Импортиране на текст от друг файл в публикация

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Publisher имате различни опции за импортиране на текст в публикация. Опцията, която избирате, зависи от това колко текст, който искате да импортирате, и какво искате да правите с текста, след като се импортира.

За да

Направите това

Импортиране на избран текст или диаграма от документ, създаден в друга програма

Копиране и поставяне на избрания текст или диаграма

Преобразуване на документ на Microsoft Office Word в публикация на Publisher

Импортиране на документ на Word

Импортиране на целия текст от файл, който е бил създаден в друга програма

Вмъкване на файл

Създаване на пакет от адресни етикети, пощенски картички или подобни публикации

Използвайте циркулярни документи за импортиране на информация

Импортиране на текст на таблица от Microsoft Windows базирана програма в таблица в Publisher

Копиране и поставяне на текст в таблица

Копиране и поставяне на избрания текст или диаграма

 1. Отворете файла, който съдържа текста или диаграмата, които искате да добавите.

 2. Изберете текста.

 3. Щракнете с десния бутон върху избрания текст или диаграма и после щракнете върху Копирай.

 4. Отворете публикацията, в която искате да вмъкнете текста или графиката.

 5. Щракнете с десния бутон там, където искате да вмъкнете текста и след това щракнете върху постави.

  В публикацията се появява ново текстово поле, което съдържа текста, който сте поставили.

Съвет: Можете също да поставите текста, който сте копирали, в съществуващо текстово поле. В текстовото поле щракнете там, където искате да поставите текста, преди да щракнете върху Постави.

 • По подразбиране ще се форматират текст, който поставяте според шрифтов набор на публикацията. Ако се покаже бутонът Опции за поставяне , текстът използва различен стил на шрифта. Ако искате текстът да се запази първоначалното си форматиране, щракнете върху бутона Опции за поставяне и след това щракнете върху Запази форматирането на източника.

  Keep Source Formatting option

 • Ако копирате диаграма във файл на Publisher, тя ще се копира като растерно изображение и няма да можете да я редактирате в Publisher.

Най-горе на страницата

Импортиране да документ на Word

Имате документ на Word, но е нужно да добавите графика  – и искате да се възползвате от превъзходните възможности за манипулиране на графика на Publisher. Или искате да преобразувате отчет, който сте въвели на Word, в публикация така, че да може да се маркира по същия начин, както всичките ви други бизнес публикации.

За щастие, преобразуването на документи на Word, които са създадени с Microsoft Office Word, в публикации на Publisher е лесно. Всичко, което трябва да направите е да изберете проекта на публикация, който искате, и после да намерите документа на Word, който искате да преобразувате.

 1. Стартирайте Publisher.

 2. В списъка Типове публикации щракнете върху Импортиране на документи на Word.

  За да намерите тази опция:

  • В Publisher 2016 и Publisher 2013 щракнете върху вградени.

  • В Publisher 2010 погледнете под Още шаблони.

  • В Publisher 2007 погледнете под Популярни типове публикации.

 3. Щракнете върху проекта, който искате, и после щракнете върху Създай.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на документ на Word намерете и щракнете върху файла, който искате да импортирате, и после щракнете върху OK.

 5. Прегледайте публикацията, за да се уверите, че всичко изглежда по начина, който искате, и после запишете публикацията.

Най-горе на страницата

Вмъкване на файл

 1. В публикацията ви, създайте текстово поле (Вмъкване > Изчертаване на текстово поле), ако още не сте го направили.

 2. В текстовото поле щракнете там, където искате да поставите текста.

 3. В менюто Вмъкване щракнете върху Вмъкване на файл (в Publisher 2007, щракнете върху Текстов файл).

 4. Намерете и щракнете върху файла, който искате да импортирате.

 5. Щракнете върху OK.

  Забележка: Може да се наложи да промените размера на текстовото поле, за да направите текстът да се помести желания от вас начин.

Най-горе на страницата

Използване на циркулярни документи за импортиране на информация

Ако имате клиенти адреси или друга информация, съхранявана във файл с данни, като например работен лист на Excel или файл с контакти на Outlook, можете да използвате циркулярните документи за създаване на набор от индивидуално адресирани пощенски етикети, пощенски картички или други публикации.

Като използвате циркулярни документи, можете да зададете кои редове (записи) от файла с данни и кой текст от всеки ред искате да обедините в публикация.

За да научите как да използвате циркулярните документи, вж.:

Най-горе на страницата

Копиране и поставяне на текст в таблица

 1. Отворете програмата на Microsoft, която съдържа текста на таблицата, която искате.

 2. Изберете текста, който искате.

 3. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и после щракнете върху Копирай.

  Забележка: Ако сте копирали цялата таблица, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете таблицата във вашия файл на Publisher, щракнете с десния бутон и след това върху постави.

 4. В Publisher, щракнете върху Вмъкване > таблицаи след това изберете броя на редовете и колоните, които искате.

 5. Щракнете вътре в таблицата, където искате да се появи горната лява клетка на копирания текст.

 6. В раздела Начало щракнете върху стрелката под поставии след това щракнете върху Специално поставяне.

 7. В списъка Като щракнете върху Клетки на таблица без форматиране и после щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

 1. Отворете програмата на Microsoft, която съдържа текста на таблицата, която искате.

 2. Изберете текста, който искате.

 3. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и после щракнете върху Копирай.

  Забележка: Ако сте копирали цялата таблица, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете таблицата във вашия файл на Publisher, щракнете с десния бутон и след това върху постави.

 4. В Publisher щракнете върху Вмъкване на таблица в лентата с инструменти обекти , щракнете там, където искате да се появи таблицата и след това изберете опциите в диалоговия прозорец Създаване на таблица .

 5. Щракнете вътре в таблицата, където искате да се появи горната лява клетка на копирания текст.

 6. В менюто Редактиране щракнете върху Специално поставяне.

 7. В списъка Като щракнете върху Клетки на таблица без форматиране и после щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×