Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Много потребители намират, че клавишни комбинации им помогне да работят по-ефективно, тъй като те може да поддържа ръце на клавиатурата вместо превключване между мишка и клавиатура за изпълнението на задачи. За потребители с нарушено зрение мобилност или зрение клавишни комбинации са главната алтернатива на помощта на мишката.

Забележки : 

 • В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата. Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Internet Explorer.

 • PowerPoint Online е уеб базирано приложение, така че клавишните комбинации и навигацията може да се различават от тези в PowerPoint 2016. Научете повече в Функции за достъпност в PowerPoint Online

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

Първи стъпки

Навигация в изглед за четене

Навигация в изглед на слайдшоу

Навигация в изглед за редактиране

Редактиране на слайдове

Преместване на точката на вмъкване в контейнери и бележки

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

Редактиране на текст

Преместване на избраната фигура

Подреждане на избраната фигура

Да форматирате текст

Най-важни задачи, които можете да изпълнявате с помощта на екранен четец

Често използвани клавишни комбинации

Следващата таблица съдържа клавишните комбинации, които вероятно ще използвате често в PowerPoint Online.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на нов слайд.

С фокус в екрана с миниатюри натиснете Ctrl + M.

Изтриване на избрания текст, обект или слайд.

Клавиш Delete

Преместване на фигура.

Клавишите със стрелки

Преминаване към следващия слайд

Страница надолу ключ

Преминаване към предишния слайд.

Page Up ключ

Излезте от слайдшоуто.

ESC

Първи стъпки

Клавишни комбинации в тази тема се отнася за подредба на клавиатурата. Клавиши за други оформления може да не отговарят точно на клавишите на американската клавиатура.

Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

PowerPoint Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че тя не използва клавишите за достъп, като например тези, използвани в PowerPoint за работния плот. Например натискането на клавиша Alt премества фокуса към лентата с менюта браузър и познати клавишни комбинации, като например Ctrl + P (печат) и F1 (помощ), изпълнява команди на браузъра, а не команди на PowerPoint Online.

За да преместите фокуса до различни части на PowerPoint Online интерфейс (от лентата с екрана с миниатюри, например), натиснете Ctrl + F6, за да придвижите напред или натиснете Ctrl + Shift + F6 да се придвижите назад и да се движат и съдържанието на слайда. За да навигирате команди в PowerPoint Online, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите напред, натиснете Shift + Tab, за да се придвижите назад и натиснете Enter, за да изберете.

Съвет : За бързо предоставяне на команда, докато сте в изглед за редактиране, преместване на фокуса към полето Кажи ми , като натиснете Alt + Q и след това въведете командата, която искате. За да изберете команда, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter.

Придвижете се само с клавиатурата

В Изглед за четенехоризонтален списък с команди е в горната част на екрана над документа. Натиснете клавиша Tab, докато фокусът е върху реда на командите и след това, за да се предвижвате командите, натиснете клавиша Tab. За да изберете команда, натиснете клавиша Enter.

За да превключите към Изглед за редактиране, преместване към командата Редактиране на презентация , натиснете клавиша Enter и след това изберете Редактиране в PowerPoint Online.

В Изглед за редактиранелентата е лента в горната част на прозореца на PowerPoint Online. Лентата е организиран по раздели. Всеки раздел показва различен набор от инструменти и функции, съставена от групи, като всяка група включва един или повече команди. За да използвате лентата, натиснете неколкократно Ctrl + F6, докато лентата е фокусът.

Други клавишни комбинации за използване на лентата са следните:

 • За да се придвижвате между разделите, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab.

 • За да получите достъп до лентата за текущо избрания раздел, натиснете клавиша Enter.

 • За да се придвижвате между командите на лентата, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab.

Контроли се активират по различни начини, в зависимост от типа на контролата:

 • Ако командата за избрания бутон или бутон за разделяне, натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да го активирате.

 • Ако избраната команда е списък (например списъка шрифт), за да отворите списъка, натиснете клавиша стрелка надолу. След това за да се придвижвате между елементите, натиснете стрелка нагоре или стрелка надолу. Когато е избран елемент, който искате, натиснете клавиша Enter.

 • Ако избраната команда е галерия, натиснете клавиша Tab, за да отидете на още командата за галерията и след това, за да отворите галерията, натиснете клавиша Enter. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижвате през елементите и натиснете Enter, за да изберете една.

Навигация в изглед за четене

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващия слайд

N

Преминаване към предишния слайд.

P

Отидете на определен слайд.

G, въведете номера на слайда, натиснете клавиша Tab и след това натиснете клавиша Enter

Навигация в изглед на слайдшоу

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващия слайд

N

Преминаване към предишния слайд.

P

Отидете на определен слайд.

G, въведете номера на слайда, натиснете клавиша Tab и след това натиснете клавиша Enter

Излизане от слайдшоуто.

ESC

Навигация в изглед за редактиране

Придвижване из лентата и екраните

За да се предвижвате между основните области с команди в PowerPoint Online, натиснете Ctrl + F6. Това е последователността, в която се редуват панелът за слайдове, прозорците на задачите и лентите:

 1. Панел за слайдове

 2. Екран с коментари (ако е отворен)

 3. Екран за бележки (ако е отворен)

 4. лента на състоянието

 5. Горната лента

 6. Лента

 7. Екран с миниатюри

  CTRL + F6 цикъл

За да направите това

Натиснете

Преминаване от екрана "слайдове", екран с коментари, екрана за бележки, лентата на състоянието, заглавната лента, лентата и екрана с миниатюри.

