Качете локално съдържание в SharePoint Online с помощта на кратки команди на PowerShell

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележки: 

 • 10 януари 2018

 • Инструмент за миграция на SharePoint сега е на разположение, за да опростите процеса на миграция. Този нов инструмент предоставя съветник, като опит да ви преведе през процеса на миграция или библиотеки с документи на SharePoint локално или вашия локален файлови дялове и да ги преместите в SharePoint или OneDrive в Office 365. Той е достъпен за всички потребители на Office 365.

 • За да изтеглите инструмента, отидете тук: Инструмент за миграция на SharePoint

Важно: В момента Инструментът за миграция на SharePoint не е налично за потребители на Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай.
Това е стъпка по стъпка как да използвате кратките команди на SharePoint Online за миграция на PowerShell за мигриране на съдържанието от локално споделяне на файлове в Office 365.

Кратки команди на SharePoint Online миграция PowerShell са предназначени да преместите локално съдържание от файлови дялове. Изисква минимални CSOM повиквания, то осигурява Azure BLOB хранилище на временно да мащаб на търсенето на големи миграция на съдържание на данни.

Ето стъпките за използване на powershell SPO миграция да качите вашите локални данни в SharePoint Online:

Стъпка 1: Инсталирайте обвивката на SharePoint Online за управление.

Стъпка 2: Настройка на вашата работна директория

Стъпка 3: Определяне на местоположения и идентификационни данни

Стъпка 4: Създаване на ново съдържание пакет от локално споделяне на файлове

Стъпка 5: Конвертиране на съдържание пакет за вашия целеви сайт

Стъпка 6: Изпращане на съдържание за импортиране

Стъпка 7: Обработка и наблюдение SPO мигрирането (по желание)

Предварителни изисквания

 • Поддържани операционни системи: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Забележка: Разрешения: Трябва да сте администратор на колекцията от сайтове на сайта, които са насочени към.

Преди да започнете

Стъпка 1: Инсталиране на обвивката на SharePoint Online за управление

Първата стъпка е да инсталирате обвивката за управление на SharePoint Online.

 1. Деинсталирайте всички предишни версии на обвивката за управление на SharePoint Online.

 2. Инсталирайте от тук: SharePoint обвивката за управление.

 3. Отворете SharePoint обвивката за управление и изберете Изпълнявай като администратор.

Върнете се в началото

Стъпка 2: Настройка на вашата работна директория

Преди да започнете процеса на миграция, трябва да настроите вашата работна директория чрез създаване на две празни папки. Тези папки, за да не изискват много място на диска, тъй като те ще съдържа само XML.

 1. Създаване на пакет на временен папка.

 2. Създаване на крайния пакет папка.

Върнете се в началото

Стъпка 3: Определяне на местоположения и идентификационни данни

В тази стъпка трябва да се идентифицират вашите местоположения и идентификационните данни, включително местоположението на вашите файлове източници, целевите файлове и уеб местоположение.

На вашия локален компютър Отворете обвивката за управление на SharePoint Online. Изпълнете следните команди заместване на стойностите.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Върнете се в началото

Стъпка 4: Създаване на ново съдържание пакет от локално споделяне на файлове

В тази стъпка ще създадете нов пакет миграция от споделяне на файлове. За да създадете съдържание пакет от споделяне на файлове, командата New-SPOMigrationPackage чете списъка на съдържанието, насочени от източник на пътя и ще генерира XML да извършите мигрирането.

Следните параметри са необходими, освен ако маркирани по желание:

 • SourcefilesPath: точки на съдържание, които искате да мигрирате

 • OutputPackagePath: сочи към вашата временна папка

 • TargetWebUrl: точка до вашия уеб сайт на местоназначение

 • TargetDocumentLibraryPath: посочете библиотеката с документи в уеб.

 • IgnoreHidden: опция, за да пропуснете скритите файлове (по желание)

 • ReplaceInvalidCharacters: ще определи колички знаци, когато е възможно (по желание)

Пример:

Този пример показва как да създадете нов пакет от споделяне на файлове, пренебрегва скритите файлове и заместване на неподдържани знаци в име на файл/папка.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Върнете се в началото

Стъпка 5: Конвертиране на съдържание пакет за вашия целеви сайт

След като сте създали съдържание пакета, използвайте командата ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage за преобразуване на xml, генерирани във вашата временна папка. Той записва нов набор от целевите миграция пакет на файловете с метаданни към целевата директория. Това е окончателния пакет.

Забележка: Целеви сайт колекция администраторски идентификационни данни се използват за събиране на данни, за да се свържете към колекцията от данни.

Има шест необходимите параметри за въвеждане (другите са по избор

 • ParallelImport: Кажете инструмент, за да оптимизирате производителността с помощта на паралелни нишки.

 • SourceFiles: сочи към директория мястото, където съществуват на пакета файлове източници на съдържание

 • SourcePackagePath: точки в папката за временни пакет

 • OutputPackagePath: точки в папката за крайния пакет

 • Идентификационни данни: SPO идентификационни данни, който има администраторски права за сайта местоназначение

 • TargetWebU rl: посочете местоназначение уеб

 • TargetDocumentLibraryPath: пътя към вашата целева библиотека

Пример:

Този пример показва как да конвертирате пакет на целевите един чрез търсене на данни в целевата колекция. Тя използва параметъра – ParallelImport да разшири технически показатели на мигрирането на споделяне на файл.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Върнете се в началото

Стъпка 6: Изпращане на съдържание за импортиране

В тази стъпка командата Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit създава нова задача за мигриране в целевата колекция и след това връща GUID, представляващо JobID. Тази команда ще качите източник на шифровани файлове и манифести в временен blob хранилище на Azure по проекти.

