Клавишни комбинации в Excel Online

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия описва клавишни комбинации за Excel Online.

Забележки : 

 • Тези клавишни комбинации се отнасят за американската клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

За общ преглед на достъпността в Excel Online изберете раздела онлайн функции за достъпност в Excel.

В тази статия

Бързи съвети за използване на клавишни комбинации в Excel Online

 • Excel Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма Excel. Например ще използвате Ctrl + F6 вместо F6 да се придвижите до региони в приложението.

  Можете да използвате общи браузър комбинации като F1 и Ctrl +

 • Можете да намерите бързо всяка команда, като натиснете Alt + Win + Q да преминете към Кажи ми, в Кажи ми, можете просто да въведете дума или името на командата, която искате (налично само в изглед за редактиране). Кажи ми търси свързани опции и предоставя списък. Използвайте нагоре и надолу, за да изберете команда и натиснете клавиша Enter.

 • За да преминете към определена клетка в работна книга, използвайте командата Отиди на : натиснете Ctrl + G, въведете препратката към клетка (например B14) и след това натиснете клавиша Enter.

 • Ако използвате екранен четец, вижте често срещани задачи в Excel Web App.

Често използвани клавишни комбинации

Това са най-често използваните комбинации за Excel Online.

За да направите това

Натиснете

Отидете в определена клетка

Ctrl+G

Командата ''Добавяне на напомняне'' в контекстното меню на флаг в ''Задачи''

Страница надолу или стрелка надолу

Преместване нагоре

Страница нагоре или стрелка нагоре

Печат

Ctrl+P

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Изрязване

Ctrl+X

Отмяна

Ctrl+Z

Затваряне на работна книга

Ctrl+W

Търсене

Ctrl + F

Получер

Ctrl+B

Отваряне на контекстно меню

 • Клавиатура на Windows: Windows контекст основните + F10. Клавиша Windows контекст е между клавишите ляв Alt и клавиша Ctrl наляво

 • Други клавиатура: Shift + F10

Кажи ми

Alt+Q

Търсене

CTRL + F или Shift + F3

Повторение на търсенето, надолу

Shift+F4

Повторение на търсенето, нагоре

Ctrl+Shift+F4

Вмъкване на диаграма

Alt+F1

Клавишите за достъп: комбинации за използване на лентата

Excel Online вече предлага клавиши за достъп, клавишни комбинации за навигация на лентата. Ако сте използвали клавиши за достъп, за да спестите време в Excel за настолни компютри, ще намерите клавишите за достъп подобни в Excel Web App.

В Excel 2016 за Windows достъп до клавиши Старт с клавиша Alt. В Excel Web App клавишите за достъп, всички започват с Alt + Win, след това добавете писмо за раздела на лентата. Например за да отидете в раздела "Преглед", натиснете Alt + Win + R.

ExcelOnline лентата, показваща "Начало" и клавишните подсказвания във всички раздели
 • За да стигнете до лентата, натиснете Alt + Win или натиснете Ctrl + F6, докато стигнете до раздела "Начало"

 • За да преместите между разделите на лентата, натиснете клавиша Tab.

 • За да скриете лентата, така че да имате повече място за работа, натиснете Ctrl + F1. Повторете за да покажете лентата отново.

За да отидете направо в раздел на лентата, натиснете един от следните клавиши за достъп:

За да направите това

Натиснете

Отворете Уведомявай ме клетка в лентата и въведете дума за търсене.

ALT + Win, Q

Отворете раздела "файл" и използвате изгледа Backstage

ALT + Win, F

Отворете Начало tab и форматиране на текст и числа, или използвайте други инструменти като намиране.

ALT + Win, H

Отворете раздела "Вмъкване" и вмъкване на функция, таблица, диаграма, хипервръзка или коментар.

ALT + Win, N

Отворете раздела и обновяване на връзки с данни или да използвате инструменти за данни.

ALT + Win, A

Отворете раздела "Преглед" и да използвате проверка на достъпността или да работите с коментари.

ALT + Win, R

Отворете раздела Изглед, за да изберете изглед, фиксирате редове или колони в работния лист или показване на линиите на мрежата и горни колонтитули

ALT + Win, W

Преки пътища в тази таблица, за да спестите време, когато работите с разделите на лентата и лентата с менюта

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел на лентата и активиране на клавишите за достъп.

ALT + Win. За да преместите в друг раздел, използвайте клавишите за достъп или клавиша Tab.

Преместване на фокуса към командите на лентата.

Въведете, след това Tab или Shift + Tab

Активиране на избрания бутон.

