Клавишни комбинации в OneNote Online

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако искате да спестите време и използване на външна клавиатура за навигация и работа в OneNote Online, можете да използвате клавишни комбинации. Клавишни комбинации в списъка по-долу са за често срещани задачи с помощта на САЩ клавиатурна подредба. Може да получите различни резултати, ако използвате различен клавиатура.

Съвети : 

  • Като пряк път до командите, натиснете Ctrl+' (апостроф), за да отидете на Кажи ми, и след това въведете желаната команда (налична само в изгледа за редактиране). Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете командата, а след това натиснете ENTER.

  • OneNote Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в и излизане от командите. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузър, но не и за OneNote Online.

  • Клавишни комбинации в OneNote Online приличат много на клавишни комбинации в приложението OneNote. За списък на клавишни комбинации в други версии на OneNote вижте още клавишни комбинации за OneNote.

Клавишни комбинации в изгледа за четене

Клавишни комбинации в изгледа за редактиране

Изглед за четене

Придвижване из лентата и екраните

За да направите това

Натиснете

Преминаване от навигация в бележник към полета на браузъра

Shift+F6

Преместване между командите на лентата

Tab

Изпълняване на текущо избраната команда от лентата

Enter

Превъртане нагоре или надолу в страница

PgUp или PgDn

Най-горе на страницата

Навигационен екран

За да направите това

Натиснете

Страница напред бележника (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Страница назад в бележника (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Преминаване към първата страница в секция

Alt+PgUp

Преминаване към последната страница в секция

Alt+PgDn

Разгъване на секция

Enter в избраната секция

Най-горе на страницата

Изглед за редактиране

Придвижване из лентата и екраните

За да направите това

Натиснете

Преминаване от текущата страница към лентата и след това преминаване между командите.

CTRL + F6, за да стигнете до страницата списъка. Веднъж там, tab за да поставите фокуса на различни страници. Натиснете Enter, за да изберете страница.

Активиране на друг раздел на лентата

CTRL + F6 и след това в раздела за фокусиране върху лентата на различни раздели, Enter.

Преместване между командите на лентата

Tab

Изпълняване на текущо избраната команда от лентата

Enter

Най-горе на страницата

Навигационен екран

За да направите това

Натиснете

Страница напред бележника (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Страница назад в бележника (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Преминаване към първата страница в секция

Alt+PgUp

Преминаване към последната страница в секция

Alt+PgDn

Нова секция

CTRL + F6 и след това преминете към секция, Shift + F10, стрелка надолу към командата Нова секция , Enter

Преместване нагоре или надолу в текуща страница

Alt+Shift+стрелка нагоре, Alt+Shift+стрелка надолу

Изтриване на страница

Tab към страница, Shift + F10, стрелка надолу за Изтриване на команда, Enter

Изтриване на секция

Tab към секция, Shift + F10, стрелка надолу за Изтриване на команда, Enter

Най-горе на страницата

Преместване на точката на вмъкване

За да направите това

Натиснете

От областта за заглавие към страница

Tab или Enter

С един знак надясно

Стрелка надясно

С един знак наляво

Стрелка наляво

С една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

С една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

С един ред нагоре

Стрелка нагоре

С един ред надолу

Стрелка надолу

С един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

С един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

В началото на реда

„Начало“

В края на реда

End

В началото на страницата (без областта за заглавие)

Ctrl+Home

В края на страницата

Ctrl+End

В областта за заглавие

PgUp или Ctrl+A, Ctrl+A, Tab до избиране на заглавието

Най-горе на страницата

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

За да направите това

Натиснете

С един знак надясно

Shift+стрелка надясно

С един знак наляво

Shift+стрелка наляво

С една дума надясно

Shift+Ctrl+стрелка надясно

С една дума наляво

Shift+Ctrl+стрелка наляво

С един ред нагоре

Shift+стрелка нагоре

С един ред надолу

Shift+стрелка надолу

С един абзац нагоре

Shift+Ctrl+стрелка нагоре

С един абзац надолу

Shift+Ctrl+стрелка надолу

До началото на абзаца

Shift+Home

До края на абзаца

Shift+End

До началото на структурата

Shift+Ctrl+Home

До края на структурата

Shift+Ctrl+End

Целия абзац, след това структурата, след това страницата

Ctrl+A за всяко ниво на разширение

Най-горе на страницата

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изрязване

Ctrl+X

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Отмяна

Ctrl+Z

Връщане

Ctrl+Y

Преместване от една сгрешена дума към друга

Alt+F7

Нова структура

Ctrl+Shift+F

Преместване от една структура към друга

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

записване на промените

Забележка : Докато се изпълнява OneNote Online , вашите бележки се записват автоматично всеки път, когато ги промените. Ръчно записване на бележки, не е необходимо.

