Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Подредбата на клавишите на други клавиатури може да не съответства точно на клавишите на американска клавиатура.

Често използвани клавишни комбинации

По-долу са най-често използваните клавишни комбинации за Outlook.

За да направите това...

Натиснете...

Добавяне на прикачен файл

ALT, и след това H и след това AF едновременно

Получер

Ctrl+B

Затваряне на съобщението

Esc

Копиране

Ctrl+C

Създаване на ново имейл съобщение

Ctrl+N

Създаване на нов елемент

Ctrl+N

Изтриване на съобщение или елемент

Изтриване

Препращане на съобщение

Ctrl+F

Препращане на имейл като прикачен файл

Ctrl + Alt + F

Отидете на календар

Ctrl+2

Вмъкване на файл

 • Alt + N, след което AF едновременно да прикачите файла в ново съобщение

 • Alt + N, след което съм едновременно, за да вмъкнете елемент на Outlook в ново съобщение

 • Alt + N, след което ε едновременно, за да вмъкнете визитка в ново съобщение

 • Alt + N, след което ε едновременно, за да вмъкнете календар в ново съобщение

Преместване в папка

Ctrl + Shift + B

Отваряне

Изображение на икона

Четене на имейл съобщение

Изображение на икона

Отговор до всички, за да изпратите имейл съобщение

Ctrl + Shift + R

Отговор на имейл съобщение

Ctrl+R

Търсене

Ctrl+E

Изпращане на имейл съобщение

Ctrl + Enter

Изпращане/получаване

F9

Достигане до "Поща", "Календар", "Хора" и "Задачи"

Можете да стигнете до различни функции и функциите наOutlook с помощта на стандартни командите и бутоните на ленти за навигация, или можете да използвате редица клавишни комбинации. Ние сме разбивка клавишни комбинации по площ ви е удобно.

Разни клавишни комбинации

Можете да използвате комбинация от клавиши за навигиране до елементите в горната част на прозореца на Outlook Web App .

 • Използвайте клавишите със стрелка наляво, стрелка надясно и да се придвижвате между поща, календар, хора и задачи.

 • Използвайте клавиша Tab, за да се придвижите до своята информация, опциите, търсенето и помощта.

 • Използвайте Enter, за да отидете в една област, която осветена като го изберете.

Натиснете клавиша Esc, за да затворите всички отворени формуляр или диалоговия прозорец поле. Ако направите това, обаче, всяка информация, можете да добавите към формуляра или диалоговия прозорец не може да бъдат записани.

Общо движение клавишни комбинации

Независимо дали работите в папка на поща или с вашия списък с имейл съобщения, има често срещани клавишни комбинации, за да ви помогне да се придвижвате през съдържанието.

Клавишна комбинация

Действие

Стрелка надолу

Преместване надолу в списък или превъртане надолу в прозорец.

Ctrl + Shift + B

Преместване в папка.

Табулатор

Преминаване към следваща област или елемент.

Shift+Tab

Преминаване към предходна област или елемент.

Стрелка нагоре

Преместване нагоре в списък или превъртане нагоре в прозорец.

Общи действие клавишни комбинации

Сега, усвоите основни движение клавиши, Ето клавишни комбинации, които могат да ви помогнат да извършите основни действия.

Клавишна комбинация

Действие

ESC

Затваряне на елемент.

Ctrl + N или N

Създаване на нов елемент от същия тип като текущата папка.

Още опции

 • Ctrl + Shift + K за да създадете нова задача.

 • Ctrl + Shift + M за създаване на нов имейл.

 • Ctrl + Shift + A за да създадете нова среща.

 • Ctrl + Shift + Q да създадете ново събрание.

 • Ctrl + Shift + C за да създадете нов контакт.

E

Създаване на папка за архивиране, ако едно не е настроен вече. След това преместете имейли до папката, която натиснете E на избраното съобщение.

ALT + Q или Ctrl + E или Ctrl + Alt + A или F3

Отиди на полето за търсене.

Ctrl+F6

Преминаване от един регион Това е най-високо ниво навигация.

Забележки: 

 • Когато стигнете региона, които искате, използвайте клавишите със стрелки, за да достигнете до елемента, който искате и след това натиснете клавиша Enter за въздействие върху този елемент.

 • В поща Ctrl + F6 преминава циклично през горната навигационна лента, лични състояние, нови елементи, папки и екрана за четене.

Клавиш за контекстно меню

Екранна клавиатура за да изберете опция. На съвместим с Windows клавиатури ключът се намира отдясно на клавиша за интервал.

Изображение на икона

Изберете съобщение, елемент от календара, контактите или задачите и отворете осветената опция в нов прозорец.

F9

Изпращане/получаване на съобщения.

Още опции

 • Ctrl + Alt + S, за да дефиниране на групи за изпращане/получаване.

 • CTRL + M, за да стартирате на изпращане/получаване.

 • SHIFT + F9, за да стартирате на изпращане/получаване за текущата папка, извличат целите елементи (горен елемент и всички прикачени файлове).

Клавишни комбинации за редактиране на текст

Ще намерите текст редактиране клавишни комбинации, налични в Outlook са същите като тези, които са налични с други продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+C

Копиране на селекцията в клипборда.

Ctrl+X

Изрязване на селекцията в клипборда.

Назад

Изтриване на селекцията или знаците отляво на курсора.

Ctrl+Backspace

Изтриване на думата отляво на курсора, но не и интервала преди думата.

Ctrl+L

Покажи текста диалоговия прозорец хипервръзка.

Ctrl+V

Поставяне на съдържанието на клипборда в текущото местоположение.

Ctrl+Y

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Вмъкване

Превключване между вмъкване и припокриване на текст.

