Какво се случва с моите данни и достъп, когато срокът на моя абонамент за Office 365 за фирми изтече?

Ако срокът на вашия абонамент за Office 365 свърши – или защото срокът му изтича, или защото решите да го отмените – достъпът ви до услугите, приложенията и клиентските данни на Office 365 преминават през няколко състояния, преди абонаментът да бъде напълно изключен, т.е. осигуряването му да бъде прекратено. Ако сте запознати с тези етапи, ще бъдете по-добре подготвени да върнете абонамента си в активно състояние, преди да е станало твърде късно, или – ако напускате Office 365 – да архивирате своите данни, преди да бъдат изтрити завинаги.

Office 365 за фирми: Жизнен цикъл на абонамента

Следващата графика показва какво можете да очаквате, когато изтече срокът на платен абонамент за Office 365 за фирми.

Графика, показваща трите фази, през които преминава абонамента за Office 365 за фирми,след като изтече: изтекъл, дезактивиран и неосигурен.

Забележка : Какво представляват "клиентските данни"? Към клиентските данни, както е определено в условията за онлайн услуги на Microsoft, спадат всички данни, включително целия текст, звук или файлове с изображения, които са предоставени на Microsoft от или от името на клиента по време на използването на услугите на Office 365 от клиента. За да научите повече за защитата на клиентските данни в Office 365, вижте центъра за сигурност на Microsoft Online Services.

В тази статия:

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Какво се случва, след като срокът на абонамента ми изтече?

Какво се случва, ако отменя абонамент?

Какво се случва, ако абонаментът ми е дезактивиран в средата на срока на абонамента?

Какво се случва, когато срокът на изпробването свърши?

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Докато абонаментът е активен, вие и вашите крайни потребители имате нормален достъп до своите данни, услугите на Office 365, като например имейл и OneDrive за бизнеса, и приложенията на Office. Като администратор на Office 365, ще получите поредица от известия по имейла и в центъра за администриране на Център за администриране на Office 365, когато абонаментът ви наближи датата на изтичане на срока.

Преди абонаментът действително да достигне датата на изтичане на срока, имате няколко възможности:

 • Подновяване на абонамента.   

  • Ако автоматичното подновяване вече е включено, не е необходимо да предприемате никакви действия, за да го подновите. Абонаментът ви ще се поднови автоматично на датата за автоматичното подновяване и ще бъдете таксувани за допълнителна година или месец в зависимост от вашата текуща честота на плащане. Ако по някаква причина сте изключили автоматичното подновяване, можете винаги да включите автоматичното подновяване отново.

  • Ако сте клиент на програмата Open Volume Licensing с предплатен едногодишен абонамент, обърнете се към вашия партньор, за да закупите нов продуктов ключ за подновяване. Ще получите инструкции по имейл, за да активирате своя ключ в центъра за обслужване на корпоративно лицензиране (VLSC). За да научите как да намерите нов партньор или партньора, с когото сте работили в миналото, вижте Намиране на вашия партньор или риселър на Office 365.

  • Ако имате Office 365 Business, вижте Подновяване на Office 365 за фирми.

 • Оставяне на срока на абонамента да изтече.   

  • Ако плащате с кредитна карта или чрез фактура и не искате да подновите абонамента си, изключете автоматичното подновяване. Абонаментът ви ще изтече на датата на изтичане на срока и можете да игнорирате всички свързани с това имейл известия.

  • Ако сте клиент на програмата Open Volume Licensing, който работи с партньор, можете да позволите на абонамента ви изтече, като не предприемете никакви действия, за да го подновите.

  • Ако сте клиент на Office 365 Small Business Premium, предплатили сте за Office 365 и сте го активирали с продуктов ключ, можете да позволите на абонамента ви изтече, като не предприемете никакви действия, за да го подновите.

 • Отмяна преди изтичане на срока на абонамента.    За подробности вижте Отмяна преди края на срока.

