Как се коригирате грешка #VALUE! във функцията IF

IF е една от най-гъвкавите и популярни функции в Excel и често се използва няколко пъти в една и съща формула, както и в комбинация с други функции. За съжаление, поради сложността, с която може да бъдат изградени инструкциите IF, доста често е възможно да възникне грешката #VALUE!. Обикновено можете да отстраните грешката, като добавите специфични функции за обработване на грешки, като например ISERROR, ISERR или IFERROR, във вашата формула.

Проблем: Аргументът препраща към грешни стойности

Когато има препратка към клетка с грешна стойност, функцията IF показва грешката #VALUE!.

Решение: Можете да използвате всяка от формулите за обработване на грешки, като например ISERROR, ISERR или IFERROR, заедно с IF. Темите по-долу обясняват как да използвате IF, ISERROR и ISERR или IFERROR във формула, когато вашият аргумент препраща към грешни стойности.

Забележки: 

  • Функцията IFERROR беше въведена в Excel 2007 и е за предпочитане пред ISERROR или ISERR, тъй като не изисква съставянето на многословни формули. С функциите ISERROR и ISERR формулата се изчислява два пъти – веднъж, за да се види дали съдържа грешка, и втори път, за да се върне резултатът й. IFERROR изчислява само веднъж.

  • =IFERROR(Формула;0) е много по-добре от =IF(ISERROR(Формула;0;Формула))

Проблем: Синтаксисът е грешен

Ако синтаксисът на функция не е съставен правилно, може да върне грешката #VALUE!.

Решение: Уверете се, че сте съставили синтаксиса правилно. Ето пример на добре съставена формула, която влага функция IF в друга функция IF, за да изчисли удръжки на базата на нивото на дохода.

=IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%))

Пример за добре изградена команда IF

На обикновен български това означава – ако (IF) стойността в клетка E2 е по-малка от 31 500, тогава стойността да се умножи с 15%. Но ако (IF) не е, да се провери дали стойността е по-малка от 72 500. Ако (IF) е така, да се умножи с 25%, в противен случай да се умножи с 28%.

За да използвате IFERROR със съществуваща формула, просто оградете завършената формула с IFERROR:

=IFERROR(IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%));0)

С прости думи, тази формула означава: ако (IF) която и да е част от първоначалната формула доведе до грешка, да се покаже 0, в противен случай да се върне резултатът от инструкцията IF. Някои хора пишат формулите си така, че обработката на грешки да започне веднага, макар че това не е добра практика, тъй като манипулаторът на грешки ще потисне възможните грешки и няма да разберете дали формулата ви работи правилно, или не. Ако трябва да добавите обработване на грешки, най-добре е да го направите, след като се уверите, че формулата ви работи правилно.

Забележка: Стойностите за оценяване във формулите не трябва да съдържат запетаи. Ако добавите запетаи, функцията IF ще се опита да използва стойностите като аргументи и Excel ще изведе грешка. От друга страна процентните множители имат символа %. Това показва на Excel, че искате тези стойности се възприемат като проценти. В противен случай ще трябва да ги въведете като техни действителни процентни стойности, например "E2*0,25".

Съобщение на Excel, когато добавите запетая към стойност

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Вж. също

Коригиране на грешка #VALUE!

IF функция

IFERROR функция

Функции IS

IFS функция (Office 365 или Excel 2016 или по-нова версия)

IF функция – вложени формули и избягване на капани

Видео: Вложени функции IF

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Всички функции на Excel (по азбучен ред)

Всички функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×