Информационни функции (справка)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка : Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

CELL функция

Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Забележка :  Тази функция не е налична в Excel Online.

ERROR.TYPE функция

Връща число, съответстващо на тип грешка

INFO функция

Връща информация за текущата работна среда

Забележка :  Тази функция не е налична в Excel Online.

ISBLANK функция

Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISREF функция

Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността е текст

N функция

Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Връща стойността за грешка #N/A

SHEET функция
Excel 2013

Връща номера на листа листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Връща броя на листовете в препратка

TYPE функция

Връща число, показващо типа данни на стойност

Важно : Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×