Съвет : Можете да видите датата за автоматично подновяване на вашия абонамент на страницата "Абонаменти" в центъра за администриране на Office 365. Екранна снимка, показваща активен абонамент с включено автоматично подновяване. Показана е датата на автоматично подновяване.

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Докато абонаментът е активен, вие и вашите крайни потребители имате нормален достъп до своите данни, услугите на Office 365, като например имейл и OneDrive за бизнеса, и приложенията на Office. Като администратор на Office 365, ще получите поредица от известия по имейла и в центъра за администриране на Център за администриране на Office 365, когато абонаментът ви наближи датата на изтичане на срока.

Преди абонаментът действително да достигне датата на изтичане на срока, имате няколко възможности:

 • Подновяване на абонамента.   

  • Ако автоматичното подновяване вече е включено, не е необходимо да предприемате никакви действия, за да го подновите. Абонаментът ви ще се поднови автоматично на датата за автоматичното подновяване и ще бъдете таксувани за допълнителна година или месец в зависимост от вашата текуща честота на плащане. Ако по някаква причина сте изключили автоматичното подновяване, можете винаги да включите автоматичното подновяване отново.

  • Ако сте клиент на програмата Open Volume Licensing с предплатен едногодишен абонамент, обърнете се към вашия партньор, за да закупите нов продуктов ключ за подновяване. Ще получите инструкции по имейл, за да активирате своя ключ в центъра за обслужване на корпоративно лицензиране (VLSC). За да научите как да намерите нов партньор или партньора, с когото сте работили в миналото, вижте Намиране на вашия партньор или риселър на Office 365.

  • Ако имате Office 365 Business, вижте Подновяване на Office 365 за фирми.

 • Оставяне на срока на абонамента да изтече.   

  • Ако плащате с кредитна карта или чрез фактура и не искате да подновите абонамента си, изключете автоматичното подновяване. Абонаментът ви ще изтече на датата на изтичане на срока и можете да игнорирате всички свързани с това имейл известия.

  • Ако сте клиент на програмата Open Volume Licensing, който работи с партньор, можете да позволите на абонамента ви изтече, като не предприемете никакви действия, за да го подновите.

  • Ако сте клиент на Office 365 Small Business Premium, предплатили сте за Office 365 и сте го активирали с продуктов ключ, можете да позволите на абонамента ви изтече, като не предприемете никакви действия, за да го подновите.

 • Отмяна преди изтичане на срока на абонамента.    За подробности вижте Отмяна преди края на срока.

Съвет : Можете да видите датата за автоматично подновяване на вашия абонамент на страницата "Абонаменти" в центъра за администриране на Office 365. Екранна снимка, показваща активен абонамент с включено автоматично подновяване. Показана е датата на автоматично подновяване.

Какви са възможностите ми, ако срокът на абонамента ми е на път да изтече?

Докато абонаментът е активен, вие и вашите крайни потребители имате нормален достъп до своите данни, услугите на Office 365, като например имейл и OneDrive за бизнеса, и приложенията на Office. Като администратор на Office 365, ще получите поредица от известия по имейла и в центъра за администриране на Център за администриране на Office 365, когато абонаментът ви наближи датата на изтичане на срока.

Преди абонаментът действително да достигне датата на изтичане на срока, имате няколко възможности:

 • Подновяване на абонамента.    Ако автоматичното подновяване вече е включено, не е необходимо да предприемате никакви действия, за да го подновите. Абонаментът ви ще се поднови автоматично на датата за автоматичното подновяване и ще бъдете таксувани за допълнителна година или месец в зависимост от вашата текуща честота на плащане. Ако по някаква причина сте изключили автоматичното подновяване, можете винаги да включите автоматичното подновяване отново.

 • Оставяне абонаментът да изтече.    Ако плащате с кредитна карта или чрез фактура и не искате да подновите абонамента си, изключете автоматичното подновяване. Абонаментът ви ще изтече на датата на изтичане на срока и можете да игнорирате всички свързани с това имейл известия.

 • Отмяна преди изтичане на срока на абонамента.    За подробности вижте Отмяна преди края на срока.

