Подобряване на достъпността и лекотата на използване

Инструменти за обучение в Word

Инструменти за обучение в Word

Инструментите за обучение са предназначени да ви помогнат да подобрите уменията си за четене чрез увеличаване на способността ви да произнасяте думите правилно, да четете бързо и точно и да разбирате онова, което четете.

Знаем от изследвания, че четенето изисква следните способности:

 • Декодиране: Способността да се произнасят думите по правилния начин.

 • Гладкост: Способността да се чете бързо и точно.

 • Осмисляне: Способността да разбирате онова, което четете.

Инструментите за обучение в Word могат да ви помогнат да развиете и да подобрите вашите умения за четене.

Забележка: За повече информация за изследвания, свързани с четенето, вж. Инструменти за обучение за подобряване на уменията за четене и писане.

Какво е новото за инструментите за обучение

Новото в Word е възможността да използвате функциите на инструментите за обучение, докато пишете или редактирате документа си. Инструментите за обучение добавят визуални промени, така че да сте уверени в работата си върху документа и да знаете, че той ще се отпечата нормално, докато междувременно съавторите ще могат да го редактират в първоначалния му изглед.

Достъпно за абонати във версия 1707 (компилация 8326.2058)

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка: Тази функция е налична само ако имате абонамент за Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Инструменти за обучение в Word 2016 предоставят следните инструменти за подпомагане на гладкостта на четене и разбирането.

 • Прочети на глас ви позволява да чуете документа и да видите всяка дума във вашия документ, осветявана докато бъде произнасяна.

  Забележка: Четенето на глас не поддържа езици с изписване отдясно наляво. "Прочети на глас" чете текста на зададения по подразбиране език на говора в операционната ви система. За информация как да добавите допълнителни гласове за говор, вж. Как да се изтеглят езици за "от текст в говор" за Windows

 • Командата Срички показва разделителите между сричките в думите във вашето съдържание. Това може да подобри разпознаването и произнасянето на думите.

  Забележка: Разбиване на срички се предлага за баски, португалски (Бразилия), български, каталунски, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, галисийски, немски, гръцки, унгарски, исландски, италиански, казахски, латвийски, литовски, норвежки (букмол), норвежки (нюношк), полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словашки, словенски, испански, шведски, турски, украински и уелски езици. Текстът трябва да бъде зададен правилно. За повече подробности вж. задаването на предпочитанията за езика. Ако текстът е зададен на неподдържан език, той няма да бъде разбит на срички, дори и ако текстът би трябвало да се поддържа. Пример: Ако текст на английски се копира в документ на китайски, английският текст трябва да бъде избран и зададен да бъде на английски език; в противен случай няма да бъде разбит на срички.

 • Командата Разредка на текста увеличава разредката между думите, знаците и редовете. Това може да ви помогне да преглеждате текста по-лесно и подпомага гладкостта на четене.

  Забележка: Разредката на текста е достъпна за всички езици освен онези, които се пишат със сложни или свързани скриптове. Например арабски не се поддържа.

 • Командата Ширина на колоната може да се използва, за да промените ширината на реда. Това помага за намаляване на нежеланите ефекти от визуално струпване и позволява подобрено фокусиране и разбирането на думи и знаци в богати на текст документи.

 • Цвят на страниците може да се настрои, за да бъде Сепия (светложълта страница, изглеждаща като отпечатана), Инвертиран (черен фон с бял текст) което прави текста лесен за преглед и за възприемане, или да бъде оставен на Няма.

Новото в Word е възможността да използвате функциите на инструментите за обучение, докато пишете или редактирате документа си. Инструментите за обучение добавят визуални промени, така че да сте уверени в работата си върху документа и да знаете, че той ще се отпечата нормално, докато междувременно съавторите ще могат да го редактират в първоначалния му изглед.

 1. В раздела Изглед, в групата Концентриран изберете Инструменти за обучение.

  Инструменти за обучение в раздела "Изглед"

  Инструменти за обучение

  Това ще превключи Word в изглед Оформление за уеб с автоматично активирани функции на инструментите за обучение. Функциите за разредка на текста и за тясна ширина на колона автоматично се прилагат първия път, когато посетите този изглед.

 2. Направете едно или всички от следните неща, в зависимост от това как искате да се фокусирате върху съдържанието във вашия документ:

  • Задайте Цвят на страниците да бъде Сепия (светложълта страница, изглеждаща като отпечатана), Инвертиран (черен фон с бял текст), което прави текста лесен за преглед и за възприемане, или го оставете на Няма.

  • Изберете Ширина на колоната, за да промените ширината на реда. В този изглед има четири опции: Много тясна, Тясна, Умерена или Широка. Използвайте най-подходящата за вас настройка.

