Какво ново в Microsoft Access

В Microsoft Access 2010 можете да съставяте уеб бази данни и да ги публикувате в сайт на SharePoint.

“Можете веднага да започнете да си работите съвместно.”

Посетителите на SharePoint могат да използват вашето приложение за бази данни в уеб браузър, като използват разрешенията на SharePoint, за да определят кой какво може да вижда. Освен това можете да започнете с шаблон, така че да можете веднага да започнете да си сътрудничите с други хора. Много други подобрения поддържат тази нова възможност за публикуване в уеб, като предлагат и предимствата на традиционните настолни бази данни.

Потребителският интерфейс на Access 2010 също е променен. Ако не сте запознати с Office Access 2007, лентата и навигационният екран вероятно са нови за вас. Лентата замества менютата и лентите с инструменти от предишните версии. Навигационният екран замества и разширява функционалността на прозорците за бази данни. А новият за Access 2010 изглед Backstage ви предоставя достъп до всички команди, които се отнасят за цялата база данни, например уплътняване и поправка, или команди, които идват от менюто Файл.

Тази статия описва функциите, въведени в Office Access 2007 и Access 2010. Ако имате нужда от общо въведение в Access, вижте статията Първи стъпки в Access 2010.

В тази статия

Общ преглед

Нов потребителски интерфейс

По-мощни инструменти за създаване на обекти

Нови типове данни и контроли

Подобрено представяне на данните

Подобрена защита

По-добър начин за отстраняване на неизправности

Усъвършенствани инструменти за проверка

Общ преглед

Ако имате достъп до сайт на SharePoint с конфигурирани Access Services, можете да създаде уеб база данни с помощта на Access 2010. Хората могат да използват вашата база данни в прозорец на уеб браузър, но трябва да използват Access 2010, за да извършват промени в проекта. Въпреки че някои функции на настолните бази данни не са достъпни в уеб, можете да направите много от същите неща с помощта на нови функции, например изчисляеми полета и макроси с данни.

Споделяне на база данни в уеб

 • Използване на шаблон    С Access 2010 се предоставят пет шаблона: за контакти, активи, проекти, събития и дарения за благотворителност. Вие можете да модифицирате всеки шаблон преди или след публикуването.

 • Започване от самото начало    Когато създавате нова празна база данни, можете да избирате между обикновена база данни и уеб база данни. Този избор влияе върху функциите на проектирането и на командите, които виждате, така че лесно можете да проверите дали вашето приложение е съвместимо с уеб.

 • Преобразуване на съществуваща база данни в уеб база данни    Можете да публикувате в уеб съществуващо приложение. Не всички функции на настолните бази данни се поддържат в уеб, затова може да се наложи да настроите някои характеристики на вашето приложение.

  Забележка: Можете да изпълните новата функция за проверка за съвместимост с уеб, за да ви помогне да идентифицирате и да отстраните всички проблеми със съвместимостта.

 • Интранет или интернет    Можете да публикувате на вашия собствен SharePoint сървър или да използвате хоствано решение на SharePoint.

За повече информация за уеб базите данни вж. статията Компилация на база данни за споделяне в уеб.

Нов конструктор на макроси

Access 2010 има нов конструктор на макрос, който се характеризира с IntelliSense и изчистен директен интерфейс.

Конструктор на макроси

1. Изберете действие от списъка...

2. ... или щракнете двукратно върху действие в каталога на действията, за да го добавите към вашия макрос.

3. Когато работите в макрос, се показва разделът Проектиране.

Когато добавите действие, в конструктора на макроси се появяват още опции. Когато например добавите действие "If", ще видите:

Макрос с действие ''If''

Освен традиционните макроси, можете да използвате новия конструктор на макроси, за да създадете макроси с данни – нова функция.

Макроси с данни: промяна на данни на базата на събития

Макросите с данни помагат за поддържане на агрегати в уеб бази данни и освен това предоставят начини за реализиране на "превключватели" във всяка база данни на Access 2010.

