Какво е новото в Business Contact Manager за Outlook 2010

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Outlook 2010 с Business Contact Manager е лесно-да използвате за управление на контакти решение за малки фирми. работната област "управление на контакти"

Той помага на собствениците на малък бизнес да централизират информацията за клиентите. Той може да се използва и за създаване и изпълняване на ефективни автоматизирани маркетингови кампании, управление на потенциални клиенти и възможности за продажби чрез процеса на продажби и помага на служителите да предоставят услуги и да проследяват след продажбата. Той предоставя също инструменти за централизиране на информация за проект и проследяване отблизо на свързани с проекта задачи.

Тази статия описва новите и актуализираните функции на Business Contact Manager за Outlook 2010.

За информация относно други нови функции в Outlook 2010 вж. Какво е новото в Microsoft Outlook 2010.

В тази статия

Нови и разширени функции

Нови имена на функции

Microsoft Office Accounting вече не се поддържа

Обиколка в Outlook 2010 с Business Contact Manager

Къде е менюто на Business Contact Manager?

Използване на работни области вместо папките "Партньори", "Бизнес контакти" и "Възможности"

Къде са папките "Партньори", "Бизнес контакти", "Възможности", "Маркетинг". "Бизнес проекти", "Задачи от проект" и "Хронология на комуникация"?

Как се изпълняват бизнес задачи в Outlook 2010 с Business Contact Manager

Нови и разширени функции

Табло

таблото на business contact manager с червена рамка около секцията на таблото Таблото е мястото, за да получите бърз преглед на вашия ключови бизнес метрики чрез диаграми и графики в притурките.

Таблото замества началната страница на Business Contact Manager.

Проследете успеха на продажбите ви с помощта на притурките "Фуния на продажбите" и "Канал за продажби". Вижте хода на изпълнение на проектите ви с притурката "Бизнес проекти". Прегледайте вашите най-продавани продукти и най-добри клиенти с помощта на притурките "Най-продавани продукти" и "Топ клиенти".

Вижте: Запознаване с функциите и опциите на Business Contact Manager

Притурки

Притурката "Фуния на продажбите" Показване на притурките диаграма или графика на информация от вашия Business Contact Manager за Outlook записи. Например, диаграмата в притурката "фуния на продажбите" идва от Етап на продажби, вероятност, ипродукти и услуги за полета на досиета на възможности.

Можете да изберете как да се показват данните във всяка една притурка. Можете също да подредите притурките на таблото и в работните области по желания от вас начин.

Вижте: Използване на притурки в Business Contact Manager

Работни области

работната област "продажби" в business contact manager без лентата и навигационния екран.

Работните области са четири базирани на роля области, които можете да използвате за преглед и управление на вашите бизнес данни. Те са следните: "Управление на контакти", "Продажби" (показана в изображението), "Маркетинг" и "Управление на проекти". Работните области включват лента, област за притурки и раздели, които показват единствен тип на записа, например "Възможности".

Вижте: Овладейте работните области на Business Contact Manager

Примерна база данни

Работната област "Маркетинг" в примерен бизнес с навигационен екран и банер "Примерен бизнес"

Стартирайте Business Contact Manager за Outlook 2010 с примерни данни от фиктивната фирма Adventure Works Bicycle. Използвайте примерната база данни и нейните данни, за да изпробвате оформление на потребителски формуляр, изпробвайте функции, например импортиране на данни, и извършете задачи, например свързване на записи. Можете да превключите към базата данни на вашата фирма по всяко време.

Вижте: За Adventure Works и примерната бизнес база данни

Нова r ecord тип и подобрения на

двойна стрелка надясно близо до средната част на прозореца отляво Нови потенциални клиенти включват персонализируеми потенциален клиент точкова критерий, който помага на продавачите идентифициране и работа в най-подходящите води първо.

Когато един клиент се придвижи от проучване (потенциален клиент) към клиент (бизнес контакт), можете лесно да конвертирате записа "Потенциален клиент" в запис на "Бизнес контакт", за да класифицирате отново клиента.

Вижте: Използване на притурки в Business Contact Manager

По-богати персонализиране за да се побере на вашия бизнес се нуждае от

Персонализирането е разширено отвъд добавяне и премахване на полета във формуляр.