Текстово форматиране клавишни комбинации

Може да е запознат с клавишни комбинации можете да използвате в Outlookна форматирането на текста. Microsoft е стандартизиран клавишни комбинации в много продукти на Microsoft за форматирането на текста.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+B

Прилагане на получерно форматиране.

Ctrl+I

Прилагане на курсивно форматиране.

Ctrl+U

Прилагане на подчертаване.

Поща

Папка списък с клавишни комбинации

Тук са най-често използваните клавишните комбинации, използвани със списък на папките.

Клавишна комбинация

Действие

Стрелка наляво

Свиване на избраната папка.

Стрелка надясно

Разгъване на избраната папка.

F2

Преименуване на избраната папка.

Съобщение и списък с клавишни комбинации за четене

Тук са клавишните комбинации, които може да се използва за извършване на същото действие независимо дали работите в списъка със съобщения или списък за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Вмъкване

Флаг по подразбиране се отнасят за избрания разговор или съобщение без отваряне на менюто за флаг.

Забележка: Ако на разговора или съобщението е вече маркирано с флаг, вмъкване маркира разговор или съобщение като завършено. Това също работи, когато са избрани множество разговори или съобщения.

ESC

Отказ от търсенето.

Забележка: Ако контекстното меню е отворен, Esc ще затворите контекстното меню, но не отмени търсенето.

Изтриване или Ctrl + D

Изтриване на избраното съобщение или елемент.

CTRL + Q или Q

Маркиране на избрания разговор или съобщение като прочетено.

CTRL + U или U

Маркиране на избрания разговор или съобщение като непрочетено.

Shift + Deleteили Shift + D

Окончателно изтриване на избраното съобщение или елемент.

Съобщение за списък с клавишни комбинации

Клавишни комбинации често използват същите ключови имена или същата комбинация от клавиши. Но как могат да се различават действията, които се изпълняват въз основа на областта, която работите. Клавишни комбинации, посочени напред се използват със списък на съобщенията.

Клавишна комбинация

Действие

ESC

Отказ от търсенето.

Забележка: Ако контекстното меню е отворен, Esc ще затворите контекстното меню, но не отмени търсенето.

Shift + стрелка надолу

Изберете текущия и следващия съобщение в списъка. Използвайте, за да изберете много поредни съобщения.

Shift + стрелка нагоре

Изберете текущото и предишното съобщение в списъка. Използвайте, за да изберете много поредни съобщения.

Home или Ctrl + Home

Изберете първото съобщение в папката.

Page down

Изберете първото съобщение на следващата страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

Page up

Изберете първото съобщение на предишната страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

End или Ctrl + End

Изберете последното съобщение в папка.

Списък с клавишни комбинации за четене

Какви действия извършва клавишна комбинация може да бъде уникална в областта която работите, въпреки че притежава познати ключови имена и клавишни комбинации. Следните дава ви клавишни комбинации, използвани със списък за четене.

Клавишна комбинация

Действие

ESC

Затваряне на ново съобщение

Ctrl + N или N

Създаване на ново съобщение.

Ctrl + Shift + F

Препращане на избраното съобщение.

End или Ctrl + End

Отидете в долната част на разговора или съобщението.

Home или Ctrl + Home

Отидете в горния край на разговора или съобщението.

Page down

Преместване надолу с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Page up

Преместване нагоре с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Ctrl + R или Ctrl + Shift + R или R

Отговаряне на избраното съобщение.

Ctrl + Shift + C

Отговаряне на избраното съобщение чрез незабавно съобщение.

Ctrl + Shift + R

Отговор до подателя и всички получатели на избраното съобщение.

Ctrl + Enter

Изпращане на съобщение.

Календар

Клавишните комбинации, посочени напред са налични, когато работите в изглед на календар.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нов календарен елемент.

Ctrl + Shift + A

Създаване на нова среща.

Ctrl + Shift + Q

Създаване на ново искане за събрание.

Изтриване

Изтриване на избрания елемент.

Ctrl+2

Отидете на календар.

Alt + N, след което ε едновременно

Отидете на изглед "Календар на месец".

Shift+стрелка надясно

Отидете на следващия период от време. Например ако сте в изглед "месец", Ctrl + стрелка надясно ще ви отведе до следващия месец.

Shift+стрелка наляво

Отидете на предишния период от време. Например ако сте в изглед "месец", Ctrl + стрелка наляво ще ви отведе към предишния месец.

Shift+Alt+Y

Отиване на днешния ден.

Ctrl+F6

Преместване към различна област в календара.

Табулатор

Преминаване към следващото събитие или област в текущия изглед.

Shift+Tab

Преминаване към предишното събитие или област в текущия изглед.

Изображение на икона

Отваряне на избрания елемент.

Shift+Alt+1

Превключване към изглед на ден.

Shift+Alt+3

Превключване към изглед на цяла седмица.

Shift+Alt+4

Превключване към изглед на месец.

Shift+Alt+2

Превключване към изглед на работна седмица.

Ctrl+P

Печат на текущия изглед на календара.

Формуляри на календара

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+S

Записване на среща.

Ctrl + Enter или Alt + S

Изпращане на събрание.

Задачи

Преминете през вашите задачи с помощта на някои основни клавишни комбинации.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нова задача.

Изтриване

Изтриване на избраната заявка.

Page down

За списък с повече от две страници изберете първия елемент на следващата страница.

Page up

За списък с повече от две страници изберете първия елемент на предишната страница.

Начало

Изберете първия елемент в списъка.

End

Изберете последния елемент в списъка.

Стрелка надолу

Избиране на следващия елемент в списъка.

Стрелка нагоре

Избиране на предишния елемент в списъка.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Клавишни комбинации в Outlook.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×