Какво е новото в Excel 2016 за Windows

Какво е новото в Excel 2016 за Windows

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Excel 2016 за Windows има функционалността и функции, които сте свикнали да, с някои допълнителни функции и подобрения. Ако сте закупили Excel 2016 без абонамент за Office 365, получавате всички функции в списъка под "Септември 2015 г." в долната част на страницата. Ако сте абонати на Office 365, получавате функциите в списъка под "Септември 2015 г.", както и всички други актуализации. Не забравяйте, че актуализациите първо внедрите за Office вътрешна участници и по-късно за потребителите и търговски Office 365 абонати. Ако имате абонамент за Office 365, Уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Забележка : Ако сте ИТ специалист управлението на процеса на актуализация на Office 365, вижте страницата за издания на канала за да научите кои актуализации са предоставени във всеки канал.

Актуализации за януари *

* Достъпен само за вътрешни в този момент.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Разширен SQL Server конектор - поддръжка за SQL срив: Ние подобрени конектор за SQL Server и добавя нова опция за разрешаване на SQL Server срив. В тази статия в MSDN има повече информация за тази опция. Тази нова опция могат да бъдат намерени в раздела Разширени опции на диалоговия прозорец конектор за SQL Server.

 • Нова трансформация - хоризонтален списък разширяване: Сме направили по-лесно да извлечете стойностите на данните от колона, съдържаща вложени списъци. По-рано можете да се разшири вложени списъци в колона на таблица, в резултат на един нов ред в таблица за всеки елемент в списъка с вложени. Тази трансформация могат да бъдат намерени в заглавията на колоните в колона от списък или като изберете Разгъване на лентата.

  След като изберете тази опция, ще получите подкана да предоставите на разделител за използване в новата колона. Вие ще бъдете помолени да изберете от списък с предварително дефинирани разделители или задайте потребителски разделител, който може да включва специални знаци. Трансформацията ще се превърне колоната с вложени списъци в колона с текст.

Избор с ласо на пръстите си

Excel вече има ласо Бутонът "Избор с ласо" в раздела "Рисуване" в PowerPoint , свободна форма инструмент за избиране на ръкопис. Плъзнете с инструмента за избор на конкретна област от ръкописни чертежи, и след това можете да управлявате този обект, както желаете. За повече информация вижте Рисуване и анотиране с ръкопис в Office 2016.

Използвайте перото цифров да избирате и променяте обекти

В Excel с цифров писалка, можете да изберете област, без дори докосването на инструмента за избор на лентата. Просто натиснете бутона барел на перото и рисуване с перо, за да направите избор. След това можете да използвате перото, за да преместите, преоразмерите или завъртите ръкописен обект. За повече информация вижте Рисуване и анотиране с ръкопис в Office 2016.

Преглед и възстановяване на промени в работни книги, които са споделени

Бързо да видите кой е направил промени в работни книги, които са споделени и лесно да възстановите по-стари версии. За повече информация вижте Преглед на хронологични версии на файлове на Office.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Нов OLEDB конектор: В тази актуализация сте разрешаването на свързване към OLEDB драйвери чрез нов конектор за OLEDB. В допълнение към широк диапазон от източници на употреба, поддържани OLEDB значително увеличава броя на източници, които потребителите сега, за да импортирате от с помощта на възможности за получаване и трансформация в Excel.

 • Разширен "Комбинирате двоични файлове" опит при импортиране от произволна папка: Един от най-популярните сценарии в Excel се състои в задействане на една от папка, като съединители (например папка, папката SharePoint и т.н.) за комбиниране на множество файлове с една и съща схема в една логически таблица.

 • Поддръжка за процент тип данни: С тази актуализация ние сме добавяне поддръжка за процент типове данни, така че те лесно да могат да бъдат използвани в аритметичните операции за получаване и трансформация сценарии. Входяща стойност, като например "5 %" ще бъде автоматично разпознава процентно изражение и конвертирани в десетично число 2-цифрен точност (тоест 0.05), които след това могат да бъдат използвани в аритметичните операции в рамките на електронна таблица, редактор на заявки или модела на данни.

 • Подобрена "Функционира авторство" опит: Ние сме също така да направи по-лесно да актуализирате дефинициите на функциите, без да е необходимо да се поддържа основните M код.

 • По-добри резултати за конектори за OData: С тази актуализация добавяме поддръжка за натискане разгънете запис операции, за да бъде изпълнена в базовия OData услуга. Това ще доведе до подобрена производителност, когато разширяване записи от OData канал.

 • Увеличи/възстановяване бутоните в диалоговите прозорци за навигатор и заявка зависимости: Навигатор и заявка зависимости диалоговия прозорец (активиран от редактора на заявки) поддръжка Прозорец преоразмеряване на заданията долу вдясно на диалоговия прозорец. В тази версия ние сме прави също е възможно да увеличите/възстановяване на тези диалогови прозорци чрез разкриване увеличи и възстановяване икони в горния десен ъгъл на диалогови прозорци.

За повече информация относно по-горе, вижте блога за Power BI.

Нови диаграми с карти

Диаграма с карта на Excel с данни на стойности

Можете да създадете карта диаграма за сравняване на стойности и показване на категории по географски региони. Използвайте го, когато имате географски региони във вашите данни, като например страни/региони, щати, деление или пощенски кодове. Гледайте видео за бърза карта за диаграма тук.

Нови икони, налични в раздела "Вмъкване"

Трябва да поставите икона, която дава определена идея или концепция, но не искате да начертаете себе си? Прегледате иконата на бутон в раздела Вмъкване изберете категория като хора, технология или спорт. След това щракнете върху иконата, която представлява идея или концепция имате предвид.

Можете бързо да записвате в скорошни папки

Тази функция е поискано от нашите клиенти: отидете на файл > Запиши като > Последнии ще видите списък с последните отваряни папки, които можете да запишете.

Подобрения в достъпността

Ние сега са подобрени поддръжка за разказвача и други помощни технологии, която ви позволява да прочетете клетки, създаване на таблици, сортиране на данни и др. Вижте Какво е новото в достъпност за Excel за повече информация.

Мащабируеми векторни графики

Сега можете да вмъкнете и да работите с файлове, мащабируеми векторни графики (SVG). За повече информация вижте Вмъкване на основен изображения.

Бутон за нов ръкопис повторение

Използване на ръкопис във вашите електронни таблици? Сега можете да се повтаря или пренавиване си мастило, за да разберете по-добре на потока от него. Или други потребители да прослушате да получите инструкции. Ще намерите Ръкопис повторение на начертаете раздела опитайте!

Споделено с мен

Дали това звучи познато? Някой е споделил OneDrive файл с вас, но не можете да намерите имейл съобщение, което е връзка. Няма проблеми. С тази актуализация, можете да щракнете върху файл > Отвори > споделено с мен. Това ще ви покаже всички файлове, които са били споделени с вас.

Поддръжка на CSV (UTF-8)

Ви попита за него в нашия Excel потребител гласови форум: сега, за да отворите и запишете CSV файлове, които използват UTF-8 кодиране на знаци. Отидете във файл > Запиши като > Преглед. След това щракнете върху Запиши като тип и ще намерите новата опция за CSV UTF-8 (с разделители запетаи). CSV UTF-8 е често използван файлов формат, който поддържа повече символи от съществуващи CSV опция на Excel (ANSI). Какво означава това? Подобрена поддръжка на работа с данни не са на английски и лесно се движат данни към други приложения.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Съединител с уеб: Добавихме поддръжка за задаване на HTTP заявка заглавки в диалоговия прозорец уеб конектор. Потребителите да зададете горен име/стойност двойки от разширен режим в този диалогов прозорец.