Математически символ

 • Създаване на потребителски формуляри. Създайте потребителски типове записи, например "Контрагенти", "Благотворителност", "Магазини" (показано в изображението), "Доставчици", "Служители" или всеки друг вид запис, който подхожда на бизнеса или организацията ви. Потребителските типове записи се базират на типовете записи "Партньор" или "Бизнес контакт" и всички включват едни и същи свойства, зависимости и възможности за свързване.
  Вижте: Създаване и персонализиране на типове записи и списъци

 • Преместване, преименуване, Добавяне, премахване на полета по избор и формуляри по подразбиране. Можете също да промените списъка с опции, които са налични в поле.
  Вижте Добавяне или премахване на полета и Подреждане на елементивъв формуляр секции в Създаване и персонализиране на типове записи и списъци

 • Добавяне на потребителски етапи на продажбата. Дефинирайте етапи на продажбата и дейностите по продажбата във всеки един етап и получавайте незадължителни напомняния в Outlook 2010, за да осигурите непрекъснато наблюдение от служителите.
  Вижте: Проследяване на потенциални възможности за продажби в Business Contact Manager

 • Персонализиране на оценката на потенциален клиент, за да отговаря на уникалните критерии на вашия екип за продажби.
  Вижте: Управление на потенциалните клиенти в Business Contact Manager

Друг начин за търговия с вашите продукти и услуги: Списъци за обаждания

Командата за изтегляне

С помощта на списъци за обаждания можете лесно да изберете получателите, да напишете или импортирате скрипт за обаждане, така че да доставите по същество едно и също съобщение на всеки клиент. После проследете резултатите от всеки телефонен разговор.

Вижте: Създаване и използване на списъци с обаждания в Business Contact Manager

Достъп до вашите бизнес контакти навсякъде

Преглеждайте и редактирайте вашите бизнес контакти заедно с контактите на Outlook, като използвате функцията синхронизация. Ако осъществите достъп до контакти на Outlook с помощта на Microsoft Outlook Web App, Microsoft SharePoint, Windows Live или мобилно устройство, сега вече имате достъп и до вашите бизнес контакти.

Бизнес контакти във визитки на контакти на Outlook с червена пунктирана линия около двата бизнес контакта.

Забележка :  Бизнес контактите за смартфон и бизнес контактите за PocketPC не са актуализирани за Business Contact Manager за Outlook 2010.

Вижте: Отдалечен достъп до вашите бизнес контакти: използване на синхронизиране в Business Contact Manager

По-ефикасно управление на проекти

Диалоговият прозорец "Управление на шаблони на проект" в Business Contact Manager за Outlook Ако вашите проекти са подобни помежду си, можете да зададете проект и неговите задачи веднъж в шаблон на проекти след това го използвате повторно толкова пъти, колкото искате.

Само с няколко щраквания можете лесно да стартирате нов формуляр на проект от един от вашите шаблони на проект.

Вижте: Секцията Създаване на шаблон на проект в Организиране на бизнес проекти в Business Contact Manager

Нови имена на функции

 • Началната страница сега е Таблото

 • Автоматичното свързване на имейли сега се нарича Свързване и проследяване на имейли.
  Тази функция продължава да предоставя прост и ефикасен начин за свързване и проследяване на всички входящи и изходящи съобщения от вашите партньори и бизнес контакти.

Microsoft Office Accounting вече не се поддържа

Достъпът или интегрирането на данни на Business Contact Manager за Outlook 2010 с Microsoft Office Accounting не се поддържа.

Най-горе на страницата

Обиколка в Outlook 2010 с Business Contact Manager

Някои от начините, по който се използва за изпълнението на задачи в Business Contact Manager за Outlook са променени в тази версия. Следващите раздели ще ви помогнат да започнете.

Къде е менюто на Business Contact Manager?

лента от работната област "управление на контакти" Точно както другите менюта в Microsoft Outlook 2010 менюто на Business Contact Manager е заместени с подобрена лента, която е част от потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Също така, някои команди са преместени в изгледа Backstage. За информация относно командите, които са достъпни от раздела Business Contact Manager в изгледа Backstage, вж. Задаване на опции и използване на функции в Business Contact Manager (изгледът Backstage).

Най-горе на страницата

Използване на работни области вместо папките "Партньори", "Бизнес контакти" и "Възможности"

Папките "Партньори", "Бизнес контакти", "Възможности", "Бизнес проект", "Задача от проект" и "Маркетинг" са заместени с раздели, до които имате достъп от новите работни области.

Какво е работна област?

Обърнете се към област "управление" с лентата, притурка и раздели области с етикет. Екранът за четене, която е част от областта на разделите, също е етикет. Работните области са областите, където можете да изпълнявате ежедневни Business Contact Manager за задачи на Outlook. Работни области включват лентата, притурките област и раздели, който списък един-единствен тип на запис, например бизнес контакти.

