Клавишни комбинации в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Клавишна комбинация е всяка комбинация от клавиши, които може да се използва за изпълнение на задача, която иначе мишка или друго посочващо устройство.

Тази статия описва основните клавишни комбинации, налични в лентата и работни области в Business Contact Manager за Outlook. Също така ще намерите списък с клавишни комбинации за някои от основните задачи, можете да изпълните в Business Contact Manager за Outlook.

Забележки : 

  • Част от съдържанието в тази тема може да не е приложимо за някои езици.

  • За да отпечатате тази тема, когато преглеждате помощно съдържание от вашия компютър, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички в началото на темата, натиснете клавиша ENTER и след това натиснете CTRL + P.

В тази статия

Основна навигация

Основни задачи

Навигация на лентата

Клавишни комбинации в раздела "файл"

Клавишни комбинации в раздела "Начало"

Клавишни комбинации в раздела "изглед"

Клавишни комбинации в раздела "отчети"

Клавишни комбинации в раздела притурки

Business Contact Manager клавишни комбинации в Outlook

Основна навигация

Много от клавишните комбинации в Business Contact Manager за Outlook са подобни на клавишни комбинации за Outlook, описани в клавишни комбинации за Outlook.

Например, можете да натиснете клавиша ALT, за да видите всички ALT + клавишни комбинации, които са налични в прозорец. Когато се покажат клавишните комбинации, можете просто да натиснете клавишната комбинация, без да натискате клавиша ALT отново.

Използвайте следните комбинации, за да започнете:

За да направите това

Натиснете

Превключване към Business Contact Manager за Outlook.

CTRL + 9

Превключване на поща.

CTRL + 1

Превключване към списъка с папки в навигационния екран.

CTRL + 6

Придвижване на избрания прозорец или област, която е осветена.

Клавиши със стрелки

Отворете осветената папка или запис.

ENTER или ИНТЕРВАЛ

Превключване между навигационния екран, работна област, притуркаs и техните опции от менюто, екрана на списъка, полето за търсене и екрана за четене.

TAB

Придвижване назад между навигационния екран, работната област, притурки, екранът списък, полето за търсене и екрана за четене.

CTRL + SHIFT + TAB или SHIFT + TAB

Отидете на раздела " Начало " на лентата.

ALT + H

Отидете на раздела " файл " в лентата.

ALT + F

Отидете на раздела " изглед " на лентата.

ALT + V

Отидете на раздела " отчети " в лентата.

ALT + R

Отидете на раздела " притурки " в лентата.

ALT + G

Най-горе на страницата

Основни задачи

Този раздел описва клавишните комбинации за някои от най-често срещаните задачи, които ще изпълните в Business Contact Manager за Outlook. Следващите раздели се обсъждат клавишните комбинации на лентата и във всеки работна област по-подробно.

За да направите това:

Натиснете

Създаване на нов запис на партньор

ALT + NA (нов акаунт)

Отваряне на съществуващ акаунт за запис

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ за Управление на контакти на работната област на "към раздела акаунти ", след това ENTER, и след това в РАЗДЕЛА, а след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу към отчета, след което ПРОСТРАНСТВО или ВЪВЕДЕТЕ

Създаване на нов запис за бизнес контакт

ALT + Забележка (нов бизнес контакт)

Отваряне на съществуващ запис за бизнес контакт

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ към област " Свържете се с управление ", "към раздела Бизнес контакти " а след това ENTER, и след това в РАЗДЕЛА, и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до контакта, и след това ПРОСТРАНСТВО или ВЪВЕДЕТЕ

Изпращане на имейл съобщение до осветената запис

ALT + E (имейл)

Създаване на нов запис на възможност

ALT + НЯМА (нова възможност)

Отваряне на съществуващ запис на възможност

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ за продажби на работната област на "към раздела възможности ", след това ENTER, и след това в РАЗДЕЛА, и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до запис, и след това ПРОСТРАНСТВО, или ВЪВЕДЕТЕ

Създаване на нов запис за маркетингова дейност

ALT + (Маркетингова дейност) на лентата на Excel, и след това СТРЕЛКА надолу, за да типа дейност, който искате да започнете

