Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако искате да спестите време и да използвате външна клавиатура, за да навигирате и да работите в OneNote, можете да използвате клавишни комбинации. Клавишните комбинации в списъка по-долу са за често срещани задачи в OneNote 2016 и американската клавиатурна подредба. Възможно е да получите различни резултати, ако използвате различна клавиатура.

Забележка : За клавишни комбинации, при които трябва да натиснете два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За клавишни комбинации, при които трябва да натиснете един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

Бързи връзки

Водене и форматиране на бележки

Организиране и управление на вашия бележник

Споделяне на бележки

Защита на бележки

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

Ctrl + M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

Ctrl + Shift + M или Windows + Alt + N

Прикрепване на прозореца на OneNote.

Ctrl + Alt + D

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Ctrl+Y

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Забележка : Натиснете Ctrl + A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

Ctrl+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

Ctrl+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

Ctrl+V

Преместване в началото на реда.

Home

Преместване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Преместване с една дума наляво.

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно.

Ctrl+стрелка надясно

Изтриване на един знак отляво.

Назад

Изтриване на един знак отдясно.

Delete

Изтриване на една дума отляво.

Ctrl+Backspace

Изтриване на една дума отдясно.

Ctrl+Delete

Вмъкване на нов ред без започване на нов абзац.

Shift+Enter

Проверка на правописа.

F7

Отваряне на синонимния речник за текущо избраната дума.

SHIFT + F7

Показване на контекстното меню за всяка забележка, раздел или всеки друг обект, върху който е фокусът в момента.

Shift+F10

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница.

Ctrl + Shift + W

Най-горе на страницата

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст.

Ctrl + Shift + H или Ctrl + Alt + H

Вмъкване на връзка.

Ctrl+K

Копиране на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

Ctrl + Shift + C

Поставяне на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

Ctrl + Shift + V

Отваряне на връзка.

Забележка : Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на връзката.

Enter

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

Ctrl+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

Ctrl+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

Ctrl+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

Ctrl + тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

Ctrl + Shift +=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL + =

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

Ctrl + точка (.)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

Ctrl + наклонена черта

Прилагане на стил "Заглавие 1" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+1

Прилагане на стил "Заглавие 2" към текущата бележка.

Ctrl + Alt + 2

Прилагане на стил "Заглавие 3" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+3

Прилагане на стил "Заглавие 4" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+4

Прилагане на стил "Заглавие 5" към текущата бележка.

Ctrl + Alt + 5

Прилагане на стил "Заглавие 6" към текущата бележка.

Ctrl + Alt + 6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка.

Ctrl + Shift + N

Отстъп на абзац отляво.

Alt+Shift+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

Alt+Shift+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

Ctrl+R

Ляво подравняване на избрания абзац.

Ctrl+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+<

Изчистване на всички форматирания, приложени към избрания текст.

Ctrl + Shift + N

Показване или скриване на линийки в текущата страница.

Ctrl + Shift + R

Най-горе на страницата

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

Alt + N, F

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

Alt + N, O

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

Alt+Shift+P

Вмъкване на картина от файл.

Alt + N, P

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

Alt + N, S

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка : Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Емблемата на Windows ключови + Shift + S

Вмъкване на текущата дата.

Alt + Shift + D

Вмъкване на текущата дата и час.

Alt + Shift + F

Вмъкване на текущия час.

Alt + Shift + T

Вмъкване на нов ред.

Shift+Enter

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение.

Alt + =

Вмъкване на символ за евро (€).

Ctrl + Alt + E

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст.

Tab

Създаване на друга колона в таблица с един ред.

Tab

Създаване на друг ред, когато курсорът е в крайната клетка на таблица.

Забележка : Натиснете клавиша Enter втори път, за да завършите таблицата.

Enter

Създаване на ред под текущия ред в таблица.

Ctrl+Enter

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица.

Alt + Enter

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица.

Ctrl + Alt + R

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на ред).

Enter

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда).

DEL (натиснете два пъти)

Най-горе на страницата

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Натиснете Ctrl + A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Избиране до края на реда.

Shift + End

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда).

Shift + стрелка надолу

Преход към заглавието на страницата и избирането му.

Ctrl+Shift+T

Отмяна на избраната структура или страница.

Esc

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа).

Alt+Shift+стрелка наляво

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа).

Alt+Shift+стрелка надясно

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

Ctrl + Shift + тире

Изтриване на избраната бележка или обект.

Delete

Преместване в началото на реда.

Home

Преместване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница.

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

Alt + стрелка надясно

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

Ctrl + Alt + P или Ctrl + Alt + S

Връщане назад в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

Ctrl + Alt + Y

Преминаване напред в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

Ctrl + Alt + U

Най-горе на страницата

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

Ctrl+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

Ctrl+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

Ctrl+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

Ctrl+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

Ctrl+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl + 7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

Ctrl+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

Alt + Shift + 1

Разгъване до ниво 2.