Съвет : Можете да видите датата за автоматично подновяване на вашия абонамент на страницата Абонаменти в центъра за администриране на Office 365. Екранна снимка, показваща активен абонамент с включено автоматично подновяване. Показана е датата на автоматично подновяване.

Какво ще се случи, след като срокът на абонамента ми изтече?

Ако оставите срокът на абонамента ви да изтече, абонаментът минава през няколко състояния, преди да бъде изтрит завинаги. Това ви дава време (като администратор на Office 365) да го активирате отново, ако искате да продължите услугата, или да архивирате данните си, ако решите, че вече не искате абонамента.

Ето какво можете да очаквате, когато абонаментът ви е във всяко едно от състоянията.

Състояние:    опцията "Мащабирай по документа" в раздела "Проектиране"

Какво да очаквате:      Състоянието на изтекъл срок е 30 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони. За продуктите с корпоративно лицензиране състоянието на изтекъл срок продължава 90 дни.

Какво да очаквате:      Състоянието на изтекъл срок е 30 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони. За продуктите с корпоративно лицензиране състоянието на изтекъл срок продължава 90 дни.

Какво да очаквате:    Състоянието на изтекъл срок е 30 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони.

В това състояние потребителите имат нормален достъп до портала на Office 365, приложенията на Office и услугите, като имейл и SharePoint Online. Като администратор, все още имате достъп до центъра за администриране на Office 365. Не се безпокойте – глобален администратор или администратор на фактуриране може да активира абонамента отново, след което можете да продължите да използвате Office 365. Ако не активирате повторно, трябва да архивирате данните си.

В това състояние потребителите имат нормален достъп до портала на Office 365, приложенията на Office и услугите, като имейл и SharePoint Online. Като администратор, все още имате достъп до центъра за администриране на Office 365. Не се безпокойте – глобален администратор или администратор на фактуриране може да активира абонамента отново, след което можете да продължите да използвате Office 365. Ако не активирате повторно, трябва да архивирате данните си.

В това състояние потребителите имат нормален достъп до портала на Office 365, приложенията на Office и услугите, като имейл и SharePoint Online. Като администратор, все още имате достъп до центъра за администриране на Office 365. Не се безпокойте – глобален администратор или администратор на фактуриране може да активира абонамента отново, след което можете да продължите да използвате Office 365. Ако не активирате повторно, трябва да архивирате данните си.

Състояние:    Дезактивиран

Какво да очаквате:    Ако не активирате абонамента си, докато е в състоянието на изтекъл срок, той преминава в дезактивирано състояние, което продължава 90 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони. За продуктите с корпоративно лицензиране дезактивираното състояние продължава 30 дни.

Какво да очаквате:    Ако не активирате абонамента си, докато е в състоянието на изтекъл срок, той преминава в дезактивирано състояние, което продължава 90 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони. За продуктите с корпоративно лицензиране дезактивираното състояние продължава 30 дни.

Какво да очаквате:    Ако не активирате абонамента си, докато е в състоянието на изтекъл срок, той преминава в дезактивирано състояние, което продължава 90 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони.

В това състояние достъпът ви намалява значително. Вашите потребители не могат да влизат или да получават достъп до услугите на Office 365, като имейл или SharePoint Online. Приложенията на Office евентуално преминават в режим "само за четене" на намалена функционалност и показват известия за нелицензиран продукт. Все още можете да влизате и имате достъп до центъра за администриране на Office 365, но не можете да давате лицензи на потребители. Вашите клиентски данни, включително всички потребителски данни, имейли и файлове в екипни сайтове, са достъпни само за вас и другите администратори.

Като глобален администратор или администратор на фактуриране, можете да активирате абонамента отново и да продължите да използвате Office 365, като всички ваши клиентски данни остават непокътнати. Ако решите да не активирате повторно, трябва задължително да архивирате данните си.