 • Съединител за OData: В тази актуализация добавихме релация откриване поддръжка за канали на OData V4. Когато се свързвате с OData V4 канали, потребителите ще могат да използвате бутона Избор на свързани таблици в диалоговия прозорец "Навигатор", за да можете лесно да изберете всички таблици, необходими за вашите отчети.

 • Конектор за oracle: Ние значително подобрена производителност за визуализиране таблици в диалоговия прозорец "Навигатор", когато се свързвате с бази данни Oracle. В повечето случаи визуализациите трябва да отнеме до 30 % по-малко време да се показват от преди.

 • SAP Диляна конектор: Сме направили подобрения на параметър въвеждане контролите в диалоговия прозорец "Навигатор", когато се свързвате към SAP Диляна.

 • Заявка зависимости преглед от редактора на заявки: Вижте всички заявки и зависимости на други заявки или източници на данни с един поглед.

 • Поддръжка на лентата на редактор на заявки за скаларни стойности: Добавихме поддръжка за лентата на редактор на заявки за общи операции при работа със скаларен тип заявки. Това включва новите раздели на контекстна лентата, които показват общи трансформации за текст, дата/час и числени стойности.

 • Добави колона по избор въз основа на възможност за извикване на функцията: Сега можете да просто се възползвате нова операция за извикате функция по избор от раздела "Добавяне на колона" на лентата.

 • Колони за разгъване и агрегиране предоставя поддръжка за "Зареждане по-" стойности: С тази актуализация добавихме опцията зареждане още за разгъване & агрегиране списъка колони в редактор на заявки така, че потребителите могат да кажете на Excel да разгледате повече редове за откриване на допълнителни вложени полета/колони.

 • Преобразуване на колона на таблица към списък – нова трансформация: С тази актуализация сме направили много по-лесно за потребителите да превърнете дадена колона в дадена таблица в списък. Просто изберете колоната във визуализацията на редактора на заявки и използвайте новодобавения преобразуване в на списъка в раздела "трансформация" в лентата.

 • Изберете по време на въвеждане в падащи менюта: С тази актуализация ние значително подобрени навигация и избор взаимодействия в рамките на падащи менюта с добавянето на възможности за избор по въвеждане. Това позволява на потребителите да въведете един или повече знаци и те ще получите съответствие с префикс от падащото меню елементи. Това поведение е налично на всички получаване и трансформация падащи менюта, но това е особено полезно за менюта с много елементи от списък (като например промяна на типа с езиковата променлива диалогов прозорец или параметъра единична стойност списък за SAP Петър, и др.).

За повече информация относно по-горе вижте блог за Power BI.

Нови обучение за Excel

Центъра за обучение на Office има 10 нови курсове за Excel, създадени в партньорството с LinkedIn обучение. Гледайте видеоклипове си скорост, за да научите повече за Excel 2016, включително използване на формули и анализиране на данни в диаграмата. Също така Научете как да получите неограничен достъп до над 4000 видео курсове от LinkedIn обучение. Вижте всички наши обучение за Excel.

Нова обратна връзка команда в менюто "файл"

Имате коментар или предложение за Microsoft Office? Имаме нужда от вашата обратна връзка, за да помогнете ни да доставят голямо продукти. В Excel, можете да показват новите функции, кажете ни какво ви харесва или какво не работи като щракнете върху файл > обратна връзка.

Щракнете върху файл > обратна връзка, за да кажете на Microsoft, ако имате коментари или предложения за Excel

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Добавена поддръжка за параметри на заявката: Сега можете да добавите параметри към вашите заявки в редактора на заявки. Просто щракнете върху Начало > Управление на параметри > Нов параметър.

  Power Query - управление на опция за параметри

  Power Query - управление на диалоговия прозорец параметри

 • Създаване на нови заявки, въз основа на обединяване/добави операции: Сега можете да използвате документи и операции, за да създавате нови заявки в редактора на заявки за добавяне. Щракнете върху раздела " Начало ". След това щракнете върху стрелката надолу до Обединяване на заявкии след това щракнете върху Обединяване на заявки като нов. За да добавите като нов, щракнете върху стрелката надолу до Заявки за добавянеи след това щракнете върху Добави заявки като нов.

  Power Query – обединяване заявки като нов опция

  Power Query – Добавяне на заявки като нов

 • Подобрена уеб конектор с визуализация на страница: Ние сте подобрени уеб конектор опит. Сега можете да видите визуализация на живо на уеб страница и изберете желания от вас таблиците за импортиране. Изберете данни > нова заявка > от други източници > от уеб. След като поставите във вашия URL адрес и щракнете върху OK, ще се появи навигатор. Вдясно щракнете върху бутона Уеб изглед . Сега превъртете страницата. Всяка таблица с раздел и границата е готова да импортирате. Изберете таблицата, която искате и след това щракнете върху Зареждане или редактирате да работи по-нататъшно.

Кажете ми какво искате да направите полето в горната част на лентата е била актуализирана с подобрено търсене, съдържание и препоръки да отговори на своите въпроси по-добре и бързо. Когато въведете търсене на определена задача, функция или въпрос сега ще видите голямо разнообразие от опции. Ако това е бърз задача Excel ще опита да ви позволяват да се грижите за него направо от Уведомявай ме екран. Ако това е по-сложен въпрос, ще ви покажем помощ, който според най-добри отговаря на нуждите ви. Опитайте, за да видите колко бързо можете да намерите това, което търсите и как да работите.

Щракнете върху Уведомявай ме клетка в Excel и въведете в това, което искате да направите. Кажи ми ще опита да ви помогне да изпълните тази задача.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Обновяване на заявката - запазите оформления: Формати и изчисляеми колони за данни, импортирани, като използвате получаване и трансформация сега се запазват след обновяването на заявки.

 • Конектор за разширен SAP Петър – позволяват множествен избор на стойностите на променливите и параметри: С тази актуализация потребителите сега, за да изберете повече от една стойност за дадена променлива или параметър, когато задействане на SAP Диляна connector. Това може да се постигне чрез диалоговия прозорец "Навигатор".

 • Конектори за разширен OData – опция, за да импортирате отворен тип колони от OData канали: Съединител за OData вече поддържа импортиране отворен тип колони от канали на OData. Преди тази актуализация тези колони са били не се поддържат в Power Query. Тази опция е изложен под секцията разширени опции в диалоговия прозорец за конектор на OData.

  Power Query – подобрена OData съединител – опция, за да импортирате отворен тип колони от OData канали
 • Конектор за разширен достъп DB – нови свързани таблици, изберете бутона, за да "" в диалоговия прозорец "Навигатор": Ние подобрени база данни на Access конектор, за да разрешите на потребителите да лесно да изберете свързани таблици чрез добавяне на бутон за Избор на свързани таблици в диалоговия прозорец "Навигатор". Поведение, когато щракнете върху този бутон, е същият като за всички други бази данни, които вече поддържат тази възможност – избира всички таблици, които имат директна връзка с някоя от вече избраните таблици.

  Power Query – конектор за подобрен достъп DB – нови свързани таблици, изберете бутона, за да "" в диалоговия прозорец "Навигатор"
 • Опция, за да генерирате стъпка имената на английски език в рамките на редактора на заявки: Когато създавате нови стъпки в редактора на заявки въз основа на трансформации от лентата, стъпка имената по подразбиране ще се основава на името на трансформация (например SplitColumns, FilteredRows и др.). Имената на тези стъпка ще са локализирани на текущата инсталация на език за Excel.