Отваряне на съществуващ запис за маркетингова дейност

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ за маркетингова област, "към раздела" със записа, който искате да отворите и след това ENTER и след това в РАЗДЕЛА, СТРЕЛКА НАДОЛУ до запис, и след това ПРОСТРАНСТВО или ВЪВЕДЕТЕ

Създаване на нов запис на бизнес проект

ALT + NP (нов бизнес проект)

Отваряне на съществуващ запис на бизнес проект

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ към работна област за Управление на проекти , "към раздела Бизнес проекти " след това ВЪВЕДЕТЕ, след това в РАЗДЕЛА и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до запис, и след това ПРОСТРАНСТВО, или ВЪВЕДЕТЕ

Създайте нов запис на задача от проект

ALT + NT (нова задача от проект)

Отваряне на съществуващ запис за задача на проект

В навигационния екран, СТРЕЛКА НАДОЛУ към работна област за Управление на проекти , "към раздела Задачи от проект " след това ВЪВЕДЕТЕ, след това в РАЗДЕЛА и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до запис, и след това ПРОСТРАНСТВО, или ВЪВЕДЕТЕ

Свързване на документ или друг файл към запис

ALT + бразилски (връзка към запис)

Най-горе на страницата

Навигация на лентата

Можете да премествате в лентата с различни клавишни комбинации. Използвайте таблицата по-долу, за да започнете. Обърнете внимание, че F10 основни функции като клавиша ALT и може да се използва вместо това, ако предпочитате.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел и показване на контекстното меню.

ALT (или F10)

Превключване между разделите.

ALT + СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Превключване между групи от бутони в избрания раздел.

CTRL + СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Лентата ще се показва различни клавишни комбинации в зависимост от работната област, която използвате и раздела, който сте на.

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации в раздела "файл"

За да отворите раздела "файл", първо натиснете ALT + ф. За да отворите опциите за Business Contact Manager, натиснете ALT + B.

За да направите това

Натиснете

Отворете раздела " файл " за опциите за Business Contact Manager .

ALT + F (файл), и след това ALT + B (Business Contact Manager)

Отваряне на менюто за импортиране на бизнес данни, контакти или данни от друго приложение или да експортирате вашите бизнес данни.

ALT + I (Импортиране и експортиране), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Отворете менюто, за да архивирате вашата база данни или да го възстановите.

ALT + B (архивиране и възстановяване), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Отваряне на менюто за персонализиране на типове записи, данни от списък, ръководене на точкова критерии, етапи продажби и продажби дейности или полета на Визитката.

ALT + C (Персонализиране), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Настройване на свързване и проследяване на функция за имейл съобщения от вашите контакти.

ALT + T (управление на свързване и следене)

Настройване на вашите бизнес контакти, така че те са достъпни в интернет, или да спрете синхронизирането на контакти.

ALT + M (Синхронизиране), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Отворете списъка Управление на бази данни , за да настроите, се свържете към или премахване на база данни за Business Contact Manager.

ALT + D (Управление на бази данни), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Настройване на вашата база данни, така че други потребители да работите с данни.

ALT + S (Управление на споделянето), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Промяна на начина на работа с офлайн база данни. Този бутон е наличен само когато сте създали офлайн копие на споделена база данни.

ALT + O (офлайн), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Стартиране или спиране на услугата за регистриране, която може да предостави полезна информация, когато възникват грешки.

ALT + L (Начало/Спри записването в регистрационен файл), и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до опцията, която искате

Забраняване на Business Contact Manager за Outlook.

ALT + X (деактивирате)

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации в раздела "Начало"

За да изберете конкретна област, използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на тази папка в навигационния екран и след това натиснете клавиша ENTER или ИНТЕРВАЛ.

В работна област за Управление на контакти :

За да направите това

Натиснете

Създайте нов акаунт; сметка; бизнес партньор.

ALT + NA (нов акаунт)

Създайте нов бизнес контакт.

ALT + Забележка (нов бизнес контакт)

Създаване на нов елемент.

ALT + I (Нови елементи), и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на елемента, който искате да създадете

Изпращане на имейл съобщение на записи, осветени в екрана на списъка.

ALT + E (имейл)

Включва записи, осветени в екрана на списъка в циркулярен документ.

ALT + RG (циркулярните документи)

Създайте маркетингова дейност насочени към записи, осветени в екрана на списъка.