Записите в един раздел могат да се филтрират, съхраняват и групират според нуждите ви. Разделите включват и екран за четене, където можете да разглеждате избран запис.

За повече информация относно работните области вж. Овладейте работните области на Business Contact Manager.

Работна област

Раздели (типове записи) в работната област

Управление на контакти

Партньори, бизнес контакти и потенциални клиенти

Продажби

Възможности и потенциални клиенти

Маркетинг

Анализ, списъци за обаждания, групово изпращане на имейли, директно отпечатване на поща и други маркетингови дейности

Управление на проекти

Бизнес проекти и задачи от проект

Най-горе на страницата

Къде са папките "Партньори", "Бизнес контакти", "Възможности", "Маркетинг". "Бизнес проекти", "Задачи от проект" и "Хронология на комуникация"?

Папките все още са достъпни – те просто изискват малко повече щраквания, за да се покажат. Работните области са замислени да бъдат основните области, където управлявате вашата бизнес информация.

Можете да намерите папките, като направите следното:

 1. В навигационния екран щракнете върху бутона Business Contact Manager.

 2. Щракнете двукратно върху папката Бизнес записи, за да я разгънете.

Оформление на SmartArt графика

 1. Щракнете върху желаната папка.

  Съвет :  Записите за потенциални клиенти са включени в папката "Бизнес контакти".

Най-горе на страницата

Как се изпълняват бизнес задачи в Outlook 2010 с Business Contact Manager

Действие

Направете следното в Outlook 2010 с Business Contact Manager:

За повече информация вижте следните статии

Създаване на нов партньор, бизнес контакт, възможност, бизнес проект, задача от проект или маркетингова кампания

В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Управление на контакти, Продажби, Маркетинг или Управление на проекти, щракнете върху желания раздел и след това щракнете върху Създай.

Забележка : В Business Contact Manager за Outlook 2010, можете да създавате маркетингови дейности , а не маркетингови кампании. Един или няколко маркетингови дейности, като например имейл, списъци за повикване и директна пощенска реклама могат да включват маркетингова кампания.

Използване на записи в Business Contact Manager

 • Вижте списъка от партньори, бизнес контакти, потенциални клиенти, възможности, бизнес проекти, задачи от проект и маркетингови кампании.

  Забележка :  В Business Contact Manager за Outlook 2010 можете да разглеждате потенциални клиенти отделно от бизнес контактите.

 • Отворете запис, за да прегледате или редактирате записа.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху:

  • Управление на контактите.

  • Продажби.

  • "Маркетинг" .

  • Управление на проекти.

 2. Направете следното:

  • За да видите списъка със записите, щракнете върху раздела.

  • За да отворите запис, щракнете двукратно върху него.

Овладейте работните области на Business Contact Manager

Преглед на началната страница на Business Contact Manager

Началната страница на Business Contact Manager става таблото.

 • В навигационния екран щракнете върху Business Contact Manager.

Запознаване с функциите и опциите на Business Contact Manager.

Автоматично свързване на имейл съобщения към записи за проследяване на всички имейл съобщения до и от вашите клиенти.

Автоматичното свързване на имейли сега се нарича свързване и проследяване на имейли.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

 3. Щракнете върху Управление на свързване и проследяване.

Свързване и проследяване на имейл съобщения в Business Contact Manager.

Импортиране на бизнес записи

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

 3. Щракнете върху бутона Импортиране и експортиране.

 4. Щракнете върху желаната опция за импортиране.

Импортиране на данни в Business Contact Manager

Споделяне на базата данни за Business Contact Manager

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

 3. Щракнете върху бутона Управление на споделянето.

Споделяне на данните на Business Contact Manager с други потребители

Превключване към друга база данни

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

 3. Щракнете върху бутона Управление на бази данни .

 4. Щракнете върху Създаване или избор на база данни.

Създаване или избор на нова база данни за Business Contact Manager.

Преместване на контакт на Outlook в Business Contact Manager

 1. В навигационния екран щракнете върху Контакти.

 2. Щракнете върху един или повече контакти, които искате да се придвижите до Business Contact Manager за Outlook папки.

 3. В лентата, в групата Бизнес щракнете върху Създаване на запис и след това върху Преместване в Business Contact Manager.

Получаване на бизнес данни в Business Contact Manager

Създаване на отчет

 1. В навигационния екран щракнете върху Business Contact Manager.

 2. В лентата, щракнете върху раздела отчети .
  наличните отчети са групирани по техните свързани работни области: Управление на контакти, продажби, маркетингили Бизнес проекти.

Използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×