Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Подредбата на клавишите на други клавиатури може да не съответства точно на клавишите на американска клавиатура.

В настройките на Outlook в уеб можете да изберете версията на клавишните комбинации, които познавате най-добре. Тази статия включва информация за клавишните комбинации, които са достъпни, ако сте избрали Outlook като версия на клавишни комбинации, която искате да използвате.

Забележки: 

  • За да видите пълен списък на клавишните комбинации, които са налични във версията, която избирате, натиснете клавиша с въпросителен знак (?) на клавиатурата, когато използвате Outlook в уеб.

  • Клавишните комбинации за Outlook в уеб са същите клавишни комбинации, които са налични в Outlook.com.

Често използвани клавишни комбинации

Следните клавишни комбинации са тези, които се използват по-често от хората, избрали версията на Outlook за клавишни комбинации в Outlook в уеб.

За да направите това...

Натиснете...

Създаване на ново имейл съобщение или елемент

Ctrl+N или N

Изтриване на съобщение или елемент

Delete

Препращане на съобщение

Ctrl+Shift+F или Shift+F

Към календара

Ctrl+Shift+2

Отговаряне до всички в имейл съобщение

Ctrl+Shift+R или Shift+R

Отговаряне на имейл съобщение

Ctrl+R или R

Търсене

Alt+Q

Изпращане на имейл съобщение

Ctrl+Enter

Достигане до "Поща", "Календар", "Хора" и "Задачи"

Можете да стигнете до различни възможности и функции на Outlook в уеб с помощта на стандартните команди и бутони в навигационните ленти, както и да използвате голям брой клавишни комбинации. Разделили сме клавишните комбинации според областта за ваше удобство.

Разни клавишни комбинации

Можете да използвате комбинация от клавиши за навигиране до елементите в горния край на прозореца на Outlook в уеб.

  • Използвайте стрелките надясно и наляво, за да се придвижвате между "Поща", "Календар", "Хора" и "Задачи".

  • Използвайте клавиша Tab, за да се придвижите до своята информация, опциите, търсенето и помощта.

  • Натиснете Enter, за да стигнете до областта, която е осветена, като сте я избрали.

Натиснете клавиша Esc, за да затворите отворен формуляр или прозорец. Ако направите това обаче, всяка информация, която добавите към формуляра или прозореца, може да не се запази.

Клавишни комбинации за общи действия

Сега, след като научихте клавишите, които се използват за придвижване в Outlook в уеб, ето клавишните комбинации, които могат да ви помогнат да изпълнявате някои основни действия.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N или N

Създаване на нов елемент от същия тип като модула, в който сте в момента. Например ново събрание в "Календар".

E

Преместване на имейл в папката за архивиране.

Alt+Q

Отиване в полето за търсене.

Ctrl+F6

Преминаване от една област към друга. Това е най-високото ниво за навигация.

Забележки: 

  • Когато стигнете до областта, която искате, използвайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, за да отидете до елемента, който искате, и след това натиснете клавиша Enter за действия върху този елемент.

  • В "Поща" Ctrl+F6 обхожда горната навигационна лента, личното състояние, новите елементи, папките и екрана за четене.

Клавиш за контекстно меню (или Shift + F10)

Това е еквивалентно на щракване с десния бутон, за да изберете опция. На клавиатури, съвместими с Windows, клавишът се намира вдясно от клавиша за интервал.

Enter

Изберете съобщение, елемент от календара, контакт или задача и отворете осветената опция в нов прозорец.

Клавишни комбинации за редактиране на текст

Ще видите, че клавишните комбинации за редактиране на текст, налични в Outlook в уеб, са същите като тези, налични в други продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+C

Копиране на селекцията в клипборда.

Ctrl+X

Изрязване на избрания от вас текст.

Назад

Изтриване на избрания текст или знаците отляво на курсора.

Ctrl+Backspace

Изтриване на думата отляво на курсора, но не и на интервала преди думата.

Ctrl+K

Показване на прозореца за вмъкване на хипервръзка.

Ctrl+V

Поставяне на съдържанието от клипборда в текущото местоположение.

Ctrl+Y

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Insert

Превключване между вмъкване и заместване на текст.

Клавишни комбинации за форматиране на текст:

Може да сте запознати с клавишните комбинации за форматиране на текст, които можете да използвате в Outlook в уеб. Microsoft използва стандартизирани клавишни комбинации за форматиране на текст в много продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+B

Поставяне на получерно форматиране.