Има четири необходимите параметри за въвеждане (другите са по избор):

 • TargetwebURL: Точки в интернет на местоназначението

 • SourceFilesPath: Точки на файлове за импортиране

 • SourcePackagePath: Сочи към крайния явно на файлове за импортиране

 • Идентификационни данни: SharePoint Online идентификационните данни, които имат права на администратор на колекция от сайтове за сайта местоназначение

Пример 1:

Този пример показва как да изпратите пакет данни, за да създадете нова задача за мигриране.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Пример 2:

Този пример показва как да изпратите пакет данни за създаване на нови миграция работни места за паралелни импортиране.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

За всеки подаден проект Invoke кратката команда връща тези свойства като част от проект:

 • JobId: ИД на проекта в SPO

 • ReportingQueueUri: SPO Azure опашката, който съхранява съобщения в реално време хода на миграция.

 • Шифроване: Ключ за шифроване и метод, използвана по време на качване на съдържанието на Azure. Това е необходимо, когато дешифриране опашка на съобщенията и импортиране на регистрационните файлове.

Ако използвате собствен Azure съхранение акаунт, след това използвайте Набор SPOMigrationPackageAzureSource и Подай SPOMigrationJob да качите съдържание във вашето място за съхранение.

Върнете се в началото

(По желание) Стъпка 7: Обработка и наблюдение SPO мигрирането

След представянето на проекта, само Azure и SPO са взаимодействие да извличате и мигриране на съдържанието в местоназначението. Този процес се основава на задание за таймер, което означава, че е в режим на изчакване за първи дошъл принципа. Това не пречи други работни места, да се намират в опашката по един и същ човек.

Има възможностите на 1 минута закъснение, ако няма други работни места изпълнява.

Проверка на състоянието на задание

Можете да проверите състоянието на вашата работа, като прегледате реално време актуализациите, публикувани на опашката Azure съхранение акаунт с помощта на Encryption.EncryptionKey, върнати в стъпка 6.

Преглед на регистрационните файлове

Ако използвате собствен Azure съхранение акаунт, можете да потърсите в явни контейнера в хранилището на Azure регистрационните файлове на всичко, което се е случило. На този етап вече е безопасно да изтриете тези контейнери, ако не искате да ги запазите като резервно копие в Azure.

Ако са възникнали грешки или предупреждения, ще се създаде .err и .wrn файлове в явни контейнер.

Ако използвате временно Azure съхранение, създадена от Invoke SPOMigrationEncryptUploadSubmit в стъпка 6, регистрационния файл на импортирането на URL адрес може да се получи като дешифрирате Azure опашка съобщение с "Събитие" стойност "JobLogFileCreate". С регистрационния файл на импортирането на URL адрес можете да изтеглите регистрационния файл и да го дешифрирате с един и същ ключ за шифроване, като върнати в стъпка 6.

Върнете се в началото

Скриптов сценарии за повторна употреба

По-долу е примерен скрипт, можете да използвате, който включва изпълнете стъпките от определяне на местоположения и идентификационни данни в подаването на данните ви пакет, за да създадете нова задача за мигриране.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Документи"

$cred = get-идентификационни данни $userName

Нов SPOMigrationPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - OutputPackagePath $packagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary - IgnoreHidden - ReplaceInvalidCharacters

# Конвертирай пакет на целевите един чрез търсене на данни в целевата колекция

$finalPackages = ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $packagePath - OutputPackagePath $spoPackagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary-идентификационни данни, които $ CRED

# Подаване на пакет данни, за да създадете нова задача за мигриране

$job = извикате SPOMigrationEncryptUploadSubmit - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $spoPackagePath-идентификационни данни, които $cred - TargetWebUrl $targetWebUrl

Този пример ви показва как да получите Върнатият информация на работа, която се предоставя под формата на GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Този пример ви показва как да получите $job. ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Този пример показва как да получаване на ключ за шифроване и връщане извадката.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Важно: Всички съобщения, които са шифровани на опашката. Ако искате да прочетете от ReportingQueue, трябва да имате EncryptionKey.

Най-добрите практики и ограничения

Описание

Препоръка

Размер на пакет

10-20 ГБ

Използвайте – ParallelImport параметър за миграция на споделяне на файл, който автоматично ще се разделят голям пакет на по-малки.

Размер на файла

2 ГБ

Целеви размер

Целеви сайт трябва да остане които не са достъпни за потребители, докато мигрирането завърши

Ограничения за SharePoint Online

SharePoint Online и OneDrive за бизнеса: софтуер и граници SharePoint Online: софтуерни и ограничения

Azure ограничения

Ресурс

По подразбиране/граница

ТБ на акаунт за съхранение

500 ТБ

Максимален размер на единичен blob контейнер, таблица или опашка

500 ТБ

Максимален брой blob контейнери, петна, файлови дялове, таблици, опашки, обекти или съобщения на акаунт за съхранение

Само граница е 500 ТБ капацитет акаунт

Целеви пропускателна способност за единична blob

До 60 МБ на втори или до 500 заявки в секунда

Сродни теми

Кратки команди за използване на Windows PowerShell за SharePoint Online и OneDrive миграция

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×