Какво е новото в Excel 2013

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка: Сега SkyDrive е OneDrive, а SkyDrive Pro – OneDrive за бизнеса. Прочетете повече за тази промяна в От SkyDrive към OneDrive.

Първото нещо, което виждате, когато отворите Excel, е един чисто нов облик. Той е по-чист, но е замислен също да ви помага да получавате бързо професионално изглеждащи резултати. Ще намерите много нови функции, които ви дават възможност да се измъкнете извън стените на числата и да чертаете по-убедителни картини на данните си, които ви водят към по-добри, по-обосновани решения.

Съвет: За да научите как бързо да започнете да създавате основна работна книга на Excel, вж. Основни задачи в Excel.

Преглед на избрани функции

Бързо стартиране

Някои от шаблоните, които са налични в Excel

Шаблоните извършват вместо вас повечето работа за настройка и проектиране, така че можете да се концентрирате върху данните си. Когато отворите Excel 2013, ще видите шаблони за бюджети, календари, формуляри, отчети и много други.

Незабавен анализ на данни

Леща за анализа на данни

Новият инструмент Бърз анализ ви дава възможност да конвертирате данните в диаграма или таблица с две стъпки или по-малко. Визуализирате данните си с условно форматиране, блещукащи линии или диаграми и прилагате избора си само с едно щракване. За да използвате тази нова функция, вж. Незабавен анализ на данните.

Моментално запълване на цяла колона с данни

функция ''примерно запълване''

Примерното запълване е подобно на съветник за данни, който свършва работата вместо вас. Веднага след като открие какво искате да направите, функцията Примерно запълване въвежда останалите данни с един замах, следвайки шаблона, който разпознава в данните. За да научите кога е удобна тази функция, вж. Разделяне на колона от данни на базата на това, което въвеждате.

Създаване на точната диаграма за вашите данни

Препоръчителни диаграми

С Препоръки за диаграми Excel препоръчва най-подходящите диаграми за вашите данни. Надникнете набързо, за да видите как изглеждат данните в различните диаграми, и след това просто изберете тази, която показва същината на това, което искате да представите. Пробвайте тази функция, когато създавате диаграма от началото до края.

Филтриране на таблични данни с помощта на сегментатори

сегментатор на таблица

Сегментаторите, които са въведени за първи път в Excel 2010 като интерактивен начин за филтриране на данни в обобщена таблица, сега могат да филтрират и данни в таблици на Excel, таблици със заявки и други таблици с данни. Сегментаторите са по-лесни за настройка и използване и показват текущия филтър, така че ще знаете точно какви данни гледате.

Една работна книга, един прозорец

две работно книги, два прозореца

В Excel 2013 всяка работна книга има свой собствен прозорец, което прави по-лесна работата с две работни книги наведнъж. Това ви улеснява живота и когато работите с два монитора.

Нови функции на Excel

нови уеб функции

Ще намерите няколко нови функции в категориите за аритметика и тригонометрия, статистика, инженерство, дата и час, търсене и справка, логически и текст. Нови са също няколко функции на уеб услуги за препращане към съществуващи уеб услуги, съвместими с предаването на състоянието на представяне (Representational State Transfer – REST). За подробности погледнете в Нови функции в Excel 2013.

Онлайн записване и споделяне на файлове

Онлайн места за записване на вашата работна книга

Excel 2013 улеснява записването на работната книга във ваше собствено онлайн местоположение, подобно на безплатния OneDrive или услугата Office 365 на вашата организация. По-просто е и споделянето на работните листове и книги с други хора. Без значение какво устройство използвате или къде се намирате, всеки работи с последната версия на работен лист – и можете да работите заедно в реално време. За да научите повече за това, вж. Записване на работна книга в уеб.

Вграждане на данни на работен лист в уеб страница

За да споделите част от работния лист в уеб, можете просто да го вградите във вашата уеб страница. След това другите ще могат да работят с данните в Excel Online или да отворят вградените данни в Excel.

Споделяне на работен лист на Excel в онлайн събрание

Без значение къде сте или с какво устройство сте – смартфон, таблет или компютър – докато имате инсталиран Lync, можете да се свържете и да споделите работна книга в онлайн събрание. За да научите повече за това, вж. Представяне на работна книга онлайн.

Записване в нови файлови формати

Сега можете да записвате и отваряте файлове в новия файлов формат "Електронна таблица във формат Strict Open XML" (*.xlsx). Този файлов формат ви дава възможност да четете и записвате ISO8601 дати, за да решите проблема с високосната година за годината 1900. За да научите повече за това, вж. Записване на работна книга в друг файлов формат.

