Как да направите картината прозрачна

Бърз начин да направите картина прозрачна в Office е да използвате Замъгляване:

 1. Изберете картината.

 2. В раздела Инструменти за картини – Формат на лентата с инструменти изберете Цвят Бутон "Цвят" в раздела "Формат" от "Инструменти за картини" на лентата в Office . Под Ново оцветяване изберете Замъгляване. (Това е четвъртата опция отляво на първия ред под Ново оцветяване.)

Не можете фино да настроите степента на замъгляване, но получавате изсветлена картина с няколко щраквания. За по-сложен процес, който ви позволява да направите фина настройка на прозрачността, прочетете процедурите по-долу.

В Office 2013 и Office 2016 можете да направите картината прозрачна, като нарисувате фигура, запълните фигурата с картината и след това настроите нивото на прозрачност на картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на фигура с картина

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Важно е пропорциите на фигурата да са същите като тези на изображението, което искате да добавите в нея. Ако пропорциите на картината и фигурата се различават, картината ще е несиметрична.

 3. Премахнете контура на фигурата, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху бутона Контур, който се появява. В галерията, която се отваря, изберете Без контур.

 4. Щракнете отново с десния бутон върху фигурата и после върху Форматиране на фигура.

  Екранът Форматиране на фигура се отваря.

 5. В екрана Форматиране на фигура, под Запълване щракнете върху Запълване с картина или текстура.

  Бутон ''Запълване с картина или текстура'' в екран ''Форматиране на картина''

 6. Щракнете върху бутона Файл. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, преместете плъзгача Прозрачност в екрана Форматиране на фигура, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзгач "Прозрачност" в екран "Форматиране на картина"

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване под плъзгача за прозрачност.

Забележка:  Ако използвате PowerPoint, можете да направите картината прозрачна и да я използвате като фон на слайд.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

В Office 2010 можете да направите картина прозрачна с помощта на запълване на фигура с картина или можете да направите прозрачен един цвят в картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на форма с картина

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: С все още избраната фигура, в раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура и след това изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване над плъзгача за прозрачност.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

В Office 2007 можете да направите картина прозрачна с помощта на запълване на фигура с картина или можете да направите прозрачен един цвят в картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на форма с картина

Вмъкнете картина във фигура с точния размер, който искате, и след това регулирайте прозрачността й:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява. Начертайте фигурата над картината, която вмъкнахте в стъпка 1.

 2. Начертайте фигурата в документа.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: В раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура, след което изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете върху картината, в която искате да създадете прозрачни области.

 2. В Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Ново оцветяване.

  Разделът "Инструменти за картини"

 3. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и след това щракнете върху цвета в картината или изображението, който искате да направите прозрачен.

  Забележки: 

  • Опцията Задай прозрачен цвят е налична за растерни картини, които все още не са прозрачни, и някои графични колекции.

  • Не можете да създадете прозрачна област в анимирани GIF картини. Можете обаче да промените прозрачността в програма за редактиране на анимирани GIF файлове и след това да вмъкнете файла в своя документ на 2007 Microsoft Office system.

  • Можете да направите повече от един цвят прозрачен в картина в друга програма за редактиране на изображения, да запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и след това да вмъкнете файла във вашия документ на Издание на Office 2007.

Съвет:  Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Ако имате коментари или предложения относно тези функции, ги споделете във форума UserVoice за Office.

Вж. също

Промяна на яркостта, контраста или рязкостта на картина

Промяна на цвета на картина

Прилагане на художествен ефект към картина

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×