Как да одитира вайкам потребители в мрежи, свързани към Office 365

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Yammer мрежа на вашата фирма може да има потребители, които вече не работят за вашата фирма. Или някои Yammer потребители може да се влезете със своя имейл и парола защото те нямат съответната сметка за Office 365 . За да анализира такива ситуации и предприемат действия, да одит вайкам потребителите. Това включва експортиране на списъка на вайкам потребителите, намиране на състоянието на тези Yammer потребители в Office 365 и анализ на резултатите и предприемане на действия.

В допълнение към одита Yammer потребители, може да искате да разберете повече за как вайкам услугата могат да бъдат безпроблемно управлявани от Office 365. Например можете да управлявате хленча потребителите през целия им жизнен цикъл от Office 365 и наложат office 365 идентичност за вайкам потребители.

Експортиране на списъка от потребители вайкам

Преди да можете да изпълните скрипта одит, създавате входен файл, който съдържа списък на акаунти за скрипт да използвате. Създавате Входният файл с помощта на функцията за Експортиране на потребители в Yammer.

 1. В Yammer, в левия прозорец изберете администратор > Управление на потребители.

  Вайкам администратор меню с потребителски управление higlighted
 2. На страницата на Поканите потребители в левия прозорец изберете Експортиране на потребителите.

  Вайкам експортиране потребители меню
 3. На страницата експортиране на потребители изберете експортиране на всички потребителии след това изберете експортиране.

  Хленча опции за експортиране на потребителите - всички потребители за износ или експортирате всички потребители от (дата)
 4. Запишете експортирания файл. Файлът е записан като компресиран файл с разширение .zip файл.

 5. Отидете на местоположението, където сте записали компресирания файл и го разширява.

  Забележка: Има няколко файлове, които се съдържат в компресирания файл. Трябва само файл с име users.csv.

Намери състоянието на вайкам потребителите в Office 365

 1. Инсталирайте и конфигурирайте Модул на Azure Active Directory за Windows PowerShell. За инструкции за това, Прочетете следния документ: Azure АД помогне.

 2. Копирайте следния примерен код, го поставете в текстов редактор като Notepad и след това запишете файла като UserMatchToAzureAD.ps1.

  Чувствайте се свободни да го промените да се задоволят нуждите на вашата организация.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select
  userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. От Модул на Azure Active Directory за Windows PowerShell заповядвам прозорец изпълнете командата както в примера по-долу, минаваща на входния файл, изнесени от Yammer и местоположението на файла продукция.

  Пример за използване:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  За повече информация как да изпълните скрипта погледнете на PS1 файла по-горе.

Анализира резултатите и предприемане на действия

 1. Отворете резултат CSV файла и филтрира всички редове, които показват exists_in_azure_ad колоната като FALSE.

  Всеки от тях са сметките, които съществуват в Yammer, но не в Office 365 / Azure AD. За всеки от тях да реши дали трябва да:

  • Прекрати потребителския акаунт в вайкам, ако потребителят не трябва да имат достъп.

  • Създаване на потребител в Office 365 / Azure AD.

 2. След като попълните тези операции, ви препоръчваме да изпълнявате тези стъпки отново от самото начало да потвърди всички потребители вече са открити в Office 365 и Azure AD.

Ако вие сте налагане на Office 365 идентичност тогава след пълен одит може да искате да разгледа logging на разстояние от всички текущи потребители, така че можете да бъдете сигурни, че всеки е сега влезете с техните идентификационни данни за Office 365 а не използват кешираните идентификационни данни. Ако решите да направите това, гарантира, че това е съобщен на вашите потребители. Повече информация в прилагане на office 365 идентичност за вайкам потребители.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×