Интервал или Enter

Отворете списъка за избраната команда

Интервал или Enter

Отваряне на менюто за избрания бутон.

Alt + стрелка надолу

Когато менюто или подменюто е отворен, преминаване към следващата команда.

Esc

Клавишни комбинации за Excel Online команди в изглед за редактиране

Ако електронната таблица се отвори в Excel Online изглед за четене, редактиране на команди няма да работят. За превключване към изглед за редактиране, преместване на фокуса от работния лист, като натиснете Ctrl + F6 и след това преминете към списъка с Редактиране на работна книга . Натиснете клавиша за интервал, натиснете клавиша със стрелка надолу и след това изберете Редактиране в Excel Online.

За да направите това

Натиснете

Изрязване

Ctrl+X

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Отмяна

Ctrl+Z

Връщане

Ctrl+Y

Започване на нов ред в същата клетка.

Alt+Enter

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Вмъкване на таблица

Ctrl+L

Вмъкване на функция

Shift + F3

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+<

За да направите това

Натиснете

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на клетката под нея

Enter

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на клетката над нея

Shift+Enter

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на следващата клетка в реда

Tab

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на предишната клетка в реда

Shift+Tab

Отменяне на въвеждането в клетка

Esc

За да направите това

Натиснете

Редактиране на избраната клетка

F2

Изчистване на избраната клетка

Delete

Изчистване на избраната клетка и започване на редактиране

Назад

Отидете в началото на реда на клетката

„Начало“

Отидете в края на реда на клетката

End

Избиране надясно знак по знак

Shift+стрелка надясно

Избиране до началото на данните в клетка

Shift+Home

Избиране до края на данните в клетка

Shift+End

Избиране наляво знак по знак

Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до последната клетка в същата колона или ред непразните като активната клетка, или ако следващата клетка е празна, следващата непразните клетка.

Ctrl + Shift + стрелка надясно или Ctrl + Shift + стрелка наляво

За да направите това

Натиснете

Получер

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Подчертан

Ctrl+U

Поставяне на форматирането

Shift+Ctrl+V

За да направите това

Натиснете

С една клетка нагоре

Стрелка нагоре или Shift+Enter

С една клетка надолу

Стрелка надолу или Enter

Преместване с една клетка надясно

Стрелка надясно или Tab

Отидете в началото на реда

„Начало“

Отидете в клетка A1

Ctrl + Home

Преминаване на последната клетка на използвания обхват

Ctrl + End

Преместване надолу с един екран (28 редове)

Page Down

Преместване нагоре с един екран (28 редове)

Страница нагоре

Преместване до ръба на текущата област от данни

CTRL + стрелка надясно или Ctrl + стрелка наляво

Преместване между лентата и съдържанието на работната книга

Ctrl+F6

Преминаване към друг раздел на лентата

В раздела.

Натиснете Enter, за да отидете в лентата за този раздел.

Вмъкване на нов лист

Shift + F11

Превключване към следващия лист

ALT + контрол + Page Down

Превключване към предишния лист

ALT + контрол + Page Up

За да направите това

Натиснете

Отваряне на меню/едно ниво надолу

Alt+стрелка надолу

Едно ниво нагоре

Alt+стрелка нагоре

Проследяване на хипервръзка

Ctrl+Enter

Отваряне на прозореца на коментар при редактиране

Shift+F2

За да направите това

Натиснете

Избор на диапазон от клетки

Shift+клавиши със стрелки

Изберете цялата колона

Ctrl+ИНТЕРВАЛ

Изберете целия ред

Shift+интервал

Разширяване на селекцията до последната клетка в същата колона или ред непразните като активната клетка, или ако следващата клетка е празна, следващата непразните клетка.

Ctrl + Shift + стрелка надясно или Ctrl + Shift + стрелка наляво

За да направите това

Натиснете

Отгоре надолу (или напред в селекция)

Enter

Отдолу нагоре (или назад в селекция)

Shift+Enter

Напред в ред (или надолу в селекция от една колона)

Tab

Назад в ред (или нагоре в селекция от една колона)

Shift+Tab

За да направите това

Натиснете

Изчисляване на работната книга (обновяване)

F9

Пълно изчисляване

Ctrl+Shift+Alt+F9

Обновяване на външни данни

Alt+F5

Обновяване на всички външни данни

Ctrl+Alt+F5

Автоматично сумиране

ALT + равенство (=)

Вж. също

За стъпки за изпълнението на конкретни задачи в Excel Online с помощта на клавишни комбинации и екранен четец вижте следните статии:

За повече информация за поддръжка за достъпност вижте Център за достъпност на Office.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×