Нека например да имате поле "ПроцентГотовност" и поле "Състояние". Можете да използвате макроси с данни, за да зададете "ПроцентГотовност" да бъде равно на 100, когато зададете "Състояние" да бъде Готово, и 0 когато зададете "Състояние" да бъде Нестартирано.

Подобрен конструктор на изрази

Конструкторът на изрази сега се характеризира с IntelliSense, така че можете да виждате вашите опции, докато въвеждате. Освен това той показва помощна информация за текущо избраната стойност на израз в прозореца на конструктора на изрази. Ако например изберете функцията Trim, конструкторът на изрази показва:

Trim(низ) връща стойност Variant от тип низ, съдържаща копие на зададен низ без началните и крайните интервали.

Изчисляеми полета

Можете да създадете поле, което показва резултатите от изчисление. Изчислението трябва да адресира други полета в същата таблица. За да създадете изчисление, използвайте конструктора на изрази.

Правило за проверка на таблици

Забележка: Тази функция е въведена в Access 2007.

Можете да създадете правило, което не позволява въвеждане на данни, ако промененият запис удовлетворява зададено правило. За разлика от правилото за проверка на поле, правилото за проверка на таблица може да проверява стойностите на повече от едно поле. За да създадете валидиращо правило, използвайте конструктора на изрази.

Шаблони за бази данни за изграждане на цялостни приложения

Access 2010 включва пакет от професионално създадени шаблони за бази данни за проследяване на контакти, задачи, събития, ученици и активи, както и други типове данни. Можете да ги използвате веднага или да ги разширите и усъвършенствате, така че да проследявате информацията по желания от вас начин.

Налични шаблони в изглед Backstage

Всеки шаблон е завършено приложение за проследяване, което съдържа предварително зададени таблици, формуляри, отчети, заявки, макроси и релации. Шаблоните са проектирани за незабавно използване в практиката, така че да можете бързо да ги усвоите и стартирате. Ако проектът на шаблона отговаря на вашите нужди, можете да го използвате веднага. В противен случай можете да използвате шаблона като отправна точка за създаване на базата данни, която отговаря на вашите конкретни нужди.

Уеб база данни ''Активи''

В допълнение към шаблоните, включени в Access 2010, можете да се свържете с Office.com и да изтеглите още шаблони.

Приложни части за добавяне на функционалност към съществуваща база данни

Можете лесно да добавите функционалност към съществуваща база данни с помощта на приложна част. Приложната част е новост за Access 2010 и представлява шаблон, който съдържа част от база данни – например предварително форматирана таблица или таблица с асоциирани формуляр и отчет. Ако например добавите приложна част "Задачи" към вашата база данни, ще получите таблица "Задачи", формуляр "Задачи" и възможността да свържете таблицата "Задачи" с друга таблица във вашата база данни.

Приложни части в раздела ''Създаване''

Подобрен изглед на лист с данни

Можете да създадете таблица и да започнете да я използвате, без предварително да дефинирате полета – просто щракнете върху Таблица в раздела Създаване и започнете да въвеждате данни в новия лист с данни, който се появява. Access 2010 автоматично определя най-добрия тип на данните за всяко поле, така че да можете веднага да започнете работа. Колоната Щракнете, за да добавите ви показва точно къде да добавите ново поле, а ако трябва да промените типа на данните или формата на показване на ново или вече съществуващо поле, можете да използвате командите от лентата в раздела Полета. Можете също да поставяте данни от таблици на Microsoft Excel в нов лист с данни, а Access 2010 създава всички полетата и автоматично разпознава типа на данните.

Щракнете, за да добавите в изглед на лист с данни

Екранът Списък на полета

Екранът Списък на полета, въведен в Access 2007, ви помага да добавяте полета от други таблици. Можете да плъзнете полета от таблицата във вашия източник на записи, както и от свързани таблици или от несвързани таблици в базата данни. Ако е необходима релация между таблици, тя се създава автоматично или вие получавате подканване по време на процеса.