  С тази актуализация ние въвежда нова опция, за да позволите на потребителите да промените това поведение по подразбиране, така че генерира автоматично стъпка имената използват името на английски за тази трансформация. Това позволява на потребителите да допринесе за един отчет на Excel с помощта на няколко локализираните версии на работния плот, но да запазите имената на стъпка разпознава от всички страни, (тоест, всички на английски език по подразбиране). Новата конфигурация настройка е дадена под данни > нова заявка > глобални > регионални настройки за инсталации, които не са на английски.

  Power Query – опция, за да генерирате стъпка имената на английски език в рамките на редактора на заявки
 • Описание за заявката стъпки в рамките на редактора на заявки: Ние също въвежда ново поле описание за стъпките на заявката в рамките на редактора на заявки, което дава на потребителите възможност да документ и предоставяне на коментари за техните трансформации на заявка. Новото поле описание могат да бъдат достъпни от менюто щракнете с десния бутон върху някоя стъпка на заявка > свойства... команда.

  Power Query – описание на стъпките на заявката в рамките на редактора на заявки
 • Извлечете седмица, ден или месец име от колона "дата/час" от редактора на заявки: С тази актуализация потребителите сега могат да извлечете седмица, ден или месец имената от дадена колона "дата/час". Направили сме това от лентата редактор на заявки – или чрез раздела трансформация, за да промените съществуваща колона, или чрез раздела Добавяне на колона, за да вмъкнете нов.

  Тези две опции могат да бъдат намерени под Дата > ден > име на ден и дата > месец > име на месец съответно. Обърнете внимание, че имената на ден и месец са локализирани според локална настройка за текущия файл (налично под "данни" > нова заявка > Опции за заявка > текущата работна книга > регионални настройки за вашата работна книга на Excel).

  Power Query – извадите седмица, ден или месец име от колона "дата/час" от редактора на заявки
 • Обединяване на дати и часове в една колона дата/час от редактора на заявки: Друга нова трансформация този месец позволява на потребителите да комбинирате дата и час колонна в една колона дата/час. Това може да се постигне тези две колони и щракнете върху обединяване на дата и час в менюта, дата или час в разделите "трансформация или добавяне на колони" съответно.

  Power Query – обединяване дати и часове в една колона дата/час от редактора на заявки
 • Извлечете Начало и край на час от дата/час или час колона от редактора на заявки: Последната нова трансформация на данни този месец позволява на потребителите да лесно да извлечете началото или в края на един час, въз основа на дата/час или колона за час. Тези две опции могат да бъдат намерени под време > час меню в разделите "трансформация" и "Добавяне на колона".

  Power Query – извадите Начало и край на час от дата/час или час колона от редактора на заявки
 • Обновяване на заявката – запазите оформления: Когато използвате получаване и трансформация за работа с външни данни, може да искате да направите промени във форматирането или промените оформлението. Можете дори да добавите изчисляема колона. По-рано подобни промени не са запазени при зареждане на данните в Excel. Но с тази актуализация, те са. Това е защото квадратчето за отметка запази колона за сортиране/филтър/оформление сега е включено по подразбиране. (За достъп до това квадратче, щракнете в таблица на външни данни и след това щракнете върху проектиране > свойства.)

 • Команда изтекло време, налични в от Web connector: Сега можете да зададете уеб заявки за времето на изчакване, в случай че отнема прекалено дълго време. Изберете данни > нова заявка > от други източници > от уеб. След това щракнете върху Разширени. В дъното на диалоговия прозорец Задайте колко минути трябва да се извърши преди заявката пъти.

  От диалоговия прозорец уеб команда изтекло време в минути

 • Поддръжка за фиксирана ширина запетаи файлове в CSV/текст конектор: Ако имате текст или CSV файл, който съдържа разделители между колоните, можете да зададете ширината на колоните в конкретен знак позиции.

  Първо, започнете от текст или CSV конектор: данни > Нова заявка > От файл > От CSV (или От текст). След това изберете файл, който съдържа разделител между стойности. Под ограничителизберете --Фиксирана ширина--. И накрая под --Фиксирана ширина--, задайте позицията на знака за край на всяка колона.

  --Фиксирана ширина--ограничител команда; 0, 7, 24, указани за знак позиции

Публикуване в Power BI

Ако имате абонамент за Power BI, можете сега да публикувате файлове, които се съхраняват локално в Power BI. За да започнете, първо запишете вашия файл с вашия компютър. След това щракнете върху файл > Публикувай > публикуване в Power BI. След качване, можете да щракнете върху бутона Отидете до Power BI за да видите файл във вашия уеб браузър.

Никакъв предупреждение при записването на CSV файл

Не забравяйте, това предупреждение? "Този файл може да съдържа функции, които са не са съвместими с CSV..." Добре, ви попита за него! Ние ще се появи това при записването на CSV файл.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Нов SAP Диляна конектор: В тази актуализация добавихме нов конектор, за да ви позволи да импортирате данни от SAP Диляна бази данни. Нов конектор могат да бъдат намерени под данни > нова заявка > от база данни на, или от прозореца на редактора на заявки. За повече информация вижте Свързване към база данни на SAP Петър .

  Excel Power BI SAP Диляна база данни на диалоговия прозорец за импортиране
 • Конектор за новата папка на SharePoint: Налични под данни > нова заявка > файл, нов конектор за папка на SharePoint ви дава възможност да импортирате данни от множество файлове в папка на SharePoint. Това е подобно на начина, по папка конектор, който ви позволява да импортирате и комбиниране на множество файлове от папка на файловата система.

  Excel Power BI папка на SharePoint конектор диалогов прозорец
 • Нови онлайн услуги съединители категория: С тази актуализация добавихме нова категория, която включва всички налични конектори за Онлайн услуги в Excel. Новата категория е дадена под данни > нова заявка > от онлайн услуги, или от прозореца на редактора на заявки.

  Excel Power BI онлайн услуги конектор диалогов прозорец
 • Подобрено DB2 конектор: В тази версия ние подобрени IBM DB2 конектор, за да ви предостави избор за използване на драйвера на Microsoft за IBM DB2, която автоматично се включва в инсталацията на Excel/Power Query. В диалоговия прозорец на IBM DB2 конектор сега можете да изберете кои драйвер да се използва под Разширени опции.

  Диалогов прозорец конектор на Excel Power BI IBM DB2 база данни
 • Подобрено текст/CSV конектор, сега излагане може да се редактира настройките в диалоговия прозорец "Визуализация": В тази актуализация ние подобрени текста и импортиране на CSV съединители, така че да можете да конфигурирате основни настройки от в диалоговия прозорец "Визуализация". Импортиране на тези настройки включват: произход на файла, ограничител и откриване на типа на данните (стратегии включват: база на топ 200 редове, база на целия набор от данни или няма данни въведете откриване). Въз основа на вашия избор, визуализация в този диалогов прозорец се актуализира автоматично. След това можете да решите дали да директно зареждане на данните или да редактирате първо да приложите допълнителни данни трансформации.