ALT + (Маркетингова дейност) на лентата на Excel, и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа дейност, който искате да създадете

Създаване на елемент на Outlook, свързани със записите, осветени в екрана на списъка.

ALT + п (още) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на елемента, който искате да създадете

Присвояване на осветената записи в екрана списък на базата данни на потребител.

ALT + в (Възлагане на) след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу на потребителското име, който искате

Връзка осветената записите в екрана списък на към нов или съществуващ партньор или бизнес контакт.

ALT + Унция (Създаване на свързан бизнес контакт) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа запис, който искате да свържете към осветената записи.

Едновременно редактиране на поле в осветената записи в екрана на списъка.

ALT + БЪДЕ (групово редактиране)

Преобразуване на осветената записите в екрана на списъка в друг тип запис.

ALT + CT (Конвертиране в) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на записа, който искате да конвертирате записи, за да

Изтриване на осветената записите в екрана на списъка.

ALT + D (Изтриване)

Създаване на бизнес бележка запис, свързани със осветената записите в екрана на списъка.

ALT + Милиарда (бизнес бележка)

Създайте досие на възможности към осветената записи в екрана на списъка.

ALT + O (възможност)

Създайте елемент в хронология на комуникация към осветената записи в екрана на списъка.

ALT + MH (още) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на елемент от хронологията, който искате да създадете

Категоризиране на осветената записи в екрана на списъка.

ALT + G (категоризиране) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до категорията, която искате

Маркиране с флаг осветената записите в екрана на списъка за изпълнение.

ALT + U (Изпълнение) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА за времеви интервал за следното нагоре

В работната област " продажби ":

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов запис за потенциален клиент.

ALT + Нидерландия (нов потенциален клиент)

Създаване на нов запис, възможност .

ALT + НЯМА (нова възможност)

Създаване на нов елемент.

ALT + I (Нови елементи) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на елемента, който искате да създадете

Изпращане на имейл съобщение на записи, осветени в екрана на списъка.

ALT + E (имейл)

Създаване на искане за събрание за записите, осветени в екрана на списъка.

ALT + н (искане за събрание)

Включва записи, осветени в екрана на списъка в циркулярен документ.

ALT + RG (циркулярните документи)

Създайте маркетингова дейност насочени към записи, осветени в екрана на списъка.

ALT + (Маркетингова дейност) на лентата на Excel и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа дейност, който искате да създадете

Създаване на елемент на Outlook, свързани със записите, осветени в екрана на списъка.

ALT + п (още) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на елемента, който искате да създадете

Присвояване на осветената записи в екрана списък на базата данни на потребител.

ALT + в (Възлагане на) след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу на потребителското име, който искате

Създаване на бизнес проект запис, който е с име за и свързана с осветен възможност в екрана на списъка.

ALT + CP (Създаване на бизнес проект)

Едновременно редактиране на поле в осветената записи в екрана на списъка.

ALT + БЪДЕ (групово редактиране)

Преобразуване на осветената записите в екрана на списъка в друг тип запис.

ALT + CT (Конвертиране в) и след това СТРЕЛКА НАДОЛУ за типа на записа, който искате да конвертирате записи, за да

Изтриване на осветената записите в екрана на списъка.

ALT + D (Изтриване)

Създаване на телефон log запис, свързани със осветената записите в екрана на списъка.

ALT + Полша (Архив на телефонните разговори)

Създаване на бизнес бележка запис, свързани със осветената записите в екрана на списъка.

ALT + Милиарда (бизнес бележка)

Свързване на файл към осветената записите в екрана на списъка.

ALT + F (файл)

Създайте досие на възможности към осветената записи в екрана на списъка.

ALT + O (възможност)

Създайте елемент в хронология на комуникация към осветената записи в екрана на списъка.

ALT + MH (още)

Категоризиране на осветената записи в екрана на списъка.

ALT + G (категоризиране) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до категорията, която искате

Маркиране с флаг осветената записите в екрана на списъка за изпълнение.

ALT + U (Изпълнение) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА за времеви интервал за следното нагоре

Отворете диалоговия прозорец Модифициране етапи за продажби и продажби дейности , за да персонализирате тази информация за вашата фирма.

ALT + SS (етапи от продажби)

Отваряне на диалоговия прозорец " Промяна на критериите за вкара " да персонализирате ръководене вкара критерии.

