Информация за синхронизиране на потребителски профили в SharePoint Online

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Въведение

Тази статия описва заданието за потребителски профил в Active Directory импортиране таймер, който е известен като AD импортиране. Заданието на таймера на Active Directory импортиране е част от по-големи канала за синхронизация на потребител в Office 365.

Процедура

Office 365 канал за синхронизация на потребител

SharePoint Online използва таймер заданието за импортиране на Active Directory (AD импортирате), за да импортирате потребители и групи в приложение за потребителски профили. Импортиране на AD синхронизира промени от магазина на SharePoint Online (SPO) директория за приложение за потребителски профили. Заданието на таймера искания за промени от магазина на SPO адресна книга и след това копира стойностите на свойства на потребителски профили, които са конфигурирани за синхронизация. Импортиране на AD синхронизира подмножество на Azure Active Directory атрибути, които се синхронизират чрез Azure AD Connect. Свойства на профила, които се синхронизират чрез AD импортиране не са конфигурируеми.

Графика изобразяване на канала за синхронизация на потребител на Office 365

Разбивка на процесите в канала на

Има четири процеси в канала за синхронизация на потребител в Office 365:

Процес на синхронизиране

Описание

Azure AD Connect

Azure AD Connect синхронизира данни от вашата локална Active Directory в Azure Active Directory. За повече информация вижте: интегриране на вашите локални самоличности с Azure Active Directory.

ЗСУ SPO синхронизиране

Azure Active Directory синхронизира данни от Azure Active Directory в магазина на SPO указател.

Импортиране на AD

Active Directory импортиране синхронизира данните от магазина на SPO директория в приложение за потребителски профили.

Синхронизирането на WSS

Синхронизирането на WSS синхронизира данни от приложение за потребителски профил за колекцията от сайтове на SharePoint Online.

Свойства на профили, които са синхронизирани с импортиране на AD

Импортиране на AD синхронизира следните атрибути на Azure Active Directory за приложение за потребителски профил:

Azure Active Directory атрибут

Свойство на SPO потребителски профил

Бележки

UserPrincipalName

Показвано име: Потребителското име
Име: потребителското име

Стойността в това свойство се използва за създаване на пътя на вашите OneDrive за бизнеса колекция от сайтове.

Например:
gherrera@contoso.com и /gherrera_contoso_com/

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

UserPrincipalName

Показвано име: Име на акаунт
Име: AccountName

Това свойство съхранява искове кодиран основно потребителско име за потребителя.

Например: i:0 # .f | членство | gherrera@contoso.com

Това свойство се използва за търсене на потребителски профил.

UserPrincipalName

Показвано име: Идентификатор на потребител на искове

Име: SPS-ClaimID

Това свойство съхранява искове идентификатор на потребителя. Идентификаторът е основно потребителско име.

Например: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

Показвано име: Основно потребителско име

Име: SPS-UserPrincipalName

Това свойство съхранява основно потребителско име на потребителя.

Например: gherrera@contoso.com

Собствено име

Показвано име: Диспечер

Име: Manager

Диспечер на свойството се използва за определяне на колеги и ще се използва в потребителски профил и OneDrive за бизнеса зачеркване процес. 

За повече информация вижте: 3042522 как се изтриват потребителски профили в SharePoint Online и OneDrive за бизнеса.

DisplayName

Показвано име: Име

Име: PreferredName

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

Например: Габриела Herrara

telephoneNumber

Показвано име: Служебен телефон

Име: служебен телефон

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

Например: (123) 456-7890

proxyAddresses

Показвано име: Служебен имейл

Име: WorkEmail

Обработени в следния ред, когато той се добавя към профила:

WorkEmail, ако стойността в прокси адрес е представка с SMTP: (трябва да бъде в главни букви)

WorkEmail, ако стойността в прокси адрес е представка с smtp: (трябва да бъде малки букви)


Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

Например: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

Показвано име: SIP адрес

Име: SPS-SIPAddress

SPS SIPAddress, ако стойността в прокси адрес е представка с sip:.