  Excel Power BI подобрени текст/CSV конектор диалогов прозорец
 • Подобрена релационна база данни: В тази актуализация ние подобрени конектори за релационна база данни. Сега е опция, която ви позволява да включвате схемата информация като част от йерархията на навигацията. Тази опция е налична под Разширени опция във всички бази данни конектор диалогови прозорци, като например диалоговия прозорец "база данни на SQL Server" по-долу:

  Excel Power BI подобрени конектори за релационна база данни
 • Подобрения на настройки на източник на данни, включително "Промени източника" способност: Сега можете лесно да актуализирате местоположението на източник на данни за всички заявки, свързани с този източник на данни в рамките на една работна книга на Excel. (Преди тази актуализация трябваше да актуализирате местоположението на източника на данни за всеки от заявките. Новото решение ви позволява да направите това в една стъпка.) В диалоговия прозорец "Настройки на източник на данни" е нова опция за обхвата на текущата работна книга, която ви позволява да ограничите списъка показваната източници на данни само до тези, които се използват в текущия файл. От този изглед можете да променяте идентификационни данни, нива на поверителност и други настройки за този източник на данни. Или можете да използвате опцията за смяна на източника, за да промените местоположението за този източник на данни.

  Подобрения на Excel Power BI настройки на източник на данни
 • Разширено филтриране на редове диалоговия прозорец режим в рамките на редактора на заявки: Сме за въвеждане на нов режим в диалоговия прозорец Филтриране на редове в редактора на заявки. Този нов режим ви позволява да добавите няколко условия за филтриране в рамките на една стъпка филтриране на редове. (Преди тази актуализация, само една-две клаузи са разрешени.) То също така ви позволява да комбинирате филтър клаузи според няколко колони. (Преди, всички клаузи са били приложени към една колона.)

  Диалогов прозорец на Excel Power BI разширено филтриране на редове в редактора на заявки
 • Вградено въвеждане контроли за възможност за извикване на функция в рамките на редактора на заявки: Ние подобрени вградено визуализация за функции в диалоговия прозорец редактор на заявки. Сега позволява входните стойности за възможност за извикване на функция. Този нов раздел въведете параметри в предварителния преглед на вградено функция е налична за двете "извън полето" функции (M машина функции), както и дефинирани от потребителя функции.

  Excel Power BI вградено въвеждане контроли за възможност за извикване на функция в рамките на редактора на заявки
 • Поддръжка за повторна заявка стъпки в рамките на редактора на заявки с помощта на плъзгане и пускане жестове: Сега поддържат Преподреждане на стъпките на заявката в рамките на редактора на заявки чрез плъзгане и пускане жестове. Това може да се направи за всяка заявка чрез раздел приложени стъпки в редактора на заявки.

  Excel Power BI плъзгане и пускане жест пренареждането на стъпка на заявка
 • Дата за избиране на поддръжка за входните стойности за дата в диалоговите прозорци за филтриране на редове и колони, условно: В тази актуализация сега можете да използвате контрола за избор на дата, за да предоставите входните стойности за дата в диалоговите прозорци за филтриране на редове и колони, условно.

  Excel Power BI извличане на дата за поддръжка за въвеждане на стойности на дата в филтриране на редове и колони от условно диалогови прозорци
 • Нов запис на контекстно меню за създаване на нови заявки от прозореца за заявки в редактора на заявки: Сега можете да добавите нова заявка в прозореца за заявки в редактора на заявки. Щракнете с десния бутон на фона на екрана или в група възел заявка. Това позволява по-интуитивен опит за добавяне на нови заявки, когато работите в прозореца на редактора на заявки. Освен това когато щракнете с десния бутон на заявка за група, нова заявка се добавя към избраната група.

  Excel Power BI нов запис на контекстно меню за създаване на нови заявки от прозореца за заявки в редактора на заявки

Преобразуване на ръкописни чертежи във фигури

В по-стара актуализация който сте получили нов раздел на рисуване, когато на устройството си със сензорни екрани. Този раздел ви позволява да изберете ръкописната стилове и започнете да създавате ръкописни анотации. Обаче с тази актуализация, можете да конвертирате тези ръкописни анотации към фигури. Просто ги изберете и след това изберете преобразуване във фигури. По този начин, получавате свобода на свободна рисунка с уеднаквяване и стандартизиране на Office графични фигури. За да научите повече за писането на ръка в Office, вижте Рисуване и анотиране с ръкопис в Office 2016.

По-бързо OLAP обобщени таблици!

Ако работите с връзки към сървъри, OLAP, вашите обобщени таблици са по-бързо. Юни 2016 актуализация съдържа заявка и кеш подобрения в производителността на тази мощна функция. Може да се възползвате от тази работа, независимо дали използвате обобщени таблици, за да отговорите на еднократно въпроси, или изграждане на сложни работни книги с десетки обобщени таблици. Няма значение дали вашите обобщени таблици са свързани с табличен или многомерен модел на всяка обобщена таблица, свързана към Microsoft SQL Server Analysis Services, трета страна OLAP доставчици, или Модел на данни на Power Pivot вероятно ще да ви даде новите данни, по-бързо. Освен това, сега забраняването на междинни суми и общи суми, обобщени таблици може да бъде много по-бързо, когато обновяването разширяване, свиване и детайлизиране в своите данни. По-голям обобщената таблица, по-големи потенциални подобрения. По-конкретно са направени подобрения в три основни области по време на изпълнение на заявки OLAP сървъри:

 • Подобрени заявка ефективност: Excel ще сега заявка за междинни суми и общи суми, само ако те сте задължени за рендиране на резултатите от обобщена таблица. Това означава, че чакате по-малко за OLAP сървър, за да завършите обработка на заявката и чакате по-малко време на изчакване на резултатите, за да прехвърлите вашата мрежова връзка. Можете просто да изключите междинните суми и общи суми от раздела Проектиране на обобщена таблица точно както обикновено. Вижте: Показване или скриване на междинни суми и общи суми в обобщена таблица.

 • Намаляване на броя на заявки: Excel е по-интелигентно, когато обновявате данните си. Заявките ще Обнови сега само когато те действително сте променили и трябва да се актуализират.

 • По-интелигентно кеш: когато извлечени схемата на обобщена таблица, сега е споделен във всички обобщени таблици за тази връзка, по-нататъшно намаляване на броя на заявки.

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Условно колони: С тази актуализация ние сме прави изключително лесно за потребителите да създават нови колони в техните заявки, базиран на стойности от друга колона. Типичен случай употреба за това включва създаване на набор от "страници" или "категории" на базата на диапазони от непрекъснат стойност колона. Например, категоризиране ИТМ на човек в "Ниско", "нормален", "Излишно тегло" или "Пълните" въз основа на добре познатия BMI диапазони от стойности, или дефиниране на категориите, като например "Тази седмица", "Миналата седмица," и т.н. въз основа на колона "дата". По-рано това може да се постигне чрез създаване на потребителски колони и снемане област на SharePoint с помощта на набор от "if-then-else" отчети. Тези изрази най-скоро може да стане изключително сложна за авторство и поддръжка при добавяне на нови условия са. Започва с тази актуализация, потребителите сега могат да определят набор от правила и изхода стойности за новата колона, въз основа на стойностите в другите колони в рамките на техните таблици. Това се постига чрез нови условно диалоговият прозорец колони, налични в редактора на заявки в раздела "Добавяне на колона" на лентата.

  Power Query – условно колони
 • Индикатор за тип на колона в заглавки на колони за визуализация на редактора на заявки: С тази актуализация добавихме колоната тип индикатори в заглавките на колони в рамките на визуализацията на редактора на заявки. Тези нови колоната тип показатели ви позволи да бързо разбиране на типовете за всяка от колоните в таблицата си, както и ги промените в друг тип, като щракнете върху тези два индикатора или с помощта на опциите в предлагаше лентата (тип данни падащото меню в раздела "Начало" на лентата или открива тип команда под раздела трансформация).