  • Изберете Срички, за да покажете разделителите между сричките на думите във вашето съдържание. Докато сте в този режим на редактиране, можете да въвеждате текст и да извършвате редакции в документа, и маркерите на сричките ще се показват в реално време, докато въвеждате или добавяте съдържание.

  • Изберете Прочети на глас, за да чуете документа, прочетен на глас, и да видите всяка дума във вашия документ, осветявана едновременно с произнасянето й. Ако започнете да въвеждате, докато е включено Прочети на глас, разказвачът ще спре, за да можете да извършвате редакции, а след като направите желаните промени, можете лесно да възобновите четенето на глас.

Забележка: Прочети на глас също е налично в раздела "Преглед" на Word, така че можете да използвате функцията на разказвача във всички изгледи на Word, без да се налага да бъдете в изгледа "Инструменти за обучение", за да използвате тази функция.

Прочети на глас в Word ви позволява да чуете вашия документ, прочетен на глас, и да видите всяка дума в документа, осветявана едновременно с произнасянето й. Изберете раздела Преглед и изберете Прочети на глас, за да започнете да слушате вашия документ.

Можете да използвате следните бутони, които се появяват в горния десен ъгъл на екрана, за да управлявате четенето.

Настройки на инструментите за обучение
 • Изберете иконата Пусни/пауза, за да пускате/спирате четенето. Изберете иконата Напред, ако искате разказвачът да пропусне текущото изречение и да започне да чете от следващия абзац нататък. Изберете иконата Назад, ако искате разказвачът да пропусне текущото изречение и да започне да чете от предишния абзац нататък. Можете да промените скоростта на четене и гласа с помощта на менюто Настройки.

  Иконата Затвори спира разказвача и излиза от режима четене на глас.

  Разказвачът започва четене от позицията на курсора в изгледите на редактиране на Word или отгоре на страницата в "Режим на четене" на Word по подразбиране, освен ако сте избрали дума, в който случай той ще започне да четете от избраната дума нататък. Можете също да изберете блок от текст, преди да започнете четене на глас, което ще ограничи разказвача да прочете само избрания текст.

  Можете да използвате следните клавишни комбинации за четене на глас:

  1. CTRL+ALT+ИНТЕРВАЛ:  Начало/изход четене на глас

  2. CTRL+SPACE:  Пауза в четене на глас

  3. ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО  Ускоряване на четенето

  4. ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО: Забавяне на четенето

  5. CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО Чети предишния абзац

  6. CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО Чети следващия абзац

  Щракнете върху раздела Инструменти за обучение , за да видите опциите по-долу:

 • Изберете Срички, за да покажете разделителите между сричките на думите във вашето съдържание. Това може да подобри разпознаването и произнасянето на думите.

 • Изберете Разредка на текста, за да увеличите разредката между думите, знаците и редовете. Това може да ви помогне да преглеждате текста по-лесно и подпомага гладкостта на четене.

 • Изберете Ширина на колоната, за да промените ширината на реда. Това помага за намаляване на нежеланите ефекти от визуално струпване и позволява подобрено фокусиране и разбирането на думи и знаци в богати на текст документи.

 • Задайте Цвят на страниците да бъде Сепия (светло жълта страница, изглеждаща като отпечатана), Инвертиран (черен фон с бял текст), което прави текста лесен за преглед и за възприемане, или го оставете на Няма.

Инструментите за обучение в режим на четене могат да се използват само по време на четене на документ.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи щракнете върху Режим на четене.

  Read Mode_C3_2017610132925

 2. Или изберете Режим на четене от лентата на състоянието.

  Read Mode Status Bar_C3_2017610132942

 3. В менюто Преглед направете едно или всички от следните неща, в зависимост от това как искате да се фокусирате върху съдържанието във вашия документ:

  Learning Tools Read Mode View tab_C3_201761013307

 • Изберете Срички, за да покажете разделителите между сричките на думите във вашето съдържание.

 • Изберете Разредка на текста, за да увеличите разредката между думите, знаците и редовете.

 • Изберете Прочети на глас, за да чуете документа, прочетен на глас, и да видите всяка дума във вашия документ, осветявана едновременно с произнасянето й.

Забележка: В "Режим на четене" опциите Ширина на колоната и Цвят на страниците са налични само ако сте избрали Оформление на колоните в Оформление.

Свързана информация

Инструменти за обучение за подобряване на уменията за четене и писане

Четене на документи в Word

Какво е новото в достъпността за Word 2016

Направете своите документи на Word достъпни

Новите инструменти за обучение помагат на преподавателите да създават по-всеобхватни класни стаи

Кажете ни какво мислите за инструментите за обучение в Word 2016 и предложете подобрения

Изпратете своите предложения в Поле за предложения за Word за Windows (приложението за настолен компютър)

Използване на инструментите за обучение във вашия документ на Word Online

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на документи изберете Концентриран четец.

