Как се коригира грешка #REF!

Как се коригира грешка #REF!

Грешката #REF! се показва, когато формулата препраща към клетка, която не е валидна. Най-често това се случва, когато клетките, към които препраща формулата, са изтрити и в тях е поставено друго съдържание.

Пример: Грешка #REF!, предизвикана от изтриване на колона

Следващият пример използва формулата =SUM(B2;C2;D2) в колона E.

Формула, която използва явни препратки към клетка, като напр. =SUM(B2;C2;D2), може да доведе до грешка #REF!, ако колона е изтрита.

Ако изтриете колона B, C или D, това ще доведе до грешка #REF!. Да изтрием колона C (Продажби 2007). Сега формулата показва =SUM(B2;#REF!;C2). Когато използвате явни препратки към клетки, както в този пример (препратка към всяка клетка поотделно, разделени с точка и запетая), и изтриете ред или колона, към които препращате, Excel не може да разреши проблема и връща грешка #REF!. Това е основната причина, поради която не е препоръчително във функциите да се използват явни препратки към клетки.

Пример за грешката #REF!, предизвикана от изтриване на колона

Решение

  • Ако случайно сте изтрили редове или колони, можете веднага да щракнете върху бутона "Отмени" в лентата с инструменти за бърз достъп (или да натиснете CTRL+Z), за да ги възстановите.

  • Променете формулата, така че да използва препратка към диапазон, вместо отделни клетки, например =SUM(B2:D2). Сега може да изтриете която и да е колона в диапазона за сумиране, а Excel автоматично ще коригира формулата. Можете също да използвате =SUM(B2:B5) за сумиране на редове.

Пример: VLOOKUP с препратки към грешен диапазон

В следващия пример =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE) ще върне грешка #REF!, защото търси стойност за връщане от колона 5, но диапазонът в препратката е A:D, което е само 4 колони.

Пример за формула VLOOKUP с неправилен диапазон.  Формулата е =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE).  Няма петата колона в диапазона на VLOOKUP, така че 5 води до грешка #REF!.

Решение

Увеличете диапазона или намалете стойността за колоните за търсене, така че да съответства на диапазона на препратката. =VLOOKUP(A8;A2:E5;5;FALSE) би бил валиден диапазон на препратката, както и =VLOOKUP(A8;A2:D5;4;FALSE).

Пример: INDEX с грешна препратка към ред или колона

В този пример формулата =INDEX(B2:E5;5;5) връща грешка #REF!, защото диапазонът за INDEX е 4 реда с по 4 колони, а формулата иска да върне това, което е в 5-ия ред и 5-та колона.

Пример за формула INDEX с невалидна препратка към диапазон.  Формулата е =INDEX(B2:E5;5;5), но обхватът е само 4 реда на 4 колони.

Решение

Променете препратките към редове или колони, така че да са в диапазона за търсене на функцията INDEX. =INDEX(B2:E5;4;4) ще върне валиден резултат.

Пример: Препратка към затворена работна книга с INDIRECT

В следващия пример функцията INDIRECT се опитва да използва препратка към работна книга, която е затворена, и това води до грешка #REF!.

Пример за грешката #REF!, предизвикана от неявна препратка към затворена работна книга.

Решение

Отворете работната книга, към която има препратка

Проблеми с OLE/DDE

Ако сте използвали връзка за свързване и вграждане на обекти (OLE), която връща грешка #REF!, стартирайте програмата, към която се обръща връзката.

Забележка: OLE е технология, която можете да използвате, за да споделяте информация между програми.

Ако сте използвали тема за динамичен обмен на данни (DDE), която връща грешка #REF!, проверете дали препращате към правилната тема.

Забележка: DDE е установен протокол за обмен на данни между базирани на Windows програми на Microsoft.

Проблеми с макроси

Ако макрос влезе във функция на работния лист, която препраща към клетка над функцията, а клетката, която съдържа функцията, е в ред 1, функцията ще върне #REF!, защото няма клетки над ред 1. Проверете функцията, за да видите дали не съдържа аргумент, който препраща към невалидна клетка или диапазон от клетки. Може да се наложи да редактирате макроса в редактора на Visual Basic (VBE).

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×