  Power Query – колоната тип индикатор в заглавки на колони на редактора на заявки (предварителен преглед)
 • Пренареждане на заявки и групи със заявки в редактора на заявки чрез плъзгане и пускане жестове: Можете да сега лесно да преподредите заявки и групи със заявки в рамките на екрана за заявки в редактора на заявки чрез избиране на един или няколко обекта и ги плъзгате и пускате в желания от вас местоназначение. Това може да се използва за да пренаредите елементи вътре в дадена група (или най-горно ниво), както и да премествате обекти в заявка група. Добавяне на плъзгане и пускане жестове със заявките екран вътре в редактора на заявки значително подобрява работата на потребителите за реорганизиране на заявки и групи за заявка, която е по-рано е възможно само чрез контекстно меню опции.

  Power Query – пренареждане заявки и групи със заявки в редактора на заявки чрез плъзгане и пускане на движения с докосване
 • Заявка за управление на менюто в редактор на заявки: С тази актуализация ние сме излагане нов "Управление" падащото меню за заявка в раздела Начало на редактора на заявки на лентата. Това меню разкрива общи управление операции за заявка, като например изтриване, дубликат и справка.

  Power Query – заявка за управление на менюто в редактор на заявки

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Премахнете празни стойности чрез колона филтър меню: С тази актуализация добавихме нови данни, филтриране опцията, която ще премахне всички редове, където стойността за текущата колона е null или празно. Това са достъпни чрез колона филтър меню падащото меню.

  Pwer заявка – премахване на празните филтъра на колона от менюто
 • Преобразуване на продължителност стойности, за да години: тази нова трансформация опция може да се намери под трансформиране или раздели за добавяне на колона. В рамките на падащото меню продължителност има нов "Общо години" запис, който ви позволява да изчислите общо години според продължителност тип колона. Логиката, приложена е да делите 365 общия брой дни.

  Pwer заявка - конвертиране продължителност стойности, за да години
 • Запазване на дубликати: тази нова трансформация позволява на потребителите да запазите само редовете с дублирани стойности в избрани колони. Преди тази актуализация само "премахване на дубликати" е наличен. Тази нова опция може да се намери на лентата под Начало > премахване на дубликати разделен бутон и след това изберете командата Запазване на дубликати .

  Power Query – пази копия
 • Съвети за "примерни входни стойности" в диалоговия прозорец "Промяна тип с езикова променлива": Power Query позволява на потребителите да промените типа на колона като отчита езикова променлива или регионалните настройки/формати, в които се представлява данните. Това може да стане чрез задаване на стойност на езикова променлива за цялата работна книга (под данни > нова заявка > Опции за заявка > текущата работна книга > данни зареждане) и също могат да бъдат персонализирани за всеки определен "промяна на типа" стъпка в заявките. В диалоговия прозорец "Промяна тип с езикова информация" (достъпно с десния бутон върху Заглавка на колона във визуализацията на редактора на заявки изберете Промяна на типа > използване на езикова променлива...), потребителите сега, за да получите няколко "примерни стойности" за очакваните формат за въвеждане при избор на определен тип данни и езикова променлива.

  Power Query – съвети за "примерни входни стойности" в диалоговия прозорец "Промяна тип с езикова информация"
 • Поддръжка за интервал и линия канали в предварителния преглед на редактора на заявки: С тази актуализация добавихме поддръжка за визуализиране на интервали в клетки с данни в рамките на визуализацията на редактора на заявки. Това включва всички интервал знака, включително линия канали. Можете да превключвате между "Покажи интервал" (по подразбиране поведение) и не я (стари поведение) показва от раздела "изглед" на лентата на редактор на заявки.

  Power Query – поддръжка за интервал и линия канали в предварителния преглед на редактора на заявки
 • Възможността да забраните визуализации от прозореца Навигатор: С тази актуализация добавихме опция за забраняване на визуализации в диалоговия прозорец "Навигатор". Това позволява на потребителите да намалите броя на повиквания, направени в източника на данни за да извлече тези визуализации.

  Power Query – възможността да забраните визуализации от прозореца "Навигатор"
 • Име на техническата поддръжка в прозореца Навигатор: Някои източници на данни поддържа понятия от "технически име" за обекти в рамките на източника. Тези "технически имена" са предназначени да предоставят по-съдържателно име за крайния потребител, свързване към източника на данни от "физически име" на обекта. В тази актуализация, добавихме нова опция диалоговия прозорец "Навигатор", за да позволите на потребителите да превключвате между "физически име" (предишни поведение) и "технически име" (нов поведение).

 • Преименувате заявки директно от прозореца за заявки в редактора на заявки: С тази актуализация сега е възможно да преименувате заявки директно от прозореца за заявки в редактора на заявки. За да преименувате заявка от този екран, просто изберете и с десния бутон върху заявката и изберете Преименуване, или щракнете двукратно върху името на заявката, или го изберете и след това натиснете клавиша F2.

  Power Query – Преименуване заявки директно от прозореца за заявки в редактора на заявки
 • Поддръжка за време на изчакване на команда в UX: С тази актуализация, потребителите са сега можете да зададете команда изчакване стойност (в минути) при свързване към източници на бази данни. Това е значителна продуктови подобрения, тъй като преди тази актуализация, това персонализиране само е възможно чрез потребителски създаването на формула. Тази нова команда изчакване опция могат да бъдат намерени в раздела "Разширени опции" в диалоговите прозорци за източник на данни.

  Power Query – поддръжка за време на изчакване на команда в UX
 • Задаване за забраняване на подкани за ниво на поверителност на машина ниво (включително ключ от системния регистър): Power Query позволява на потребителите да комбинирате данни от множество източници на данни в една работна книга. При работа с множество източници на данни, е възможно потребителите да дефинирате заявки, които изискват изпращане на данни от един източник на данни към друг източник на данни. За да предотвратите случайно разкриване на частни или корпоративни данни, Power Query предоставя функция, наречена "Нива на поверителност." Тази функция позволява на потребителите да укажете нивото на поверителност (публична, организационно или лична) за всеки източник на данни, които те се свързват с, когато се опитате да комбинирате данни от няколко източника. Въз основа на избраното ниво на поверителност, Power Query ще гарантира, че данните от частен източник не се изпраща до други източници и че от организационен източник на данни само се изпраща на източници в рамките на организацията. В някои случаи тази поверителност изпълнение да получите начин за потребителите, които искате да дефинирате някои комбинации от данни, които заобикалят тази функция за поверителност. Друг потенциален ефект на нива на поверителност е, че при комбинирането на данни от множество източници, които не би трябвало да изпращат данни между тях поради техните нива на поверителност, Power Query ще компенсация и изтегляне на данни локално, за да извършите комбинация данни по безопасен начин. Това може да доведе до влошаване на производителността, дължи на факта, че данните ще трябва да бъдат кеширани локално от всички източници подразбира и комбинирани във вътрешната памет. За тези случаи потребителите имат възможност да игнорирате нива на поверителност като "текущата работна книга" настройка. Обаче като се има предвид, че тази опция е бил достъпен само на файл и за един потребител, това изисква потребител, за да разрешите тази опция за всяка работна книга, иска да се възползвате. Освен това пренебрегва тази защита на личните данни трябва да бъде одобрен от всеки потребител на работната книга, така че някой отваряне. XLSX файл от друг потребител в компютъра си би трябвало да представи нива на поверителност за източници на данни, включени в отчета или ръчно да изключите тази функция в диалоговия прозорец "Опции" (под заявка Опции > текущата работна книга > поверителност раздел).