Ctrl+F6

Преместване в обратен ред, от екрана "слайдове", екрана с миниатюри, лентата, заглавна лента, лента на състоянието, екрана за бележки и екрана "коментари".

Shift+Ctrl+F6

Отидете на друг раздел на лентата.

Клавиша TAB, Enter

Извършване на лентата на текущо избраната команда.

Изображение на икона

Придвижване между командите на лентата.

Клавиша TAB

Преместване между групи от функции на лентата.

CTRL + стрелка наляво или стрелка надясно

Редактиране на слайдове

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов слайд при избрана в момента миниатюра.

Ctrl + M

Придвижване от ляво надясно между контейнери на слайд.

Клавиша TAB

Изберете или редактиране на текущия слайд.

Enter или F2

Редактиране на текст в контейнер в края.

F2

Изберете няколко единични обекти.

Ctrl + щракване или Shift + щракване

Изберете няколко обекта.

Щракнете върху + плъзгане, Shift + плъзгане, или Ctrl + плъзгане

Избор на всички обекти на страница.

Ctrl+A

Изберете целия текст в активния текстово поле

Ctrl+A

Копиране на слайд

Ctrl+C

Поставяне на слайд

Ctrl+V

Отмяна

Ctrl+Z

Връщане

Ctrl+Y

Пренареждане на миниатюрите, когато в момента е активен екранът с миниатюри:

 • Преместване на слайда с една позиция нагоре

 • Преместване на слайда с една позиция надолу

 • Преместване на слайда на 1ва позиция

 • Преместване на слайда на последна позиция

Ctrl+стрелка нагоре

Ctrl+стрелка надолу

Ctrl + Shift + стрелка нагоре

Ctrl + Shift + стрелка надолу

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+[

Увеличи размера на шрифта

Ctrl+]

Преместване на точката на вмъкване в контейнери и бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване надясно с един знак.

Клавиш със стрелка надясно

Преместване един знак наляво.

Клавиш със стрелка наляво

Преместване надясно с една дума.

CTRL + стрелка надясно

Преминаване една дума наляво.

CTRL + стрелка наляво

Преместване с един ред нагоре.

Клавиш със стрелка нагоре

Преместване с един ред надолу.

Клавиш със стрелка надолу

Преместване един абзац нагоре.

CTRL + стрелка нагоре стрелка

Преместване един абзац надолу.

Ctrl + клавиша със стрелка

Преместване в началото на реда.

Домашен ключ

Преместване в края на реда.

End

Преместване в началото на контейнер или бележки.

Ctrl + Home ключ

Преместване в края на контейнер или бележки.

Ctrl+End

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно.

Shift+стрелка надясно

Избор на един знак вляво.

Shift+стрелка наляво

Изберете една дума надясно.

Shift+Ctrl+стрелка надясно

Изберете една дума наляво.

Shift+Ctrl+стрелка наляво

Изберете един ред нагоре.

Shift + стрелка нагоре

Изберете един ред надолу.

Shift + стрелка надолу

Изберете един абзац нагоре.

Shift+Ctrl+стрелка нагоре

Изберете един абзац надолу.

Shift+Ctrl+стрелка надолу

Изберете до началото на абзаца.

Shift + Home ключ

Избор до края на абзаца.

Shift + End

Изберете до началото на контейнер или бележки.

Shift + Ctrl + Home ключ

Избор до края на контейнер или бележки.

Shift+Ctrl+End

Изберете всичко в рамките на контейнер или бележки.

Ctrl+A

Редактиране на текст

За да направите това

Натиснете

Записване на промените.

PowerPoint Online записва автоматично промените.

Изрязване на избран текст.

Ctrl+X

Копиране на избран текст.

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран текст.

Ctrl+V

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Отмяна на Последната промяна.

Ctrl+Z

Повтаряне на последното отмени.

Ctrl+Y

Подравняване отляво (ляво подравняване) избрания абзац.

Ctrl+J

Преместване на избраната фигура

За да направите това

Натиснете

Побутване на фигура надясно.

Клавиш със стрелка надясно

Побутване на фигура наляво.

Клавиш със стрелка наляво

Побутване на фигура нагоре.

Клавиш със стрелка нагоре

Побутване на фигура надолу.

Клавиш със стрелка надолу

Подреждане на избраната фигура

Изпращане на фигурата във фона.

Ctrl + Shift + отвори квадратна скоба ([])

Изпрати назад фигурата.

Ctrl + отвори квадратна скоба ([])

Изпращане на фигура отпред.

Ctrl + Shift + затвори квадратна скоба (])

Изпращане на фигура напред.

Ctrl + затвори квадратна скоба (])

Да форматирате текст

За да направите това

Натиснете

Правене на избрания текст получер.

Ctrl+B

Правене на избрания текст курсивен.

Ctrl+I

Подчертаване на избрания текст.

Ctrl+U

Подравняване на избрания текст отляво.

Ctrl+L

Подравняване вдясно на избрания текст.

Ctrl+R

Център за избрания текст.

Ctrl+E

Работа с коментари

Клавишните комбинации за коментари работят само когато екранът "Коментари" е текущ и на фокус.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на нов коментар.

Alt+Ъ

Отговор на коментар.

Alt+Е

Преминаване от един коментар на следващия коментар.

Клавиша TAB

Най-важни задачи, които можете да изпълнявате с помощта на екранен четец

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×