ALT + SC (вкара критерии)

Отворете диалоговия прозорец продукти и услуги , за да добавите или актуализирате вашия списък с продукти и услуги елементи.

ALT + PS (продукти и услуги)

В работна област за маркетинг

За да направите това

Натиснете

Създаване на ново повикване списък запис за маркетингова дейност.

ALT + NC (нов списък на разговор)

Създаване на нов имейл запис за маркетингова дейност.

ALT + н (нов имейл)

Създайте нова директна поща печат маркетингова дейност запис или друг тип запис дейност "маркетинг". Селекцията зависи от това кой раздел в екрана на списъка е избрано.

ALT + NN (Отпечатване на нова директна поща или нов друга дейност)

Създаване на нов елемент.

ALT + I (нови елементи)

Маркирайте завършени маркетингова дейност, осветени в екрана на списъка, както е затворен.

ALT + Светла (Маркирай затворен)

Изтриване на осветената записите в екрана на списъка.

ALT + D (Изтриване)

Категоризиране на осветената записи в екрана на списъка.

ALT + G (категоризиране) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до категорията, която искате

Маркиране с флаг осветената записите в екрана на списъка за изпълнение.

ALT + U (Изпълнение) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА за времеви интервал за следното нагоре

В работна област за Управление на проекти :

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов запис, бизнес проект .

ALT + NP (нов бизнес проект)

Създаване на нов запис за задача на проект.

ALT + NT (нова задача от проект)

Създаване на нов елемент.

ALT + I (нови елементи)

Създаване на празно имейл съобщение.

ALT + E (имейл)

Създаване на искане за събрание на празна.

ALT + н (искане за събрание)

Присвояване на осветената записи в екрана списък на базата данни на потребител.

ALT + в (Присвояване)

Едновременно редактиране на поле в осветената проекти в екрана на списъка.

ALT + БЪДЕ (групово редактиране)

Маркиране на осветената задачи в екрана на списъка като завършена.

ALT + MP (Маркирай като завършено)

Изтриване на осветената записите в екрана на списъка.

ALT + D (Изтриване)

Създаване на телефон log запис, свързани с осветен проекти в екрана на списъка.

ALT + Полша (Архив на телефонните разговори)

Създаване на проект задача запис, който е свързан с осветен проекти в екрана на списъка.

ALT + PT (проект)

Създаване на елемент от хронологията свързани с осветен проекти в екрана на списъка.

ALT + MH (още)

Създаване на шаблон, за да се използва при създаване на нови записи на бизнес проект.

ALT + CT (Създаване на шаблон)

Отваряне на диалоговия прозорец " Управление на шаблони на проект " за актуализиране на вашите шаблони на бизнес проект.

ALT + MT (управление на шаблони на проект)

Категоризиране на осветената записи в екрана на списъка.

ALT + G (категоризиране) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу до категорията, която искате

Маркиране с флаг осветената записите в екрана на списъка за изпълнение.

ALT + U (Изпълнение) и след това КЛАВИША със СТРЕЛКА за времеви интервал за следното нагоре

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации в раздела "изглед"

Можете да персонализирате начина на показване на вашата информация в Business Contact Manager за Outlook с раздела "изглед". Повечето от клавишните комбинации се показват в лентата, независимо от работната област, който се намирате.

За да направите това

Натиснете

Покажи записите за контакти в екрана на списъка като списък.

ALT + VL (списък)

Покажи записите за контакти в екрана на списъка като адресни карти.

ALT + Оценки (картата адрес)

Покажи записите за контакти в екрана на списъка като визитки.

ALT + Автоматични (визитка)

Отваряне на диалоговия прозорец " Разширени настройки на изгледа " да направите още промени, като например шрифта, ред на сортиране или филтриране на списък.

ALT + СРЕЩУ (Настройки на изгледа)

Възстановяване на изгледа на екрана списък на списъчния изглед по подразбиране.

ALT + X (нулиране на изглед)

Отворете диалоговия прозорец филтър , за да включите само информацията, която искате да видите в екрана на списъка.

ALT + FF (филтър)

Показване само на записи, присвоени на потребителя, който зададете.

ALT + Прозореца (присвоен към)

Показване само на записи в етап на продажби, които зададете, всички, Само отворени, Само приключени успешноили Само приключени неуспешно.