  В това издание сме за въвеждане на нов настройка, за да позволите на потребителите и предприятия, за да изберете една от следните ситуации:

  • Винаги комбиниране на данни в съответствие с вашите настройки за ниво на поверителност за всеки източник: тази нова опция позволява на потребителя да "налагат", че нива на поверителност се вземат под внимание за всеки. XLSX файл на техните машина, независимо дали настройката "Текущата работна книга" ниво на поверителност е разрешено или забранено.

  • Комбиниране на данни според настройките за ниво на поверителност на всеки файл: това е поведението по подразбиране и съответства на поведението на Power Query в предишните версии.

  • Игнориране на настройките за ниво на поверителност: тази нова опция позволява на потребителя да винаги заобикалят настройките за ниво на поверителност за всеки. XLSX файл в тяхната машина, независимо от настройката за текущата работна книга.

  Тези опции са достъпни за потребителя в диалоговия прозорец Опции за заявка:

  Power Query – забрани ниво на поверителност подканите машина ниво (включително ключ от системния регистър)

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Конектор на ODBC - поддръжка за избиране на потребител/система DSN: Искане за често срещани от потребители, които използват конектор на ODBC е в състояние да изберете от списък с налични DSN на техните машина при задаване на параметрите на връзката в полето импортиране от съветника за ODBC в Power Query в Excel. С тази актуализация добавихме нови падащото меню, така че потребителите да изберете съществуващ DSN от списъка с налични потребител/система DSN на техния компютър. В допълнение към избора на съществуващ DSN, потребителите могат да зададете допълнителни подробности за низ за връзка или изберете "Няма" в DSN падащото меню да укажете пълния низ за връзка независимо от всички съществуващи DSN (еквивалент на поведението преди тази актуализация).

  Power Query – конектор на ODBC – поддръжка за избиране на потребител/система DSN
 • CSV конектор - възможността да зададете колона ограничител в диалоговия прозорец източник: Ние подобрени източник на диалоговия прозорец за CSV конектор, така че потребителите могат да персонализират колона ограничител опция. Преди тази актуализация колона ограничител опция може да се промени само чрез редактиране на базовите M формулата за източник на стъпка.

  Power Query – CSV съединител – възможността да зададете колона ограничител в диалоговия прозорец на източника

Актуализации за получаване и трансформация и добавката Power Query

 • Филтър по дата на не-ранната/късно: Добавихме нова опция за филтър на дата/час за колони в редактор на заявки за разрешаване на потребителите да филтрирате дати, които не са първите или последните дати в рамките на текущата колона.

  Power Query – филтър по "не-ранната/късно дата"
 • За филтриране по "е в предишния N минути/часа/секунди": Друг нов филтър за дата и час дава възможност за филтриране на стойности, които са в рамките на предишния N минути/часа/секунди. Това може да бъде преглеждана от в предишния... опция под менюто филтър за дата/час колони.

  Power Query – филтър по "е в предишния N минути/часа/секунди"

  След това можете да зададете опциите за филтриране чрез задаване на стойността и желаното филтриране обхват от падащото меню. Забележете новите опции за часове, минути и секунди, добавени в тази актуализация.

  Power Query – дефиниране на опции за филтриране с часове, минути и секунди
 • Копиране и поставяне на заявки между настолната версия на Power BI и Excel: Знаем, че потребителите често работа с няколко инструменти в ежедневните си дейности и използвате Excel заедно с Power BI работния плот за dashboarding и споделяне на сценарии. В предишната актуализация е разрешен възможността да копирате и поставите заявки между различни работни книги на Excel. Тази актуализация се прави безпроблемно за потребители, за да копирате и поставите техните заявки между Excel и Power BI работен плот. Потребителите могат да сега с десния бутон върху заявка или заявка група в прозореца на задачите на заявки в работна книга на Excel да копирате тези заявки. Те могат да ги поставете в прозореца на задачите на заявки в редактора на заявки за Power BI работен плот. Копиране на заявки от Power BI работен плот в Excel се извършва по подобен начин.

 • Поддръжка за специални знаци в разделяне на колона: По-рано добавихме поддръжка за използване на специални знаци в диалоговия прозорец заместване на стойности за търсене и заместване на стойности. В тази актуализация ние разрешен същата функционалност за разделяне на колона от ограничител операции.

  Power Query – поддръжка за специални знаци в разделяне на колона
 • Обновяване на визуализации в диалоговия прозорец Обединяване на заявки: Сега е възможно да обновите таблицата визуализациите в диалоговия прозорец "обединяване на заявки" така че потребителите да изберете кои колони, за да съвпадат с помощта на най-новите данни.

  Power Query – обновяване на визуализации в диалоговия прозорец Обединяване на заявки
 • Непропорционален шрифт за визуализация на редактора на заявки: Сега можете да персонализирате визуализацията на редактора на заявки за показване на съдържание, използвайки непропорционален шрифт. Тази опция за персонализиране се намира в раздела "изглед".

  Pwer заявка - непропорционален шрифт за редактора на заявки (предварителен преглед)
 • Подобрени опит за извикване на функцията: Сега е възможно да извикате функции директно от в диалоговия прозорец "Навигатор". Това ви позволява да извикате и визуализиране на резултатите от извикване на функцията спрямо източник на данни (например SQL Server). Сега можете да зададете параметри на функцията директно от прозореца Навигатор:

  Power Query – подобрена функция възможност за извикване опит

  И след това преглед на резултатите в място:

  Power Query – визуализация на резултатите на място
 • Опция за задаване на идентификационни данни на сървър ниво: Сега имате възможност да зададете обхвата за своите идентификационни данни, когато получите подкана за идентификационни данни за база данни. Това е наличен като опция за радио бутон в долната част на диалоговия прозорец за идентификационни данни.

  Power Query – опция, за да зададете идентификационните данни на сървър ниво
 • Добави префикс/суфикс за колона с текст: Сега е възможно да добавите префикс/суфикс към съществуваща колона с текст чрез редактор на заявки – или с помощта на тази опция под трансформация (модифициране на колона на място) или под Добавяне на колона за създаване на нова колона (налично под колона с текст > формат).

  Power Query – Добавяне на префикс/суфикс за колона с текст

Актуализациите на Power Pivot в Excel 2016

 • Запиши връзката изглед на диаграма като картина: Потребители на Excel 2016 сега да запишете изглед на диаграма на модел на данни като файл на изображение с висока разделителна способност, която след това може да се използва за споделяне, отпечатване или анализиране на модела на данни. За да създадете файл на изображение в добавката Power Pivot, щракнете върху файл и след това изберете изглед на Запиши като картина.

  Power Pivot – Запиши връзката изглед на диаграма като картина
 • Диалогов прозорец разширен редактиране връзка създава по-бързо и по-точно данни отношения: Power Pivot за Excel 2016 потребителите могат да Добавяне или редактиране на релация между таблици докато проучване извадка от данните ръчно – до пет редове с данни в избраната таблица. Това помага за създаване на по-бързо и по-точно зависимости, без да е нужно да отидете назад към изгледа на данните, всеки път, когато искате да създавате или редактирате релация между таблиците.

  Power Pivot – диалогов прозорец Разширено редактиране на връзка
 • Избор на таблица с помощта на клавиатурата: В диалоговия прозорец редактиране на връзка въведете първата буква на име на таблица, за да преместите името на първата колона, започващи с избрания буквата.