Ctrl+S

Най-горе на страницата

Таблици

За да направите това

Натиснете

Създаване на нова клетка, когато сте в последната клетка на таблицата

Tab

Вмъкване на ред отдолу

Ctrl+Enter

Забележка : Когато е избрана клетка, колона или ред, подравняването се отнася до съдържанието на избраните клетки. Когато е избрана таблица, подравняването се прилага към таблицата, но не влияе върху подравняването в клетките.

Най-горе на страницата

Да форматирате текст

За да направите това

Натиснете

Получер

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Подчертан

Ctrl+U

Списък с водещи символи

Ctrl+точка

Номериран списък

Ctrl+наклонена черта или Ctrl+Shift+O

Подравняване отляво

Ctrl+L

Подравняване отдясно

Ctrl+R

Центрирано подравняване

Ctrl+E

Увеличаване на отстъпа

Alt+Shift+стрелка надясно

Намаляване на отстъпа

Alt+Shift+стрелка наляво

Най-горе на страницата

Бележки с етикети

За да направите това

Натиснете

За изпълнение

Ctrl+1

Важно

Ctrl+2

Въпрос

Ctrl+3

Запомни за по-късно

Ctrl+4

Определение

Ctrl+5

Осветяване

Ctrl+6

Контакт

Ctrl+7

Адрес

Ctrl+8

Телефонен номер

Ctrl+9

Най-горе на страницата

Клавишни еквиваленти на Windows и Mac

Клавиш

Модификатор

Прозорци

Mac

Назад

Alt

Изтриване по една дума

End

Alt

Преместване на точката на вмъкване в долната част на документа или изложението

Enter

Alt

В Internet Explorer показва свойствата на страницата

Tab

Ctrl-Alt

Превключване на задачите

„Начало“

Alt

Към началната страница

Преместване на точката на вмъкване в горната част на документа или изложението

Наляво

Alt

В Internet Explorer връщане назад

Придвижване наляво с по една дума

PageDn

Alt

Преминаване към следваща страница

Преминаване към следваща страница

PageUp

Alt

Преминаване към предишна страница

Преминаване към предишна страница

Дясно

Alt

В Internet Explorer – отиване напред

Отиване назад с по една дума

Tab

Alt

Превключване между приложения

Преместване на фокуса между браузъра и елементите на страницата (цикъл на достъпност)

Надолу

Alt-Shift

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избира от точката на вмъкване до края на абзаца

End

Alt-Shift

Преминаване на последната страница в секцията

Преминаване на последната страница в секцията

Enter

Alt-Shift

В Internet Explorer, превключване към пълен екран

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Превключване на задачите

„Начало“

Alt-Shift

Преминаване на първата страница в секцията

Преминаване на първата страница в секцията

Наляво

Alt-Shift

Премахване на едно ниво отстъп

Избиране наляво с по една дума

Надясно

Alt-Shift

Отстъп

Избиране наляво с по една дума

Tab

Alt-Shift

Превключване между приложения

Преместване на фокуса между браузъра и елементите на страницата (цикъл на достъпност)

Нагоре

Alt-Shift

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избиране от точката на вмъкване до края на абзаца

Назад

Изтриване по една дума

Изтриване

Изтриване по една дума

Надолу

Преместване на точката за вмъкване надолу с един абзац

End

Преместване на точката на вмъкване в дъното на документа или изложението

Home

Връщане към горната част на документа или структурата (в Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда (във Firefox, връщане към предишната страница)

Надясно

Преместване на точката на вмъкване в края на реда (във Firefox, отиване напред)

Tab

Превключване на задачи (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един абзац

ESC

⌘-Alt

Отваряне на диспечера на задачите (принудено затваряне на приложения)