  Концентриран четец

  Документът ви се отваря в Концентриран четец.

 2. В Концентриран четец можете да направете едно или всички от следните неща, в зависимост от това как искате да се фокусирате върху съдържанието във вашия документ.

  • Изберете Пусни в дъното на прозореца, за да чуете документа, прочетен на глас, и да видите синхронно осветяване на текста. По подразбиране разказвачът започва да чете от началото на вашата страница, освен ако сте избрали дума, в който случай той ще започне да чете от избраната дума нататък. Изберете Пауза, за да спрете разказвача.

   Изберете Опции за глас в горния десен ъгъл на документа, за да промените скоростта на четене.

   VoiceSettings
  • Опции за текст   

   Можете да промените облика на вашия документ, като използвате Опции за текст. Изборът на стойности, който правите в опциите за текст, може да помогне за привличане на повече внимание върху съдържанието и да премахнат визуалното разсейване.

   Задайте такива настройки за Размер на текста, Разредка, Шрифт и Теми , които отговарят на вашите нужди за обучение. Можете да увеличавате или намалявате размера на текста, както и разстоянието между букви и думи. В "Цвят на тема" можете да изберете цвета на фона на документа.

   Опции за текст
  • Части на речта   

   Изберете една или няколко от следните опции:

   • Срички за разбиване на думите в срички.

   • Съществителни, за да осветите в лилаво съществителните във вашия документ.

   • Глаголи, за да осветите в червено глаголите във вашия документ.

   • Прилагателни, за да осветите в синьозелено прилагателните във вашия документ.

    Части на речта

 3. Щракнете върху иконата Затвори, за да излезете от Концентриран четец.

Свързана информация

Инструменти за обучение за подобряване на уменията за четене и писане

Четене на документи в Word

Какво е новото в достъпността за Word 2016

Направете своите документи на Word достъпни

Новите инструменти за обучение помагат на преподавателите да създават по-всеобхватни класни стаи

Кажете ни какво мислите за инструментите за обучение в Word Online и предложете подобрения

Изпратете вашите предложения на wacltcrew@microsoft.com

Използване на инструментите за обучение във вашия документ на Word на iPad

Забележка: Тази функция е налична само за абонати на Office 365, които са се присъединили към програмата Office Insider. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Инструментите за обучение в Word за iPad имат набор от инструменти, които да помогнат за четенето, гладкостта при четене и разбирането. В Word намерете инструментите за обучение под раздела Изглед.

Плъзнете превключвателя надясно, за да стартирате раздела Инструменти за обучение.

Показване на раздела "Изглед" в документа

В раздела Инструменти за обучение има следните инструменти, които може да ви помогнат, докато четете или редактирате документа.

 • Ширина на колоната може да се използва, за да промените ширината на реда. Това помага за намаляване на нежеланите ефекти от визуално струпване и позволява подобрено фокусиране и разбирането на думи и знаци в богати на текст документи.

  Показване на опциите за ширина на колона за инструментите за обучение
 • Цвят на страниците може да се настрои, за да бъде "Сепия" (светложълта страница, изглеждаща като отпечатана), "Инвертиран" (черен фон с бял текст) което прави текста лесен за преглед и за възприемане, или да бъде оставен на "Няма".

  Показване на опциите за цвят на страница под инструментите за обучение

 • Прочети на глас ви позволява да чуете документа и да видите всяка дума във вашия документ осветявана, докато бъде произнасяна.

  Забележка: Четенето на глас не поддържа езици с изписване отдясно наляво. "Прочети на глас" чете текста на зададения по подразбиране език на говора в операционната ви система. За информация как да добавите допълнителни гласове за говор, вж. Как да се изтеглят езици за "от текст в говор" за Windows

  Показване на "Прочети на глас" под инструментите за обучение

  Можете да използвате бутоните, които се показват в долния десен ъгъл на екрана, за управление на четенето. Изберете иконата Пусни/пауза, за да пускате/спирате четенето. Изберете иконата Напред, ако искате разказвачът да пропусне текущото изречение и да започне да чете от следващия абзац нататък. Изберете иконата Назад, ако искате разказвачът да пропусне текущото изречение и да започне да чете от предишния абзац нататък. Можете да промените скоростта на четене помощта на иконата Настройки.

Кажете ни какво мислите за инструментите за обучение в Word за iPad и предложете подобрения

Изпратете вашите предложения на wacltcrew@microsoft.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×