Екранът ''Списък на полетата''

Изгледът на оформление спомага да се ускори проектирането на формуляри и отчети

Използвайте изгледа на оформление, за да правите промени в структурата, докато преглеждате данните в даден формуляр или отчет.

Изгледът на оформление има няколко подобрения в сравнение с Access 2007 и е необходим, когато проектирате формуляр или отчет за уеб.

Формуляр в изгледа ''Оформление'', който показва активни данни

Например можете да добавите поле към мрежата за проектиране, като плъзнете дадено поле от екрана Списък на полета, или можете да променяте свойства, като използвате списъка на свойствата.

Използване на оформления на контролите, за да поддържате нещата подредени

Оформленията, въведени в Office Access 2007, са групи от контроли, които можете да премествате и преоразмерявате като блокове. В Access 2010 оформленията са подобрени, за да позволяват по-гъвкаво разполагане на контроли във формуляри и отчети. Можете да разделяте или да обединявате клетки хоризонтално или вертикално, което ви позволява лесно да пренареждате полета, колони или редове.

Когато проектирате уеб бази данни, трябва да използвате изглед на оформление, но изгледът за проектиране все още остава достъпен за работа при проектирането на настолни бази данни.

Най-горе на страницата

Нов потребителски интерфейс

Новият потребителски интерфейс – въведен в Office Access 2007 и подобрен в Access 2010 – е предназначен да ви улесни при намирането на команди и функции, които преди често бяха заровени в сложни менюта и ленти с инструменти.

Лентата

Лентата е набор от команди, който съдържа групи от команди, организирани според характеристики и функционалност. Лентата заменя слоевете на менютата и лентите с инструменти от по-ранните версии на Access.

Основните характеристики на лентата включват:

 • Раздели с команди – раздели, които показват команди, които често се използват заедно, така че да можете да намирате необходимите команди, когато ви трябват.

 • Контекстни раздели с команди – раздели с команди, които се показват в зависимост от текущия контекст – това е обектът, с който работите, или задачата, която изпълнявате. Контекстният раздел с команди съдържа командите, които е най-вероятно да приложите в конкретната ситуация.

 • Галерии  – нови контроли, които показват визуализация на даден стил или опция, така че да можете да видите резултатите, преди да се спрете на определен избор.

Изглед Backstage

Новият за Access 2010 изглед Backstage съдържа команди, които се прилагат към цяла база данни, например уплътняване и поправка или отваряне на нова база данни. Командите са подредени в раздели от лявата страна на екрана и всеки раздел съдържа група от свързани команди или връзки. Ако например щракнете върху Създай, виждате набор от бутони, които ви позволяват да създадете нова база данни от самото начало или чрез избор от библиотека професионално проектирани шаблони за бази данни.

Много от командите, които намирате в изгледа Backstage, в по-ранните версии на Access се намираха в менюто Файл, заедно с бази данни, които последно сте отворили и (ако имате връзка с интернет) връзки към популярни статии в office.com.

Разделът "Създай" в изгледа Backstage

Навигационен екран

Въведеният с Access 2007 навигационен екран съдържа и предоставя лесен достъп до всички обекти в текущо отворената база данни. Използвайте навигационния екран, за да организирате обектите си по тип на обекта, дата на промяна, свързана таблица (базирана на зависимостите между обектите) или в потребителски групи, създадени от вас. Нуждаете ли се от повече пространство, за да работите върху вашия проект на формуляр? Можете лесно да свиете навигационния екран, така че да заема по-малко място, но все пак да остане достъпен. Навигационният екран заменя прозореца "Бази данни", който се използва във версиите преди Access 2007.

Навигационният екран Northwind 2007

Обекти с раздели

По подразбиране таблиците, заявките, формулярите, отчетите и макросите се показват като обекти с раздели в прозореца на Access.

Забележка: Можете да променяте тази настройка за всяка база данни и да използвате прозорци на обекти вместо раздели.

Обекти с раздели в Access 2007

Като щракнете върху разделите на обектите, можете лесно да превключвате между различни обекти.