Като глобален администратор или администратор на фактуриране, можете да активирате абонамента отново и да продължите да използвате Office 365, като всички ваши клиентски данни остават непокътнати. Ако решите да не активирате повторно, трябва задължително да архивирате данните си.

Като глобален администратор или администратор на фактуриране, можете да активирате абонамента отново и да продължите да използвате Office 365, като всички ваши клиентски данни остават непокътнати. Ако решите да не активирате повторно, трябва задължително да архивирате данните си.

Състояние:    Неосигурен

Какво да очаквате:    Ако не активирате абонамента си, докато е в гратисен период или дезактивирано състояние, осигуряването на абонамента се прекратява.

Администраторите и потребителите вече нямат достъп до услугите или приложенията на Office, които са били предоставени с абонамента. Всички клиентски данни – от потребителските данни до документите и имейлите – се изтриват завинаги и не могат да бъдат възстановени по никакъв начин..

На този етап не можете да активирате повторно абонамента. Въпреки това, като глобален администратор или администратор на фактуриране, все още имате достъп до Център за администриране на Office 365, за да управлявате други абонаменти или да закупите нови абонаменти, които отговарят на вашите бизнес нужди.

Забележка : Добавянето на нов абонамент от същия тип като абонамент, чието осигуряване е било прекратено, не възстановява данните, свързани с абонамента с прекратеното осигуряване.

Какво се случва, ако отменя абонамент?

Предупреждение : Ако отмените абонамента си преди края на срока му, може да ви бъдат начислени такси за ранно прекратяване.

Ако прекратите абонамента си за Office 365 преди края на срока му, абонаментът прескача състоянието на изтекъл срок и преминава директно в дезактивирано състояние, което продължава 90 дни за повечето абонаменти и в повечето страни и региони. Препоръчваме ви да архивирате данните си преди отмяната, но като администратор все още имате достъп и можете да архивирате данните за вашата организация, докато абонаментът е в дезактивирано състояние. Всички клиентски данни, които изоставите, могат да бъдат изтрити след 90 дни и ще бъдат изтрити не по-късно от 180 дни след отмяната.

Ето какво да очаквате за вас и вашите потребители, ако прекратите абонамент.

 • Достъп на администраторите    Администраторите все още имат достъп до центъра за администриране на Office 365 и могат да закупят други абонаменти за Office 365, ако е необходимо. Като глобален администратор или администратор на фактуриране имате 90 дни, за да активирате абонамента отново, като всички ваши данни ще останат непокътнати.

  Достъп на администраторите    Администраторите все още имат достъп до центъра за администриране на Office 365 и могат да закупят други абонаменти за Office 365, ако е необходимо. Като глобален администратор или администратор на фактуриране имате 90 дни, за да активирате абонамента отново, като всички ваши данни ще останат непокътнати.

  Достъп на администраторите    Администраторите все още имат достъп до центъра за администриране на Office 365 и могат да закупят други абонаменти за Office 365, ако е необходимо. Като глобален администратор или администратор на фактуриране имате 90 дни, за да активирате абонамента отново, като всички ваши данни ще останат непокътнати.

 • Достъп на потребителите:     Потребителите няма да могат да използват услугите на Office 365, като OneDrive за бизнеса, или да имат достъп до клиентските данни – например имейли или документи в екипни сайтове. Приложенията на Office, като Word и Excel, накрая преминават в режим "само за четене" и намалена функционалност и показват известия "Нелицензиран продукт".

За да научите как да отмените, вижте Отмяна на абонамент за Office 365 за фирми.

За да научите как да отмените, вижте Отмяна на абонамент за Office 365 за фирми.

За да научите как да отмените, вижте Отмяна на абонамент за Office 365, поддържан от 21Vianet.

Важно : Ако искате данните на абонамента ви да бъдат изтрити, преди да свърши нормалният период в дезактивирано състояние, можете да поискате ускорено премахване на осигуряването. Когато поискате ускорено премахване на осигуряването, данните на абонамента се изтриват в рамките на 3 дни след отмяната. За да използвате ускорено премахване на осигуряването, обадете се на поддръжката на Microsoft.

