Как да направите картината прозрачна

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това са стъпките, за да направите картината прозрачна:

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината.

Този процес е показан във видеото. За повече информация за тази процедура и за другите методи, щракнете върху заглавието на процедура по-долу я разгънете, за да видите подробностите.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
Демонстрация на една минута

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Важно е пропорциите на фигурата да са същите като тези на изображението, което искате да добавите в нея. Ако пропорциите на картината и фигурата се различават, картината ще е несиметрична.

 3. Премахнете контура на фигурата, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху бутона Контур, който се появява. В галерията, която се отваря, изберете Без контур.

 4. Щракнете отново с десния бутон върху фигурата и после върху Форматиране на фигура.

  Екранът Форматиране на фигура се отваря.

 5. В екрана Форматиране на фигура, под Запълване щракнете върху Запълване с картина или текстура.

  Бутон ''Запълване с картина или текстура'' в екран ''Форматиране на картина''

 6. Щракнете върху бутона Файл. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, преместете плъзгача Прозрачност (или въведете число в полето до плъзгача) в екрана Форматиране на фигура, за да регулирате картината, както желаете.

  Плъзгач "Прозрачност" в екран "Форматиране на картина"

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване под плъзгача за прозрачност.

Забележка:  Ако използвате PowerPoint, можете да направите картината прозрачна и да я използвате като фон на слайд.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се панелът Форматиране на фигура.

 4. В панела, отворете раздела Попълване.

 5. Изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Ако искате възможност да направите картината прозрачна, без да се налага да използвате фигура, отидете в нашето поле за предложения и гласувайте за това, така че продуктовият екип на PowerPoint да разбере.

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това е процесът, за да направите картината прозрачна:

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината.

Този процес е показан във видеото. За повече информация за тази процедура и за другите методи, щракнете върху заглавието на процедура по-долу я разгънете, за да видите подробностите.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
Демонстрация на една минута

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: С все още избраната фигура, в раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура и след това изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно (или въведете число в полето до плъзгача), за да регулирате картината, както желаете.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване над плъзгача за прозрачност.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 4. В диалоговия прозорец, в секцията Запълване изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това са стъпките, за да направите картината прозрачна:

 1. Начертайте фигура

 2. Запълнете я с картина

 3. Коригирайте прозрачността на картината

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

Вмъкнете картина във фигура с точния размер, който искате, и след това регулирайте прозрачността й:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: В раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура, след което изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно (или въведете число в полето до плъзгача), за да регулирате картината, както желаете.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете върху картината, в която искате да създадете прозрачни области.

 2. В Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Ново оцветяване.

  Разделът "Инструменти за картини"

 3. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и след това щракнете върху цвета в картината или изображението, който искате да направите прозрачен.

  Забележки: 

  • Опцията Задай прозрачен цвят е налична за растерни картини, които все още не са прозрачни, и някои графични колекции.

  • Не можете да създадете прозрачна област в анимирани GIF картини. Можете обаче да промените прозрачността в програма за редактиране на анимирани GIF файлове и след това да вмъкнете файла в своя документ на 2007 Microsoft Office system.

  • Можете да направите повече от един цвят прозрачен в картина в друга програма за редактиране на изображения, да запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и след това да вмъкнете файла във вашия документ на Издание на Office 2007.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 4. В диалоговия прозорец, в секцията Запълване изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

 1. Изберете картината или обекта, чиято прозрачност искате да промените.

 2. Изберете раздела Picture Format (Формат на картината) или Shape Format (Формат на фигурата) и след това изберете Transparency Бутонът "Прозрачност" в раздела "Формат на картината" на лентата (Прозрачност).

  Появява се галерия с готови опции за прозрачност.

  Предварително зададени опции за прозрачност на картината

 3. Изберете една от готовите опции или изберете Picture Transparency Options (Опции за прозрачност на картината) най-долу, за да видите по-подробни варианти за избор.

 4. В екрана Format Picture (Форматиране на картина) или Format Shape (Форматиране на фигура), в раздела Picture (Картина) отворете секцията Picture Transparency (Прозрачност на картината).

 5. Плъзнете плъзгача за прозрачност надясно, за да зададете точно процента на прозрачност, който желаете, или задайте стойност за процента в полето.

  Плъзгачът за прозрачност в екрана "'Форматиране на картина"

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Можете да направите един цвят в картината прозрачен, за да скриете част от картината или да създадете ефект на слоеве. Прозрачните области в картините са със същия цвят като хартията, на която ги отпечатвате. При показване в електронен вид, например на уеб страница, прозрачните области са със същия цвят като фона.

 1. Изберете картината, в която искате да промените прозрачността на даден цвят.

 2. В раздела Формат на картината изберете Цвяти след това изберете Задай прозрачен цвят.

 3. В картината или изображението щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Забележка: Можете да направите прозрачен само един цвят в картината. Области, които изглеждат едноцветни (например синьо небе), в действителност може да представляват набор от леки цветови нюанси. Следователно, избраният от вас цвят може да се появява само в малка област и в някои картини може да е трудно да видите ефекта на прозрачност.

 1. Изберете картината или обекта, чиято прозрачност искате да промените.

 2. Изберете раздела Форматиране на картина или Форматиране на фигура.

 3. Плъзнете плъзгача Прозрачност надясно за да зададете точно процента на прозрачност, който желаете.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен, за да скриете част от картината или да създадете ефект на слоеве. Прозрачните области в картините са със същия цвят като хартията, на която ги отпечатвате. При показване в електронен вид, например на уеб страница, прозрачните области са със същия цвят като фона.

 1. Изберете картината, в която искате да промените прозрачността на даден цвят.

 2. В раздела Форматиране на картина щракнете върху Преоцветяванеи след това изберете Задай прозрачен цвят.

 3. В картината или изображението щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Забележка: Можете да направите прозрачен само един цвят в картината. Области, които изглеждат едноцветни (например синьо небе), в действителност може да представляват набор от леки цветови нюанси. Следователно, избраният от вас цвят може да се появява само в малка област и в някои картини може да е трудно да видите ефекта на прозрачност.

В Office Online не можете да направите картината прозрачна.

Вж. също

Добавяне на фон или воден знак към слайдове

Премахване на фона на картина

Промяна на яркостта, контраста или рязкостта на картина

Промяна на цвета на картина

Прилагане на художествен ефект към картина

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×