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

Показвано име: Office

Име: Office

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

Заглавие

Показвано име: Заглавие

Име: заглавие

Това свойство е повторен към колекцията от синхронизирането на WSS

Заглавие

Показвано име: Длъжност

Име: SPS-длъжност

SPS длъжност съдържа същите стойности като заглавие. SPS длъжност е свързана с набор от изрази.

Това свойство не е реплицирани в колекцията от сайтове.

Department

Показвано име: Отдел

Име: отдел

Това свойство е реплицирани в колекцията от синхронизирането на WSS.

Department

Показвано име: Отдел

Име: SPS-отдел

SPS отдел съдържа същите стойности като отдел. SPS отдел е свързана с набор от изрази.

Това свойство не е реплицирани в колекции от сайтове.

WWWHomePage

Показвано име: Пренасочване на публичен сайт

Име: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

Показвано име: Предпочитания за езика

Име: SPS-MUILanguages

SPS MUILangauges се използва от SPO да определи кой език на показване на сайт в за потребител, когато е разрешен интерфейс MUI.

msExchHideFromAddressList

Показвано име: SPS-HideFromAddressLists

Име: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

Показвано име: SPS-RecipientTypeDetails

Име: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

Показвано име: ИД на Active Directory

Име: ADGuid

Вътрешни

DistinguishedName

Показвано име: Разграничени име

Име: SPS-DistinguishedName

Вътрешни

ObjectId

Показвано име: msonline-ObjectId

Име: msOnline-ObjectId

Вътрешни

UserType

Показвано име: SPS-UserType

Име: SPS-UserType

Вътрешни

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

ТРИМ1. Кога трябва да очаквам да видя моите промени в приложение за потребителски профили?

A1. Импортиране на AD синхронизира промени от указателя на SPO. Промените се обработват на партиди и заданието на таймера се изпълнява, докато не промените от указателя на SPO се синхронизират за приложение за потребителски профили. Времето, който е необходим, зависи от броя на промените (работа) AD заданието за импортиране трябва да процес. Ако има много промени, заданието на таймера има много работа за вършене, и ще отнеме повече време за промени да бъдат отразени в приложение за потребителски профили. Ако заданието на таймера има малък обем работа за вършене, промените ще бъдат отразени в приложение за потребителски профил много по-бързо.

Импортиране на AD е един от синхронизации, които съставят общото време за потребител, който да бъде изцяло синхронизирана. Заданието на таймера на AD импортиране процеси промени от указателя на SPO непрекъснато. Импортиране на AD обработва промени за всеки клиент в сървърна група на SharePoint Online.

Услугата споразумение (SLA) гласи, че промяна на потребител в указателя на SPO ще бъдат отразени в приложение за потребителски профили в 24 часа. Това е максималният период от време при обикновени условия, които ще очакваме промяна да предприемете за синхронизиране с приложението за потребителски профили. За повече информация вижте управление на SharePoint Online потребителски профили от центъра за администриране на SharePoint.

Забележка клиенти, които имат пакет за обучение на Office 365 няма да имат потребителите си, импортирани по подразбиране. Фиктивен профил за потребителя ще се създаде при първия достъп до SharePoint Online. Когато се създаде фиктивен профил, профил ще бъдат импортирани като част от следващата задача AD импортиране.

ТРИМ2. AD импортиране синхронизиране винаги презаписване на свойствата в потребителския профил в SharePoint Online?

A2. За свойствата, които се синхронизират чрез AD импортиране се очаква те да бъдат заместени със стойностите от Azure Active Directory.

ТРИМ3. AD импортиране актуализира само свойства, които са се променили?

A3. Импортиране на AD се движи главно от промените, които се появяват нагоре. Но може да се изпълнява пълно импортиране колкото е необходимо. Е възможно всички свойства за клиент или потребител може да се синхронизира.

4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ. Защо не е възможно да съпоставите допълнителни свойства за AD импортиране, за да синхронизирате от Azure Active Directory на приложение за потребителски профили?

A4. Импортиране на AD е ограничен до предварително конфигурирани набор от свойства, за да гарантира безпроблемна работа на заданието за таймер.


Все още имате нужда от помощ? Отидете в Общността на Microsoft.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×