Прозорец "Помощ"

Access 2010 предлага лесен достъп от един и същ прозорец "Помощ" както до "Помощ за Access", така и до съдържанието на "Справочни материали за разработчици". Можете лесно да промените обхвата на търсенето си, например само до съдържанието на "Справочни материали за разработчици". Независимо от настройките, които сте направили в прозореца "Помощ", цялото съдържание на "Помощ за Access" и на "Справочни материали за разработчици" е налично в Office.com или в MSDN.

Най-горе на страницата

По-мощни инструменти за създаване на обекти

Access 2010 предоставя интуитивна среда за създаване на обекти на бази данни.

Раздел "Създаване"

Използвайте раздела Създаване, за да създавате бързо нови формуляри, отчети, таблици, заявки и други обекти на база данни. Ако изберете таблица или заявка в навигационния екран, можете с едно щракване да създадете нов формуляр или отчет на базата на този обект с помощта на командата Формуляр или Отчет.

Новите формуляри и отчети, които са създадени при този процес с едно щракване, използват актуализирана структура, което ги направи по-привлекателни визуално и незабавно използваеми. Автоматично създадените формуляри и отчети имат професионално изглеждащ вид с горни колонтитули, които съдържат емблема и заглавие. Освен това автоматично създаденият отчет включва също и информация за датата и часа, информативни долни колонтитули и обобщени суми.

Изглед за отчет и изглед на оформление

Тези изгледи, въведени в Office Access 2007 и подобрени в Access 2010, ви позволяват да работите интерактивно с формуляри и отчети. Чрез изгледа за отчет можете да прегледате как точно ще изглежда вашият отчет, без да е необходимо да го разпечатвате или да го показвате във "Визуализация на печата". За да се съсредоточите върху определени записи, използвайте функцията за филтриране или операцията "Търси", за да намерите съвпадащ текст. Можете да използвате командатаКопирай, за да копирате текст в клипборда, или да щракнете върху активните връзки, показани във вашия отчет, за да проследите дадена връзка в браузъра.

Изгледът на оформление ви позволява да правите промени в структурата по време на преглеждане на данните. Можете да използвате изгледа на оформление, за да направите много от най-често срещаните промени в структурата, докато преглеждате данните във формуляр или отчет. Например добавете поле с плъзгане на името му от новия екран Списък на полета или променете свойства с помощта на списъка със свойствата.

Сега изгледът на оформление предлага оформления с подобрена структура – групи от контроли, които можете да настройвате като едно цяло, така че лесно да пренареждате полета, колони, редове или цялото оформление. Можете също лесно да премахнете поле или да добавите форматиране в изглед на оформление.

Отчет в изглед на оформление

По-лесно групиране и сортиране в отчетите

Office Access 2007 въведе по-добър и по-достъпен начин за групиране и сортиране в отчети и добавяне на общи суми. Интерфейсът е лесен за навигиране и разбиране, и когато се използва с новия изглед на оформление, виждате веднага ефекта от вашите промени.

Екран ''Групиране, сортиране и обща сума''

Да предположим, че искате да видите какви са общите суми на продажбите по региони в даден отчет. Използвайте изгледа на оформление и екрана Групиране, сортиране и обща сума, за да добавите ниво на групиране и да извикате обща сума , като виждате промените във вашия отчет в реално време. Редът "Обща сума" улеснява добавянето на сума, средна стойност, брой, максимум или минимум към горните или долни колонтитули на вашия отчет. Вече не е необходимо да създавате ръчно изчисляемо поле за простите общи суми. Сега просто посочвате и щраквате.

Създаване на обща сума в отчет

Подобрени оформления с контроли, които ви помагат да създавате по-добре изглеждащи формуляри и отчети

Формулярите и отчетите често съдържат таблична информация, например колона, съдържаща имена на клиенти, или ред, съдържащ всички полетата за един клиент. Можете да използвате Access, за да групирате тези контроли в оформление, което може лесно да бъде обработено като един блок заедно с етикета.