 • Избор на колона с помощта на колона за навигация: В диалоговия прозорец редактиране на връзка въведете първата буква от името на колона за преместване на първата колона, започващи с избрания буквата. Отново една и съща буква преминава към следващата колона, започващи с избрания буквата.

 • Автоматично колона предложение за същото име на колона в двете таблици: След като изберете първата таблица и колона за избор на втората таблица, ако съществува колона със същото име, е избрано автоматично (работи и по двата начина).

 • Поправки, които подобряват цялостната си моделиране на потребителя: 1) модел на данни Power Pivot вече не се загубва, когато работите със скрити работни книги; (2) сега можете да надстроите работна книга на Excel 2010 с модел на данни в Excel 2016; и 3) можете да добавите изчисляема колона в Power Pivot, освен ако тя съдържа формула.

За пълен списък в клиента актуализация, посетете Power Pivot и машина на услугите за анализ в Excel 2016 поправки.

За всички потребители на Excel 2016 Получете най-новата актуализация на клиента като инсталирате актуализациите на следните. Обърнете внимание, че има 32 - и 64-битови версии на всеки от тях, така че не забравяйте да изтеглите правилната версия:

 • KB3114374- актуализация на Office 2016 Excel от 8 декември 2015 г.

 • KB3114297 - Office 2016 Power Pivot в Excel от 8 декември 2015 г.

Фуния диаграми

Фуния диаграми показват стойности през няколко етапа в процеса. Обикновено стойностите намаляване постепенно, позволявайки ленти, за да прилича на фуния. Прочетете повече за фуния диаграми тук.

Фуниевидна диаграма, показваща канал за продажби; етапите са изброени в първата колона, а стойностите – във втората

Подобрени "Автодовършване"

Excel "Автодовършване" не е толкова придирчиви, както беше преди. Например, да речем, който искате да използвате функцията NETWORKDAYS, но не можете да си спомните как точно се пише. Ако просто напишете = дни, менюто "Автодовършване" ще донесе обратно всички функции, които съдържат "," включително дни, NETWORKDAYS. (Преди, трябваше да изписва името на функцията точно.)

TEXTJOIN

Тази функция обединява текст от множество диапазони и всеки елемент е разделен с разделител, който сте задали. Научете повече за TEXTJOIN тук.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Тази нова функция е като CONCATENATE, но по-добре. Първо: това е по-кратък и по-лесно да пишете. Но също така поддържа препратки към диапазони освен препратки към клетки. Научете повече тук.

АКО

Уморявам на типичен сложно, вложени функции IF? Ако функцията е решението. С тази функция условия се проверяват в реда, който сте задали. Ако премина, се връща резултата. Можете също да зададете друго "обхване всички" Ако никое от условия са изпълнени. Научете за ако тук.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

Тази функция се оценява израз спрямо списък със стойности в ред и връща първия съвпадение резултат. Ако съвпада с никакви резултати, връща се "друго". Подробности и примери са изписани тук.

MAXIFS

Тази функция връща най-голямото число в диапазон, който отговаря на един или няколко критерии. Повече информация може да намерите тук.

MINIFS

Тази функция е подобна на MAXIFS, но се връща най-малкото число в диапазон, който отговаря на един или няколко критерии. Прочетете повече за функцията MINIFS.

Черна тема

Темата с най-висока четливост в Office досега вече е на ваше разположение. За промените темата си на Office, отидете на Файл > Акаунт и след това щракнете върху падащото меню до Тема на Office. Избраната от вас тема ще бъде приложена във всички приложения на Office. За да научите повече за темите на Office, вижте Промяна на изгледа и усещането на Office 2016 за Windows с темите на Office.

Освен ако не е посочено друго, абонати на Office 365 и Office 2016 еднократно купувачи получите следните нови функции.

Шест нови типове диаграми

Визуализациите са жизнено важни за ефективния анализ на данните, както и за създаването на завладяващи истории. В Excel 2016 сме добавили шест нови диаграми – със същите опции за обогатено форматиране, с които сте запознати – които ще ви помогнат да създавате някои от най-често използваните визуализации на финансови или йерархични данни, а също и да откривате статистическите свойства на данните.

Щракнете върху Вмъкване на йерархична диаграма в раздела Вмъкване, за да използвате Йерархична диаграма с вложени правоъгълници или Пръстеновидна диаграма с много нива; щракнете върху Вмъкване на каскадна или борсова диаграма – за Каскадна диаграма; или щракнете върху Вмъкване на статистическа диаграма – за Хистограма, диаграма на Парето или диаграма С кутийки.

Икона за вмъкване на йерархична, каскадна, борсова или статистическа диаграми в Excel 2016 за Windows

Или щракнете върху Препоръчвани диаграмиВсички диаграми , за да видите всички нови диаграми.

показва новите диаграми в PowerPoint2016

Получаване и трансформация (заявка)

Преди да започнете анализа, трябва да можете да получите данните, свързани с бизнес въпроса, на който търсите отговор. Excel 2016 вече разполага с вградена функционалност, която улеснява и ускорява получаването и трансформирането на данните и ви позволява да намерите и съберете на едно място всички данни, които са ви необходими. Тези нови възможности, по-рано налични само като отделна добавка, наречена Power Query, вече са неразделна част от Excel. Ще ги намерите в групата Получаване и трансформиране в раздела Данни.

Източници на данни за заявка

Едно щракване за прогнозиране

В предишните версии на Excel само линейна прогнозиране са били налични. В Excel 2016 функцията FORECAST е разширен да разрешите прогнозиране на базата на експоненциално изглаждане (например, ПРОГНОЗАТА. ETS()...). Тази функционалност е наличен като нов бутон за прогнозиране на едно щракване. В раздела данни щракнете върху бутона Лист за прогнози за бързо създаване на прогнозната визуализация на серия от данни. От съветника можете да намерите, за да коригирате често срещани прогнозиране параметри, като сезонност, който се разпознава автоматично по подразбиране и доверителен интервал.

Създаване и записване

3D карти

Нашите популярни 3D геопространствени инструмента за визуализация, Power Map, е преименуван и сега е достъпен за всички клиенти на Excel 2016 и е вграден в Excel. Този иновативен набор от възможности за истории е бил преименуван на 3D карти и могат да бъдат намерени заедно с други инструменти за визуализация, като щракнете върху 3D карта в раздела " Вмъкване ".

Обиколка на Power Map, зададена да се повтаря

Календар за данни Финансови шаблони

Възползвайте се от новия шаблон за моите парични потоции шаблон за анализ. Тези шаблони за проследяване на това, което печелят колко да похарчите и където си разходи възниква. Плюс, бързо анализиране и сравняване на производителността на избрания запаси във времето.

Шаблон

Изглед на вашия календар като табло и придвижване в данните. Ще получите по-добра справя в как прекарват времето си и идентифициране на начини да получите повече от вашите дни.

Подобрения на обобщена таблица

Excel е известен със своите гъвкави и мощни възможности за анализ, достъпни чрез познатата среда за създаване на обобщени таблици. В Excel 2010 и Excel 2013 тези възможности са значително разширени с въвеждането на Power Pivot и модела на данни, което позволява лесно изграждане на сложни модели в данните, обогатяването им с мерки и водещи показатели на представянето (KPI) и след това изчисляване на милиони редове с висока скорост. Ето някои от подобренията, които направихме в Excel 2016, за да можете да се фокусирате по-малко върху управлението на данните и повече върху откриването на прозренията, които имат значение.