Нови функции за чертане

Промени в лентата за диаграми

Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

Новият бутон Препоръчителни диаграми в раздела Вмъкване ви дава възможност да избирате от различни диаграми, които са точно за вашите данни. Свързаните типове диаграми, например точкова и мехурчеста диаграма, сега са на едно място. Има и чисто нов бутон за комбинирани диаграми – предпочитана диаграма, за която питахте. Когато щракнете върху диаграма, ще видите и по-проста лента "Инструменти за диаграма". Тя има само раздели Проектиране и Формат и намирането на това, което ви е необходимо, трябва да е по-лесно.

Бърза фина настройка на диаграми

бутони на диаграма за промяна на елементи на диаграмата, оформление и филтри на диаграмата

Три нови бутони на диаграма ви позволяват да изберете бързо и визуализирате промени в елементи на диаграма (като например заглавия или етикети), облика и стила на диаграма, или в данните, които са показани. За да научите повече за това, вижте Форматиране на елементи на диаграма.

По-богати етикети на данни

мехурчеста диаграма с етикети на данни

Сега можете да включвате богат и обновяем текст от точки на данни или всякакъв друг текст във вашите етикети на данни, да ги усъвършенствате чрез форматиране и допълнителен текст в свободна форма и да ги показвате в почти всяка фигура. Етикетите на данни остават на място дори когато превключите на различен тип диаграма. Можете също да ги свържете към техните точки на данни с водещи редове във всички диаграми, не само за кръговите диаграми. За работата с богати етикети на данни вж. Промяна на формата на етикетите на данни в диаграма.

Гледане на анимация в диаграми

Вижте как диаграмата оживява, когато направите промени в нейните данни източник. Това е не само забавно за гледане – движението в диаграмата прави много по-ясни промените в данните.

Мощен анализ на данни

Създаване на обобщена таблица, която е подходяща за данните ви

препоръчителни обобщени таблици за вашите данни

Избирането на правилните полета за обобщаване в отчет с обобщена таблица може да е обезкуражаваща задача. Сега можете да получите известна помощ за нея. Когато създавате обобщена таблица, Excel препоръчва няколко начина за обобщаване на данните и ви показва бърза визуализация на оформленията на полетата, така че можете да изберете това, което ви дава търсената задълбоченост. За да научите повече за това, вж. Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист.

Използване на един списък с полета за създаване на различни типове обобщени таблици

добавяне на още таблици в списъка с полета

Можете да създадете оформлението на обобщена таблица, която използва една таблица или няколко таблици, с помощта на един и същ списък с полета. Списъкът с полета, който е преправен за приспособяване както към обобщени таблици с единствена таблица, така и към такива с няколко таблици, улеснява намирането на желаните от вас полета в оформлението на обобщената таблица, превключва на новия модел на данни на Excel чрез добавяне на още таблици и изследва и навигира из всички таблици. За да научите повече за това, вж. Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица.

Използване на няколко таблици в анализа на данните

Новият модел на данни на Excel ви дава възможност да използвате мощните функции за анализ, които преди бяха достъпни само чрез инсталиране на добавката Power Pivot. Освен да създавате традиционни обобщени таблици, сега можете дасъздавате обобщени таблици, базирани на множество таблици в Excel. Като импортирате различни таблици и създадете релации между тях, ще можете да анализирате данните си с резултати, които не сте били в състояние да получите от данни в традиционна обобщена таблица. За да научите повече за това, вж. Създаване на модел на данни в Excel.

Power Query

Ако използвате Office Professional Plus 2013 или Office 365 Pro Plus, можете да се възползвате от предимствата на Power Query за Excel. Използвайте Power Query за лесно откриване и свързване с данни от публични и корпоративни източници на данни. Това включва нови възможности за търсене на данни, както и възможности за лесно трансформиране и обединяване на данни от множество източници на данни, така че да можете да продължите да ги анализирате в Excel. За да научите повече за това, вж. Откриване и комбиниране с помощта на Power Query за Excel.

Power Map

Power Map

Ако използвате Office 365 Pro Plus, Office 2013 или Excel 2013, можете да се възползвате от Power Map за Excel. Power Map представлява инструмент за триизмерна (3D) визуализация на данни, който ви позволява да виждате информацията по нови начини, използвайки географски и времево-базирани данни. Може да ви хрумнат идеи, които не забелязвате в традиционните двуизмерни (2D) таблици и диаграми. Power Map е вграден в Office 365 Pro Plus, но ще трябва да изтеглите версия за предварителен преглед, за да го използвате с Office 2013 или Excel 2013. Вижте Power Map за Excel за подробности относно предварителния преглед. За да научите повече за използването на Power Map с цел създаване на визуална 3D обиколка на вашите данни, вижте Първи стъпки с Power Map.