„Начало“

⌘-Alt

В Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

⌘-Alt

В Chrome, превключване между разделите на браузъра

Изтриване

⌘-Shift

Във Firefox, изчиства кеша на браузъра

Надолу

⌘-Shift

Избиране надолу, с по един абзац

End

⌘-Shift

Избиране до дъното на документа или страницата

„Начало“

⌘-Shift

Избиране до върха на документа или страницата (в Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

⌘-Shift

Избиране до началото на реда

Надясно

⌘-Shift

Избиране до края на реда

Tab

⌘-Shift

Превключване на задачи (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

⌘-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

ESC

Ctrl-Shift

Отваряне на диспечера на задачите

Надясно

Ctrl-Shift

Избиране надясно с по една дума

Надолу

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един абзац

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Наляво

Ctrl-Shift

Избиране наляво с по една дума

ESC

Ctrl

Отваря менюто "Старт" или началния екран

Изтриване

Ctrl-Alt

Отваряне на менюто "Екран при заключване"

Наляво

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една дума

Показване на табло на изпълним модул

PageDn

Ctrl

Във Firefox и Chrome, превключване между отворените раздели

PageUp

Ctrl

Във Firefox и Chrome, превключване между отворените раздели

End

Ctrl

Преместване на точката на вмъкване в края на документа или изложението

Tab

Ctrl

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един абзац

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда

Назад

Ctrl-Alt

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

„Начало“

Ctrl

Преместване на точката на вмъкване в началото на документа или изложението

Надолу

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане на страницата надолу

End

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане до дъното на страницата

„Начало“

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане до върха на страницата

PageDn

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане надолу

PageUp

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане нагоре

Надясно

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване наляво с една дума

Нагоре

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане на страницата надолу

Назад

Ctrl-Alt-Shift

Изтриване по една дума

Изтриване по една дума

End

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане до дъното на страницата

„Начало“

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане до върха на страницата

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане надолу

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане нагоре

ESC

Alt

Намаляване на прозореца

Надолу

Ctrl-Shift

Избиране надолу, с по един абзац

Избиране до края на реда

ESC

Alt-Shift

Намаляване на прозореца

„Начало“

Ctrl-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

Избиране до началото на реда

Вмъкване

Няма

Стартиране на режим на въвеждане с припокриване

PageDn

Ctrl-Shift

Превключване към следващата страница

PageUp

Ctrl-Shift

Превключване към предишната страница

Tab

Ctrl-Shift

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

Ctrl-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

Избиране до началото на реда

Назад

Няма

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Изтриване

Няма

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Надолу

Няма

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един ред

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един ред

End

Няма

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Enter

Няма

Вмъкване на нов ред

Вмъкване на нов ред

Назад

Ctrl

Изтриване по една дума

„Начало“

Няма

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда

В Safari и Chrome, преместване на точката на вмъкване в началото на абзаца

Наляво

Няма

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една буква

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една буква

PageDn

Няма

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един екран

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един екран

PageUp

Няма

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един екран

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един екран

Надясно

Няма

Преместване на точката за вмъкване надясно с по една буква

Преместване на точката за вмъкване надясно с по една буква

Tab

Няма

Отстъп или отиване на следващата клетка от таблица

Отстъп, отиване на следващата клетка от таблица или вмъкване на таблица

Нагоре

Няма

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един ред

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един ред

Назад

Shift

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Надолу

Shift

Избиране надолу, с по един ред

Избиране надолу, с по един ред

End

Shift

Избиране до края на реда

Избиране до края на реда

Enter

Shift

Вмъкване на "мек" нов ред

Вмъкване на "мек" нов ред

„Начало“

Shift

Избиране до началото на реда

Избиране до началото на реда

Наляво

Shift

Избиране наляво с по една буква

Избиране наляво с по една буква

Надясно

Shift

Избиране надясно с по една буква

Избиране надясно с по една буква

Tab

Shift

Премахване на едно ниво на отстъп, отиване на предишната клетка от таблица

Премахване на едно ниво на отстъп, отиване на предишната клетка от таблица

Нагоре

Shift

Избиране нагоре, с по един ред

Избиране нагоре, с по един ред

Най-горе на страницата

Още клавишни комбинации за OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online приличат много на клавишни комбинации в настолното приложение OneNote. Клавишни комбинации, посочени в тази статия са за най-често срещаните задачи в OneNote Online. За списък на клавишни комбинации в настолното приложение на OneNote вж.:

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×