Ctrl+I

Поставяне на форматиране с курсив.

Ctrl+U

Прилагане на подчертаване.

Поща

Клавишни комбинации за списъка с папки

Ето най-често използваните клавишни комбинации за списък с папки.

Клавишна комбинация

Действие

Стрелка наляво

Свиване на избраната папка.

Стрелка надясно

Разширяване на избраната папка.

F2

Преименуване на избраната папка.

Клавишни комбинации за съобщение и списък за четене

Ето някои клавишни комбинации, които можете да използвате за същите действия, независимо дали работите в списъка със съобщения, или списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Insert

Прилагане на флага по подразбиране към избрания разговор или съобщение без отваряне на менюто за флагове.

Забележка: Ако разговорът или съобщението вече са отбелязани с флаг, Insert ще го маркира като завършено. Това работи също и когато са избрани няколко разговора или съобщения.

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Delete

Изтриване на избраното съобщение или елемент.

Ctrl+Q или Q

Маркиране на избрания разговор или съобщение като прочетен(о).

Ctrl+U или U

Маркиране на избрания разговор или съобщение като непрочетен(о).

Shift+Delete

Окончателно изтриване на избраното съобщение или елемент.

Клавишни комбинации за списък със съобщения

Клавишните комбинации често използват едни и същи имена на клавишите или една и съща комбинация от клавиши. Но как могат да се различават действията, които се изпълняват въз основа на областта, която работите. Клавишните комбинации, указани по-долу, се използват в списък със съобщения.

Клавишна комбинация

Действие

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Shift+стрелка надолу

Избиране на текущото и следващите съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко последователни съобщения.

Shift+стрелка нагоре

Избиране на текущото и следващите съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко последователни съобщения.

Home или Ctrl+Home

Избиране на първото съобщение в папката.

Page Down

Избиране на първото съобщение на следващата страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

Page Up

Избиране на първото съобщение на предишната страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

End или Ctrl+End

Избиране на последното съобщение в папка.

Клавишни комбинации за списъка за четене

Действията, които изпълнява клавишната комбинация, могат да бъдат уникални за областта на работа, въпреки че се използват познати имена на клавиши и клавишни комбинации. По-долу са дадени клавишните комбинации, използвани в списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Esc

Затваряне на ново съобщение

Ctrl+N или N

Създаване на ново съобщение.

Ctrl+Shift+F или Shift+F

Препращане на избрано съобщение.

End или Ctrl+End

Отиване в долния край на разговор или съобщение.

Home или Ctrl+Home

Отиване в горния край на разговор или съобщение.

Page Down

Преместване надолу с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Page Up

Преместване нагоре с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Ctrl+R или R

Отговаряне на избраното съобщение.

Ctrl+Shift+R или Shift+R

Отговаряне на подателя и всички получатели на избраното съобщение.

Ctrl+Enter

Изпращане на съобщение.

Календар

Следващите идентифицирани клавишни комбинации са налични, когато работите в изглед на календар.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нов календарен елемент.

Delete

Изтриване на избрания елемент.

Ctrl+Shift+2

Отиване в календара.

Shift+стрелка надясно

Отиване на следващия времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка надясно ще ви отведе на следващия месец.

Shift+стрелка наляво

Отиване на предходния времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка наляво ще ви отведе на предходния месец.

Shift+Alt+Y

Отиване на днешния ден.

Ctrl+F6

Преместване към различна област в календара.

Tab

Преместване към следващото събитие или област в текущия изглед.

Shift+Tab

Преместване към предишно събитие или област в текущия изглед.

Enter

Отваряне на избрания елемент.

Shift+Alt+1

Превключване към изглед на ден.

Shift+Alt+3

Превключване към изглед на цяла седмица.

Shift+Alt+4

Превключване към изглед "Месец".

Shift+Alt+2

Превключване към изглед на работна седмица.

Формуляри на календара

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+S

Записване на среща.

Ctrl+Enter или Alt+S

Изпращане на събрание.

Задачи

Работа по вашите задачи с помощта на някои основни клавишни комбинации.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нова задача.

Delete

Изтриване на избрания елемент.

Page Down

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на следващата страница.

Page Up

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на предишната страница.

Начало

Избиране на първия елемент в списъка.

Край

Избиране на последния елемент в списъка.

Стрелка надолу

Избиране на следващия елемент в списъка.

Стрелка нагоре

Избиране на предишния елемент в списъка.

Сродни теми

Клавишни комбинации в Outlook.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×