Свързване към нови източници на данни

За да използвате множество таблици в модела на данни на Excel, сега можете да свържете и импортирате данни от допълнителни източници на данни в Excel, като таблици или обобщени таблици. Свържете се например с канали за данни като OData, Windows Azure DataMarket и канали за данни на SharePoint. Можете също да се свържете с източници на данни от традиционни доставчици на OLE DB.

Създаване на релации между таблиците

Когато сте получили данни от източници в няколко таблици в модела данни на Excel, създаването на релации между тези таблици улеснява анализа на данните, без да е необходимо консолидирането им в една таблица. Като използвате MDX заявки, можете допълнително да манипулирате релациите на таблиците, за да създавате смислени отчети с обобщени таблици. За да научите повече за това, вж. Създаване на релация между две таблици.

Използване на времева линия за показване на данни за различни периоди от време

Времевата линия опростява сравняването на данните от обобщена таблица или обобщена диаграма върху различни периоди от време. Вместо да групирате по дати, сега можете просто да филтрирате датите интерактивно или да се придвижвате през данните в последователни периоди от време, подобно на работа чрез превъртане месец по месец, само с едно щракване. За да научите повече за това, вж. Създаване на времева линия на обобщена таблица за филтриране по дати.

Използване на "Детайлизиране", "Придвижване към по-обобщени данни" и "Придвижване към съседни данни", за да получите различни нива на детайлизация

Детайлизирането до различни нива на подробности в сложен набор от данни не е лесна задача. Потребителските набори са полезни, но намирането им между голям брой полета в Списък с полета отнема време. В новия модел на данни на Excel ще можете да се придвижвате по-лесно до различните нива. Използвайте Детайлизиране в йерархия на обобщена таблица или обобщена диаграма, за да видите повече подробности, и Придвижване към по-обобщени данни, за да отидете на по-високо ниво за разбиране на пълната картина. За да научите повече за това, вж. Задълбочаване в данните на обобщена таблица.

Използване на изчисляеми членове и мерки на OLAP

Вникнете в мощното самостоятелно бизнес разузнаване (BI) и добавете свои собствени, базирани на многомерен израз (MDX) изчисления в данни на обобщена таблица, която е свързана с куб за онлайн аналитична обработка (OLAP). Нямате нужда от обектния модел на Excel – сега можете да създавате и управлявате изчисляеми членове и мерки направо в Excel.

Създаване на самостоятелна обобщена диаграма

Обобщената диаграма вече не е задължително да се свързва с обобщена таблица. Една самостоятелна или откачена обобщена диаграма ви дава възможност да научите нови начини за навигиране в подробностите на данните с помощта на новите функции Детайлизиране и Придвижване към по-обобщени данни. Освен това тя е много по-лесна за копиране или преместване. За да научите повече за това, вж. Създаване на обобщена диаграма.

Power View

Power View

Ако използвате Office Professional Plus, можете да се възползвате от предимствата на Power View. Просто щракнете върху бутона Power View в лентата, за да вникнете в данните си с лесни за прилагане функции, които са изключително интерактивни, с мощни инструменти за изследване на данни, визуализация и представяне. Power View ви дава възможност да създавате и да взаимодействате с диаграми, сегментатори и други визуализации на данни в един-единствен лист. Научете повече за Power View в Excel 2013

Нови и подобрени добавки и конвертори

Power Pivot за добавка на Excel

Ако използвате Office Professional Plus 2013 или Office 365 Pro Plus, добавката Power Pivot е инсталирана заедно с Excel. Системата за анализ на данни на Power Pivot сега е вградена в Excel, така че можете да изграждате прости модели на данни направо в Excel. Добавката Power Pivot предоставя среда за създаване на по-сложни модели. Можете да я използвате, за да филтрирате данни, когато ги импортирате, да дефинирате ваши собствени йерархии, полета за изчисление и водещи показатели на представянето (KPI) и да използвате езика за изрази за анализ на данни (Data Analysis Expressions – DAX), за да създавате разширени формули. Научете повече за добавката Power Pivot в Excel 2013.

Добавката Inquire

Ако използвате Office Professional Plus 2013 или Office 365 Pro Plus, добавката Inquire е инсталирана заедно с Excel. Тя ви помага да анализирате и преглеждате работните книги, за да разберете техния замисъл, функция и зависимости на данните и да разкриете различни проблеми, включително грешки във формули или несъвместимости, скрита информация, повредени връзки и др. От Inquire можете да стартирате един нов инструмент на Microsoft Office, наречен Spreadsheet Compare, за да сравните две версии на дадена работна книга, като ясно е посочено къде са настъпили промени. По време на проверката имате пълна видимост на промените в работните книги.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×