Автоматичното откриване на релации    открива и създава вместо вас релации между таблиците, използвани за модела на данни на работната книга. Excel 2016 разбира кога вашият анализ изисква две или повече таблици да бъдат свързани заедно и ви уведомява. С едно щракване той създава релациите, за да можете да ги използвате веднага.

Създаването, редактирането и изтриването на потребителски мерки    вече може да се направи директно от списъка с полета на обобщената таблица, което ви спестява много време, когато трябва да добавите допълнителни изчисления за вашия анализ.

Автоматичното групиране по време    ви помага по-добре да използвате свързаните с времето полета (година, тримесечие, месец) в обобщената таблица, като автоматично ги открива и групира вместо вас. След като полетата са групирани, просто плъзнете групата в обобщената таблица с едно движение и започнете веднага анализа на различни нива във времето с възможностите за детайлизиране.

Бутоните за детайлизиране на обобщената диаграма    ви позволяват да увеличавате и намалявате мащаба в групиранията по време и в други йерархични структури във вашите данни.

Списъкът с полета за търсене в обобщена таблица    ви помага да стигнете до полетата, които са важни за вас, в целия набор от данни.

Умното преименуване    ви дава възможност да преименувате таблици и колони в модела на данни на работната книга. При всяка промяна Excel 2016 автоматично актуализира всички свързани таблици и изчисления във вашата работна книга, включително всички работни листове и формулите на DAX.

Направени са и множество подобрения в използваемостта   . Забавеното актуализиране например ви позволява да направите няколко промени в Power Pivot, без да се налага да изчаквате, докато всяка една бъде разпространена в работната книга. Промените се разпространяват наведнъж, когато затворите прозореца на Power Pivot.

Обобщена таблица с изнесени означения за показване на новите функции в Excel 2016

Изберете няколко сегментатор

Сега можете да изберете няколко елемента в сегментатор Excel на сензорно устройство. Това е промяна от предишни версии на Excel, където може да се избере само един елемент в сегментатор едновременно чрез докосване. Можете да въведете сегментатор режима на множествен избор с помощта на бутона "Създай", разположен в сегментатор етикет.

Избори на сегментатор с осветен бутон за избор на няколко

Публикуване и споделяне на вашия анализ с Power BI

Отчетът не е завършен, ако не можете да го споделите със съответните хора. След като сте изготвили анализа на данните, можете да го споделите с вашата работна група или с клиенти чрез Power BI – само с един бутон. След като сте го публикували в Power BI, използвайте моделите на данни за бързо изграждане на интерактивни отчети и табла. С поддръжката на Excel Online, вградена в услугата на Power BI, можете да показвате и своите напълно форматирани работни листове на Excel.

Раздел "Публикуване" в Excel 2016, показващ бутона за публикуване в Power BI

Бързо форматиране на фигури

Тази функция увеличава броя на стиловете на фигури по подразбиране чрез въвеждането на нови "готови" стилове в Excel.

Галерия от стилове на фигури, показваща новите предварително зададени стилове в Excel 2016 за Windows

Вмъкване на картини с правилната ориентация

С автоматичното въртене на изображенията, след като вмъкнете изображение в Excel, то автоматично бива завъртяно, за да съответства на ориентацията на камерата. Можете ръчно да завъртите изображението във всякаква позиция след вмъкването. Имайте предвид, че това засяга само току-що вмъкнатите изображения и не се отнася за картините в съществуващи документи.

Правите неща бързо с Уведомявай ме

Ще забележите текстово поле на лентата в Excel 2016, в което пише Кажете ми какво искате да направите. В това текстово поле можете да въвеждате думи и фрази, свързани с това, което искате да направите, и да стигнете бързо до функциите, които искате да използвате, или действията, които искате да изпълните. Можете също да изберете да получите помощ във връзка с това, което търсите, или да извършите интелигентно търсене на термина, който сте въвели.

Поле "Кажи ми" на лентата на Excel 2016

Поле "Кажи ми" с каскаден текст и резултати в Excel 2016 за Windows

Прозрения в това, което работите върху

Екранът "Прозрения", който се поддържа от Bing, предлага повече от обикновени дефиниции. Когато изберете дума или фраза, щракнете върху нея с десния бутон и изберете Интелигентно търсене, се отваря екранът "Прозрения" с дефиниции, Wiki статии и най-честите свързани търсения от интернет. Можете да стигнете до интелигентното търсене по всяко време, като отидете в Преглед > Интелигентно търсене и въведете там това, което търсите.

"Интелигентно търсене" в контекстното меню в Excel 2016 за Windows

Екран "Прозрения" в Excel 2016 за Windows

Ръкописни уравнения

Включването на математически уравнения вече е много по-лесно. Сега можете да отидете на Вмъкване > Уравнение > Ръкописно уравнение, ако искате да включите сложно математическо уравнение в работната книга. Ако имате сензорно устройство, с пръст и с перото можете да напишете математически уравнения на ръка, а Excel ще ги преобразува в текст. (Ако нямате сензорно устройство, можете да пишете също и с мишката.) Можете също да изтривате или да избирате и коригирате написаното, докато работите.

Бутон ''Уравнение'' на лентата на Excel 2016

Показване на екрана за ръкописни уравнения в PowerPoint

По-лесно споделяне

Изберете Споделяне в лентата, за да споделите своята електронна таблица с други хора в SharePoint, OneDrive или OneDrive за бизнеса.

Тези промени обединяват два ключови аспекта на сътрудничество: кой има достъп до даден документ и кой в момента работи с вас върху документа. Сега можете да виждате и двете части от информацията на едно място – от диалоговия прозорец "Споделяне".

Екран "Споделяне" в Excel 2016 за Windows

Подобрена Хронология на версиите

Сега можете да отидете във файлхронологията за да видите пълен списък на промените, които са направени във вашата работна книга и достъп до по-стари версии.

Екран "Хронология" в Excel 2016 за Windows

Забележка : Тази функция се поддържа само за файлове, които са съхранени в OneDrive за бизнеса или SharePoint.

Нови теми

Падащо меню "Тема на Office", опции за тема "Цветна", "Тъмносива" и "Бяла"

Сега има три теми на Office, които можете да приложите: цветна, тъмно сиво и бяло. За да получите достъп до тези теми, отидете на файл>Опции> Общии след това щракнете върху падащото меню до Тема на Office.

Защита от загуба на данни (DLP) в Excel

Защитата от загуба на данни (DLP) е ценна корпоративна функция и една от най-предпочитаните в Outlook. Ние въвеждаме DLP в Excel, за да направим възможно сканирането на съдържание в реално време въз основа на набор от предварително зададени правила за най-често срещаните типове чувствителни данни (например номер на кредитна карта, социално-осигурителен номер и номер на банкова сметка за САЩ). Тази възможност ще разрешава също и синхронизирането на DLP правилата от Office 365 в Excel, Word и PowerPoint и ще предоставя на организациите единни правила за съдържанието, съхранявано в Exchange, SharePoint и OneDrive за бизнеса.

Изображение на съобщението за пояснение за правила

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Какво е новото и подобреното в Office 2016

Office 2016 ръководства за бързо стартиране

Налични типове диаграми в Office

Създаване на прогноза в Excel 2016 за Windows

три начина да карам бизнес решения с помощта на нови диаграми на Excel 2016

Първи стъпки с 3D карти

Първи стъпки в получаване и трансформация в Excel 2016

Правите неща бързо с Уведомявай ме

Получаване на идеи в това, което работите върху с интелигентно търсене

Споделяне на работна книга на Excel 2016 с други хора

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×