Команди в групата ''Оформление с контроли'' от раздела ''Подреди''

Има значителна гъвкавост, тъй като можете да избирате контроли от различни секции, като например етикета от горния или долния колонтитул на секцията. Можете лесно да:

 • Преместите или преоразмерите оформление. Например можете да преместите колона наляво или надясно.

 • Форматирате оформление. Например, можете да зададете колона с името на клиента в получер шрифт, така че да изпъква.

 • Добавите колона (поле) към оформление.

 • Изтриете колона (поле) от оформление.

 • Обедините или разделите клетки (само за Access 2010)

Преместване на колона в изгледа за оформление

Оформленията се записват с вашия проект, така че остават налични.

Разделени формуляри за бързо преглеждане на данни

Забележка: Тази функция е въведена в Access 2007.

Използвайте разделен формуляр, за да създадете формуляр, комбиниращ изглед на лист с данни и изглед за формуляри. Можете да зададете свойство, за да кажете на Access да постави листа с данни отгоре, отдолу, отляво или отдясно.

Разделен формуляр

Забележка: Разделените формуляри не са налични в уеб бази данни.

Вградени макроси във формуляри и отчети

Вградените макроси бяха въведени в Office Access 2007.

Използвайте вградени макроси, за да избегнете необходимостта от писане на код. Вграденият макрос се съхранява в дадено свойство и е част от обекта, към който принадлежи. Можете да промените структурата на вграден макрос, без да се притеснявате за другите контроли, които може да го използват, тъй като всеки вграден макрос е независим. Вградените макроси са надеждни, тъй като автоматично им се забранява да извършват потенциално опасни операции.

Присвояване на вграден макрос на събитието ''При двукратно щракване''

Най-горе на страницата

Нови типове данни и контроли

Новите за Access 2010 изчисляеми полета ви позволяват да съхраните резултата от изчисление. Office Access 2007 въведе следните нови и подобрени типове данни и контроли:

 • Многозначни полета

 • Тип данни "прикачен файл"

 • Подобрени полета Memo

 • Вградено управление на календар за полета за дата/час

Изчисляеми полета

Можете да създадете поле, показващо стойност, която се изчислява от други данни в същата таблица. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете изчисления, за да се възползвате от IntelliSense и да имате лесен достъп до "Помощ" за стойности на изрази.

Данни от други таблици не може да се използват като източник за изчисляеми данни. Някои изрази не се поддържат от изчисляемите полета.

Многозначни полета

Въведеното в Office Access 2007 многозначно поле може да съхранява повече от една стойност за един запис. Да предположим, че трябва да възложите задача на някой от вашите служители или контрагенти, но искате да я възложите на повече от едно лице. В повечето системи за управление на бази данни и във версиите на Access, по-ранни от Office Access 2007, трябва да създадете релация "много към много", за да изпълните правилно тази задача.

Забележка: За всяко многозначно поле Access създава скрита таблица, за да поддържа необходимата релация "много към много".

Многозначните полета са особено подходящи, когато работите със списък на SharePoint, съдържащ един от типовете многозначни полета, използвани в Windows SharePoint Services. Access 2010 е съвместим с тези типове данни.

Многозначно поле

Поле за прикачени файлове

Новият тип данни "Прикачен файл" ви позволява лесно да съхранявате всички видове документи и двоични файлове във вашата база данни без ненужно разрастване на базата данни. При възможност Access автоматично компресира прикачените файлове, за да минимизира използваното място. Искате ли да прикачите документи на Word към даден запис или да запишете серия цифрови снимки към вашата база данни? Използването на прикачени файлове облекчава много тези задачи. Можете дори да добавите няколко прикачени файла към един единствен запис.

Диалогов прозорец ''Прикачени файлове''

Забележка: Можете да използвате полета за прикачени файлове в уеб бази данни, но всяка уеб таблица може да има най-много едно поле за прикачен файл.