Какво се случва с моя абонамент, ако пропусна плащане?

Ако плащате с чек или електронен превод на средства и пропуснете плащане, абонаментът ви ще премине директно в състоянието на изтекъл срок и ще видите текста Изтекъл срок поради неплащане на страницата "Абонаменти". Ще видите Неполучено плащане под Моята сметка.

Ако плащате с чек или електронен превод на средства и пропуснете плащане, абонаментът ви ще премине директно в състоянието на изтекъл срок и ще видите текста Изтекъл срок поради неплащане на страницата "Абонаменти". Ще видите Неполучено плащане под Моята сметка.

Ако плащате с чек или електронен превод на средства и пропуснете плащане, абонаментът ви ще премине директно в състоянието на изтекъл срок и ще видите текста Изтекъл срок поради неплащане на страницата "Абонаменти". Ще видите Неполучено плащане под Моята сметка.

Ако няма плащането в рамките на 30 дни (в повечето страни и региони), абонаментът ви ще бъде дезактивиран и потребителите ще загубят достъп до услугите на Office 365 като имейл и SharePoint Online. Приложенията на Office накрая ще преминат в режим само за четене и намалена функционалност и показват известия "Нелицензиран продукт".

За да избегнете прекъсване на услугата, следвайте инструкциите за плащане във вашата фактура. Когато получим плащането, абонаментът ви ще се върне в активно състояние.

Забележка : Ако са изминали 5 дни, откакто сте платили по фактурата си, и все още виждате Изтекъл срок поради неплащане, се обърнете към поддръжката.

Какво става, когато пробната ми версия изтече?

Когато срокът на изпробването на Office 365 за фирми свърши, няма да можете да продължите да използвате Office 365 безплатно. Имате няколко възможности:

 • Закупуване Office 365.    Когато срокът на изпробването свърши, абонаментът влиза в гратисен период, което ви дава още 30 дни (за повечето пробни версии и в повечето страни и региони) да закупите Office 365.

  За да научите как да превърнете пробен абонамент в платен, вижте Закупуване на вашата пробна версия на Office 365 за фирми.

  За да научите как да превърнете пробен абонамент в платен, вижте Закупуване на вашата пробна версия на Office 365 за фирми.

  За да научите как да превърнете пробен абонамент в платен, вижте Закупуване или изпробване на абонаменти за Office 365, поддържани от 21Vianet.

 • Удължаване на срока на изпробването.    Необходимо ви е повече време, за да оцените Office 365? В някои случаи е възможно да можете да удължите срока за изпробване.

 • Отмяна на пробната версия или оставяне срокът й да изтече.    Ако решите да не закупувате Office 365, можете да оставите вашия пробен да изтече, или да го прекратите. Не забравяйте да архивирате всички данни, които искате да запазите. Скоро след изтичането на гратисния период от 30 дни информацията за акаунта ви за изпробване и данните се изтриват завинаги.

  Отмяна на пробната версия или оставяне срокът й да изтече.    Ако решите да не закупувате Office 365, можете да оставите вашия пробен да изтече, или да го прекратите. Не забравяйте да архивирате всички данни, които искате да запазите. Скоро след изтичането на гратисния период от 30 дни информацията за акаунта ви за изпробване и данните се изтриват завинаги.

  Отмяна на пробната версия или оставяне срокът й да изтече.    Ако решите да не закупувате Office 365, можете да оставите вашия пробен да изтече, или да го прекратите. Не забравяйте да архивирате всички данни, които искате да запазите. Скоро след изтичането на гратисния период от 30 дни информацията за акаунта ви за изпробване и данните се изтриват завинаги.

Забележка : Информацията на тази страница се подчинява на Отказ от отговорност за правилата на Microsoft и бележка за промени. Връщайте се към този сайт периодично, за да проверявате за промени.

Получаване на поддръжка

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Вж. също

Фактуриране в Office 365 за фирми – помощ за администратори

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×