиша ESC, за да откажете.

F8

Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява Разширен избор и клавишите със стрелки разширяват селекцията.

SHIFT+F8 ви дава възможност да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелки.

CTRL+F8 изпълнява командата Размер (в менюто Контрол за прозореца на работната книга), когато работната книга не е увеличена.

ALT+F8 показва диалоговия прозорец Макрос за създаване, изпълнение, редактиране или изтриване на макрос.

F9

Изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги.

SHIFT+F9 изчислява активния работен лист.

CTRL+ALT+F9 изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги независимо дали са били променени след последното изчисление.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

CTRL+F9 намалява прозореца на работната книга до икона.

F10

Включва или изключва клавишните подсказвания.

SHIFT+F10 показва контекстното меню за избрания елемент.

ALT+SHIFT+F10 показва менюто или съобщение за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключва към следващото умно етикетче и показва неговото меню или съобщение.

CTRL+F10 увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга.

F11

Създава диаграма от данните в текущия диапазон.

SHIFT+F11 вмъква нов работен лист.

ALT+F11 отваря редактора на Microsoft Visual Basic, в който можете да създадете макрос, като използвате Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Показва диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Други полезни клавишни комбинации

Клавиш

Описание

КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.

CTRL+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА премества ръба на текущата област на данните в работен лист.

SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки с една клетка.

CTRL+SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до следващата непразна клетка.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на разделите.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.

В диалогов прозорец клавишите със стрелки придвижват между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ отваря избрания падащ списък.

НАЗАД

Изтрива един знак отляво в лентата за формули.

Също така изтрива съдържанието на активната клетка.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точката на вмъкване.

DELETE

Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането или коментарите на клетките.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване.

END

Преминава към клетката в долния десен ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.

Също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+END преминава към последната клетка в работен лист, в най-долния използван ред на най-дясната използвана колона. Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+END премества курсора в края на текста.

CTRL+SHIFT+END разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+SHIFT+END избира целия текст в лентата за формули от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.

ENTER

Завършва въвеждането в клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по подразбиране).

Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.

Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието за избраната команда.

В диалогов прозорец извършва действието за командния бутон по подразбиране в диалоговия прозорец (бутонът с получерна рамка, често бутонът OK).

ALT+ENTER започва нов ред в същата клетка.

CTRL+ENTER запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.

SHIFT+ENTER изпълнява запис на клетка и избира клетката отгоре.

ESC

Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.

Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.

Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.

HOME

Преминава към началото на реда в работен лист.

Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.

Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+HOME преминава в началото на работния лист.

CTRL+SHIFT+HOME разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.

PAGE DOWN

Преминава един екран надолу в работния лист.

ALT+PAGE DOWN преминава един екран надясно в работния лист.

CTRL+PAGE DOWN преминава към следващия лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN избира текущия и следващия лист в работна книга.

PAGE UP

Преминава един екран нагоре в работен лист.

ALT+PAGE UP преминава един екран наляво в работния лист.

CTRL+PAGE UP преминава към предишния лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE UP избира текущия и предишния лист в работна книга.

ИНТЕРВАЛ

В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка.

CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цяла колона в работен лист.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира цял ред в работен лист.

CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.

 • Ако работният лист съдържа данни, CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира текущата област. Натискането на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ за втори път избира текущата област и сумарните й редове. Натискането на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ за трети път избира целия работен лист.

 • Когато е избран обект, с натискане на клавишите CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избират всички обекти в работен лист.

ALT+ИНТЕРВАЛ показва менюто Контрол за прозореца на Microsoft Office Excel.

TAB

Преминава една клетка надясно в работния лист.

Преминава между отключените клетки в защитен работен лист.

Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.

SHIFT+TAB преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

CTRL+TAB превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Клавишни комбинации в Excel за Mac

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×