Полетата за паметни записки сега съхраняват данни в RTF формат и поддържат хронология на редакциите

Въведените за първи път в Office Access 2007 полета Memo с RTF формат означават, че вече не сте ограничени да използвате само обикновен текст във вашите записи. Можете да форматирате текста чрез опции (като получер, курсив, както и различни шрифтове, цветове и други често срещани опции за форматиране) и да го съхранявате във вашата база данни. Текстът в RTF формат се съхранява в полето Memo във формат, базиран на HTML, който е съвместим с типа данни в RTF формат в Windows SharePoint Services. Задайте свойството TextFormat като RichText или PlainText и тогава информацията се форматира правилно в контролите за текстови полета и в изгледа на лист с данни.

Полетата Memo са полезни за съхраняване на големи обеми от информация. Може да конфигурирате свойството Само добавяне, което да указва на Access да запазва хронологията на всички промени в поле Memo. След това можете да разгледате хронологията на тези промени. Тази функция поддържа също функцията проследяване в Windows SharePoint Services, така че можете да използвате Access и за преглед на хронологията на съдържанието на списък на SharePoint.

Календар за избор на дати

Забележка: Тази функция е въведена в Access 2007.

Полетата и контролите, които използват типа данни за дата/час, автоматично получават поддръжка за вграден интерактивен календар, въведен за първи път в Access 2007. Бутонът на календара автоматично се показва отдясно до датата. Искате да знаете каква дата е следващият петък? Щракнете върху бутона, и календарът, който ви дава възможност да намерите и изберете датата, се показва автоматично. Можете да изберете да изключите календара за дадено поле или контрола, като използвате свойство.

Най-горе на страницата

Подобрено представяне на данните

Новите функции за представяне на данни ви помагат по-бързо да създавате обекти на базата данни и след това по-лесно да анализирате вашите данни.

Усъвършенствани инструменти за сортиране и филтриране

Да предположим, че трябва бързо да намерите съвпадаща стойност или да сортирате колона с данни. Функцията за автофилтриране, въведена в Office Access 2007, увеличава вече мощните възможности за филтриране, така че да можете бързо да се съсредоточите върху необходимите ви данни. Можете лесно да избирате от уникални стойности в дадена колона, което е полезно в ситуации, в които не можете да извикате повторно необходимото ви име, или можете да сортирате стойностите с помощта на опциите на контекстното меню, като използвате обикновени езикови фрази, например "Сортиране от най-старото към най-новото" или "Сортиране от най-малкото към най-голямото".

Автофилтриране

Най-често срещаните опции за филтриране са видими лесно в командите от менютата или можете да използвате бързи филтри, за да ограничите информацията, базирана на въведените от вас данни. Опциите за бързо филтриране автоматично се променят в зависимост от типа на данните, така че ще виждате различни възможности за избор, ако имате текст, дата или цифрова информация.

Меню ''Филтри на дати''

Общи суми и промяна на цвета на фона в листове с данни

Изгледът на лист с данни предлага ред "Обща сума", в който можете да покажете сума, средна стойност, максимум, минимум, стандартно отклонение или дисперсия. След като добавите реда "Обща сума", посочвате стрелката в клетката на колоната и избирате желаното изчисление.

Редът ''Обща сума'' в лист с данни

Листовете с данни, отчетите и непрекъснатите формуляри поддържат промяна на цвета на фона за редове, който можете да конфигурирате независимо от цвета на фона по подразбиране. Оцветяването на всеки друг ред е лесно и можете да изберете произволен цвят.

Лист с данни, в който е използван алтернативен цвят на ред

Условно форматиране

Access 2010 добавя нови функции за условно форматиране, които ви позволяват да използвате някои от стиловете за форматиране, като са налични в Excel. Например сега можете да добавяте ленти за данни, за да направите колона от числа по-четлива, като е показано на следната илюстрация:

Условно форматиране в отчет на Access

Забележка: Условното форматиране не е налично в уеб бази данни.

Най-горе на страницата

Подобрена защита

Подобрените функции за защита и силната интеграция с Windows SharePoint Services спомагат за по-ефективно управление и ви дават възможност да направите своите приложения за проследяване на информация по-надеждни от преди. Като съхранявате данните от вашите приложения за проследяване в списъци на Windows SharePoint Services, можете да проверявате хронологията на редакциите, да възстановявате изтрити данни и да конфигурирате разрешения за достъп до данните.