Alt + Shift + 2

Разгъване до ниво 3.

Alt + Shift + 3

Разгъване до ниво 4.

Alt + Shift + 4

Разгъване до ниво 5.

Alt + Shift + 5

Разгъване до ниво 6.

Alt + Shift + 6

Разгъване до ниво 7.

Alt + Shift + 7

Разгъване до ниво 8.

Alt + Shift + 8

Разгъване до ниво 9.

Alt+Shift+9

Разгъване на всички нива.

Alt + Shift + 0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

Shift+Tab

Разгъване на свита структура.

Alt + Shift + знак плюс

Свиване на разгъната структура.

Alt + Shift + знак минус

Най-горе на страницата

Задаване на езикови настройки

Забележка : За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

Ctrl + ляв Shift

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

Ctrl + десен Shift

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

Shift+Tab

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

Ctrl + M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

Ctrl + Shift + M

Разгъване или свиване на раздели на група страници.

Ctrl+Shift+*

Печат на текущата страница.

Ctrl+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

Ctrl+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница.

Ctrl + Shift + [

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница.

Ctrl + Shift +]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво.

Ctrl + Alt + N

Намаляване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

Ctrl + Alt + [

Увеличаване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

Ctrl + Alt +]

Създаване на нова подстраница под текущата страница.

Ctrl + Shift + Alt + N

Избор на всички елементи.

Натиснете Ctrl + A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Избиране на текущата страница.

Ctrl + Shift + A
ако избраната страница е част от група, натиснете Ctrl + A, за да изберете всички страници в групата.

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

Ctrl+Shift+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT + PAGE Up

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT + PAGE Down

Превъртане нагоре в текущата страница.

СТРАНИЦА нагоре

Превъртане надолу в текущата страница.

СТРАНИЦА надолу

Превъртане до началото на текущата страница.

Ctrl+Home

Превъртане до дъното на текущата страница.

Ctrl + End

Преминаване на следващия абзац.

Ctrl+стрелка надолу

Преминаване на предишния абзац.

Ctrl+стрелка нагоре

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

Alt + стрелка надолу

Преминаване в началото на реда.

Home

Преминаване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница.

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

Alt + стрелка надясно

Увеличаване.

Alt + Ctrl + знак плюс (на цифровата клавиатура) или Alt + Ctrl + Shift + знак плюс

Намаляване.

Alt + Ctrl + знак минус (на цифровата клавиатура) или Alt + Ctrl + Shift + тире

Записване на промените.

Забележка : Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

Ctrl+S

Най-горе на страницата

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Отваряне на OneNote.

Windows + Shift + N

Отваряне на бележник.

Ctrl+O

Инструмент ''Изпрати в OneNote''

Windows+N

Създаване на нова секция.

Ctrl+T

Отваряне на секция.

Ctrl + Alt + Shift + O

Преминаване на следващата секция.

Ctrl+Tab

Преминаване на предишната секция.

Ctrl+Shift+Tab

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL + PAGE Down

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL + PAGE Up

Преминаване на първата страница в секцията.

Alt + Home

Преминаване на последната страница в секцията.

Alt + End

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT + PAGE Up

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT + PAGE Down

Преместване или копиране на текущата страница.

Ctrl + Alt + M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница.

Ctrl + Alt + G

Избор на текущия раздел на страница.

Ctrl + SHFT + A

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция.

Ctrl+Shift+G

Преместване на текущата секция.

Ctrl + Shift + G а после Shift + F10, M

Преминаване към друг бележник в навигационната лента.

CTRL + G, след което натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да изберете друг бележник и след това натиснете клавиша Enter

Най-горе на страницата

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси за търсене на всички бележници.

Ctrl+E

Докато се търсят всички бележници, се визуализира следващият резултат.

Стрелка надолу

Докато се търсят всички бележници, се отива на избрания резултат и търсенето се отменя.

Enter

Промяна на обхвата на търсене.

Ctrl + E, Tab, интервал

Отваряне на екрана с резултатите от търсенето.

ALT + O след търсене

Търсене само в текущата страница.

Забележка : Можете да превключите между търсене навсякъде и търсене само в текущата страница във всеки момент, като натиснете Ctrl + E или Ctrl + F.

Ctrl+F

Докато се търси в текущата страница, преминаване към следващия резултат.

Въведете или F3

Докато се търси в текущата страница, преминаване към предишния резултат.

Shift + F3

Отменяне на търсенето и връщане към страницата.

Esc

Най-горе на страницата

споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

Ctrl+Shift+E

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

Ctrl+Shift+E

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

Ctrl + Shift + 5

Отваряне на избраната задача в Outlook.

Ctrl+Shift+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

Ctrl + Shift + 9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

Ctrl + Shift + 0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

Shift+F9 

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Маркиране на текущата страница като непрочетена.

Ctrl+Q

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

Ctrl + Alt + L

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×