ALT + FS (етапи от продажби)

Показване само на записи с активния състоянието указвате.

ALT + FV (активни)

Сортиране на записи в екрана на списъка от потребители, те са ви дадени.

ALT + BS (възложена)

Сортиране на записи в екрана на списъка като активен тяхното състояние.

ALT + би ви (като активен)

Сортиране на записи в екрана списък на по категория.

ALT + BC (по категории)

Сортиране на записи в екрана на списъка с акаунт.

ALT + BA (като акаунт)

Сортиране на записи в екрана на списъка като свързан акаунт.

ALT + BL (от свързани)

Сортиране на записи в екрана на списъка с етап на продажби.

ALT + BT (като етап на продажби)

Сортиране на записи по всяко от полетата, включени във формуляра на записа.

ALT + КБ (Подреждане по)

Сортирай записите за маркетингова дейност от кампания те са.

ALT + BG (кампания)

Сортиране маркетингова дейност записи от техните състоянието на изпълнение.

ALT + си (по дейност състояние)

Обръщане на реда на сортиране, която сте избрали.

ALT + RS (обратен сортиране)

Добавяне на информация чрез колона в екрана със списък.

ALT + AC (Добавяне на колони)

Разгъване или свиване на записите в екрана на списъка.

ALT + E (Разгъване/свиване)

Изберете как да покажете навигационния екран.

ALT + N (навигация)

Изберете как да се покаже екранът за четене.

ALT + НЧ (екран за четене)

Изберете как да се покаже лентата на задачите.

ALT + ТБ (Лента на задачите)

Отворете прозореца на напомняне за записите, осветени в екрана на списъка.

ALT + M (прозорец за напомняния)

Отворете записи, осветени в екрана на списъка в нов прозорец или прозорец.

ALT + НА (Отваряне в нов прозорец)

Затворете всички прозорци на допълнителни.

ALT + CA (затворете всички елементи)

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации в раздела "отчети"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на отчет, който сте персонализирали и записали.

ALT + S (записани отчети)

Отваряне на отчет на акаунти.

ALT + (акаунти)

Отваряне на отчет на бизнес контакти.

ALT + B (бизнес контакти)

Отваряне на отчет на потенциални клиенти.

ALT + L (води)

Отваряне на отчет за възможности.

ALT + O (възможности)

Отворете отчет за продажби на клиентите си най-печеливши.

ALT + TC (Топ клиенти)

Отворете отчет за продажби на вашите най-продавани продукти.

ALT + TP (Топ продукти)

Отворете отчет за продажби в списъка с контакти, които са посочени най-бизнес за вашата фирма.

ALT + н (най-добри препращащи)

Отворете отчет за продажби на клиентите си неактивен.

ALT + център за данни (неизползвани клиенти)

Отваряне на маркетингова отчет.

ALT + M (маркетинг)

Отваряне на отчет на бизнес проекти.

ALT + P (бизнес проекти)

Отваряне на отчет на задачи от проект.

ALT + TA (задачи от проект)

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации в раздела притурки

За да направите това

Натиснете

Добавяне на притурка " продажби " към вашата работна област или табло.

ALT + S (продажби)

Добавяне на притурка за маркетинг към вашата работна област или табло

ALT + M (маркетинг)

Добавяне на притурка " Управление на проекти " към вашата работна област или табло

ALT + P (зауправление на проекти)

Добавете притурката Скорошните елементи към работна област или табло

ALT + G (Общи)

Обновяване на данните в притурките за всички

ALT + R (обновяване)

Най-горе на страницата

Business Contact Manager клавишни комбинации в Outlook

Някои от клавишни комбинации за Business Contact Manager за Outlook се показват в "поща" екран на Microsoft Outlookза четене. Клавишните комбинации са на лентата, в раздела Начало , в групата бизнес .

За да направите това

Натиснете

Добавете имейл адреса в осветената съобщение до Business Contact Manager за Outlook като партньор, бизнес контакт или персонализиран тип запис.

ALT + BC (Създаване на запис)

Настройване на имейл свързване и следене за всички или някои от имейл адресите в осветената имейл съобщение.

ALT + BL (свързването и следенето)

Добавяне на маркирания елемент на Outlook към хронологията на комуникация на записа.

ALT + бразилски (връзка към запис)

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×