Office Access 2007 въвежда нов модел на защита, който може да бъде доразвит и подобрен в Access 2010. Унифицираните надеждни решения се интегрират с центъра за сигурност на Microsoft Office. Надеждните местоположения улесняват надеждността на всички бази данни в защитени папки. Можете да заредите приложение на Office Access 2007, в което има забранен код или макроси, за да предоставите по-защитен, ограничителен режим (т. е. опасните команди не могат да се стартират). Надеждните макроси се изпълняват в ограничителен режим.

Най-горе на страницата

Събиране на данни чрез формуляри на InfoPath и Outlook

Функцията "Събиране на данни", въведена в Office Access 2007, ви помага да поддържате обратна връзка с помощта на Outlook и по желание – на InfoPath. Можете автоматично да генерирате формуляр InfoPath или HTML формуляр и да го вграждате в основния текст на имейл съобщение. След това можете да изпратите формуляра до получатели, избрани от вашите контакти в Outlook или до имената на получателите, съхранявани в поле от вашата база данни на Access.

Използване на имейл съобщение за събиране на данни

Вие избирате дали да събирате нова информация, или да актуализирате съществуващата информация. След това получателите попълват формуляра и ви го връщат. Outlook разпознава входящите формуляри и автоматично съхранява данните във вашата база данни на Access, без да се налага повторно въвеждане.

Експортиране в PDF и XPS

В Access 2010 можете да експортирате данни във файлов формат PDF или XPS за разпространение чрез отпечатване, публикуване и изпращане с имейл, при условие че първо инсталирате добавка за публикуване като PDF или XPS. Експортирането на формуляр, отчет или лист с данни във файл с разширение .pdf или .xps ви позволява да съберете информацията в удобна за разпространение форма, като запазите всички ваши форматни характеристики, но без да се налага останалите да инсталират Access на своите компютри, за да отпечатат или преглеждат вашите резултати.

 • Формат PDF    PDF е електронен файлов формат с фиксирано оформление, който запазва форматирането на документите и спомага споделянето на файлове. PDF форматът гарантира, че когато файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, ще запази точно предвидения формат и че данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени. PDF форматът е полезен също за документи, които ще бъде размножавани с помощта на методи за печат в голям тираж.

 • Формат XPS    XPS е електронен файлов формат, който запазва форматирането на документите и спомага за споделянето на файлове. XPS форматът гарантира, че когато файлът се разглежда онлайн или се отпечата, ще запази точно предвидения формат и че данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

По-лесна работа с външни данни

Сега можете да се свързвате с уеб услуга като външен източник на данни. Ще ви трябва файл с дефиниции на уеб услуги, предоставен от администратора на уеб услугите. След като инсталирате файла с дефиниции, можете да се свържете към данни за уеб услуга като свързана таблица.

Новите функции, въведени в Office Access 2007, улесняват импортирането и експортирането на данни. Можете да запишете операция за импортиране или експортиране и след това отново да използвате записаната операция следващия път, когато искате да изпълните същата задача. Съветникът за импортиране на електронни таблици ви позволява да замените типа данни, избран от Access, и да импортирате, да експортирате и да се свържете към файлове с формати, не по-стари от Office Excel 2007.

Най-горе на страницата

По-добър начин за отстраняване на неизправности

Въведената в Office Access 2007 диагностика на Microsoft Office е последователност от диагностични тестове, които може да ви помогнат да откриете причините за сривове във вашия компютър. Диагностичните тестове могат да решат някои проблеми директно и да покажат начините, по които можете да решите други. Диагностиката на Microsoft Office заменя следните функции на Microsoft Office 2003: "Открий и поправи" и "Възстановяване на приложения на Microsoft Office".

Най-горе на страницата

Усъвършенствани инструменти за проверка

По-долу са показани някои нови възможности за правописна проверка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×